Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 26.10.2011 № 1098

Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1098-2011-п

Текст документа від 25.11.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 26 жовтня 2011 р. N 1098 Київ

Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 490 ( 490-2013-п ) від 11.07.2013 N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг, що додається.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 ( 795-2007-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671; 2009 р., N 9, ст. 272, N 53, ст. 1839) зміни, що додаються.

3. Міністерству внутрішніх справ:

затвердити у двомісячний строк стандарти адміністративних послуг, що надаються його підрозділами, та подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про їх затвердження;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1098

ПОРЯДОК надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

1. Цей Порядок визначає механізм надання підрозділами МВС, Національної поліції та ДМС платних послуг, у тому числі адміністративних, фізичним і юридичним особам (далі - послуги).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

2. Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі - замовники).

3. Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції.

Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками підрозділів МВС, Національної поліції та ДМС забороняється. { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

4. У разі надання послуги, що передбачає видачу бланка або номерного знака, розмір плати за її надання визначається з урахуванням витрат, пов'язаних з придбанням відповідної продукції, у тому числі вартості персоналізації. { Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 490 ( 490-2013-п ) від 11.07.2013 }

Обсяг таких витрат визначається МВС.

5. У разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги та можливості підрозділів МВС, Національної поліції або ДМС надати послугу у строк до 10 днів, розмір плати збільшується на 100 відсотків.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

6. Замовник має право відмовитися від надання замовленої послуги шляхом подання на ім'я керівника відповідного підрозділу МВС, Національної поліції або ДМС заяви в письмовій формі.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

7. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

8. Плата за надання послуг підрозділам МВС, Національної поліції не справляється, крім вартості продукції, яка використовується під час надання послуги.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

9. Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку покладається на керівників підрозділів МВС, Національної поліції та ДМС.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2015-п ) від 18.11.2015 }

10. Контроль за повнотою надходжень від надання послуг та веденням бухгалтерського обліку здійснюється МВС.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1098

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 ( 795-2007-п )

1. У постанові ( 795-2007-п ):

1) у назві постанови ( 795-2007-п ) слова "можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання";

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити перелік платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання, що додаються;";

3) пункт 4 виключити.

2. Перелік платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затверджений зазначеною постановою ( 795-2007-п ), викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 ( 795-2007-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1098)

ПЕРЕЛІК платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розмір плати за їх надання

------------------------------------------------------------------

| Найменування послуги |Розмір плати за надання |

| | послуги, гривень |

|----------------------------------------------------------------|

| I. Адміністративні послуги |

|----------------------------------------------------------------|

| Підрозділи експертної служби |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Сертифікація зброї, конструктивно | |

|схожих із нею виробів, набоїв, виробів | |

|піротехнічних побутового призначення та| |

|феєрверків з видачею сертифікатів (за | |

|схемами згідно з ДСТУ 3413): | |

|---------------------------------------+------------------------|

|схема N 1 (одиничний виріб) | 562,8 |

| |(без урахування вартості|

| | досліджень зразка) |

|---------------------------------------+------------------------|

|схема N 2 (партія продукції) | 562,8 |

|(модифікація) |(без урахування вартості|

| | досліджень зразка) |

|---------------------------------------+------------------------|

|схема N 3 (серійне виробництво | 6162,66 |

|продукції на підставі аналізу |(без урахування вартості|

|документації) (модифікація) | досліджень зразка та |

| |коригувальних заходів) |

|---------------------------------------+------------------------|

|схема N 4 (серійне виробництво | 8273,16 |

|продукції з обстеженням виробництва) |(без урахування вартості|

| | досліджень зразка та |

| |коригувальних заходів) |

|---------------------------------------+------------------------|

|коригувальні заходи | 2326,24 |

| |(без урахування вартості|

| | досліджень зразка) |

|---------------------------------------+------------------------|

|скасування сертифіката | 150,08 |

|---------------------------------------+------------------------|

|видача копії сертифіката/додатка до | 23,45 |

|сертифіката | |

|----------------------------------------------------------------|

| Підрозділи міліції громадської безпеки |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Видача дозволів на придбання і | |

|перевезення вогнепальної зброї, | |

|боєприпасів, інших предметів, на які | |

|поширюється дозвільна система: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|для юридичних осіб | 270 |

|---------------------------------------+------------------------|

|для фізичних осіб | 18 |

|---------------------------------------+------------------------|

|3. Видача дозволу на зберігання і | |

|носіння (реєстрація, перереєстрація): | |

|---------------------------------------+------------------------|

|нагородної зброї | 54 |

|---------------------------------------+------------------------|

|мисливської, холодної, пневматичної | 9 |

|зброї, інших предметів, на які | |

|поширюється дозвільна система | |

|---------------------------------------+------------------------|

|4. Переоформлення зброї за місцем її | 108 |

|обліку з одного власника на іншого | |

|---------------------------------------+------------------------|

|5. Видача дозволу (оформлення | 270 |

|документів) на відкриття та | |

|функціонування об'єктів дозвільної | |

|системи, що працюють з вибуховими | |

|матеріалами, піротехнічних майстерень | |

|та інших об'єктів відповідно до | |

|Положення про дозвільну систему, | |

|затвердженого постановою Кабінету | |

|Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.| |

|N 576 ( 576-92-п ) | |

|---------------------------------------+------------------------|

|6. Видача дублікатів документів | |

|дозвільного характеру, зазначених у | |

|пунктах 2, 3 і 5 цього переліку, у разі| |

|їх втрати або пошкодження* | |

|---------------------------------------+------------------------|

|7. Видача ліцензії**: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|на виробництво та ремонт вогнепальної | |

|зброї невійськового призначення і | |

|боєприпасів до неї, холодної зброї, | |

|пневматичної зброї калібру понад | |

|4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі | |

|понад 100 метрів на секунду, торгівля | |

|вогнепальною зброєю невійськового | |

|призначення та боєприпасами до неї, | |

|холодною зброєю, пневматичною зброєю | |

|калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю| |

|польоту кулі понад 100 метрів на | |

|секунду | |

|---------------------------------------+------------------------|

|на виробництво спеціальних засобів, | |

|заряджених речовинами сльозоточивої та | |

|дратівної дії, індивідуального захисту,| |

|активної оборони та їх продаж | |

|---------------------------------------+------------------------|

|надання послуг з охорони власності та | |

|громадян | |

|---------------------------------------+------------------------|

|на провадження діяльності, пов'язаної з| |

|виробництвом, торгівлею піротехнічними | |

|засобами | |

|---------------------------------------+------------------------|

|на провадження діяльності, пов'язаної з| |

|наданням послуг стрільбищами | |

|невійськового призначення та | |

|функціонування мисливських стендів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|8. Переоформлення ліцензії, зазначеної | |

|у пункті 7 цього переліку*** | |

|---------------------------------------+------------------------|

|9. Видача дубліката ліцензії, | |

|зазначеної у пункті 7 цього переліку***| |

|---------------------------------------+------------------------|

|10. Видача копії ліцензії, зазначеної у| |

|пункті 7 цього переліку*** | |

|----------------------------------------------------------------|

| Підрозділи Державної автомобільної інспекції |

|----------------------------------------------------------------|

|11. Видача посвідчення водія на право | |

|керування транспортними засобами: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|після закінчення навчального закладу та| 26 |

|складення іспитів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|повторне прийняття іспитів з Правил | 26 |

|дорожнього руху ( 1306-2001-п ) та | |

|навичок керування транспортними | |

|засобами | |

|---------------------------------------+------------------------|

|повторне прийняття іспитів з навичок | 13 |

|керування транспортними засобами | |

|---------------------------------------+------------------------|

|після закінчення строку позбавлення | 26 |

|права на керування транспортним | |

|засобом, що становить 12 і більше | |

|місяців (із складенням іспитів) | |

|---------------------------------------+------------------------|

|у разі відкриття іншої категорії | 26 |

|(із складенням іспиту) | |

|---------------------------------------+------------------------|

|у разі відкриття нижчої категорії (із | 13 |

|складенням іспиту) | |

|---------------------------------------+------------------------|

|12. Видача свідоцтва про підготовку | 78 |

|водіїв транспортних засобів, що | |

|перевозять небезпечні вантажі (із | |

|складенням іспитів): | |

|---------------------------------------+------------------------|

|повторне прийняття іспитів у водія на | 78 |

|право керування транспортними засобами | |

|з небезпечними вантажами | |

|---------------------------------------+------------------------|

|видача свідоцтва про підготовку | 75 |

|уповноваженого з питань безпеки | |

|перевезень небезпечних вантажів | |

|(із складенням іспитів) | |

|---------------------------------------+------------------------|

|повторне прийняття іспитів у кандидата | 75 |

|на право уповноваженого з питань | |

|безпеки перевезень небезпечних вантажів| |

|---------------------------------------+------------------------|

|13. Видача свідоцтва про допуск | 93 |

|транспортних засобів до перевезення | |

|небезпечних вантажів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|14. Реєстрація, перереєстрація колісних| |

|транспортних засобів з видачею | |

|свідоцтва про реєстрацію або його | |

|дубліката та номерних знаків, зняття з | |

|обліку транспортного засобу з видачею | |

|облікової картки та номерних знаків для| |

|разових поїздок, проведення експертного| |

|дослідження транспортних засобів і | |

|супровідних документів з видачею | |

|експертного висновку: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|транспортних засобів усіх категорій | 152,63 |

|вітчизняного виробництва та країн СНД | |

|або окремих агрегатів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|транспортних засобів усіх категорій | 190,15 |

|іноземного виробництва або окремих | |

|агрегатів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|мототранспорту, причепів вітчизняного | 148,63 |

|виробництва та країн СНД | |

|---------------------------------------+------------------------|

|мототранспорту, причепів іноземного | 186,15 |

|виробництва | |

|---------------------------------------+------------------------|

|мопедів або їх окремих агрегатів | 54,83 |

|---------------------------------------+------------------------|

|15. Видача свідоцтва про реєстрацію | |

|колісних транспортних засобів у зв'язку| |

|з його пошкодженням або непридатністю, | |

|внесенням змін до реєстраційного | |

|документа або для виїзду за кордон: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|автомобілів, автобусів | 26 |

|---------------------------------------+------------------------|

|мототранспорту, причепів | 22 |

|---------------------------------------+------------------------|

|16. Видача тимчасового реєстраційного | |

|талона на право керування транспортним | |

|засобом (за заявою власника або за | |

|дорученням): | |

|---------------------------------------+------------------------|

|автомобілів, автобусів | 15 |

|---------------------------------------+------------------------|

|мототранспорту, причепів | 15 |

|---------------------------------------+------------------------|

|17. Оформлення та видача: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|дозволу на встановлення і використання | 68 |

|на транспортних засобах спеціальних | |

|звукових та/або світлових сигнальних | |

|пристроїв синього чи жовтого кольору | |

|---------------------------------------+------------------------|

|дозволу на перевезення надгабаритних, | 95 |

|великовагових вантажів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|документів щодо погодження маршрутів | 95 |

|дорожнього перевезення небезпечних | |

|вантажів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|18. Розгляд проектів | 199 |

|нормативно-технічної документації щодо | |

|погодження проектів конструкцій | |

|транспортних засобів у частині | |

|дотримання вимог щодо забезпечення | |

|безпеки дорожнього руху з видачею | |

|свідоцтва про погодження конструкції | |

|---------------------------------------+------------------------|

|19. Підготовка документів та оформлення| 83 |

|висновку про подальшу експлуатацію | |

|транспортного засобу, ідентифікаційні | |

|номери кузова (рами) якого підроблені, | |

|прийшли в непридатність або який | |

|розшукується правоохоронними органами | |

|іноземних держав | |

|---------------------------------------+------------------------|

|20. Видача висновку щодо можливості: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|дублювання ідентифікаційних номерів | 94 |

|транспортних засобів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|нанесення ідентифікаційних номерів | 86 |

|транспортних засобів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|21. Видача: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|довідки про відповідність технічного | 120 |

|стану автобусів перевізника-претендента| |

|умовам перевезень | |

|---------------------------------------+------------------------|

|висновку про відповідність | 250 |

|перевізника-претендента вимогам | |

|нормативно-правових актів у сфері | |

|безпеки дорожнього руху | |

|---------------------------------------+------------------------|

|22. Виготовлення макетів індивідуальних| |

|номерних знаків транспортних засобів, | |

|які виготовляються на замовлення | |

|власників транспортних засобів, з | |

|видачею номерних знаків (за один | |

|комплект): | |

|---------------------------------------+------------------------|

|три символи | 300 |

|---------------------------------------+------------------------|

|кожний наступний (до восьми символів) | 90 |

|---------------------------------------+------------------------|

|графічний елемент | 500 |

|---------------------------------------+------------------------|

|23. Оформлення та видача погодження | 98 |

|(висновку) на заміну номерного агрегата| |

|транспортного засобу, а також на | |

|переобладнання транспортного засобу без| |

|заміни номерних агрегатів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|24. Оформлення дозволу на видачу | 36 |

|документів, транзитних номерних знаків,| |

|пов'язаних з придбанням або реалізацією| |

|транспортних засобів та кузовів (рам) | |

|----------------------------------------------------------------|

| Підрозділи ДМС |

|----------------------------------------------------------------|

|25. Оформлення та видача тимчасового | 42,7 |

|посвідчення громадянина України | |

|---------------------------------------+------------------------|

|26. Видача довідки про реєстрацію особи| 137,75 |

|громадянином України | |

|---------------------------------------+------------------------|

|27. Оформлення та видача: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|паспорта громадянина України для виїзду| 87,15 |

|за кордон | |

|---------------------------------------+------------------------|

|паспорта громадянина України для виїзду| 73,32 |

|за кордон на заміну втраченого | |

|---------------------------------------+------------------------|

|проїзного документа дитини для виїзду | 30,35 |

|за кордон | |

|---------------------------------------+------------------------|

|дозволу на імміграцію в Україну | 179,74 |

|іноземцям або особам без громадянства | |

|---------------------------------------+------------------------|

|посвідки на постійне або тимчасове | 52,49 |

|проживання | |

|---------------------------------------+------------------------|

|запрошення фізичним особам для | 56,52 |

|отримання візових документів на в'їзд в| |

|Україну іноземцям та особам без | |

|громадянства | |

|---------------------------------------+------------------------|

|запрошення юридичним особам для | 169,7 |

|отримання візових документів на в'їзд | |

|в Україну іноземцям та особам без | |

|громадянства | |

|---------------------------------------+------------------------|

|дозволу для виїзду громадянина України | 195,31 |

|за кордон на постійне проживання | |

|---------------------------------------+------------------------|

|28. Видача довідки третім особам про | 28,66 |

|реєстрацію місця проживання та місця | |

|перебування фізичних осіб | |

|---------------------------------------+------------------------|

|29. Внесення відомостей про другий | 60,17 |

|паспорт громадянина України для виїзду | |

|за кордон у паспорт громадянина України| |

|для виїзду за кордон | |

|---------------------------------------+------------------------|

|30. Внесення відомостей про дітей у | 18,63 |

|паспорт громадянина України для виїзду | |

|за кордон | |

|---------------------------------------+------------------------|

|31. Внесення відомостей до паспорта | 40,44 |

|громадянина України для виїзду за | |

|кордон громадянам, які повернулися на | |

|постійне проживання в Україну | |

|---------------------------------------+------------------------|

|32. Оформлення іноземцям та особам без | 44,85 |

|громадянства продовження строку | |

|перебування на території України | |

|----------------------------------------------------------------|

| II. Інші послуги, які надаються згідно з основною діяльністю |

|----------------------------------------------------------------|

| Підрозділи експертної служби |

|----------------------------------------------------------------|

|33. Проведення судової експертизи в | |

|цивільних та господарських справах, | |

|досліджень та оцінки на замовлення, | |

|а саме: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|1) експертиза, дослідження | |

|трасологічні: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 422,1 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1875,2 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 2 961 |

|---------------------------------------+------------------------|

|2) експертиза, дослідження холодної | |

|зброї: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 211,05 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 586 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 1128 |

|---------------------------------------+------------------------|

|3) експертиза, дослідження балістичні: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 422,1 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1172 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 2538 |

|---------------------------------------+------------------------|

|4) експертиза, дослідження технічного | 5 640 |

|укріплення стрільбищ та тирів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|5) експертиза, дослідження документів: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 375,2 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1406,4 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 5 640 |

|---------------------------------------+------------------------|

|6) експертиза, дослідження | |

|почеркознавчі: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 750,4 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1875,2 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 5 640 |

|---------------------------------------+------------------------|

|7) експертиза, дослідження портретні та| |

|фототехнічні: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 375,2 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1406,4 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 6 768 |

|---------------------------------------+------------------------|

|8) експертиза, дослідження транспортних| |

|засобів і документів, що їх | |

|супроводжують (комплексне), у тому | |

|числі: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|транспортних засобів усіх категорій | |

|вітчизняного виробництва та країн СНД | |

|або окремих агрегатів: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 126,63 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 597,72 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 1353,6 |

|---------------------------------------+------------------------|

|транспортних засобів усіх категорій | |

|іноземного виробництва або окремих | |

|агрегатів: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 164,15 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 908,3 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 2044,5 |

|---------------------------------------+------------------------|

|мопедів або їх окремих агрегатів: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 32,83 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 58,6 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 141 |

|---------------------------------------+------------------------|

|9) експертиза, дослідження звуко- та | |

|відеозапису: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 1407 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 4688 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 9870 |

|---------------------------------------+------------------------|

|10) експертиза, дослідження | |

|вибухотехнічні: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 2298,1 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 5742,8 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 13747,5 |

|---------------------------------------+------------------------|

|11) експертиза, дослідження матеріалів,| |

|речовин, виробів та харчових продуктів:| |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 375,2 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1406,4 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 5 640 |

|---------------------------------------+------------------------|

|12) експертиза, дослідження | 187,6 |

|імунологічні та волосся**** | |

|---------------------------------------+------------------------|

|13) експертиза, дослідження | 375,2 |

|цитологічне**** | |

|---------------------------------------+------------------------|

|14) експертиза, дослідження | 2 115 |

|молекулярно-генетичні**** | |

|---------------------------------------+------------------------|

|15) експертиза, дослідження обставин і | |

|механізму дорожньо-транспортних пригод,| |

|електротехнічного (технічної | |

|експлуатації електроустаткування), | |

|технічного стану транспортних засобів: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 562,8 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1758 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 6345 |

|---------------------------------------+------------------------|

|16) експертиза, дослідження | |

|транспортно-трасологічні, | |

|дорожньо-технічні, експертиза, | |

|дослідження транспортних засобів: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 2110,5 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 5274 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 9517,5 |

|---------------------------------------+------------------------|

|17) експертиза, дослідження | |

|автотоварознавчі: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 70,35 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 146,5 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 846 |

|---------------------------------------+------------------------|

|18) експертиза, дослідження | |

|залізничнотехнічні: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 2110,5 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 5274 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 9517,5 |

|---------------------------------------+------------------------|

|19) дослідження обставин виникнення та | |

|розвитку пожеж і дотримання вимог | |

|пожежної безпеки: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 1407 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 3516 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 6345 |

|---------------------------------------+------------------------|

|20) експертиза, дослідження | |

|металографічні: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 750,4 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1875,2 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 3384 |

|---------------------------------------+------------------------|

|21) експертиза, дослідження | |

|комп'ютерно-технічні: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 2814 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 7032 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 16920 |

|---------------------------------------+------------------------|

|22) експертиза, дослідження | |

|товарознавчі (вартості машин, | |

|обладнання, сировини, товарів народного| |

|споживання): | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 1031,8 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 2637 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 6345 |

|---------------------------------------+------------------------|

|23) експертиза, дослідження економічні:| |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 2814 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 7032 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 12690 |

|---------------------------------------+------------------------|

|24) експертиза, дослідження | |

|мистецтвознавчі: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 703,5 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 2344 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 22560 |

|---------------------------------------+------------------------|

|25) експертиза, дослідження | |

|психологічні: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 938 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 1758 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складні | 4230 |

|---------------------------------------+------------------------|

|26) експертиза, дослідження у сфері | |

|інтелектуальної власності: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 1876 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 4688 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складне | 11280 |

|---------------------------------------+------------------------|

|27) оцінка*****: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|нерухомих речей: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 562,8 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 2930 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складна | 7050 |

|---------------------------------------+------------------------|

|машин, обладнання, колісних | |

|транспортних засобів: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 469 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 2344 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складна | 7050 |

|---------------------------------------+------------------------|

|літальних апаратів та судноплавних | |

|засобів: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 4690 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 14650 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складна | 35250 |

|---------------------------------------+------------------------|

|рухомих речей, що становлять культурну | 5860 |

|цінність | |

|---------------------------------------+------------------------|

|рухомих речей, крім таких, що віднесені| |

|до машин, обладнання, дорожніх | |

|транспортних засобів, літальних | |

|апаратів, судноплавних засобів та тих, | |

|що становлять культурну цінність: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 187,6 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 586 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складна | 1410 |

|---------------------------------------+------------------------|

|прав на об'єкти інтелектуальної | |

|власності: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|простої складності | 4690 |

|---------------------------------------+------------------------|

|середньої складності | 8790 |

|---------------------------------------+------------------------|

|складна | 14100 |

|---------------------------------------+------------------------|

|34. Огляд місць проведення масових | 70,5 |

|заходів на вибухобезпеку | (за одну годину) |

|---------------------------------------+------------------------|

|35. Нанесення спеціальних | 2961 |

|індивідуальних та дублюючих | |

|ідентифікаційних номерів транспортних | |

|засобів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|36. Відстрілювання вогнепальної зброї | 28,14 |

|та огляд її технічного стану, у тому | |

|числі: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|газової, гладкоствольної мисливської і | 60,97 |

|спортивної, стартової, вихолощеної | |

|---------------------------------------+------------------------|

|несмертельної дії, переробленої з | 70,35 |

|військових зразків нарізної і | |

|комбінованої мисливської та спортивної | |

|----------------------------------------------------------------|

| Підрозділи Державної автомобільної інспекції |

|----------------------------------------------------------------|

|37. Забезпечення супроводження для | 9 (за один кілометр |

|безпечного перевезення негабаритних, | супроводження одного |

|великовагових та небезпечних вантажів, | транспортного засобу |

|автобусів та інших транспортних засобів| одним автомобілем) |

|спеціалізованими автомобілями | |

|Державтоінспекції МВС з використанням | |

|спеціальних світлових або звукових | |

|сигналів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|38. Обстеження з виїздом на місце | 177 |

|території або окремих ділянок | (за один виїзд) |

|автомобільних доріг, вулиць і | |

|залізничних переїздів, на яких | |

|планується розміщення об'єктів | |

|дорожнього сервісу, малих архітектурних| |

|форм; ділянок вулично-дорожньої мережі,| |

|на яких планується відкриття нових або | |

|перегляд діючих маршрутів руху | |

|транспортних засобів, залучених до | |

|перевезення пасажирів | |

|---------------------------------------+------------------------|

|39. Підготовка і видача технічних умов | 294 |

|на розміщення об'єкта дорожнього | |

|сервісу та малої архітектурної форми | |

|---------------------------------------+------------------------|

|40. Перевірка проектної документації | 190 |

|щодо будівництва, реконструкції і | |

|ремонту автомобільних доріг, вулиць та | |

|залізничних переїздів, об'єктів | |

|дорожнього сервісу, інших дорожніх | |

|споруд; забудови окремих територій | |

|населених пунктів; генеральних планів | |

|окремих забудов у населених пунктах; | |

|проектів комплексних схем організації | |

|руху та спорудження ліній міського | |

|електричного транспорту; схем | |

|організації дорожнього руху на | |

|відповідність технічним умовам та | |

|нормативно-правовим актам з безпеки | |

|дорожнього руху з подальшим оформленням| |

|документів щодо її розгляду та | |

|затвердження з наданням погодження або | |

|відмови в наданні погодження | |

|---------------------------------------+------------------------|

|41. Перевірка суб'єктів господарювання | 513 |

|щодо відповідності | |

|матеріально-технічної бази та | |

|документації встановленим вимогам до | |

|діяльності, пов'язаної з реалізацією | |

|транспортних засобів, з видачею акта | |

|(висновку) | |

|---------------------------------------+------------------------|

|42. Проведення перевірки відповідності | 163 |

|самостійно сконструйованого, | |

|конфіскованого транспортного засобу або| |

|транспортного засобу, право власності | |

|на який встановлено за рішенням суду, | |

|або такого, що визнаний в установленому| |

|порядку безхазяйним, або який за правом| |

|спадкування перейшов у власність | |

|держави або подарований державі | |

|власником, вимогам безпеки дорожнього | |

|руху, нормам і стандартам, з видачею | |

|висновку | |

|---------------------------------------+------------------------|

|43. Доставка, зокрема з використанням | 17 (за один кілометр |

|спеціальних транспортних засобів, | доставки одного |

|затриманих за порушення правил, норм і | транспортного засобу) |

|стандартів у сфері безпеки дорожнього | |

|руху або технічно несправних | |

|транспортних засобів до визначеного | |

|замовником місця їх зберігання | |

|---------------------------------------+------------------------|

|44. Відповідальне зберігання номерних | 3 |

|знаків транспортних засобів, знятих з | (за одну добу) |

|обліку для подальшого закріплення за | |

|іншими транспортними засобами цього ж | |

|власника | |

|----------------------------------------------------------------|

| Інформаційні підрозділи |

|----------------------------------------------------------------|

|45. Надання юридичним особам доступу до| |

|бази даних про втрачені паспорти та | |

|розшук осіб: | |

|---------------------------------------+------------------------|

|від 1 до 5 000 запитів на місяць | 1125,88 |

|---------------------------------------+------------------------|

|від 5 001 до 10 000 запитів на місяць | 5005,72 |

|---------------------------------------+------------------------|

|від 10 001 до 50 000 запитів на місяць | 15868,2 |

|---------------------------------------+------------------------|

|від 50 001 до 100 000 запитів на місяць| 31619,68 |

|---------------------------------------+------------------------|

|понад 100 000 запитів на місяць | 47304,67 |

------------------------------------------------------------------

_______________ * Розмір плати за надання послуги обчислюється із застосуванням до вартості відповідних послуг коефіцієнта 5.

** Розмір плати встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093; 2010 р., N 17, ст. 776).

*** Розмір плати встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

**** Розмір плати встановлено за проведення експертизи, дослідження щодо одного об'єкта.

***** Розмір плати встановлено за проведення оцінки одного об'єкта.

_______________ Примітка. Розмір плати за надання послуг наведено без урахування податку на додану вартість та вартості бланків і номерних знаків.".

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси