Про Рахункову палату

Показані 1-20 із 32 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1проводить експертизу поданого до Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України (включаючи матеріали, що додаються до цього проекту закону) та готує відповідні висновкист.7.ч.1.п.2
2здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів, включаючи адміністрування контролюючими органами таких надходженьст.7.ч.1.п.1.абз.1
3здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо проведення витрат державного бюджету, включаючи використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Вищої ради правосуддя, Генеральної прокуратури України та інших органів, безпосередньо визначених Конституцією України використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування здійснення таємних видатків державного бюджетуст.7.ч.1.п.1.абз.2
4здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, включаючи забезпечення відрахування (сплати) до державного бюджету коштів, отриманих державою як власником таких об’єктів, та використання коштів державного бюджету, спрямованих на відповідні об’єктист.7.ч.1.п.1.абз.3
5здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо надання кредитів з державного бюджету та повернення таких коштів до державного бюджетуст.7.ч.1.п.1.абз.4
6здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних гарантій, обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргуст.7.ч.1.п.1.абз.5
7здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду державного бюджету від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для державного бюджету, у межах, які стосуються таких наслідківст.7.ч.1.п.1.абз.6
8здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджетуст.7.ч.1.п.1.абз.7
9здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів державного бюджетуст.7.ч.1.п.1.абз.8
10здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо управління коштами державного бюджету центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштівст.7.ч.1.п.1.абз.9
11здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджетуст.7.ч.1.п.1.абз.10
12здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного бюджету та їх використаннямст.7.ч.1.п.1.абз.11
13здійснює фінансовий аудит та аудит ефективності щодо виконання кошторису доходів та витрат Національного банку Українист.7.ч.1.п.1.абз.12
14аналізує виконання Державного бюджету України та готує відповідні висновки, а також пропозиції щодо усунення виявлених відхилень і порушеньст.7.ч.1.п.3
15аналізує річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України, поданий Кабінетом Міністрів України, та готує відповідні висновки з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення виявлених порушень та вдосконалення бюджетного законодавстваст.7.ч.1.п.4
16аналізує ефективність використання суб’єктами господарювання пільг із сплати до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів, доцільність функціонування пільгових режимів оподаткування та їх вплив на загальний стан надходжень державного бюджетуст.7.ч.1.п.5
17здійснює попередній аналіз, до розгляду на засіданнях комітетів Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України, звіту Антимонопольного комітету України та звіту Фонду державного майна України в частині, що впливає на виконання державного бюджетуст.7.ч.1.п.6
18здійснює за зверненням органів місцевого самоврядування, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, державних підприємств та інших суб’єктів господарювання державного сектору економіки заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо відповідних місцевих бюджетів та діяльності суб’єктів зверненняст.7.ч.1.п.7
19направляє за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) обов’язкові для розгляду рішення Рахункової палатист.7.ч.1.п.8
20аналізує реалізацію наданих Рахунковою палатою рекомендацій (пропозицій) з метою оцінки їх результативностіст.7.ч.1.п.9
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси