Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 21.10.2011 № 244 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} На виконання частини четвертої статті 28 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, що додається. 2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом з Департаментом містобудування, архітектури та планування території (Соколов І.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В. Т.в.о. Міністра О.М. Аліпов ПОГОДЖЕНО: Віце-президент з виконавчої роботи Асоціації міст України Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва М.В. Пітцик М. Бродський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011 № 244 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 ПОРЯДОК розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності {У тексті Порядку слова «паспорт прив'язки» в усіх відмінках доповнено абревіатурою «ТС» згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} I. Загальні положення 1.1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 1.2. Цей Порядок не поширюється на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на землях із особливим режимом використання. 1.3. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. 1.4. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні: {Абзац другий пункту 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} замовник - суб'єкт господарювання, який реалізує право розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС; {Абзац другий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} {Абзац третій пункту 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС та благоустрій прилеглої території на топографо-геодезичній основі М 1 : 500, інженерне забезпечення, зовнішній архітектурний вигляд ТС та напрям підприємницької діяльності; {Абзац третій пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності; схема розміщення ТС - графічні матеріали, виконані на топографо-геодезичній основі М 1 : 500 суб'єктом господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, які відображають розміщення ТС із прив'язкою до місцевості (будівлі, споруди, інженерні мережі тощо), планувальними обмеженнями та зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення прилеглої території (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо); {Абзац п'ятий пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м. {Абзац сьомий пункту 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} {Пункт 1.5 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} {Пункт 1.6 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} {Пункт 1.7 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 1.5. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, має бути передбачено схемою розміщення ТС, при цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС. {Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 1.6. Розміщення ТС у межах ринків, інших торговельних об'єктів визначається планувальною документацією їх території або проектною документацією їх споруд. {Пункт 1.6 розділу I в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} {Пункт 1.7 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 1.7. Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування. 1.8. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами. II. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС 2.1. Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС (додаток 1). 2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС. {Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.3. До заяви додаються: графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1 : 500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості; реквізити замовника (найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)/місцезнаходження ТС/контактна інформація) та напрям підприємницької діяльності. Цей перелік документів є вичерпним. {Пункт 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.4. Для визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам відповідний комплект документів направляється до органу з питань містобудування та архітектури сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації. {Абзац перший пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} У разі відсутності у складі відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради органу з питань містобудування та архітектури відповідність намірів щодо місця розташування ТС на території сільської, селищної, міської ради визначає орган з питань містобудування та архітектури відповідної районної державної адміністрації за територіальною належністю. {Абзац другий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС містобудівній документації, будівельним нормам замовник повідомляється відповідним органом з питань містобудування та архітектури письмово протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного комплекту документів або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС. {Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.6. Для оформлення паспорта прив'язки ТС замовник звертається до органу з питань містобудування та архітектури із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає: схему розміщення ТС (додаток 1); ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1); {Абзац третій пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} {Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж. Зазначені документи замовником отримуються самостійно. 2.7. Паспорт прив'язки ТС надається органом з питань містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви. {Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.8. Час, витрачений на підготовку та подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС. {Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.9. Для підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються. 2.10. Паспорт прив'язки ТС оформлюється органом з питань містобудування та архітектури за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку. 2.11. Паспорт прив'язки ТС включає: титульний аркуш із зазначенням реквізитів замовника (найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)/місцезнаходження ТС/контактна інформація) та напряму підприємницької діяльності; схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1 : 500; ескізи фасадів ТС у кольорі М 1 : 50 (для стаціонарних ТС); технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж. Цей перелік документів є вичерпним. {Пункт 2.11 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.12. Паспорт прив'язки ТС підписується керівником (заступником керівника) відповідного органу з питань містобудування та архітектури сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації. {Пункт 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.13. При оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, непередбачених законом та цим Порядком. 2.14. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов: подання неповного пакета документів, визначених пунктом 2.6 цього Порядку; подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку. Ненадання паспорта прив'язки ТС з інших підстав не допускається. 2.15. Паспорт прив'язки ТС видається на безоплатній основі. 2.16. Паспорт прив'язки ТС підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки або електронному журналі органом, який його видав, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру. 2.17. Строк дії паспорта прив'язки ТС визначається органом з питань містобудування та архітектури відповідної ради або районної державної адміністрації з урахуванням строків реалізації положень містобудівної документації на місцевому рівні. {Пункт 2.17 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.18. Продовження строку дії паспорта прив'язки ТС здійснюється за заявою замовника, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив'язки ТС органом з питань містобудування та архітектури виконавчого органу відповідної ради, районної державної адміністрації. 2.19. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки ТС може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки ТС або на новий строк. 2.20. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив'язки ТС. 2.21. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається. 2.22. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим. 2.23. Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або відповідної районної державної адміністрації письмову заяву за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки ТС. 2.24. Паспорт прив'язки ТС виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий - у відповідному органі з питань містобудування та архітектури. {Пункт 2.25 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} 2.25. Дія паспорта прив'язки ТС призупиняється за таких умов: необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС; необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження. 2.26. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов: недотримання вимог паспорта прив'язки ТС при її встановленні; невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки ТС; надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС. 2.27. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення (розпорядження, наказу) виконавчим органом відповідної ради або районної державної адміністрації про призупинення дії паспорта прив'язки ТС. На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт. 2.28. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт. 2.29. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки ТС, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу. 2.30. Розміщення ТС самовільно забороняється. 2.31. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС. 2.32. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відповідного органу з питань містобудування та архітектури з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки ТС у частині ескізів фасадів. Орган з питань містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) органу з питань містобудування та архітектури візує нові ескізи фасадів ТС. 2.33. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства. 2.34. Документація щодо встановлення ТС, видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії. Директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій І.А. Соколов Додаток 1 до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (пункт 2.10 розділу II) ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ ТС {Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 284 від 23.11.2020} Додаток 2 до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності ЗАЯВА
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси