Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 26.10.2011 № 1067-р

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1067-2011-р

Текст документа від 26.10.2011:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 26 жовтня 2011 р. N 1067-р Київ

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління

Затвердити перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1067-р

ПЕРЕЛІК платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління

------------------------------------------------------------------

| Найменування послуги | Нормативно-правовий акт, яким |

| | встановлено розмір плати за |

| | надання послуги |

|------------------------------+---------------------------------|

|1. Видача та поновлення |постанова Кабінету Міністрів |

|експлуатаційного дозволу для |України від 12 травня 2007 р. |

|потужностей (об'єктів) з |N 712 ( 712-2007-п ) (Офіційний |

|виробництва, переробки або |вісник України, 2007 р., N 37, |

|реалізації харчових продуктів |ст. 1466) |

|------------------------------+---------------------------------|

|2. Видача висновку державної |постанова Кабінету Міністрів |

|санітарно-епідеміологічної |України від 27 серпня 2003 р. |

|експертизи |N 1351 ( 1351-2003-п ) (Офіційний|

| |вісник України, 2003 р., N 35, |

| |ст. 1893) |

|------------------------------+---------------------------------|

|3. Видача дозволу (санітарного| -"- |

|паспорта) на роботи з | |

|радіоактивними речовинами та | |

|іншими джерелами іонізуючого | |

|випромінювання | |

------------------------------------------------------------------

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси