Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк; Постанова, Положення, Перелік, Форма типового документа, Повідомлення, Зразок, Вимоги, План, Інформація від 08.09.2011 № 306

Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Реєстрація: Мін'юст України від 18.10.2011 № 1203/19941

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z1203-11

Текст документа від 29.12.2018:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.09.2011  № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2011 р.
за № 1203/19941

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 149 від 22.12.2018 }

Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 296 від 25.07.2013
№ 10 від 14.01.2015
№ 164 від 05.03.2015
№ 328 від 21.05.2015
№ 357 від 04.06.2015
№ 368 від 10.06.2015
№ 700 від 15.10.2015
№ 942 від 24.12.2015
№ 261 від 13.04.2016
№ 395 від 18.10.2016
№ 401 від 16.11.2016
№ 10 від 13.02.2017
№ 38 від 16.05.2017
№ 56 від 16.06.2017
№ 146 від 28.12.2017
№ 27 від 26.03.2018}

Відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", з метою вдосконалення порядку створення і реєстрації банків, ліцензування їх діяльності, відкриття банками відокремлених підрозділів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення про реєстрацію), що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 328 від 21.05.2015 }

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком, що додається.

4. Власникам істотної участі в банку до 01.12.2011 надати банку відомості про структуру власності для юридичних осіб - згідно з додатком 2 до Положення про структуру, для фізичних осіб - згідно з додатком 3 до Положення про структуру.

5. Банкам до 17.12.2011 подати до територіального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку (банки 1 та 2 груп, банки 3 та 4 груп з місцезнаходженням у м. Києві та Київській області подають документи до Національного банку) відомості про свою структуру власності згідно з додатком 1 до Положення про структуру та відомості, надані банкам власниками істотної участі відповідно до вимог пункту 4 цієї постанови.

6. Банки не здійснюють оплату за переоформлення банківської ліцензії відповідно до вимог пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 15 лютого 2011 року № 3024-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків".

7. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.), Юридичному департаменту (Новіков В.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

9. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В., Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків (Пархоменко О.І.) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

Голова

С.Г. Арбузов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.09.2011 № 306


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2011 р.
за № 1203/19941

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

{У тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Єдиний електронний державний реєстр банків України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "електронна форма Державного реєстру банків України" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

{У тексті Положення та додатках до нього слова "орган державної податкової служби", "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків", "правління (ради директорів)" і "службу внутрішнього аудиту" у всіх відмінках замінено відповідно словами "контролюючий орган", "Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем", "правління" та "підрозділу внутрішнього аудиту" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

{У тексті Положення слова "Комісія Національного банку" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Комітет з питань нагляду" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 700 від 15.10.2015 }

{У тексті Положення слова "змін до статуту банку" замінено словами "статуту банку в новій редакції" згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

{ У тексті Положення слова "спостережна (наглядова) рада", "наглядова (спостережна) рада" і "наглядова рада" у всіх відмінках замінено відповідно словом "рада" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

{У тексті Положення слова "Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у всіх відмінках замінено словами " Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

{У тексті Положення слова “аудиторський висновок” у всіх відмінках замінено словами “аудиторський звіт/висновок” у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Вступні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон) з метою визначення порядку та умов реєстрації банків, погодження їх статутів і змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення професійної придатності та ділової репутації керівників банку, особливостей заснування державного банку, видачі банківської ліцензії, визначення вимог щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, порядку відкриття відокремлених підрозділів банків на території України, порядку відкриття дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території іншої держави, акредитацій філій, представництв іноземних банків на території України, розрахунку розміру участі в банку, оцінки фінансового стану юридичних і фізичних осіб, які є або мають намір стати власниками істотної участі в банку або входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, порядку припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи, ліквідації банку за рішенням його власників.

{Пункт 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 50 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи та/або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

законодавство з питань фінансового моніторингу - Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення" та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти;

значний вплив на управління або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами від 10, але менше 50 відсотків статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на управління чи діяльність юридичної особи;

кваліфіковане щодо нерезидентів України бюро кредитних історій - найбільше за кількістю наявних у відповідній країні кредитних історій бюро кредитних історій (інший суб'єкт, до функцій якого віднесено збирання, обробку, зберігання і використання інформації, яка становить кредитну історію), яке поширює свою діяльність на країну, резидентом якої є особа;

{Абзац п'ятий пункту 2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

кваліфіковані щодо резидентів України бюро кредитних історій: Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій і Міжнародне бюро кредитних історій;

кінцевий власник істотної участі в банку - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в банку, визначених відповідно до норм цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування;

{Пункт 2 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Комітет з питань нагляду - Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем;

{Абзац пункту 2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 700 від 15.10.2015 }

міжнародна фінансова установа - установа, з якою Уряд України уклав угоду про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлено привілеї та імунітети;

набуття участі в юридичній особі - пряме та/або опосередковане набуття однією особою самостійно чи спільно з іншими особами в будь-який спосіб права володіння акціями (паями) юридичної особи або правами голосу акцій (паїв) юридичної особи. Збільшенням такої участі вважається набуття додаткової участі особою, що вже має участь у юридичній особі;

{Абзац одинадцятий пункту 2 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

інвестиційний рівень кредитного рейтингу - довгостроковий кредитний рейтинг за міжнародною шкалою за зобов'язаннями в іноземній валюті не нижче ніж рівень "ВВВ-" за класифікацією рейтингових агентств "Standard & Poor's" або "Fitch-Ratings" і рівень "ВааЗ" за класифікацією рейтингового агентства "Moody's Investors Service";

публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі. Фондова біржа визнається кваліфікованою, якщо:

вона створена за законодавством держави - члена Європейського Союзу, або

сукупна ринкова капіталізація компаній, акції яких уключено (допущено) до торгів на такій біржі, перевищує еквівалент 100 мільярдів доларів США станом на останній місяць року, що передує року, у якому компанія визнається публічною для цілей цього Положення;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

уповноважений орган - орган держави, банку (юридичної особи), який згідно із законом, статутом або внутрішніми положеннями має повноваження на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій;

{Абзац пункту 2 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

уповноважена особа - фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, який надає такі повноваження);

фінансова звітність юридичної особи - нерезидента включає форму "Баланс" і форму звіту про доходи, що встановлені особистим законом цієї особи;

фінансова звітність юридичної особи-резидента включає форму 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форму 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форму 3 "Звіт про рух грошових коштів", форму 4 "Звіт про власний капітал" і примітки до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

{Абзац пункту 2 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Термін "остаточний ключовий учасник" уживається в значенні, наведеному в нормативно-правовому акті Національного банку України щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку. Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі та інших законах України.

3. Банки, їх відокремлені підрозділи створюються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону, законів України "Про акціонерні товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про державну реєстрацію), законодавства України про кооперацію, інших актів законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

{Пункт 3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

4. Документи, що подаються до Національного банку України (далі - Національний банк) відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою та не містити виправлень, неточностей.

{Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Документи, які складені іноземною мовою, для подання Національному банку мають бути перекладені на українську мову (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, що складені іноземною мовою з одночасним наведенням їх тексту українською мовою.

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Документи, що подаються до Національного банку юридичною особою, підписуються керівником або уповноваженою особою юридичної особи.

{Абзац третій пункту 4 глави 1 розділу І в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Документи, що подаються до Національного банку фізичною особою, підписуються самою фізичною особою або її представником. Довіреність на право підпису представником документів подається в оригіналі або в копії, засвідченій у встановленому законодавством порядку.

{Абзац четвертий пункту 4 глави 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії документів).

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

Повідомлення та скановані копії документів щодо включення/виключення інформації до/з Державного реєстру банків про відокремлені структурні підрозділи банку та зміни, що стосуються їх діяльності, подаються виключно в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку.

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

Електронні копії документів мають створюватись у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів.

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

1) документ сканується в файл формату pdf;

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

Документи в електронному вигляді можуть подаватися на цифрових носіях або надсилатися засобами електронної пошти Національного банку (для банків). У разі заміни документів під час розгляду пакета документів Національним банком їх електронні копії можуть бути подані в порядку, зазначеному в пункті 4 глави 1 розділу І цього Положення, або надіслані на адресу електронної пошти працівника Національного банку, відповідального за розгляд пакета документів.

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

Банк/заявник має право не подавати до Національного банку документи, визначені цим Положенням, якщо вони раніше подавалися до Національного банку відповідно до вимог цього Положення, за умови, що такі документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься є актуальною. Для врахування таких документів банк/заявник подає до Національного банку клопотання про врахування раніше поданих документів, у якому наводиться перелік відповідних документів із зазначенням їх назви, дати, органу або особи, що їх видав/видала, інформації про те, у складі якого пакета документів такі документи раніше подавалися до Національного банку, та запевнення про те, що такі документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною. Це положення не стосується документів, що видаються державними органами чи спеціалізованими організаціями та підтверджують статус особи на певну дату, або документів, що мають обмежений нормативно-правовими актами строк дії.

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

Національний банк має право вимагати від банку/заявника повторного подання документів, що раніше подавалися до Національного банку, якщо строк їх зберігання закінчився, документи передані до архівної установи або доступ до них із інших причин є ускладненим.

{Пункт 4 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

Заявник має право подати копію документа, засвідчену в установленому законом порядку або органом, який видав такий документ, якщо цим Положенням не встановлено обов’язку щодо подання оригіналу документа та/або подання документа, підписаного особисто заявником.

{Пункт 4 глави 1 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Копія документа, нотаріально засвідчена в іноземній державі, має бути легалізована в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України).

{Пункт 4 глави 1 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

5. Документи, зазначені в цьому Положенні, видані в іноземній державі, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

{ Абзац перший пункту 5 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 395 від 18.10.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

Документи, які видано в іноземній державі та стосуються юридичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом уповноваженої особи.

{Абзац другий пункту 5 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 395 від 18.10.2016 , № 401 від 16.11.2016 }

Документи, які видано в іноземній державі та стосуються фізичної особи, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Національному банку за підписом фізичної особи або її уповноваженого представника.

{ Абзац третій пункту 5 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 395 від 18.10.2016 , № 401 від 16.11.2016 }

{Абзац четвертий пункту 5 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Аудиторський звіт/висновок аудитора/аудиторської фірми (далі - аудитор) іноземної держави, крім держав - членів Європейського Союзу, підлягає підтвердженню аудитором України відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність".

У разі неможливості дотримання вимог щодо оформлення, визначених пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення щодо документів, виданих в іноземній державі, з незалежних від особи причин, заявник подає до Національного банку обґрунтовані пояснення. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній державі, вчинені без дотримання вимог щодо оформлення, визначених пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення, якщо визнає пояснення заявника поважними та не матиме сумнівів щодо достовірності документів та викладеної в них інформації.

{П ункт 5 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

6. Уповноважена особа разом із документами, які подаються нею до Національного банку, одночасно подає документи, що підтверджують її повноваження. У довіреності на представництво фізичної особи або юридичної особи у відносинах з Національним банком з питань, визначених цим Положенням, зазначається обсяг повноважень представника щодо вчинення необхідних дій і підписання відповідних документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена в установленому законодавством порядку.

{Пункт 6 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

7. Відлік строку розгляду документів починається з дати подання заявником повного пакета документів на розгляд Національному банку.

{Пункт 7 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом першим згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Національний банк на виконання вимог Закону має право вимагати від банку, його засновників, власників істотної участі в банку, учасників (акціонерів), осіб, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, осіб, які входять до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників банку, інших осіб подання додаткових документів, що містять інформацію, потрібну для прийняття рішень відповідно до цього Положення.

{Абзац п ункту 7 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Національний банк має право повернути на доопрацювання пакети документів, зазначені в цьому Положенні, у разі їх некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку або у разі отримання відповідного клопотання від банку/заявника.

{Пункт 7 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Національний банк має право призупинити розгляд пакетів документів, що подаються відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 календарних днів. Національний банк повідомляє заявника про призупинення розгляду пакета документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

{П ункт 7 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням заявника та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

{П ункт 7 глави 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

8. Юридичні та фізичні особи не мають права бути учасниками банку, якщо неможливо встановити ключових учасників в структурі їх власності (для юридичних осіб) та/або джерела коштів, за рахунок яких ці особи набувають участі в банку.

9. Заявники зобов'язані сплатити Національному банку за послуги, що надаються згідно з цим Положенням, та подати копії платіжних документів про внесення плати за відповідну послугу одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії платіжного документа про внесення плати за послугу, установлену Національним банком, є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

Послуга за цим Положенням вважається наданою, а плата за розгляд документів не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення або якщо пакет документів за клопотанням заявника було повернуто без розгляду.

Перелік послуг, за які стягується плата, та відповідні тарифи встановлюються Національним банком.

{Пу нкт 9 глави 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

10. Документи, визначені цим Положенням, подаються до Національного банку.

Рішення, що передбачені цим Положенням, приймають Правління Національного банку, Комітет з питань нагляду, уповноважена особа Національного банку.

Листи з повідомленнями про прийняті рішення з питань, визначених у цьому Положенні, підписує уповноважена особа Національного банку.

11. За порушення вимог цього Положення до банків, їх керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

12. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння значний вплив на управління чи діяльність банку, зокрема, якщо така особа може використовувати права голосу від 10, але менше ніж 50 відсотків акцій (паїв) банку на загальних зборах на свій розсуд (окрім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).

13. Особа є такою, що здійснює незалежно від формального володіння вирішальний вплив на управління чи діяльність банку, зокрема, якщо така особа може використовувати права голосу від 50 відсотків акцій (паїв) банку на загальних зборах на свій розсуд (окрім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного, або наявності довіреності на право участі та голосування та окремого документа, у якому визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).

Глава 2. Визначення ділової репутації юридичних і фізичних осіб

14. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації юридичної особи є:

1) відсутність бездоганної ділової репутації в члена виконавчого органу чи ради юридичної особи;

2) відсутність бездоганної ділової репутації в особи, яка є контролером юридичної особи;

3) наявність фактів невиконання особою протягом останніх п'яти років узятих на себе зобов'язань щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;

4) порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 90 календарних днів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;

{Підпункт 4 пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

5) неналежне виконання обов'язків як платника податків і зборів;

6) те, що особа була власником істотної участі в банку станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:

а) відкликання у банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону(застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{ Абзац другий підпункту 6 пункту 14 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

б) віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{Абзац третій підпункту 6 пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

в) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону, якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{Абзац четвертий підпункту 6 пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

г) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, передбачених статтею 76 Закону (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{Абзац п'ятий підпункту 6 пункту 14 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

7) невжиття особою, яка є власником істотної участі в банку, своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку згідно з вимогою частини четвертої статті 58 Закону (застосовується протягом п'яти років із дня прийняття рішення Національним банком про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у якому зазначається про порушення особою вимог частини четвертої статті 58 Закону);

8) застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи (застосовується протягом дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

9) уключення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);

10) надання юридичною особою недостовірної інформації Національному банку (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації).

{П ункт 14 глави 2 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

15. Ознакою відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи є:

1) наявність судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку, за вчинення злочинів, передбачених розділами VI, VIІ, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України;

{Підпункт 1 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

2) наявність фактів невиконання особою протягом останніх п'яти років узятих на себе зобов'язань щодо забезпечення внесення коштів для капіталізації банку;

3) порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;

{Підпункт 3 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

4) неналежне виконання обов'язків як платника податків і зборів;

5) те, що особа:

(i) була власником істотної участі в банку станом на будь-яку дату, або

(ii) обіймала не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконувала обов'язки зазначених осіб, або

{Абзац третій підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

(iii) незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку станом на будь-яку дату мала право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -

протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про:

а) відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону(застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{ Абзац шостий підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

б) віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{Абзац сьомий підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

в) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону, якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{Абзац восьмий підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

г) віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, передбачених статтею 76 Закону (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{Абзац дев'ятий підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

6) невжиття особою, яка є власником істотної участі в банку, своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку згідно з вимогою частини четвертої статті 58 Закону (застосовується протягом п'яти років із дня прийняття рішення Національним банком про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, у якому зазначається про порушення особою вимог частини четвертої статті 58 Закону);

7) застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи (застосовується протягом дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

8) уключення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);

9) звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу (протягом останніх п'яти років);

10) звільнення за статтями 40 (пункти 2 - 4, 7, 8), 41 (крім пункту 5 частини першої цієї статті) Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);

11) позбавлення прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком суду, що триває;

12) те, що особу піддано адміністративному стягненню за порушення вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу (застосовується протягом одного року з дня настання такої події);

13) те, що особа була призначена після 01 червня 2015 року на посаду голови правління або головного бухгалтера банку (або посаду виконуючого обов'язки голови правління чи головного бухгалтера банку) та обіймала відповідну посаду протягом більше ніж чотирьох місяців (для громадян України) або шести місяців (для іноземців) із моменту призначення без отримання письмової згоди Національного банку на зайняття відповідної посади [застосовується з першого дня п'ятого (для громадян України) або сьомого (для іноземців) місяця після призначення особи на посаду та протягом трьох років із дати звільнення особи з відповідної посади];

{Підпункт 13 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

14) те, що особа була призначена після 01 червня 2015 року на посаду члена правління, ради банку (або посаду виконуючого обов'язки члена правління, ради банку) та обіймала цю посаду протягом більше ніж чотирьох місяців (для громадян України) або шести місяців (для іноземців) із моменту призначення без визначення відповідності її професійної придатності та ділової репутації [застосовується з першого дня п'ятого (для громадян України) або сьомого (для іноземців) місяця після призначення особи на посаду та протягом трьох років із дати звільнення особи з посади];

{Підпункт 14 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

15) те, що стосовно відповідального за проведення фінансового моніторингу працівника банку Національним банком за результатами розгляду питання щодо його ділової репутації та професійної придатності прийнято рішення про невідповідність такого керівника банку вимогам законодавства України в порядку, передбаченому главою 6 розділу VII цього Положення (застосовується протягом п’яти років із дня прийняття такого рішення Національним банком);

{Підпункт 15 пункту 15 глави 2 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

16) надання фізичною особою недостовірної інформації Національному банку (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації).

Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи ознаку, передбачену підпунктом 3 пункту 15 глави 2 розділу І цього Положення, якщо порушення зобов'язання фінансового характеру відбулось із поважних причин. Для підтвердження поважності причини порушення фізична особа подає до Національного банку письмові пояснення та документи, що їх підтверджують, а також запевнення кредитора за таким зобов'язанням щодо відсутності претензій до фізичної особи щодо поточного стану виконання цього зобов'язання.

Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, передбачені підпунктами 13, 14 пункту 15 глави 2 розділу І цього Положення, якщо перевищення строків, зазначених у підпунктах 13, 14 пункту 15 глави 2 розділу І цього Положення, відбулося з обставин, незалежних від самої особи. Для підтвердження цих обставин особа подає до Національного банку письмові пояснення та документи, що їх підтверджують.

Національний банк має право визнати ділову репутацію особи небездоганною за наявності інших, крім визначених пунктом 15 глави 2 розділу I цього Положення ознак, які свідчать про те, що ділова репутація такої особи не є бездоганною з точки зору ділової практики, професійної етики, порядності, професійних та управлінських здібностей (рішення приймає Комітет з питань нагляду, а щодо голів правління банків та керівників філій іноземних банків - Правління Національного банку).

{Абзац четвертий підпункту 16 пункту 15 глави 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 401 від 16.11.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

Визначення Національним банком ділової репутації особи здійснюється в передбачених Законом та цим Положенням випадках та не є визначенням ділової репутації особи відповідно до цивільного законодавства України.

{П ункт 15 глави 2 розділу I доповнено новим підпунктом та абзацами згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Глава 3. Оцінка фінансового стану юридичних і фізичних осіб

Загальні положення

16. Особа має відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним цим Положенням.

17. Оцінка фінансового стану юридичних і фізичних осіб здійснюється в таких випадках:

1) погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, - щодо засновників такої юридичної особи;

2) погодження змін, що вносяться до статуту банку, - щодо учасників банку, які здійснили внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку на вторинному ринку;

{Підпункт 2 пункту 17 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

3) погодження набуття або збільшення істотної участі в банку - щодо осіб, які мають намір набути/збільшити або набули/збільшили істотну участь у банку;

{Підпункт 3 пункту 17 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

4) оцінки структури власності банку щодо її прозорості - щодо десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку.

{Підпункт 4 пункту 17 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

18. Для цілей цього Положення відповідна дата - це:

1) у випадку погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, - дата внесення засновниками коштів до статутного капіталу такої юридичної особи;

{Підпункт 1 пункту 18 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

2) у випадку погодження змін, що вносяться до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку, - дата оплати акцій (паїв) банку за договорами купівлі-продажу або розміщення акцій (паїв) банку;

{Підпункт 2 пункту 18 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

3) у випадку погодження набуття або збільшення істотної участі в банку - дата подання документів на розгляд Національного банку;

3 - 1 ) у разі погодження фактичного набуття або збільшення істотної участі в банку - дата такого фактичного набуття або збільшення істотної участі в банку;

{Пункт 18 глави 3 розділу I доповнено новим підпунктом 3 - 1 згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

4) у випадку перевірки структури власності банку щодо її прозорості - дата, визначена Національним банком для банку (відповідного ключового учасника банку).

Оцінка фінансового стану юридичних осіб

19. Оцінка фінансового стану юридичної особи здійснюється у випадках, зазначених у пункті 17 глави 3 розділу I цього Положення:

1) для юридичних осіб - резидентів України - за останній завершений звітний рік станом на останню річну звітну дату, а також на останню звітну дату, що передує відповідній даті;

2) для юридичних осіб - нерезидентів - за останніх три завершених звітних роки станом на кожну річну звітну дату;

{Підпункт 2 пункту 19 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

3) для юридичних осіб, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу або є публічними компаніями, - за останній завершений звітний рік станом на останню річну звітну дату, що передує відповідній даті;

4) для юридичних осіб, які придбали акції/паї банку на вторинному ринку (у разі погодження статуту банку в новій редакції у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку), - за останній завершений звітний рік станом на останню річну звітну дату, що передує відповідній даті.

{Пункт 19 глави 3 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

20. Фінансова звітність юридичних осіб - резидентів і нерезидентів (окрім юридичних осіб, що мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній) подається в складі:

1) річної бухгалтерської (фінансової) звітності за відповідну кількість років;

2) проміжної бухгалтерської (фінансової) звітності за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та відповідною датою. Якщо після закінчення останнього завершеного звітного періоду та відповідною датою минуло більше місяця, то зазначена звітність юридичних осіб - резидентів повинна також бути доповнена балансом і звітом про фінансові результати, складеними на останній календарний день місяця, який передує відповідній даті.

Фінансова звітність юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу і публічних компаній, подається в складі річної бухгалтерської (фінансової) звітності за останній завершений рік.

Фінансова звітність банків України не подається.

21. Фінансова звітність юридичних осіб-резидентів подається з відміткою органів статистики про її прийняття (або разом з копією документа, який підтверджує її прийняття органами статистики) має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади).

{Абзац перший пункту 21 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Фінансова звітність юридичних осіб - нерезидентів подається за підписом уповноваженої особи нерезидента.

22. Фінансова звітність юридичних осіб подається на індивідуальній основі. Фінансова звітність банків, фінансових установ, юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній може подаватися на консолідованій основі.

23. Документами, що дають змогу здійснити оцінку та зробити висновок про задовільний фінансовий стан юридичної особи, є:

1) фінансова звітність, що відповідає вимогам цього Положення;

2) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи - учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв банку, що містять:

інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але не більше ніж за три останніх місяці і про залишки на рахунках станом на відповідну дату (для погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також для погодження змін, що вносяться до статуту в частині змін статутного капіталу банку) або станом на дату, що передує відповідній даті (для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, а також для перевірки структури власності банку щодо її прозорості);

запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку [такі довідки не подаються для оцінки фінансового стану юридичної особи в частині придбання акцій (паїв) банку на вторинному ринку в разі погодження змін, що вносяться до статуту банку у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку];

{Підпункт 2 пункту 23 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

3) висновок аудитора, складений за підсумками проведеної перевірки достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку держави місцезнаходження юридичної особи та/або міжнародним стандартам фінансової звітності;

4) інформація аудитора, що додається до аудиторського звіту/висновку, щодо:

наявності власних коштів у розмірі, необхідному для забезпечення виконання особою зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або набуття істотної участі в банку станом на останню звітну дату, яка передує відповідній даті, на підставі розрахунку розміру власних коштів юридичних осіб, крім банків і фінансових установ (додаток 5);

джерел походження власних коштів, за рахунок яких здійснюється виконання особою (крім банків, юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній) зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку або набуття особою участі в банку;

відповідності розрахунку економічних нормативів банків та інших фінансових установ вимогам, установленим законодавством країни місцезнаходження банку, фінансової установи, на кожну звітну дату періоду, за який подається звітність;

оцінки фінансового стану та платоспроможності юридичної особи (крім банків, інших фінансових установ, юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній) на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості згідно з додатком 1 до цього Положення на кожну звітну дату періоду, за який подається звітність;

5) звіт відповідного агентства про присвоєння кредитного рейтингу - для юридичної особи, що має інвестиційний рівень кредитного рейтингу, або лист такої юридичної особи, засвідчений підписом її уповноваженої особи, із інформацією про присвоєний кредитний рейтинг і посиланням на веб-сторінку відповідного агентства, на якій у вільному доступі можливий перегляд цієї інформації;

6) копія сертифіката аудитора, який подав аудиторський звіт/висновок (не надається в разі здійснення підтвердження висновку аудитора іноземної держави згідно з пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення);

7) копія сертифіката аудитора України, який здійснив підтвердження висновку аудитора іноземної держави згідно з пунктом 5 глави 1 розділу I цього Положення;

8) довідка уповноваженого органу про наявність або відсутність у особи заборгованості зі сплати податків, зборів станом на відповідну дату.

{Пункт 23 глави 3 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

24. Ознаками відсутності задовільного фінансового стану юридичної особи є:

1) порушення проти особи справи про визнання її неплатоспроможною;

2) перебування особи в стадії ліквідації;

3) відсутність достатньої кількості власних коштів в учасника банку для забезпечення виконання ним зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку;

4) відсутність достатньої кількості власних коштів в особи для набуття істотної участі в банку;

5) відсутність достатньої кількості власних коштів в особи для набуття участі в банку, якщо внаслідок такого набуття особа включається до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників банку або збільшує свою участь у банку більше ніж на 2 відсотки;

6) наявність збитків у особи на звітну дату кожного періоду, за який подається звітність (ознака не застосовується в разі погодження змін, що вносяться до статуту банку у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку);

{Підпункт 6 пункту 24 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

{Підпункт 7 пункту 24 глави 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

{Підпункт 8 пункту 24 глави 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

7) наявність порушень економічних нормативів, установлених законодавством України, на останню звітну дату кожного періоду, за який подається звітність (для банків та інших фінансових установ);

{Підпункт 7 пункту 24 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

8) невідповідність показників платоспроможності та фінансової стійкості юридичних осіб, крім банків та інших фінансових установ оптимальним значенням згідно з додатком 1 до цього Положення. Ці показники не перевіряються щодо юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній;

9) відсутність документів, що підтверджують джерела походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку, набуття істотної участі в банку, набуття участі в банку, якщо внаслідок такого набуття особа включається до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників банку або збільшує свою участь у банку більше ніж на 2 відсотки;

10) те, що з дати державної реєстрації юридичної особи-резидента, яка набуває істотну участь у банку, минуло менше ніж один повний календарний рік або з дати державної реєстрації (створення) юридичної особи-нерезидента, яка набуває істотну участь у банку, минуло менше ніж три повних календарних роки (ознака застосовується в разі розгляду питання про погодження набуття істотної участі в банку). Повним календарним роком є рік, що починається 01 січня та закінчується 31 грудня.

{Пункт 24 глави 3 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

25. Розмір власних коштів юридичної особи - засновника юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або учасника банку, який здійснює внески до статутного капіталу банку та/або придбав акції (паї) банку на вторинному ринку, - визнається достатнім, якщо він є більшим, ніж ціна акцій (паїв) банку, визначена відповідними договорами купівлі-продажу акцій (паїв) або договорами підписки на акції.

Розмір власних коштів юридичної особи, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, визнається достатнім, якщо він є більшим, ніж ціна набуття істотної участі в банку, зазначена в анкеті юридичної особи (додаток 2) та підтверджена документами, визначеними цим Положенням.

{Абзац другий п ункту 25 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Розмір власних коштів юридичної особи, яка в результаті набуття або збільшення істотної участі в банку (фактичного набуття або збільшення істотної участі) стане (стала) кінцевим власником істотної участі в банку, визнається достатнім, якщо він є більшим, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір участі, що набувається або збільшується, становить у статутному капіталі банку.

{Пункт 25 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Розмір регулятивного капіталу банку визначається станом на останню дату звітного місяця, що передує відповідній даті. Якщо регулятивний капітал банку є меншим, ніж його статутний капітал, то для оцінки достатності власних коштів юридичної особи використовується розмір статутного капіталу банку.

{Пункт 25 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Якщо в результаті придбання істотної участі юридична особа стане кінцевим власником істотної участі в банку, що здійснює вирішальний вплив на управління або діяльність банку, або якщо юридична особа стала таким власником шляхом фактичного набуття або збільшення істотної участі, і такий банк потребує додаткової капіталізації, юридична особа надає Національному банку підтвердження джерел походження всіх необхідних коштів, які спрямовуватимуться на додаткову капіталізацію банку.

{Пункт 25 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Розмір власних коштів юридичної особи, яка є одним з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку (для оцінки структури власності банку щодо її прозорості), є достатнім, якщо він є більшим, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір набутої участі становить у статутному капіталі банку. Розмір регулятивного капіталу банку визначається станом на останню дату звітного місяця, що передує відповідній даті. Якщо регулятивний капітал банку є меншим, ніж його статутний капітал, то для оцінки достатності власних коштів такої особи використовується розмір статутного капіталу банку.

Розмір власних коштів юридичної особи розраховується в порядку, визначеному в додатку 5 до цього Положення.

{Пункт 25 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Оцінка фінансового стану фізичних осіб

26. Оцінка фінансового стану фізичної особи здійснюється у випадках, зазначених у пункті 17 глави 3 розділу I цього Положення.

27. Фінансовий стан фізичної особи має відповідати таким вимогам:

1) наявність достатньої кількості власних коштів і задовільного майнового стану;

2) немає прострочених зобов'язань перед банками;

3) немає прострочених зобов'язань щодо сплати податків і зборів;

4) наявність документів, що підтверджують джерела походження коштів.

28. Документами, що дають змогу здійснити оцінку та зробити висновок про задовільний майновий стан фізичної особи, є:

1) інформація банків, які обслуговують рахунки особи, про:

рух коштів на них із дати відкриття рахунків, але не більше ніж за три останніх місяці;

залишки на рахунках станом на відповідну дату (для погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також для погодження змін, що вносяться до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку) або на дату, що передує відповідній даті (для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, а також для перевірки структури власності банку щодо її прозорості), - а також запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку.

Документи, визначені цим підпунктом, не подаються для оцінки фінансового стану фізичної особи в частині придбання акцій (паїв) банку на вторинному ринку для погодження змін, що вносяться до статуту банку у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу банку;

{Підпункт 1 пункту 28 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

2) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);

3) інформація контролюючого органу України, надана щодо податкових резидентів України, про:

суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації;

наявність або відсутність в особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату;

4) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України);

5) інформація уповноваженого органу іноземної країни, надана щодо нерезидентів, про:

суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації;

належне виконання обов'язків як платника податків станом на відповідну дату.

Якщо законодавством країни, податковим резидентом якої є фізична особа - нерезидент, не передбачена можливість особи отримати від уповноваженого органу іноземної країни інформації про суми отриманих доходів або про суми сплачених податків, або про стан виконання обов'язків як платника податків, то подається письмове запевнення особи про неможливість подання відповідної інформації;

6) інформація за підписом особи про власні кошти фізичної особи та джерела їх походження;

{Підпункт 6 пункту 28 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

7) копії декларацій про майновий стан і доходи, які подавались особою на виконання вимог антикорупційного законодавства (якщо такі декларації подавалися);

{Підпункт 7 пункту 28 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

8) інші документи, що підтверджують розмір власних коштів фізичної особи та джерела їх походження.

{Підпункт 8 пункту 28 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

29. Фізична особа подає податкові декларації за останній звітний рік, а також за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження джерел походження власних коштів фізичної особи. Якщо фізична особа відповідно до податкового законодавства не подавала податкової декларації за будь-який з років, що передують останньому звітному року перед відповідною датою, то для підтвердження достатності власних коштів подається інформація контролюючого органу про доходи, отримані у відповідному році, і сплачені з цих доходів податки. Зазначена інформація може міститися у витязі (відомостях) із інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів та утриманих податків або у довідці контролюючого органу за формою, установленою контролюючим органом.

{Пункт 29 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

30. Розмір власних коштів фізичної особи - засновника юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або учасника банку, який здійснює внески до статутного капіталу банку та/або придбав акції банку на вторинному ринку, уважається достатнім, якщо він є більшим, ніж ціна акцій (паїв) банку, визначена відповідними договорами купівлі-продажу акцій (паїв) або договорами підписки на акції.

Розмір власних коштів фізичної особи, яка має намір набути чи збільшити істотну участь у банку або яка фактично набула чи збільшила істотну участь у банку, є достатнім, якщо він є більшим, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір участі, що набувається або збільшується, становить у статутному капіталі банку.

Якщо в результаті придбання істотної участі фізична особа стане кінцевим власником істотної участі, який здійснює вирішальний вплив на управління або діяльність банку, або якщо фізична особа стала таким власником шляхом фактичного набуття або збільшення істотної участі, і такий банк потребує додаткової капіталізації, фізична особа надає Національному банку підтвердження джерел походження всіх необхідних коштів, які спрямовуватимуться на додаткову капіталізацію.

Розмір власних коштів фізичної особи, яка є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку (для оцінки структури власності банку щодо її прозорості), є достатнім, якщо він є більшим, ніж величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір набутої участі становить у статутному капіталі банку.

Розмір регулятивного капіталу банку визначається станом на останню дату звітного місяця, що передує відповідній даті. Якщо регулятивний капітал банку є меншим, ніж його статутний капітал, то для оцінки достатності власних коштів фізичної особи використовується розмір статутного капіталу банку.

{Пункт 30 глави 3 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

31. Власними коштами фізичної особи у випадках, визначених абзацом першим пункту 30 цієї глави, можуть бути виключно грошові кошти, які належать фізичній особі на праві власності.

Власними коштами фізичної особи для їх оцінки у випадках, визначених абзацами другим і третім пункту 30 цієї глави, можуть бути грошові кошти та інше майно, яке належить фізичній особі на праві власності.

Власними коштами фізичної особи не можуть уважатися кошти (майно), отримані нею за договорами позики, кредиту та іншими правочинами, за якими такі кошти підлягають поверненню.

Якщо власними коштами фізичної особи для підтвердження відповідності її фінансового стану є майно, то до Національного банку подається звіт суб'єкта оціночної діяльності про оцінку ринкової вартості цього майна. До звіту додаються:

документи, які підтверджують право власності особи на майно та відсутність обтяжень щодо цього майна;

копія договору або іншого правочину, у результаті виконання якого особа отримала майно у власність;

копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

{Пункт 31 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

32. Доходами, що можуть бути джерелом власних коштів фізичної особи, є фактично отримані фізичною особою на законних підставах доходи з джерел їх походження в Україні або за її межами.

{Главу 3 розділу I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

33. Для підтвердження джерел походження коштів Національний банк має право запитувати додаткові документи та інформацію, у тому числі щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких фізична особа отримала такі кошти.

{Главу 3 розділу I доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

{Розділ I в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

Розділ II. Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та набуття істотної участі в банку

Глава 1. Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

1.1. Національний банк погоджує статут перед проведенням державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність.

Особа, уповноважена засновниками юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї особи подає до Національного банку документи, визначені статтею 17 Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цією главою. У разі створення банку одним засновником документи подаються цим засновником або уповноваженою ним особою.

1.2. Заява про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, підписується уповноваженою особою.

1.3. Протокол зборів засновників має містити рішення, що визначені в нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол установчих зборів (зборів учасників) має містити рішення про створення банку, затвердження його статуту, обрання ради і ревізійної комісії (у разі її створення), призначення голови правління, головного бухгалтера та членів правління банку, а також призначення уповноваженої особи для погодження статуту, державної реєстрації та реєстрації банку, рішення про затвердження бізнес-плану, затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій (для акціонерного товариства), інші положення відповідно до законодавства України.

{Абзац другий пункту 1.3 глави 1 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 10 від 14.01.2015 , № 395 від 18.10.2016 }

У протоколах зазначаються місце та дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування.

Протоколи підписують голова та секретар.

У разі створення банку однією особою рішення приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснування банку та про заснування банку.

{Абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 146 від 28.12.2017 }

У разі створення державного банку подається постанова Кабінету Міністрів України про створення державного банку, що містить посилання на статтю витрат на створення цього банку в законі України про Державний бюджет України на відповідний рік.

1.4. Договір про створення (заснування) банку має бути підписаний засновниками банку. Вимоги цього пункту не поширюються на державні та кооперативні банки, а також на банки, що створюються однією особою.

{Абзац перший пункту 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 146 від 28.12.2017 }

Договір про створення (заснування) банку має містити положення, визначені Законом України "Про акціонерні товариства".

Підписи фізичних осіб - засновників банку на договорі про створення банку засвідчуються нотаріально.

1.5. Статут юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подається до Національного банку в трьох примірниках і має містити інформацію, визначену статтею 16 Закону та іншими законодавчими актами України. Статут юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, має бути оформлений відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію, надрукований 12 або 14 кеглем шрифту Times New Roman і на титульному аркуші містити в правому верхньому куті вільне місце для штампа Національного банку про його погодження.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.6. Копії документів, засвідчених належним чином, необхідних для ідентифікації самого засновника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку, подаються:

а) для юридичної особи (крім банків, зареєстрованих в Україні") у вигляді:

копій установчих документів (для юридичних осіб України - засвідчених самою юридичною особою, для іноземних юридичних осіб - за формою, передбаченою цим Положенням для документів іноземних юридичних осіб);

{Абзац третій пункту 1.6 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

витягу з реєстру власників іменних цінних паперів щодо акціонерів акціонерного товариства (подається щодо акціонерних товариств);

витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, та містить інформацію про адресу юридичної особи, склад її учасників (акціонерів), керівника;

{Абзац шостий пункту 1.6 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

{Підпункт "а" пункту 1.6 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

б) для фізичної особи у вигляді:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство, засвідчені підписом самої фізичної особи чи її уповноваженої особи. Фізична особа-іноземець, яка не має в паспорті інформації про її місце проживання, подає документ, що може підтвердити адресу постійного місця проживання цієї особи;

{Абзац сьомий пункту 1.6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

копії документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), засвідченої підписом самої фізичної особи чи її уповноваженої особи.

{Абзац восьмий пункту 1.6 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

{П ідпункт "б" пункту 1.6 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

1.7. Документи, що дають змогу зробити висновок про ділову репутацію самого засновника, а для засновника - юридичної особи також і членів виконавчого органу та/або ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються:

а) для юридичної особи у вигляді:

анкети юридичної особи, засвідченої підписом уповноваженої особи (додаток 2);

{Абзац другий підпункту "а" пункту 1.7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 146 від 28.12.2017 }

анкети, заповненої членами виконавчого органу та ради юридичної особи (додаток 3);

анкети, заповненої фізичними особами, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі (додаток 4);

інформації про кредитну історію від кваліфікованих бюро кредитних історій;

{Абзац шостий пункту 1.7 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

інформації контролюючого органу про стан виконання обов'язків юридичною особою як платника податків;

довідки про наявність чи відсутність судимості у членів виконавчого органу та ради, виданої компетентним органом країни проживання;

{Підпункт "а" пункту 1.7 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

б) для фізичної особи у вигляді:

анкети за підписом фізичної особи (додаток 4);

{Абзац десятий пункту 1.7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

довідок банків, що надали кредити фізичній особі, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення (у разі наявності кредитів);

інформації контролюючого органу про стан виконання обов'язків фізичною особою як платника податків.

інформації про кредитну історію від кваліфікованих бюро кредитних історій.

{Підпункт "б" пункту 1.7 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 ; в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.8. Документи для оцінки фінансового стану юридичних і фізичних осіб подаються у вигляді, визначеному в главі 3 розділу I цього Положення.

{Пункт 1.8 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

1.9. Документи, що засвідчують повну сплату засновниками внесків до статутного капіталу, подаються у вигляді копій платіжних документів про сплату юридичними та фізичними особами - учасниками банку внесків до статутного капіталу банку разом з інформацією про стан формування статутного капіталу банку (додаток 6).

Наявність власних коштів за кожним внеском до статутного капіталу банку має бути підтверджена документами, визначеними в главі 3 розділу I цього Положення.

{Абзац другий пункту 1.9 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

1.10. Відомості про структуру власності юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються у вигляді, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку.

Відомості про структуру власності засновника (крім засновника-держави в особі органу виконавчої влади, а також міжнародної фінансової установи, що набуває істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подаються за формою, наведеною в додатку 2 (для засновника - юридичної особи) або додатку 4 (для засновника - фізичної особи) до цього Положення.

Відомості про асоційованих осіб засновника - фізичної особи та про юридичних осіб, у яких засновник - фізична особа є керівником та/або контролером, подаються за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення.

{Пункт 1.10 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

1.11. Відомості про пов'язаних із банком осіб, що відповідають ознакам, передбаченим частиною першою статті 52 Закону, подаються за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо визначення пов'язаних із банком осіб.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 1.11 згідно з Постановою Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

1.12. Копія тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має бути засвідчена цією комісією.

{Пункт 1.12 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

1.13. Копії висновку та/або відповідного дозволу Антимонопольного комітету України подаються у випадках, передбачених законодавством України.

Копія документа засвідчується Антимонопольним комітетом України.

{Пункт глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

1.14. Міжнародна фінансова установа, яка є засновником юридичної особи, що має намір здійснювати банківську діяльність, та з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети, подає лише копії платіжних документів про повну сплату внесків до статутного капіталу банку за акції банку.

{Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

1.15. Рішення про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або відмову в його погодженні Національний банк (рішення приймається Правлінням Національного банку) приймає в строк, визначений статтею 17 Закону, з дня отримання всіх документів/інформації, передбачених/передбаченої Законом та цією главою, за умови відповідності їх встановленим вимогам.

1.16. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття ним рішення про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, видає або надсилає уповноваженій особі листа, у якому повідомляє про погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, а також два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку цього статуту, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку.

1.17. Національний банк може відмовити в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за наявності підстав, визначених у статті 18 Закону.

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність (рішення приймається Правлінням Національного банку), надсилає уповноваженій особі листа з обґрунтуванням підстав відмови.

Кошти з накопичувального рахунку повертаються учасникам банку в разі відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за їх заявами протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви до Національного банку.

Глава 2. Вимоги до формування та збільшення статутного капіталу

2.1. Засновники/учасники юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, акумулюють кошти для формування статутного капіталу не нижче розміру, передбаченого статтею 31 Закону, на накопичувальному рахунку, що відкривається в Національному банку.

Уповноважена особа юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для відкриття накопичувального рахунку протягом п'яти робочих днів після дати подання документів для погодження статуту подає до Національного банку документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку щодо відкриття рахунків для формування статутного капіталу новостворюваного банку.

До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку, ці кошти можуть акумулюватися на рахунку в будь-якому банку України на підставі відповідного рішення зборів засновників.

Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами в безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі.

{Пункт 2.1 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

2.2. Учасники банку зобов'язані не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку, установленого Законом для розгляду документів, визначених главою 1 цього розділу, перерахувати кошти на накопичувальний рахунок у заявленому розмірі.

2.3. Банк має отримати від своїх учасників документи й відомості, визначені цим Положенням, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі під час здійснення кожного внеску до статутного капіталу банку.

2.4. Грошові внески для формування або збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.

Перерахунок коштів в іноземній вільно конвертованій валюті, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату надходження іноземної валюти до банку в оплату його акцій або паїв.

{Пункт 2.4 глави 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

Глава 3. Вимоги щодо найменування банку

3.1. Найменування банку та його відокремленого підрозділу має відповідати вимогам статті 15 Закону, статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства" та іншим нормативно-правовим актам України.

3.2. Використання в найменуванні банку слова "Україна", "державний", "національний" і похідних від них дозволяється за згодою Національного банку лише державним банкам, а слово "центральний" та похідних від нього - центральному кооперативному банку.

3.3. Для отримання згоди до Національного банку подаються такі документи:

клопотання про надання згоди на вживання в найменуванні банку слова "Україна", або "державний", або "центральний", або "національний", або похідних від них за підписом уповноваженої засновниками банку особи або голови ради, яке має містити обґрунтування потреби вживання цього слова;

рішення засновників юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність (протокол зборів, підписаний головою та секретарем зборів), або загальних зборів учасників банку (протокол, засвідчений підписом голови і секретаря зборів) щодо найменування банку.

{Абзац третій пункту 3.3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Рішення про надання згоди (відмову в наданні) приймається Правлінням Національного банку в місячний строк з дати отримання документів.

3.4. Відокремлений підрозділ банку використовує найменування лише того банку, підрозділом якого він є. До назви відокремленого підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього підрозділу.

3.5. Банк та його відокремлені підрозділи мають право використовувати комерційне (фірмове) найменування відповідно до вимог законодавства України.

3.6. Банк після втрати ним статусу перехідного має змінити своє найменування, виключивши з нього слово “перехідний”.

{Главу 3 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

Глава 4. Погодження набуття істотної участі в банку

{Назва глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

Загальні положення

1. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі в банку таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами (далі в цій главі - особа) володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи прав голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний або вирішальний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана повідомити про свої наміри та подати пакет документів відповідно до вимог статті 34 Закону та цього Положення.

Документи для погодження набуття істотної участі в разі створення нового банку подаються до Національного банку разом із документами, потрібними для погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність.

{Пункт 1 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

2. Пряме володіння істотною участю в банку настає, якщо особа володіє 10 і більше відсотками акцій (паїв) у статутному капіталі банку на праві власності.

3. Опосередковане володіння істотною участю в банку настає, зокрема, якщо:

1) особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою, передбаченою цим Положенням, становить 10 і більше відсотків;

2) особа прямо або через інших осіб здійснює контроль одного або декількох акціонерів (учасника) банку, яким належить 10 і більше відсотків акцій (паїв) у статутному капіталі банку;

3) особа має права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку згідно з довіреністю учасника або учасників банку (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного);

4) особа має незалежну від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку.

4. Національний банк погоджує спільне набуття істотної участі в банку:

1) асоційованим особам;

2) особам, пов'язаним угодою або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності;

3) іншим особам, які є групою осіб і мають намір спільно набути істотної участі в банку.

5. Національний банк має право визначати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність банку та/або юридичної особи в структурі власності банку.

Національний банк має право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання такою особою повідомлення про намір набуття істотної участі в банку та відповідного пакета документів до Національного банку.

6. Рішення відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II цього Положення приймає Комітет з питань нагляду.

Під час визначення наявності значного чи вирішального впливу особи на управління або діяльність банку незалежно від формального володіння враховується:

1) відповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком;

2) наявність інших власників істотної участі в банку;

3) здатність цієї особи будь-яким чином впливати на призначення керівників банку, зокрема, чи має особа представників у раді чи правлінні банку;

4) можливість особи брати участь у прийнятті рішень із основних напрямів діяльності банку (кредитної, інвестиційної або облікової політики банку) незалежно від того, чи обіймає ця особа керівну посаду або отримує (чи взагалі не отримує) винагороду чи іншу компенсацію за свою роботу;

5) інші обставини, які прямо або опосередковано свідчать про можливість особи здійснювати значний або вирішальний вплив на управління або діяльність банку.

Комітет з питань нагляду під час прийняття рішення про наявність значного чи вирішального впливу особи на управління або діяльність банку керується Законом, цим Положенням, нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку, а також іншими нормативно-правовими актами Національного банку, якими регулюється діяльність банків в Україні.

Розрахунок участі в банку

7. Розмір участі особи в банку розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в банку за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в банку.

8. Розмір опосередкованої участі особи в банку розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в банку за такою формулою:

або

де

РОУ

- розмір розрахункової опосередкованої участі в банку;

У

- розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках;

п

- кількість рівнів володіння корпоративними правами банку;

П

- знак множення;

і

- номер рівня володіння корпоративними правами банку.

Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в банку наведений у нормативно-правовому акті Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в банку, визначений у цьому пункті, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль акціонерів (учасників) банку.

9. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) банку, то розмір опосередкованої участі такої особи в банку дорівнює розміру прямої участі в банку акціонера (учасника) банку, якого вона контролює.

10. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка набуває істотної участі в банку за довіреністю акціонерів (учасників) банку, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі банку акціонерів (учасників) банку, які видали такі довіреності.

11. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка незалежно від формального володіння має можливість значного впливу на управління чи діяльність банку, прирівнюється до 10 відсотків.

Цей пункт не застосовується для розрахунку розміру участі в банку остаточних ключових учасників в структурі власності банків відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

12. Розмір опосередкованої участі в банку особи, яка незалежно від формального володіння має можливість вирішального впливу на управління чи діяльність банку, прирівнюється до 100 відсотків.

Цей пункт не застосовується для розрахунку розміру участі в банку остаточних ключових учасників в структурі власності банків відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

Подання документів для погодження набуття істотної участі в банку

13. Для погодження набуття істотної участі в банку особа, яка буде кінцевим власником істотної участі в банку, подає:

1) повідомлення про намір набуття істотної участі в банку (далі - повідомлення про намір) (додаток 7);

2) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

3) дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством (подається копія дозволу, засвідчена нотаріально або Антимонопольним комітетом України);

4) документи, визначені пунктами 16 - 18 цієї глави, щодо самої особи, та в разі набуття опосередкованої істотної участі - щодо всіх осіб, через яких особа має намір набути істотної участі;

5) оригінал або копія, посвідчена підписами сторін, договору (або посвідченого підписами сторін проекту договору) купівлі-продажу корпоративних прав або іншого договору (правочину), у результаті виконання якого особа набуде істотної участі в банку (далі - договір про набуття істотної участі в банку).

Документ (правочин) про набуття істотної участі в банку, який буде змінено сторонами під час розгляду Національним банком пакета документів заявника, має бути поданий Національному банку впродовж трьох робочих днів з дати внесення змін;

{Підпункт 5 пункту 13 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

6) бізнес-план діяльності банку, якщо внаслідок придбання істотної участі заявник здійснюватиме вирішальний вплив на управління або діяльність банку.

Бізнес-план має містити таку інформацію:

оцінку дотримання економічних нормативів банком та необхідні заходи для забезпечення дотримання банком економічних нормативів;

прогнозні розрахункові баланс та звіт про фінансові результати діяльності банку за кожний із трьох наступних фінансових років;

необхідність банку у фінансуванні (у тому числі шляхом збільшення статутного капіталу банку), розміри фінансування, його строки та джерела походження коштів для здійснення фінансування;

стратегію діяльності банку на наступні три роки (на кожен рік окремо);

відомості щодо кандидатів на посади голови правління, голови ради банку та головного бухгалтера банку (у разі їх зміни після придбання банку), а також інформацію, яка підтверджує їх професійну придатність та бездоганну ділову репутацію.

{Підпункт 6 пункту 13 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

{Абзац восьмий пункту 13 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Якщо кілька осіб мають намір набути/збільшити істотну участь у банку через одних і тих самих юридичних осіб, то документи щодо таких юридичних осіб можуть подаватися в одному примірнику одним із заявників. Інші особи мають письмово підтвердити свою згоду на те, що документи стосовно юридичних осіб подаються іншим заявником.

14. Повідомлення про намір підписується:

1) особисто фізичною особою, яка подає документи відповідно до глави 4 розділу ІІ цього Положення, підпис такої фізичної особи, якщо вона є іноземцем, засвідчується нотаріально;

2) керівником юридичної особи, яка подає документи відповідно до глави 4 розділу II цього Положення.

Повідомлення про намір від імені держави або територіальної громади підписується уповноваженою особою відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування.

Повідомлення про намір у разі спільного набуття істотної участі підписується та подається всіма особами, які мають намір спільно набути істотної участі, або кожна з таких осіб підписує та подає повідомлення про намір окремо із зазначенням усіх осіб, спільно з якими планується набуття істотної участі в банку.

{Пункт 14 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

15. Особа, яка подає документи для погодження набуття істотної участі в банку, несе встановлену законодавством відповідальність за повноту та достовірність усіх відомостей і документів, які подаються нею або уповноваженою нею особою до Національного банку.

16. Юридична особа подає такі документи:

1) документи, що ідентифікують юридичну особу, визначені в підпункті "а" пункту 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

2) документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи, визначені в пункті 23 глави 3 розділу I цього Положення;

{Підпункт 2 пункту 16 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

3) документи, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію юридичної особи, а саме:

анкету юридичної особи (додаток 2);

анкету членів виконавчого органу та ради юридичної особи (додаток 3);

довідку про наявність або відсутність судимості фізичних осіб - членів ради та виконавчого органу юридичної особи, видані компетентними органами країн проживання;

кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій.

17. Фізична особа подає такі документи:

1) документи, що ідентифікують фізичну особу, визначені в підпункті "б" пункту 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

2) документи, що дають можливість зробити висновок про фінансовий і майновий стан фізичної особи, визначені в пункті 28 глави 3 розділу I цього Положення;

{Підпункт 2 пункту 17 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

3) документи, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію фізичної особи, а саме:

анкету фізичної особи (додаток 4);

довідку про наявність або відсутність судимості фізичної особи, видану компетентним органом країни проживання;

кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій.

18. Іноземна юридична особа та фізична особа - іноземець додатково подають документи, визначені статтею 34 Закону.

Іноземний банк також подає повідомлення центрального банку або уповноваженого органу іноземної держави про здійснення достатнього контролю за діяльністю та відсутність проблем у діяльності іноземного банку (якщо намір придбати або збільшити істотну участь у банку має іноземний банк), а також згоду на придбання або збільшення істотної участі в банку на території України, якщо законодавство країни походження іноземного банку вимагає отримання зазначеної згоди.

{Абзац другий пункту 18 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

19. Міжнародна фінансова установа, яка має намір набути істотну участь у банку, подає такі документи:

1) повідомлення про намір;

2) рішення уповноваженого органу міжнародної фінансової установи про набуття істотної участі в банку;

{Підпункт 2 пункту 19 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

3) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

4) договір про набуття істотної участі в банку;

{Підпункт 4 пункту 19 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

5) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку щодо розгляду пакета документів для погодження набуття істотної участі в разі встановлення такої оплати Національним банком.

20. Від імені держави або територіальної громади, що має намір набути істотну участь у банку, відповідний державний орган влади або орган місцевого самоврядування подає такі документи:

1) повідомлення про намір;

2) рішення такого органу про набуття істотної участі в банку;

{Підпункт 2 пункту 20 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

3) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

4) договір про набуття істотної участі в банку.

{Підпункт 4 пункту 20 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

21. Якщо міжнародна фінансова установа, держава або територіальна громада мають намір набути істотну участь опосередковано через інших осіб, то щодо таких осіб подаються документи, визначені в пунктах 16 - 18 глави 4 розділу II цього Положення.

{Пункт 21 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

22. Національний банк має право встановити винятки щодо необхідності подання окремих документів або щодо форми окремих документів для погодження набуття істотної участі в банку для публічної компанії, держави (в особі відповідного державного органу), територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування) або міжнародної фінансової установи, а також для осіб, які ними контролюються та через яких вони набувають істотну участь у банку.

{Пункт 22 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

23. Національний банк має право встановити винятки щодо необхідності подання окремих документів для погодження набуття істотної участі в банку для осіб, структура власності яких включає інститути приватного інвестування (private investment vehicles), що повинні відповідати усім таким критеріям:

1) інститути мають бути створені згідно з іноземним законодавством як обмежені партнерства (limited partnerships) або подібні організаційні форми, які мають (i) одного або кількох членів/партнерів, що мають право здійснювати управління інститутом та які відповідають за боргами та зобов'язаннями такого інституту (генеральні або старші партнери); та (ii) одного або кількох членів/партнерів, що не мають управлінських повноважень і які не відповідають за боргами та зобов'язаннями інституту, крім випадків, визначених договором, що регулює діяльність інституту (обмежені або молодші партнери);

2) частки членів/партнерів в таких інститутах не підлягають вільному обігу на ринку;

3) діяльність компанії, що надає послуги з інвестиційного менеджменту, адміністративні та управлінські послуги інституту, підлягає регулюванню за законодавством країни, яка є членом Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), і така компанія отримала ліцензію (дозвіл) та/або була зареєстрована як надавач відповідних послуг.

Повідомлення про намір подають генеральні (старші) партнери інститутів приватного інвестування, і такі партнери вважатимуться власниками істотної участі в банку в разі її набуття.

24. Рішення про встановлення винятків у випадках, передбачених пунктами 22 та 23 глави 4 розділу II цього Положення, приймає Комітет з питань нагляду на запит особи, яка має намір набуття істотної участі в банку, за поданням структурного підрозділу Національного банку, що розглядає пакет документів для погодження набуття істотної участі в банку.

Структурний підрозділ Національного банку, що розглядає пакет документів для погодження набуття істотної участі в банку, має право відхилити запит на встановлення винятку.

25. Національний банк має право вимагати подання будь-яких інших документів і відомостей, а також надання пояснень, які вважає необхідними для прийняття рішення щодо погодження набуття істотної участі в банку.

26. У разі зміни відомостей, що надавалися Національному банку власниками істотної участі в банку, відповідна юридична або фізична особа повинна протягом 30 днів із дати настання таких змін повідомити про них Національний банк у встановленому цим пунктом порядку.

Цей пункт поширюється на зміни відомостей:

щодо фізичних осіб - власників істотної участі в банку - відомостей, які зазначаються в розділі I "Інформація про фізичну особу" та/або розділі III "Відносини фізичної особи з іншими особами" анкети фізичної особи (додаток 4);

щодо юридичних осіб - власників істотної участі в банку - відомостей, які зазначаються в розділі I "Інформація про юридичну особу" та/або розділі III "Відносини юридичної особи з іншими особами" анкети юридичної особи (додаток 2);

щодо членів ради та виконавчого органу юридичної особи - власника істотної участі в банку - відомостей, які зазначаються в розділі I "Перелік членів виконавчого органу та ради юридичної особи" та/або розділі IV "Відносини особи з банком" анкети членів ради та виконавчого органу юридичної особи (додаток 3).

Особа повідомляє Національний банк про зміни зазначених відомостей шляхом подання до Національного банку:

повідомлення про зміни відомостей, що відбулися щодо власника істотної участі, у якому описуються зміни, які відбулись, із зазначенням дати настання таких змін і стислим описом підстав, за яких такі зміни відбулися, а також:

щодо фізичної особи - витягу з анкети фізичної особи (подаються розділи, у яких відбулися зміни, та в будь-якому разі розділ I "Інформація про фізичну особу" та розділ IV "Ділова репутація" анкети (додаток 4); або

щодо юридичної особи - витягу з анкети юридичної особи (подаються розділи, у яких відбулися зміни, та в будь-якому разі розділ I "Інформація про юридичну особу" та розділ IV "Ділова репутація" анкети (додаток 2); або

щодо членів ради та виконавчого органу юридичної особи - власника істотної участі в банку - витягу з анкети членів ради та виконавчого органу юридичної особи (подаються розділи, у яких відбулися зміни, та в будь-якому разі розділ I "Перелік членів виконавчого органу та ради юридичної особи" та розділ IV "Відомості про ділову репутацію" анкети (додаток 3).

Цей пункт не поширюється на випадки, коли у зв'язку зі змінами, що відбулися, особа подає до Національного банку анкету фізичної особи, анкету юридичної особи або анкету членів ради та виконавчого органу юридичної особи в складі пакета документів через намір набуття або збільшення істотної участі в банку.

Розгляд питання про погодження набуття істотної участі в банку

27. Національний банк розглядає пакет документів для погодження набуття істотної участі в банку (далі - пакет документів) протягом строку, визначеного статтею 34 Закону, з дня отримання всіх документів, визначених цією главою.

28. За письмовою заявою особи Національний банк може продовжити строк розгляду пакета документів.

Національний банк має право обмежити строк, на який продовжено розгляд пакета документів за цією заявою, про що повідомляє особу у формі листа.

29. За письмовою заявою особи Національний банк може повернути пакет документів без розгляду. У такому разі плата за розгляд документів особі не повертається.

30. За результатами розгляду пакета документів Національний банк приймає рішення про погодження або заборону набуття істотної участі в банку.

Національний банк погоджує особі набуття істотної участі за умов, визначених статтею 34 Закону та цим Положенням.

Національний банк має право заборонити особі набуття істотної участі в банку у випадках, передбачених статтею 34 Закону.

Рішення про погодження або заборону набуття істотної участі в банку приймає Комітет з питань нагляду.

Комітет з питань нагляду має право запросити заявника та/або його уповноважену особу на розгляд питання щодо набуття істотної участі в банку для надання пояснень.

{Пункт 30 глави 4 розділу II доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

31. Національний банк надсилає або надає під розписку особі або її уповноваженій особі копію рішення про погодження або заборону набуття істотної участі в банку відповідній особі.

32. Особа, якій Національний банк погодив набуття істотної участі в банку, зобов'язана повідомити про це банк протягом трьох робочих днів із дня отримання копії рішення Національного банку про погодження набуття істотної участі в банку.

{Глава 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

Глава 5. Особливості створення державного банку та зміни розміру його статутного капіталу

5.1. Державний банк створюється відповідно до вимог статті 7 Закону.

5.2. Для отримання позитивного висновку з приводу наміру заснування державного банку Кабінет Міністрів України надає до Національного банку інформацію/документи про:

розмір статутного капіталу державного банку на час його реєстрації, строки його формування, що підтверджуються статтею витрат закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;

мету створення і напрями діяльності державного банку.

5.3. Кабінет Міністрів України в разі наміру зміни розміру статутного капіталу державного банку (у тому числі за рахунок прибутку) має подати до Національного банку для отримання позитивного висновку проект відповідної постанови з інформацією про новий розмір статутного капіталу, який Кабінет Міністрів України має установити, причини та строки зміни статутного капіталу.

Якщо розмір статутного капіталу державного банку за рішенням Кабінету Міністрів України збільшується, то додатково повідомляються розмір та строки збільшення статутного капіталу, що підтверджується статтею витрат закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Національний банк у разі наміру Кабінету Міністрів України зменшити розмір статутного капіталу державного банку може надати позитивний висновок, якщо це зменшення не призведе до порушення банком установлених законодавством України мінімального розміру статутного капіталу, значень економічних нормативів, не загрожуватиме інтересам вкладників чи інших кредиторів банку і негативно не вплине на його діяльність у цілому.

5.4. Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам законодавства України та/або цього Положення або, якщо подані документи містять недостовірну інформацію, повертає документи з відповідним обґрунтуванням.

5.5. Національний банк приймає рішення про надання відповідного висновку в місячний строк з дня отримання всіх потрібних для цього документів/інформації (рішення приймається Правлінням Національного банку).

Національний банк повідомляє про прийняте рішення, надсилаючи Кабінету Міністрів України відповідного листа.

Лист з повідомленням про прийняте позитивне рішення з приводу наміру заснування чи зміни розміру статутного капіталу державного банку є позитивним висновком Національного банку із зазначених питань.

Розділ III. Реєстрація та ліцензування банків

Глава 1. Реєстрація банку

1.1. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру в порядку, установленому законодавством України.

1.2. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, протягом тижня після внесення державним реєстратором відповідного запису до Єдиного державного реєстру надсилає Національному банку повідомлення про державну реєстрацію юридичної особи.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.3. Національний банк уносить відомості про юридичну особу до Державного реєстру банків одночасно з прийняттям рішення про надання банківської ліцензії.

Національний банк про здійснення запису повідомляє відповідний банк листом.

Глава 2. Загальні положення щодо ліцензування банків

2.1. Національний банк приймає рішення про надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг, визначених статтею 47 Закону.

2.2. Банки мають право надавати в національній валюті банківські послуги на підставі банківської ліцензії, здійснювати іншу діяльність, визначену статтею 47 Закону, а також інші фінансові послуги, визначені статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

{Пункт 2.2 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

2.3. Банк має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг за умови дотримання вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, про надання відповідних послуг та їх обліку (у тому числі щодо наявності необхідного приміщення, спеціального обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, комунікаційних засобів, інших технічних умов, відповідних підрозділів, їх керівників, відповідних спеціалістів і внутрішніх положень, що регламентують порядок здійснення та обліку операцій/угод тощо) і в порядку, визначеному Законом, нормативно-правовими актами Національного банку, внутрішніми положеннями банку.

Банк зобов'язаний забезпечити доступність послуг, які надаються згідно з банківською ліцензією, особам із інвалідністю та маломобільним групам населення.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Банк повинен запровадити внутрішні положення про раду та правління банку, про політику управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку, положення, що регулюють здійснення банком діяльності, надання банківських та інших фінансових послуг, внутрішні положення з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, про підрозділ внутрішнього аудиту, кредитний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами, підрозділ аналізу та управління ризиками.

{Абзац пункту 2.3 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

2.4. Банк має право здійснювати діяльність, надання банківських та інших фінансових послуг в іноземній валюті, які є валютними операціями, лише після отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Порядок надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та індивідуальних ліцензій на здійснення разової валютної операції визначається нормативно-правовими актами Національного банку про надання ліцензій на здійснення валютних операцій.

2.5. Діяльність, що регулюється нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади і на здійснення якої потрібно мати ліцензію, може здійснюватися банком лише після отримання відповідної ліцензії, що видається в порядку, визначеному законодавством України.

2.6. Банківська ліцензія оформляється на спеціальному бланку, форма якого наведена в додатку 8.

Банківська ліцензія підписуються заступником Голови Національного банку і засвідчується відбитком гербової печатки.

2.7. Банківська ліцензія діє з дня прийняття Національним банком відповідного рішення.

2.8. Банківська ліцензія не може передаватися третім особам.

2.9. Банк зобов'язаний після отримання банківської ліцензії та початку надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності дотримуватися вимог, установлених Національним банком, щодо цих видів діяльності або послуг.

2.10. Банк у разі втрати банківської ліцензії для одержання нової має подати такі документи:

заяву про видачу нової банківської ліцензії;

підтвердження опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченої банківської ліцензії.

2.11. Рішення про надання нової (на заміну втраченої) банківської ліцензії банку приймається уповноваженою особою Національного банку.

{Главу 2 розділу III доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

2.12. Зміна найменування банку (акціонерного товариства) у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства не є підставою для переоформлення банківської ліцензії. У такому разі банк має право продовжувати здійснення банківської діяльності на підставі банківської ліцензії, виданої йому Національним банком раніше.

{Главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.12 згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

Глава 3. Надання банківської ліцензії

3.1. Національний банк надає юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, банківську ліцензію в разі дотримання нею умов, установлених статтями 17, 19 Закону.

3.2. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для отримання банківської ліцензії не пізніше ніж протягом одного року після її державної реєстрації як юридичної особи, має подати до Національного банку документи, визначені статтею 19 Закону, з урахуванням вимог цього Положення.

3.3. Клопотання юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, про надання банківської ліцензії та реєстрацію банку має бути підписане уповноваженою особою і подається за формою, наведеною в додатку 9.

Клопотання має містити запевнення про наявність приміщень, забезпеченість належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, потрібними для надання банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.

3.4. Бізнес-план і додатки до нього мають бути складені згідно з вимогами, наведеними в додатках 10, 11.

Текст бізнес-плану з додатками має бути прошитий та підписаний на останній сторінці уповноваженою особою.

3.5. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, підтверджує забезпеченість належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщенням шляхом подання:

а) відомостей про наявні банківське обладнання, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та комунікаційні засоби, потрібні для надання банківських та інших фінансових послуг, захисту інформації/документів від підроблення, викривлення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та складання щоденного балансу і відповідної статистичної звітності, проведення розрахунків та участі в системі електронних платежів Національного банку, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб і подання звітності;

б) інформації про наявність в юридичної особи необхідних для розміщення банку приміщень (у тому числі касового вузла), їх технічний стан та організацію охорони, які відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку та законодавства України щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

{Абзац третій пункту 3.5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Національний банк має право перевіряти відповідність банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщення юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, вимогам нормативно-правових актів Національного банку шляхом їх огляду.

{Абзац четвертий пункту 3.5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 395 від 18.10.2016 }

3.6. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, підтверджує наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління банку, їх професійну придатність та ділову репутацію документами, визначеними в пункті 3.7 цієї глави.

{Пункт 3.6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

3.7. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банк, у якому призначено або обрано керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, для визначення ділової репутації і професійної придатності особи та її погодження на відповідну посаду подає рішення (протокол або витяг з протоколу уповноваженого органу) про призначення або обрання такої особи, а також такі документи:

{Абзац перший пункту 3.7 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

1) анкету за формою, передбаченою додатком 12 до цього Положення (подається в паперовому вигляді за підписом кандидата та надсилається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx електронною поштою Національного банку. Форма анкети розміщується на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку);

2) копію документа про вищу освіту (засвідчується юридичною особою, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банком).

{Абзац перший підпункту 2 пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

У разі неможливості встановлення відповідності професійної придатності особи з іноземного документа про освіту Національний банк має право вимагати подання копії рішення щодо визнання в Україні цього іноземного документа про освіту (розгляд пакета документів призупиняється до її подання Національному банку).

Копії документа про вищу освіту та/або рішення про визнання іноземного документа про освіту не подаються, якщо такі документи подавалися до Національного банку під час розгляду питання щодо погодження цієї особи (підтвердження ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на попередню посаду в банківській системі та за результатами такого розгляду Національним банком прийнято позитивне рішення. У такому разі банк або керівник (кандидат) надає інформацію про те, у складі якого пакета документів подавалися копія документа про вищу освіту та/або рішення про визнання іноземного документа про освіту;

{Абзац п'ятий пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

3) копії трудової книжки, що засвідчуються на останньому місці роботи, або банком, або для фізичних осіб-іноземців - резюме, підписане особою, справжність підпису якої засвідчується банком;

{Підпункт 3 пункту 3.7 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

4) ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство, засвідчених підписом самої особи, або банком. Фізична особа-іноземець, яка не має в паспорті інформації про її місце проживання, подає документ, що може підтвердити адресу постійного місця проживання цієї особи;

{Підпункт 4 пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

5) інформацію про кредитну історію від кваліфікованих бюро кредитних історій;

6) довідку, видану компетентним органом країни - місця проживання особи, про стан виконання особою обов'язків зі сплати податків;

7) довідку, видану компетентним органом країни - місця проживання особи, про наявність чи відсутність у особи судимості;

8) якщо особа працює або протягом останніх трьох років працювала в іноземних банках - інформацію органу банківського нагляду іноземної держави або іноземного банку, в якому працює або працювала особа, про те є/немає фактів порушень особою банківського законодавства та професійної етики;

9) обґрунтування банку стосовно відповідності керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту вимогам щодо професійної придатності з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес- плану банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності цієї особи;

{Пункт 3.7 глави 3 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

10) інформацію (лист, повідомлення або довідку) стосовно посадових обов’язків і повноважень керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту на відповідній посаді, його функціонального навантаження та сфери відповідальності в банку, участь члена ради банку в комітетах ради, а також витяги з документів, що підтверджують надану інформацію (посадова інструкція, положення про керівний орган, до складу якого входить особа, документи про розподіл сфер відповідальності між членами такого керівного органу (кураторство), інші документи, що містять інформацію про посадові обов’язки і повноваження такої особи);

{Пункт 3.7 глави 3 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

11) схематичне зображення організаційної структури банку з позначенням місця посади керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в структурі банку та підпорядкованих йому підрозділів банку;

{Пункт 3.7 глави 3 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

12) копії документів про отримання особою додаткової освіти, знань, управлінського досвіду та практичних навиків, які є необхідними або бажаними для виконання особою її посадових обов’язків із урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку (свідоцтва/сертифікати/дипломи про проходження тренінгів, курсів підвищення кваліфікації, практики, а також публікації в профільних засобах масової інформації) (за наявності);

{Пункт 3.7 глави 3 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

13) запевнення, підписане особисто незалежним директором або кандидатом на цю посаду, у якому особа підтверджує свою відповідність вимогам щодо незалежності (за зразком, наведеним у додатку 22), та письмове запевнення банку про проведену перевірку відповідності особи вимогам щодо незалежності в довільній формі (для незалежних директорів).

{Пункт 3.7 глави 3 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

{Пункт 3.7 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

3.8. Документи, визначені підпунктами 5 - 7 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення, не подаються щодо голови ради, його заступників, членів ради, якщо:

1) особа обирається (призначається) уповноваженим державним органом України як представник держави, якщо така особа на момент обрання (призначення) обіймає в державному органі посаду, пов'язану з виконанням функцій держави;

2) особа обирається (призначається) до ради банку, що входить до групи банків іноземних банківських груп, і водночас обіймає керівну посаду в материнському банку або іншому банку цієї іноземної банківської групи та/або

3) особа має досвід роботи не менше семи років (усього) на керівних посадах у банках та/або центральних (національних) банках, та/або державних органах, що здійснюють регулювання банківської діяльності, фінансових послуг, фондового ринку, країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку, та/або міжнародних фінансових установах.

У передбаченому підпунктом 1 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення випадку додатково до пакета документів подається копія документа про обрання (призначення) цієї особи до ради банку.

У передбачених підпунктами 2 - 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення випадках додатково до пакета документів подається запевнення банку, до складу ради якого обирається (призначається) особа, про відповідність особи вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

У випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, також подається запевнення материнського банку або іншого банку іноземної банківської групи, до якої входить банк, у раду якого призначається (обирається) особа, про відповідність особи вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності (не подається, якщо особа одночасно відповідає критеріям підпункту 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення). За наявності в Національного банку сумнівів щодо відповідності ділової репутації та професійної придатності осіб, визначених підпунктами 2, 3 пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення, Національний банк має право вимагати подання всіх або окремих документів, визначених підпунктами 5 - 7 пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення.

{Пункт 3.8 глави 3 розділу III в редакції Постанов Національного банку № 395 від 18.10.2016 , № 38 від 16.05.2017 }

3.9. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає відомості про організаційну структуру банку та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, у вигляді:

опису та даних про організаційну структуру банку (подається у вигляді схеми, що містить назви органів управління та структурних підрозділів банку, їх підпорядкованість);

внутрішніх положень про раду та правління банку, про підрозділ внутрішнього аудиту, підрозділ з управління ризиками, кредитний комітет, комітет з питань управління активами та пасивами й інші комітети банку (у разі створення інших комітетів);

{Абзац третій пункту 3.9 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

документів, що підтверджують прийняття заліків щодо знання спеціалістами/працівниками банку вимог нормативно-правових актів Національного банку (для спеціалістів/працівників банку, стосовно яких у нормативно-правових актах Національного банку встановлена вимога щодо наявності таких знань);

інформації про керівників підрозділів банку та окремих спеціалістів, яка надається за формою, визначеною в додатку 13.

До керівників підрозділів банку, які відповідатимуть за надання банківських послуг, висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

наявність вищої профільної освіти, необхідної для виконання службових обов'язків;

стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше ніж один рік.

3.10. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг, зазначених у статуті банку, зміст яких має визначати норми законодавства, що регулюють здійснення зазначених послуг, загальні вимоги щодо надання послуг, порядок надання послуг, порядок прийняття рішення, підрозділи/виконавці, відповідальні за надання послуг; положення, що встановлюють відповідальність за порушення порядку надання послуг.

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, одночасно подає копії внутрішніх положень банку, що регламентують політику управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку.

Примірники копій внутрішніх положень банку, затверджених уповноваженим органом банку, мають бути підписані уповноваженою особою банку, пронумеровані та прошиті.

{Абзац третій пункту 3.10 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

3.11. Національний банк приймає рішення про надання чи відмову в наданні банківської ліцензії в строки, визначені статтею 19 Закону.

{Абзац перший пункту 3.11 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Національний банк відмовляє банку у видачі банківської ліцензії за наявності підстав, визначених у статті 19 - 1 Закону.

Рішення про надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, приймається Комітетом з питань нагляду. Рішення про надання банківської ліцензії перехідному банку приймається уповноваженою особою Національного банку.

{Пункт 3.11 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Національний банк повідомляє банк про прийняте рішення, надсилаючи відповідного листа.

3.12. Національний банк у разі прийняття рішення про надання банківської ліцензії видає голові правління банку або уповноваженій особі (на підставі належним чином оформленої довіреності) банківську ліцензію.

{Пункт 3.12 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

Глава 4. Погодження на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку), керівника підрозділу внутрішнього аудиту

1. Керівники банку (кандидати на посади керівників банку) повинні відповідати вимогам статті 42 Закону та цього Положення.

Незалежний директор повинен відповідати вимогам щодо незалежності, установленим статтею 53 - 1 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту повинен відповідати вимогам Закону, цього Положення та нормативно-правового акта Національного банку з питань організації внутрішнього аудиту банку.

Банк перед призначенням особи на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту та зверненням до Національного банку про погодження на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на відповідну посаду) перевіряє її відповідність кваліфікаційним вимогам з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності особи, а особи на посаду незалежного директора - також вимогам щодо її незалежності.

Національний банк погоджує на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду керівника банку) особу, яка відповідає вимогам законодавства України.

2. Банк має право звернутися до Національного банку для попереднього погодження кандидата на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту до його призначення (обрання) на цю посаду (далі - попереднє погодження).

Банк для попереднього погодження кандидата подає клопотання про попереднє погодження кандидата замість рішення про призначення (обрання) керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Попереднє погодження кандидата здійснюється в порядку, визначеному главою 4 розділу ІІІ цього Положення.

3. Національний банк розглядає питання про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку на підставі поданих відповідно до цього Положення документів, наявної в Національного банку інформації, а також з урахуванням результатів тестування та/або співбесіди, проведених Національним банком.

Національний банк не здійснює погодження на посади осіб, призначених (обраних) як виконуючих або тимчасово виконуючих обов’язки керівників банку та керівників підрозділу внутрішнього аудиту банку.

Виконання обов’язків керівника банку може бути покладено тільки на іншого керівника банку, який був погоджений Національним банком на посаду керівника в цьому банку [відповідність ділової репутації та професійної придатності якого у зв’язку з призначенням (обранням) на посаду керівника в цьому банку визначена Національним банком].

Виконання особою (особами) обов’язків керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку не допускається більше ніж протягом шести місяців (у тому числі в разі зміни осіб, на яких покладено виконання обов’язків).

Не допускається покладання виконання обов’язків голови правління банку на головного бухгалтера банку або його заступника, а також виконання обов’язків головного бухгалтера банку - на голову правління банку.

4. Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, або банк для розгляду питання про погодження на посади керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту подає документи, визначені пунктом 3.7. (з урахуванням положень пункту 3.8) глави 3 розділу III цього Положення, а для розгляду питання про погодження на посаду відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, який за посадою є членом правління банку (далі - відповідальний працівник, член правління банку), - також документи, передбачені нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

Кандидати на посади голови правління банку та керівника філії іноземних банків проходять співбесіду з Правлінням Національного банку.

Тестування та співбесіда проводяться з кандидатами або особами, призначеними (обраними) на посади:

1) головного бухгалтера банку, філії іноземного банку;

2) членів виконавчого органу державного банку;

3) відповідального працівника, члена правління банку;

4) керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

Національний банк має право провести тестування та/або співбесіду з іншими керівниками банку для визначення їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також вимогам щодо незалежності (рішення про проведення тестування та/або співбесіди приймає уповноважена особа Національного банку).

Порядок проведення тестування та співбесіди визначається Національним банком.

5. Національний банк розглядає пакет документів про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту протягом одного місяця, а щодо осіб, стосовно яких передбачено проведення тестування та/або співбесіди, або розгляд пакета документів відповідно до пункту 8 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, - протягом 45 днів із дня подання повного пакета документів.

Рішення про погодження (відмову в погодженні) на посаду або попереднє погодження (відмову в попередньому погодженні) керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку приймає:

1) Правління Національного банку - щодо голови правління банку, керівника філії іноземного банку;

2) Комітет з питань нагляду - щодо головного бухгалтера банку або філії іноземного банку; членів виконавчого органу державного банку; відповідального працівника, члена правління банку; керівника підрозділу внутрішнього аудиту; інших керівників банку (кандидатів на посаду керівника банку) у разі прийняття уповноваженою особою Національного банку рішення про проведення тестування та/або співбесіди відповідно до абзацу восьмого пункту 4 глави 4 розділу ІІІ цього Положення;

3) уповноважена особа Національного банку - щодо інших керівників банку.

Національний банк повідомляє банк про прийняте рішення щодо погодження або попереднього погодження (відмови в погодженні або попередньому погодженні) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту електронною поштою.

Національний банк відмовляє в погодженні (попередньому погодженні) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на відповідну посаду), якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також/або вимогам щодо незалежності. Національний банк має право визнати професійну придатність та/або ділову репутацію особи такою, що не відповідає вимогам Закону та цього Положення, на підставі результатів тестування та/або співбесіди.

Члени ради банку, які обираються (призначаються) уповноваженими державними органами України як представники держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов’язані з виконанням функцій держави, уважаються погодженими з дати подання щодо них до Національного банку документів, визначених пунктом 3.7 глави 3 розділу III цього Положення (з урахуванням положень пункту 3.8 глави 3 розділу III цього Положення).

Національний банк повертає на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до глави 4 розділу III цього Положення, якщо подано неповний пакет документів або подані документи не відповідають вимогам цього Положення та законодавства України (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

6. Національний банк має право відкласти розгляд питання про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі наявності відомостей про те, що така особа притягається до кримінальної відповідальності, до вирішення питання щодо такої особи в установленому законодавством України порядку.

7. Відповідальний працівник, член правління банку повинен відповідати вимогам Закону, цього Положення і нормативно-правового акта Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

Національний банк погоджує на посаду відповідального працівника, члена правління банку в порядку та за умов, визначених цим Положенням та нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

8. Національний банк має право не застосовувати щодо фізичної особи (крім осіб, які були власниками істотної участі в банку, визначеному абзацами шостим - дев’ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення) ознак, передбачених абзацами шостим - дев’ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, у разі розгляду питання про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку в порядку та за умов, передбачених пунктом 8 глави 4 розділу ІІІ цього Положення.

Для розгляду питання про погодження на посаду особи в порядку, передбаченому пунктом 8 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, додатково до пакета документів, передбаченого цим Положенням, подається клопотання банку, до якого особа призначається (обирається), про незастосування щодо особи ознак відсутності бездоганної ділової репутації.

У клопотанні зазначаються аргументи/підстави, у зв’язку з якими банк просить Національний банк не застосовувати щодо особи ознаки, передбачені абзацами шостим - дев’ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення. Такі підстави можуть уключати ознаки, що свідчать про ставлення особи до обставин, у зв’язку з якими відповідний банк був віднесений до категорії неплатоспроможних, або обставин, у зв’язку з якими в банку була відкликана банківська ліцензія. До клопотання додаються письмові пояснення самої особи та копії документів, які підтверджують аргументи, викладені в клопотанні банку та поясненнях особи.

Додатково до Національного банку можуть бути подані клопотання інших фізичних та юридичних осіб щодо ділової репутації особи.

Клопотання підписується уповноваженою особою банку та:

1) власниками істотної участі в банку (їх уповноваженими особами), які самостійно або сукупно володіють участю в банку, розмір якої перевищує 50 відсотків, - щодо кандидатів на посади голови та членів ради банку;

2) головою ради банку або власниками істотної участі в банку (їх уповноваженими особами), які самостійно або сукупно володіють участю в банку, розмір якої перевищує 50 відсотків, - щодо кандидатів на посади голови, членів правління банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку.

Рішення про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку приймає Комітет з питань нагляду (Правління Національного банку - щодо голів правління банків та керівників філій іноземних банків).

Питання про погодження (попереднє погодження) на посаду керівника банку, керівника внутрішнього аудиту не передається на розгляд Комітету з питань нагляду (Правлінню Національного банку) у разі:

подання неповного пакета документів;

невідповідності поданих документів вимогам цього Положення;

невідповідності професійної придатності особи вимогам статті 42 Закону;

наявності інших ознак, передбачених пунктами 14, 15 глави 2 розділу I цього Положення (крім ознак, передбачених абзацами шостим - дев’ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення).

Комітет з питань нагляду розглядає клопотання, а також інформацію та висновки, надані підрозділами Національного банку та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. За результатами розгляду Комітет з питань нагляду (Правління Національного банку) приймає рішення про погодження (попереднє погодження) на посаду або відмову в погодженні (попередньому погодженні) на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

До керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, щодо якого Комітетом з питань нагляду (Правлінням Національного банку) прийняте рішення про погодження (попереднє погодження) на посаду в порядку, передбаченому пунктом 8 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, ознаки, передбачені абзацами шостим - дев’ятим підпункту 5 пункту 15 глави 2 розділу I цього Положення, не застосовуються в разі визначення ділової репутації такої особи надалі (у тому числі в разі розгляду питання про набуття або збільшення нею істотної участі в банку).

{Глава 4 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

Глава 5. Вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг

5.1. Банк має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг, визначених статтею 47 Закону та статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", які не є валютними операціями (далі - новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг), та зазначених у статуті банку за таких умов:

а) наявність банківської ліцензії;

б) банк не є об'єктом застосування заходів впливу, передбачених статтею 73 Закону (крім письмового застереження), мір відповідальності (фінансових санкцій), передбачених Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", санкцій, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення", у тому числі строк дії яких не закінчився:

протягом усього періоду діяльності та під час розгляду повідомлення про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг - для банків, які отримали банківську ліцензію менше ніж за три місяці до часу повідомлення Національному банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг;

протягом трьох місяців, що передують часу повідомлення Національному банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг, та під час розгляду Національним банком пакета документів - для банків, які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської ліцензії більше ніж три місяці;

{Підпункт "б" пункту 5.1 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

в) відповідність регулятивного капіталу банку вимогам Закону та нормативно-правових актів Національного банку;

г) відповідність формування фондів та резервів вимогам законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку;

ґ) наявність підрозділу, який розпочне новий вид діяльності або надання нового виду послуг;

д) наявність керівника підрозділу, відповідального за новий вид діяльності або надання нового виду послуг;

е) дотримання банком економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування протягом трьох місяців, що передують його зверненню до Національного банку;

є) відповідний технічний стан та організація охорони приміщень банку, у тому числі касового вузла, забезпеченість банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, що потрібні для здійснення нових операцій і відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

ж) наявність комітетів, а саме: кредитного, з питань управління активами і пасивами та відповідних положень про них, що відповідають вимогам законодавства України;

{Підпункт "ж" пункту 5.1 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

з) наявність внутрішніх положень про раду та правління банку, про підрозділ внутрішнього аудиту і підрозділ управління ризиками, внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, а також відповідних внутрішніх положень банку, що регулюють політику управління активами і пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку та проведення ним нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг, що відповідають вимогам законодавства України;

{Підпункт "з" пункту 5.1 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

и) виконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо певного виду діяльності/послуг;

{Підпункт "и" пункту 5.1 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

і) дотримання банком вимог щодо прозорості структури власності, установлених Національним банком.

{Пункт 5.1 глави 5 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

5.2. Банк не пізніше ніж за місяць до початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг повідомляє про це Національний банк, подавши такі документи:

а) повідомлення банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг (за формою, наведеною в додатку 14);

б) опис і дані про організаційну та управлінську структуру банку та внутрішні положення банку, що регулюють здійснення ним нового виду діяльності або нового виду фінансових послуг;

в) документи, у тому числі інформацію (згідно з додатком 13) про керівників підрозділів та окремих спеціалістів, що підтверджують виконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку, щодо нового виду діяльності або нового виду фінансових послуг.

{Підпункт "в" пункту 5.2 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

5.3. Банк для надання послуг із зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа має відповідати такій спеціальній вимозі: наявність сховища для розміщення індивідуальних сейфів, технічний стан якого відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

5.4. Національний банк протягом місяця з дати отримання повідомлення банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг повідомляє банк про результати розгляду повідомлення та пакета документів.

У разі порушення банком вимог пункту 5.1 чи 5.2 цієї глави або вимог, установлених Національним банком щодо нового виду діяльності або послуги, Національний банк надсилає на адресу банку лист з повідомленням про порушення вимог статті 47 Закону і повертає банку пакет документів. Банк не має права розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг до дати усунення порушень.

Національний банк має право повідомити банк про можливість розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг та не повертати банку пакет документів за наявності застосованого до банку заходу впливу у вигляді обмеження здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (строк дії якого не закінчився протягом трьох місяців, що передують даті повідомлення Національному банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду послуг), коли здійснення нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг не обмежується таким рішенням про застосування заходу впливу та одночасно не призведе до погіршення фінансового стану банку, та не загрожує інтересам кредиторів і вкладників банку.

{Пункт 5.4 глави 5 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Банк після усунення порушень, зазначених у листі Національного банку, для отримання права розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг вправі повторно звернутися до Національного банку з відповідним повідомленням та пакетом документів.

{Абзац пункту 5.4 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

{Пункт 5.4 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

5.5. Банк-правонаступник під час проведення реорганізації надає послуги у національній та іноземних валютах в обсягах, не менших, ніж кожен з банків, що реорганізовуються, з дня передавання банку-правонаступнику згідно з передавальними актами всього майна, усіх прав та обов'язків цих банків.

5.6. Національний банк має право застосувати заходи впливу, визначені нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють питання застосування Національним банком заходів впливу, якщо банк не виконав вимоги, передбачені для початку нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг, за результатами інспектування банку.

{Пункт 5.6 глави 5 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

{Пункт 5.7 глави 5 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

Розділ IV. Відкриття відокремлених підрозділів українських банків на території України

Глава 1. Загальні вимоги до відкриття відокремлених підрозділів українських банків

1.1. Банки згідно з вимогами Закону, цього Положення, статутів та внутрішньобанківських положень можуть створювати відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть банківську діяльність від імені банку, - філії, відділення тощо (далі - філії/відділення) та відокремлені підрозділи, які не здійснюватимуть банківської діяльності (далі - представництва).

Філії/відділення, представництва діють від імені банку на підставі затвердженого уповноваженим органом банку положення і мають керівника, який діє на підставі виданої банком довіреності.

1.2. Банк під час створення відокремлених підрозділів зобов'язаний присвоїти кожному підрозділу внутрішньобанківський реєстраційний код згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.

Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк про зміни в системі внутрішньобанківської реєстраційної кодифікації філії/відділення, представництва або зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду філії/відділення, представництва не менше ніж за 15 робочих днів до часу введення змін.

1.3. Банк визначає банківські та фінансові послуги, а також іншу діяльність філії/відділення, виходячи з переліку банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності, які має право здійснювати банк відповідно до отриманих ним ліцензій та вимог статті 47 Закону і які згідно із законодавством України (у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку) має право здійснювати ця/це філія/відділення, з урахуванням наявності технічних та інших умов, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо, потрібних для забезпечення здійснення цих видів діяльності та їх обліку.

Положення про філію/відділення, представництво банку має містити її/його повне найменування, місцезнаходження, інформацію про її/його підпорядкованість, а також перелік видів діяльності, банківських та інших фінансових послуг (функцій), які має право здійснювати філія/відділення або представництво.

1.4. Банк має право відкривати філії/відділення за умови дотримання таких вимог:

а) відкриття філії/відділення не матиме негативного впливу на діяльність банку, у тому числі:

банк на день прийняття уповноваженим органом банку рішення про відкриття філії/відділення дотримується економічних нормативів і нормативу обов'язкового резервування (крім випадків відкриття відділення на базі філії, що ліквідовується);

{Абзац другий підпункту "а" пункту 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

стан формування банком резервів на день прийняття уповноваженим органом банку рішення про відкриття філії/відділення відповідає вимогам законів України та нормативно-правових актів Національного банку, статуту банку та відповідних внутрішньобанківських положень;

банк має достатні доходи для здійснення витрат, пов'язаних з відкриттям філії/відділення;

банк здійснює беззбиткову діяльність не менше ніж протягом кожного з трьох місяців, що передують його зверненню до Національного банку (крім випадків відкриття відділення на базі філії, що ліквідовується);

{Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

б) банк спроможний забезпечити ефективний контроль за діяльністю філії/відділення, у тому числі запровадив внутрішні положення та процедури, що забезпечують діяльність філії/відділення, систему контролю за нею та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю філії/відділення, у тому числі ті, що регулюють питання здійснення операцій, які виконуватимуться філією/відділенням, їх обліку, операційної діяльності банку, пов'язаної з діяльністю його філії/відділення, контролю за діяльністю філії/відділення тощо;

в) наявність технічних та інших умов, потрібних для забезпечення функціонування філії/відділення, здійснення нею/ним відповідних видів діяльності, банківських та інших фінансових послуг, зазначених у положенні про філію/відділення, та забезпечення їх належного обліку (у тому числі відповідне приміщення і програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують щоденне формування звітної інформації в розрізі відокремлених підрозділів і доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо) відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності, приміщення філії/відділення відповідають нормативам з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

{Абзац восьмий пункту 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

г) наявність положення про філію/відділення, затвердженого уповноваженим органом банку, що відповідає вимогам пункту 1.3 цієї глави;

ґ) наявність спеціалістів відповідної кваліфікації для здійснення філією/відділенням видів діяльності, банківських та інших фінансових послуг, зазначених в її/його положенні;

д) філія/відділення, що відкривається, розташовуються в приміщенні, що не належить до житлового фонду.

Обмеження, визначені підпунктом "а" пункту 1.4 глави 1 розділу IV цього Положення, не застосовуються, якщо банк виконує програму фінансового оздоровлення, а відкриття філії/відділення є обґрунтованим та відповідає економічним інтересам банку.

{Пункт 1.4 глави 1 розділу IV доповнено новим підпунктом та абзацом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

1.5. Керівник філії/відділення повинен відповідати вимогам статті 42 Закону щодо професійної придатності та ділової репутації.

Одна особа, яка є керівником філії/відділення банку, має право виконувати обов'язки керівника філій/відділень, які розташовані в межах однієї області, за умови, якщо чисельність працівників таких відокремлених підрозділів не перевищує п'яти осіб.

{Абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

Головний бухгалтер філії/відділення, операції якої/якого відображаються на окремому балансі, чи особа, яка виконує його обов'язки, повинен/повинна мати вищу економічну освіту.

{ Абзац третій пункту 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Головний бухгалтер у філію/відділення банку може не призначатися, якщо операції філії/відділення не відображаються на окремому балансі.

Підтвердження професійної придатності та ділової репутації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу філії/відділення, а також порядок призначення/непризначення на посаду проводяться відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

1.6. Банк може відкривати представництва за умови:

дотримання (на час звернення) економічних нормативів;

беззбиткової діяльності не менше трьох місяців, що передують надсиланню ним повідомлення Національному банку про відкриття представництва.

1.7. Банк має право обслуговувати клієнтів на території України поза межами приміщення банку (філії/відділення) у разі прийняття такого рішення уповноваженим органом банку.

Працівник банку (філії/відділення), робоче місце якого розташоване поза межами приміщення банку (філії/відділення), діє на підставі довіреності і має право здійснювати лише таку діяльність:

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших послуг;

надання послуг щодо укладення договорів з клієнтами.

1.8. Банк має право створювати пункти дистанційного обслуговування на території сіл і селищ, військових частин у структурі банку/філії/відділення, облаштування яких відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні.

Пункт дистанційного обслуговування, розташований у приміщенні будівлі або малої архітектурної форми, що працює сезонно або не кожного робочого дня, повинен мати в доступному для огляду місці оголошення з графіком, що визначає дні та час його роботи, номери контактних телефонів банку, за якими клієнти банку можуть отримати необхідну інформацію, адресу найближчого відокремленого підрозділу банку.

Банк, який надає свої послуги на території сіл і селищ, військових частин у пункті дистанційного обслуговування, створеному на базі спеціально обладнаного автомобіля, має забезпечити роботу такого пункту дистанційного обслуговування за визначеними уповноваженою особою банку місцями та графіком і доводити їх до відома клієнтів.

Банк зобов'язаний не пізніше ніж за три робочі дні до початку роботи пункту дистанційного обслуговування повідомити про це Національний банк за формою згідно з додатком 20 до цього Положення. Про наявність пункту дистанційного обслуговування зазначається у положенні про відповідну філію/відділення.

Банк зобов'язаний не пізніше ніж на наступний робочий день після припинення роботи пункту дистанційного обслуговування повідомити про це Національний банк.

Банк, щодо якого Національний банк прийняв рішення щодо віднесення його до категорії проблемного та/або неплатоспроможного, не має права створювати пункти дистанційного обслуговування згідно з пунктом 1.8 глави 1 розділу IV цього Положення. Банк зобов'язаний припинити діяльність усіх пунктів дистанційного обслуговування на наступний робочий день після прийняття Національним банком рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможного.

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 13.02.2017 }

Глава 2. Порядок відкриття філій/відділень, представництв українських банків

2.1. Банк зобов'язаний для включення відомостей про філію/відділення, представництво до Державного реєстру банків у встановлені Законом строки подати до Національного банку документи/інформацію, визначені статтею 23 Закону.

2.2. Банк надсилає повідомлення про відкриття філії/відділення, представництва за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення.

Повідомлення має містити інформацію про внесення відомостей про відокремлений підрозділ до Єдиного державного реєстру (за наявності), письмове запевнення про відповідність філії/відділення вимогам, установленим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку, у тому числі щодо приміщення, обладнання, професійної придатності та ділової репутації керівників/керівника (виконуючих/виконуючого їх/його обов'язки) філії/відділення, уключаючи вимоги глави 1 цього розділу, та бути підписане головою правління банку.

{Абзац другий пункту 2.2 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 146 від 28.12.2017 }

Повідомлення має також містити посилання на відповідне рішення уповноваженого органу банку про призначення керівника філії/відділення та інформацію про нього, а саме: прізвище, ім'я та по батькові, посаду, на яку призначено, а також інформацію про відповідність професійної придатності та ділової репутації керівника вимогам статті 42 Закону.

2.3. Копія рішення уповноваженого органу банку про відкриття представництва (або витяг з рішення/протоколу) засвідчується підписом уповноваженої особи банку.

{Пункт 2.3 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

2.4. Банк подає положення про представництво у двох примірниках, затверджене уповноваженим органом банку, підписане уповноваженою особою та прошите.

{Пункт 2.4 глави 2 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

2.5. Національний банк здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо відомостей про філію/відділення, представництво банку на підставі документів, поданих банком відповідно до глави 2 розділу IV цього Положення, та повідомляє про це банк електронною поштою Національного банку протягом п'яти робочих днів із дати внесення запису.

{Пункт 2.5 глави 2 розділу IV в редакції Постанов Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 395 від 18.10.2016 }

Розділ V. Створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав

Глава 1. Загальні вимоги до створення та припинення діяльності дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав

1.1. Банк має право створити дочірній банк (у тому числі шляхом придбання акцій/часток іноземного банку), філію і представництво на території іншої держави за умови отримання дозволу Національного банку.

Банк має право застосовувати будь-яку назву своєї філії, що створюється за кордоном, у тому числі використовувати в назві філії слова "відділення", "дирекція", "регіональне управління" тощо.

{Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу V в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

Банк після отримання дозволу Національного банку, у разі необхідності здійснення інвестицій за кордон зобов'язаний отримати дозвіл (індивідуальну ліцензію) Національного банку на здійснення інвестиції за кордон відповідно до вимог законодавства України.

1.2. Національний банк надає дозвіл на створення дочірнього банку, філії (за рішенням Правління Національного банку), представництва (за рішенням Комітету з питань нагляду) на території іншої держави за умови дотримання банком вимог підпунктів "а" і "б" пункту 1.4 глави 1 розділу IV цього Положення і за таких умов:

держава місцезнаходження дочірнього банку, філії, представництва належить до держав, які приєдналися до міжнародних угод з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також щодо фінансового сектору якої немає негативних висновків міжнародних організацій, які здійснюють оцінку країн та/або їх фінансових секторів щодо відповідності основним міжнародним стандартам у цій сфері. Такими висновками можуть бути резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо застосування санкцій до держав, публічні заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) стосовно країн, які мають стратегічні недоліки в національній системі запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму;

банківський нагляд у державі місцезнаходження дочірнього банку, філії, представництва відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду, розробленим Базельським комітетом з питань банківського нагляду;

строк діяльності банку становить не менше ніж три роки;

статутом банку передбачено створення дочірнього банку, філії, представництва на території інших держав;

інвестиція для створення дочірнього банку, філії або представництва не призведе до порушення банком економічних нормативів;

банк не є об'єктом застосування заходів впливу, передбачених статтею 73 Закону (крім письмового застереження), мір відповідальності (фінансових санкцій), передбачених Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", санкцій, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення", у тому числі строк дії яких не закінчився, протягом останніх трьох місяців, що передують зверненню, та до часу прийняття передбаченого абзацом першим цього пункту рішення Національним банком.

{Абзац сьомий пункту 1.2 глави 1 розділу V в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 10 від 14.01.2015 }

1.3. Банк після реєстрації дочірнього банку, філії, представництва у визначений Законом строк має подати до Національного банку легалізовані в установленому порядку (якщо інше не передбачено міжнародними угодами) документи про реєстрацію дочірнього банку, філії, представництва або їх копії, засвідчені за місцем їх видачі, та копію дозволу (або ліцензії, або іншого документа) на здійснення дочірнім банком, філією операцій, наданого органом банківського нагляду держави їх місцезнаходження, засвідчену за місцем його видачі.

1.4. Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк про зміни, унесені до положення про філію, представництво, зареєстровані відповідно до вимог законодавства держави, на території якої вони створені.

1.5. Філія здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України та законодавства країни місцезнаходження в межах, що не суперечать законодавству України.

Банк зобов'язаний забезпечити виконання філією вимог законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності, регулювання діяльності банків, порядку здійснення операцій, проведення фінансового моніторингу тощо.

1.6. Філія може відкривати від імені банку кореспондентські рахунки в інших банках з попереднім повідомленням про це Національного банку (не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати укладення відповідного договору).

Право філії відкривати від імені банку кореспондентські рахунки в інших банках має бути зазначено в положенні про філію.

1.7. Банк зобов’язаний подати до Національного банку інформацію та/або документи органу банківського нагляду держави місцезнаходження філії/представництва про результати проведеної перевірки філії/представництва (якщо органом банківського нагляду подаються філії/представництву/банку такі документи), а також листа органу банківського нагляду щодо оцінки діяльності філії/представництва та висунутих до неї вимог у 20-денний строк після надходження цієї інформації та/або документів.

{Пункт 1.7 глави 1 розділу V в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 146 від 28.12.2017 }

1.8. Національний банк перевіряє достовірність інформації/документів, що надана/подані до Національного банку відповідно до цього розділу для надання дозволу на створення філії, представництва українського банку на території інших держав, а також виконання філією, представництвом вимог законодавства України, у тому числі цього розділу, шляхом здійснення фахівцями Національного банку інспекційних перевірок філії, представництва українського банку на території інших держав.

Глава 2. Порядок надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території інших держав

2.1. Банк для отримання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва на території інших держав з урахуванням вимог статті 25 Закону подає до Національного банку такі документи:

клопотання про надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва, яке має бути засвідчене підписом голови правління банку та містити посилання на рішення уповноваженого органу банку щодо створення дочірнього банку, філії, представництва;

положення про філію/представництво;

копію рішення/протоколу уповноваженого органу банку про відкриття філії/представництва і про призначення керівника, головного бухгалтера;

бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати, на поточний рік і стратегію діяльності на наступні три роки (на кожен рік окремо). Бізнес-план має бути засвідчений підписом голови ради та містити:

мету створення дочірнього банку, філії, представництва;

перелік операцій/функцій, які здійснюватиме/виконуватиме дочірній банк, філія, представництво;

інформацію про очікуваних клієнтів, яких дочірній банк, філія має намір залучити з метою обслуговування;

розрахунок прибуткової діяльності дочірнього банку, філії та кожного виду діяльності окремо за перші три фінансових роки;

прогнозні розрахункові звіт "Баланс" та звіт про фінансові результати діяльності дочірнього банку за кожний із трьох фінансових років;

опис і відомості про управлінську та організаційну структуру дочірнього банку, філії (підрозділи, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень, положення про виконавчий орган дочірнього банку);

документи, що засвідчують професійну придатність та ділову репутацію кандидатів на посади керівника, головного бухгалтера та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу філії українського банку на території іншої держави, незалежно від їх громадянства відповідно до вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку щодо реєстрації банків та фінансового моніторингу;

економічне обґрунтування доцільності створення дочірнього банку, філії, представництва, підписане головою правління банку, яке має містити посилання на відповідні положення бізнес-плану банку.

2.2. Положення про філію, представництво мають відповідати вимогам пункту 1.3 глави 1 розділу IV цього Положення. Положення про філію має містити порядок припинення (ліквідації) філії.

Положення про філію, представництво мають бути оформлені відповідно до вимог пункту 2.4 глави 2 розділу IV цього Положення.

2.3. Національний банк приймає рішення про надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави у двомісячний строк з дня подання всіх необхідних документів.

Національний банк повертає банку документи з відповідним обґрунтуванням у разі невідповідності поданого пакета документів вимогам цього Положення або подання неповного пакета документів. Повторно поданий пакет документів розглядається у строк, передбачений цим пунктом.

2.4. Національний банк має право відмовити банку в наданні дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави, якщо банк не виконав хоча б однієї з вимог глав 1, 2 цього розділу.

2.5. Національний банк повідомляє банк про прийняте рішення, надсилаючи відповідного листа.

Лист з повідомленням про прийняте рішення про надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави є дозволом на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави.

2.6. Дозвіл на створення дочірнього банку, філії, представництва на території іншої держави є дійсним протягом шести місяців.

Глава 3. Особливості припинення діяльності філії українського банку на території інших держав

3.1. Діяльність філії банку може бути припинена з ініціативи:

уповноваженого органу цього банку;

уповноваженого органу держави місцезнаходження філії.

У разі прийняття Національним банком рішення про припинення здійснення банком операцій у частині операцій, що здійснюються філією, уповноважений орган банку зобов'язаний прийняти рішення про припинення діяльності філії.

Банк зобов'язаний протягом трьох робочих днів після прийняття уповноваженим органом рішення про припинення здійснення філією банку операцій проінформувати Національний банк про це рішення із зазначенням причин його прийняття та наданням відповідного протоколу (або витягу з протоколу).

3.2. Національний банк має право прийняти рішення про припинення здійснення банком тих операцій, що здійснюються філією, зокрема в разі:

а) порушення банком порядку відкриття філії, визначеного статтями 23 та 25 Закону;

б) невиконання банком вимог Національного банку щодо усунення порушень законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, допущених філією, або щодо уникнення чи подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених цьому банку, або завдати шкоди належному веденню банківської діяльності;

в) ненадання Національному банку (у тому числі інспекторам Національного банку чи призначеної ним аудиторської фірми) документів/інформації щодо діяльності філії;

г) збиткової діяльності філії протягом двох років поспіль;

ґ) неможливості дотримання філією вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку внаслідок суперечностей із законодавством держави місцезнаходження філії;

д) порушення банком економічних нормативів унаслідок діяльності філії.

3.3. Банк втрачає право на здійснення операцій у частині операцій, що здійснюються його філією, з дня отримання рішення Національного банку про припинення здійснення банком цих операцій. Порядок прийняття та виконання банком такого рішення визначається нормативно-правовим актом Національного банку, який регулює питання застосування Національним банком заходів впливу.

Банк у день отримання рішення Національного банку про припинення здійснення банком операції повідомляє філію про таке рішення.

3.4. Банк після завершення процедури припинення діяльності філії протягом п'яти робочих днів повідомляє про це Національний банк.

Розділ VI. Порядок акредитації філій, представництв іноземних банків на території України

Глава 1. Загальні положення щодо акредитації філій, представництв іноземних банків на території України

1.1. Філія, представництво іноземного банку має право розпочати діяльність в Україні після її/його акредитації Національним банком.

1.2. Національний банк здійснює акредитацію філії, представництва іноземного банку за умов та в порядку, визначених статтею 24 Закону.

Уповноважена особа банку, що подає до Національного банку документи для здійснення акредитації філії, представництва іноземного банку, одночасно подає документи, що підтверджують її повноваження, оформлені відповідно до вимог пункту 6 глави 1 розділу I цього Положення.

{Абзац другий пункту 1.2 глави 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

1.3. Національний банк приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації філії, представництва іноземного банку в строки, визначені статтею 24 Закону.

1.4. Національний банк надсилає філії, представництву іноземного банку повідомлення про прийняте рішення.

1.5. Національний банк уносить відомості про філію, представництво іноземного банку до Державного реєстру банків.

1.6. Правління Національного банку приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації філії іноземного банку. Датою внесення запису до Державного реєстру банків та датою видачі банківської ліцензії є дата акредитації філії іноземного банку.

Комітет з питань нагляду приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації представництв іноземних банків. Датою внесення запису до Державного реєстру банків є дата акредитації представництва іноземного банку.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

1.7. Філія іноземного банку не має права відкривати інші відокремлені підрозділи на території України.

Глава 2. Акредитація філій іноземних банків на території України

2.1. Уповноважена особа подає для акредитації філії іноземного банку до Національного банку документи, визначені статтею 24 Закону, які мають бути в установленому порядку легалізовані й оформлені з урахуванням вимог пунктів 4, 5 глави 1 розділу I цього Положення та цієї глави.

{Пункт 2.1 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

2.2. Клопотання іноземного банку про відкриття філії на території України надається за підписом керівника виконавчого органу чи ради банку або уповноваженої особи.

2.3. Положення про філію іноземного банку, викладене українською мовою, подається в трьох примірниках, має бути затверджене уповноваженим органом іноземного банку, підписане уповноваженою особою та прошите, а також містити на титульній сторінці положення місце для відмітки про погодження та підпису уповноваженої посадової особи Національного банку і відбитка печатки Національного банку.

{Абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу VІ в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Положення про філію має містити повне найменування, інформацію про місцезнаходження, підпорядкованість філії, перелік операцій (функцій), які вона має право здійснювати. Це положення також має містити порядок ліквідації філії іноземного банку за рішенням уповноваженого органу іноземного банку, Національного банку.

{Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

Іноземний банк визначає перелік банківських та інших фінансових послуг та видів діяльності, установлених у статті 47 Закону і які згідно із законодавством України має право здійснювати ця філія з урахуванням наявності відповідних приміщень, організації їх охорони, технічних та інших умов, внутрішніх процедур, спеціалістів відповідної кваліфікації тощо, потрібних для забезпечення здійснення цих операцій та їх обліку.

2.4. Керівник і головний бухгалтер філії мають відповідати вимогам, установленим статтею 42 Закону до керівників банку.

Разом із протоколом засідання уповноваженого органу іноземного банку про призначення керівника і головного бухгалтера подаються відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівника і головного бухгалтера філії, що містяться в документах, визначених у пункті 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

2.5. Кандидатури на посади керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту філії (чи виконуючих їх обов'язки) погоджуються в порядку, установленому главою 4 розділу III цього Положення.

2.6. Національний банк перевіряє відповідність законодавству України кандидатури на посаду відповідального працівника філії за проведення фінансового моніторингу в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

2.7. Іноземний банк підтверджує наявність власних коштів за кожним внеском до приписного капіталу філії іноземного банку (розрахунок здійснюється відповідно до пункту 4 додатка 5) та його розмір, що встановлений статтею 24 Закону, такими документами:

фінансовою звітністю, засвідченою підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади), яка подається окремо за кожний з останніх трьох звітних періодів, установлених законодавством країни походження іноземного банку за формами фінансової звітності, що встановлені в країні його походження для оприлюднення, з посиланням на друковане видання та з перекладом на українську мову;

{Абзац другий пункту 2.7 глави 2 розділу VІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

засвідченою в установленому порядку за місцем видачі копією аудиторського звіту/висновку аудитора/аудиторської фірми іноземної держави про підтвердження достовірності фінансової звітності, фінансовий стан іноземного банку окремо за кожний з останніх трьох звітних періодів (установлених законодавством країни походження іноземного банку) та про можливість здійснення заявленого внеску для формування приписного капіталу філії за рахунок власних коштів/власного капіталу на останню звітну дату, яка передує даті здійснення заявленого внеску для формування приписного капіталу філії.

Аудиторський звіт/висновок підписується аудитором або уповноваженою особою аудиторської фірми.

{Абзац четвертий пункту 2.7 глави 2 розділу VІ в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

2.8. Документи, що підтверджують внесення коштів у розмірі приписного капіталу філії, подаються у вигляді копій платіжних документів з перекладом на українську мову.

2.9. Кошти у вільно конвертованій валюті для формування приписного капіталу філії іноземного банку акумулюються/перераховуються іноземним банком не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку, установленого Законом для розгляду документів для акредитації філії іноземного банку, на накопичувальний рахунок в Національному банку в порядку та строки, визначені главою 2 розділу II цього Положення.

2.10. Письмове зобов'язання іноземного банку (гарантію), що містить положення про безумовне виконання ним зобов'язань, які виникають у зв'язку з діяльністю його філії на території України, має бути підписане керівником виконавчого органу чи ради іноземного банку.

2.11. Філія іноземного банку має бути забезпечена належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами, потрібними для здійснення банківської діяльності і захисту інформації/документів, ведення бухгалтерського обліку та складання щоденного балансу і відповідної статистичної звітності, а також якісного проведення розрахунків та участі в системі електронних платежів Національного банку, що відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку, а також нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо порядку формування і ведення бази даних про вкладників - фізичних осіб та надання звітності.

Філія іноземного банку має бути забезпечена приміщенням (у тому числі касовим вузлом), технічний стан та організація охорони якого відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

Національний банк перевіряє відповідність банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та приміщення філії іноземного банку, яка відкривається на території України, вимогам нормативно-правових актів Національного банку шляхом їх огляду.

{Абзац третій пункту 2.11 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 368  від 10.06.2015 }

2.12. Іноземний банк підтверджує відсутність фінансових або правових проблем шляхом надання фінансової звітності за останніх три звітних періоди, підтвердженої незалежним аудитором, та інформації органу банківського нагляду держави, у якій зареєстровано іноземний банк, наданої на підставі укладеної між Національним банком і цим органом банківського нагляду угоди про взаємодію у сфері банківського нагляду, гармонізації їх принципів та умов.

Передбачена цим пунктом інформація органу банківського нагляду має, зокрема, містити відомості з відповідними обґрунтуваннями про відсутність чи наявність претензій наглядового органу до діяльності банку, які б свідчили про підвищені ризики в створенні банком філії в Україні. Інформація має також містити дані, що характеризують фінансовий стан банку, відомості про власників істотної участі і керівників банку та (за потреби) іншу інформацію щодо діяльності банку.

Національний банк на підставі інформації органу банківського нагляду робить висновок про відповідність банку ознакам щодо відсутності фінансових або правових проблем, визначеним пунктом 24 глави 1 розділу I цього Положення.

{Абзац третій пункту 2.12 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

2.13. Бізнес-план філії надається на поточний рік та на три роки, складений згідно з вимогами, установленими в додатках 10, 11.

2.14. Документи, що дають змогу зробити висновок про ділову репутацію іноземного банку, подаються за формою, визначеною підпунктом 3 пункту 16 глави 4 розділу II цього Положення.

{Пункт 2 .14 глави 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

2.15. Відомості щодо власників істотної участі в іноземному банку подаються за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку.

{Пункт 2.15 глави 2 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

2.16. Банківська ліцензія видається філії іноземного банку в разі виконання умов статті 24 Закону та умов, визначених цією главою та установлених для банків у пунктах 3.4, 3.5, 3.9 глави 3 розділу III цього Положення.

Банківська ліцензія оформляється на спеціальному бланку, форму якого наведено в додатку 16.

2.17. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію філії іноземного банку надсилає керівникові філії (із супровідним листом) банківську ліцензію, а також два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки підрозділу діловодства центрального апарату Національного банку положення про філію, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку, або видає зазначені документи керівникові філії або уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності.

{Пункт 2.17 глави 2 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

2.18. Національний банк має право відмовити в акредитації філії іноземного банку на підставах, визначених статтею 24 Закону.

2.19. Філія іноземного банку має право здійснювати діяльність, надання банківських та інших фінансових послуг в іноземній валюті, які є валютними операціями, лише після отримання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

2.20. Філія іноземного банку має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду послуг у національний валюті за умови виконання вимог глави 5 розділу III цього Положення.

Глава 3. Акредитація представництв іноземних банків на території України

3.1. Уповноважена особа для акредитації представництва іноземного банку подає до Національного банку документи, визначені статтею 24 Закону та оформлені відповідно до вимог пунктів 4, 5 глави 1 розділу І цього Положення.

{Пункт 3.1 глави 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 368 від 10.06.2015 }

3.2. Положення про представництво подається в трьох примірниках, затверджене уповноваженим органом банку, підписане уповноваженою особою та прошите, і має відповідати вимогам пункту 1.3 глави 1 розділу IV цього Положення.

{Пункт 3.2 глави 3 розділу VІ в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

3.3. Національний банк протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про акредитацію представництва іноземного банку (рішення приймає Комітет з питань нагляду) разом із відповідним повідомленням надсилає/видає керівникові представництва/уповноваженій особі на підставі належним чином оформленої довіреності два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки підрозділу діловодства центрального апарату Національного банку положення про представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком гербової печатки Національного банку.

{Пункт 3.3 глави 3 розділу VI в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 357 від 04.06.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 395 від 18.10.2016 }

3.4. Національний банк може відмовити в акредитації представництва іноземного банку з підстав, визначених статтею 24 Закону.

{Главу 3 розділу VI доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

Розділ VII. Зміни в діяльності банків та їх відокремлених підрозділів

Глава 1. Погодження змін, що вносяться до статутів банків

1.1. Зміни, що вносяться до статуту банку, оформляються шляхом викладення статуту банку в новій редакції відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію та набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

{Пункт 1.1 глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.2. Банк зобов'язаний подати до Національного банку для погодження змін до статуту такі документи:

клопотання про погодження статуту банку в новій редакції на бланку банку, засвідчене підписом голови правління банку;

рішення загальних зборів учасників банку або постанову Кабінету Міністрів України (для державних банків) про затвердження змін до статуту;

{Абзац третій пункту 1.2 глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

статут банку в новій редакції, оформлений відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення.

{Абзац четвертий пункту 1.2 глави 1 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

Протокол загальних зборів учасників банку, створеного у формі акціонерного товариства, складається та оформляється відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

{Абзац п'ятий пункту 1.2 глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.3. Банк у разі зміни розміру статутного капіталу банку додатково до документів, що зазначені в пункті 1.2 цієї глави, зобов'язаний подати:

{Абзац перший пункту 1.3 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

а) рішення загальних зборів учасників банку або постанову Кабінету Міністрів України (для державних банків) про зміну розміру статутного капіталу банку та проведення розміщення акцій банку;

{Пункт 1.3 глави 1 розділу VII доповнено новим підпунктом "а" згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

б) рішення загальних зборів учасників банку або постанову Кабінету Міністрів України про затвердження змін до статуту (для державних банків) у частині зміни розміру статутного капіталу банку;

{Підпункт "б" пункту 1.3 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

в) рішення уповноваженого органу про затвердження результатів розміщення акцій, якщо банк створений у формі акціонерного товариства (подається в разі збільшення статутного капіталу банку);

{Підпункт "в" пункту 1.3 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

г) документи, необхідні для ідентифікації нових учасників банку, які придбали акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення згідно з вимогами, визначеними пунктом 1.6 глави 1 розділу II цього Положення (подаються в разі збільшення статутного капіталу банку);

{Підпункт "г" пункту 1.3 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

ґ) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан таких учасників банку (подаються в разі збільшення статутного капіталу банку):

юридичних осіб - власників істотної участі, які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу банку (без урахування його збільшення), та юридичних осіб, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, - згідно з вимогами пункту 23 глави 3 розділу I цього Положення;

фізичних осіб - власників істотної участі, які здійснили додаткові внески до статутного капіталу банку або придбали акції/паї банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу банку (без урахування його збільшення), та фізичних осіб, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, - згідно з вимогами пункту 28 глави 3 розділу I цього Положення.

Документи, визначені в підпунктах "г", "ґ" пункту 1.3 глави 1 розділу VII цього Положення, які попередньо подавалися до Національного банку учасниками банку/банком для погодження/набуття збільшення істотної участі в банку або погодження змін, що вносилися до статутів банків у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу банку, повторно не подаються, якщо ці документи не зазнали змін та якщо немає потреби підтвердження наявності власного капіталу/власних коштів для придбання акцій банку за ці періоди, про що зазначається в клопотанні банку.

{Абзац дев’ятий пункту 1.3 глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Документи, визначені в підпунктах "г", "ґ" пункту 1.3 глави 1 розділу VII цього Положення, не подаються щодо юридичних та фізичних осіб, які не були учасниками банку на момент прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу банку (за винятком нових учасників, що вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення);

{Абзац  пункту 1.3 глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

{Підпункт "ґ" пункту 1.3 глави 1 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 357 від 04.06.2015 , № 261 від 13.04.2016 }

д) копії платіжних документів про здійснення учасником банку повної сплати визначених у підпункті "г" цього пункту внесків до статутного капіталу банку за акції/паї банку та/або виписку банку-емітента про зарахування коштів, що вносяться до його статутного капіталу (подаються в разі збільшення статутного капіталу банку);

{Підпункт "д" пункту 1.3 глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

е) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (подається в разі збільшення статутного капіталу банку);

{Підпункт "е" пункту 1.3 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

є) копії цивільно-правових договорів у разі придбання акцій банку на вторинному ринку щодо учасників банку - власників істотної участі (засвідчені підписом уповноваженої особи банку);

{Абзац тринадцятий пункту 1.3 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

ж) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу банку (додаток 17).

{Пункт 1.3 глави 1 розділу VII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.4. Банк у разі збільшення свого статутного капіталу за рахунок коштів, які були залучені на умовах субординованого боргу та обліковувалися на балансі банку понад три роки, додатково до документів, зазначених у пункті 1.2 цієї глави, зобов'язаний подати:

а) рішення загальних зборів учасників банку про збільшення статутного капіталу банку за рахунок коштів, залучених на умовах субординованого боргу, та проведення розміщення акцій банку;

б) рішення загальних зборів учасників банку про затвердження змін до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку;

в) рішення уповноваженого органу про затвердження результатів розміщення акцій, якщо банк створений у формі акціонерного товариства;

г) документи, необхідні для ідентифікації нових учасників банку, які придбали акції/паї банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, згідно з вимогами, визначеними пунктом 1.6 глави 1 розділу II цього Положення;

{Абзац п'ятий пункту 1.4 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

ґ) копії платіжних документів, які підтверджують спрямування учасником банку коштів, залучених на умовах субординованого боргу, на здійснення внесків до статутного капіталу банку за акції банку, та/або виписки банку-емітента про зарахування коштів, що вносяться до його статутного капіталу, разом з інформацією про стан формування статутного капіталу банку, засвідченою підписами голови правління і головного бухгалтера банку (додаток 17);

{Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

д) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

{Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

е) копію рішення Національного банку про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу у зв'язку із спрямуванням цих коштів на збільшення статутного капіталу банку;

є) у разі придбання акцій/паїв власниками істотної участі в банку на вторинному ринку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу банку (без урахування його збільшення) - документи, визначені підпунктами "ґ", "є" пункту 1.3 цієї глави.

{Главу 1 розділу VII доповнено новим пунктом 1.4 згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.5. У разі збільшення статутного капіталу банку одночасно за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу банку та за рахунок коштів, які були залучені на умовах субординованого боргу й обліковувалися на балансі банку понад три роки, до Національного банку подаються документи, визначені пунктами 1.3 та 1. 4 цієї глави.

{Главу 1 розділу VII доповнено новим пунктом 1.5 згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.6. Кошти в іноземній валюті, унесені іноземним учасником банку для сплати акцій/паїв банку в разі збільшення його статутного капіталу, перераховуються на кореспондентський рахунок банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну.

1.7. Банк у разі збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку зобов'язаний подати:

документи, визначені в пункті 1.2 цієї глави;

у разі придбання акцій/паїв власниками істотної участі в банку на вторинному ринку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу банку (без урахування його збільшення) - документи, визначені підпунктами "ґ", "є" пункту 1.3 цієї глави;

{Абзац третій пункту 1.7 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

таблицю збільшення статутного капіталу (додаток 17);

реєстр нарахованої частини прибутку за кожним з учасників, засвідчений підписами голови правління і головного бухгалтера банку;

{Абзац п'ятий пункту 1.7 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

протокол загальних зборів учасників про прийняті рішення, зокрема про:

затвердження результатів діяльності банку за період, у якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статутного капіталу;

розподіл прибутку та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу;

збільшення статутного капіталу;

унесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.

{Пункт глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

1.8. Банк у разі зміни свого найменування зобов'язаний подати документи, визначені пунктом 1.2 цієї глави, у яких протокол загальних зборів учасників банку або постанова Кабінету Міністрів України (для державних банків) містить рішення про зміну найменування банку, а також про внесення змін до статуту.

У статуті банку, найменування якого змінювалося, повинні бути зазначені всі попередні найменування цього банку. У разі реорганізації банку до статуту банку-правонаступника повинен бути внесений запис про правонаступництво щодо всього майна, прав і зобов'язань банку, що реорганізується.

{Абзац другий пункту 1.8 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

{Пункт 1.9 глави 1 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

1.9. Банк у разі збільшення статутного капіталу подає щодо міжнародної фінансової установи - учасника банку, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво і для якої законами України встановлені привілеї та імунітети, лише копії платіжних документів про повну сплату внесків до статутного капіталу банку за акції банку.

{Главу 1 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

1.10. Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні статуту банку в новій редакції (рішення приймає Комітет з питань нагляду у випадках, пов'язаних зі зміною статутного капіталу банку, в інших випадках - уповноважена особа Національного банку) в місячний строк із дня отримання всіх документів, визначених у цій главі.

{Пункт глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 700 від 15.10.2015 }

1.11. Національний банк повідомляє банк у листі про прийняте рішення.

Національний банк у разі прийняття рішення про погодження статуту банку в новій редакції разом з відповідним повідомленням повертає банку два примірники погоджених, прошитих, засвідчених на звороті відбитком печатки Секретаріату Правління Національного банку статуту банку в новій редакції, титульні сторінки яких засвідчуються підписом уповноваженої особи Національного банку і відбитком печатки Національного банку.

{Абзац другий пункту глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 261 від 13.04.2016 }

Національний банк у разі прийняття рішення про відмову в погодженні статуту банку в новій редакції надсилає банку листа із зазначенням підстав відмови.

{Пункт глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

1.12. Національний банк може відмовити в погодженні статуту банку в новій редакції в разі:

подання неповного пакета документів,

та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку,

та/або відсутності в учасників банку власних коштів для здійснення внесків до статутного капіталу банку шляхом сплати акцій/паїв (у тому числі щодо придбання акцій на вторинному ринку власниками істотної участі),

та/або розподілу прибутку банку до підтвердження аудиторським звітом/висновком достовірності та повноти річної фінансової звітності, її відповідності вимогам законодавства України;

наявності фактів застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до особи, що є учасником банку або його контролером в разі, коли внаслідок збільшення статутного капіталу банку така особа набуває істотну участь у банку або збільшує набуту раніше істотну участь у банку понад граничні значення, установлені частиною першою статті 34 Закону;

{Пункт глави 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 ; в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

якщо внаслідок збільшення статутного капіталу банку учасник банку набуває істотну участь у банку або збільшує набуту раніше істотну участь у банку понад граничні значення, установлені частиною першою статті 34 Закону, без погодження Національного банку;

{Пункт глави 1 розділу VII доповнено новим абзацом сьомим згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

відсутності підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для збільшення статутного капіталу банку;

{Пункт глави 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з П остановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

якщо структура власності банку визнана Національним банком непрозорою.

{Пункт глави 1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 357 від 04.06.2015 ; в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.13. Державна реєстрація статуту банку в новій редакції здійснюється в порядку, установленому законодавством України.

1.14. Банк протягом п'яти робочих днів після внесення державним реєстратором відповідного запису до Єдиного державного реєстру надсилає Національному банку електронне повідомлення про проведення державної реєстрації змін до статуту (додаток 18).

У разі зміни найменування банк надсилає Національному банку клопотання про заміну банківської ліцензії та інших дозволів, виданих Національним банком (рішення про надання банківської ліцензії приймається уповноваженою особою Національного банку).

{Пункт глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.15. Національний банк уносить запис про реєстрацію статуту банку в новій редакції до Державного реєстру банків. Запис здійснюється на дату, визначену нормативним актом Національного банку щодо ведення електронної форми Державного реєстру банків України.

Про здійснення запису Національний банк повідомляє банк електронною поштою Національного банку.

{Абзац другий пункту глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

1.16. Банк протягом десяти робочих днів після прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про реєстрацію звіту про результати відкритого (публічного), закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій має подати до Національного банку засвідчену банком копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій і звіту.

{Пункт 1.16 глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

1.17. Банк після дня втрати ним статусу перехідного подає до Національного банку таке:

1) документи для погодження статуту банку в новій редакції згідно з вимогами, визначеними цією главою.

{Абзац другий пункту глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Національний банк приймає рішення про погодження статуту банку в новій редакції (рішення приймає Комітет з питань нагляду) в порядку, визначеному цією главою;

{Абзац другий підпункту 1 пункту глави 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 700 від 15.10.2015 }

2) відомості про професійну придатність та ділову репутацію керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту разом із рішенням (протоколом або витягом з протоколу уповноваженого органу) про їх призначення (обрання) відповідно до пунктів 3.7, 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

Національний банк погоджує призначення та визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації керівників банку, керівника служби внутрішнього аудиту в порядку, визначеному цим Положенням;

{Підпункт 2 пункту 1.17 глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

3) відомості про забезпеченість належним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщенням відповідно до пункту 3.5 глави 3 розділу ІІІ цього Положення;

4) відомості про організаційну структуру банку та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, відповідно до пункту 3.9 глави 3 розділу ІІІ цього Положення;

5) відомості про свою структуру власності за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку щодо порядку подання відомостей про структуру власності банку.

{Підпункт 5 пункту глави 1 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

{Главу 1 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

1.18. Банк, що втратив статус перехідного, після державної реєстрації статуту банку в новій редакції здійснює дії, визначені пунктом 1.15 цієї глави.

{Главу 1 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 164 від 05.03.2015 ; в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Глава 2. Зміна власників істотної участі в банку, розміру володіння істотною участю

2.1. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотну участь діючого банку як за первинного розміщення, так і на вторинному ринку (незалежно від того, за договорами з банком, з торговцем цінними паперами чи з попереднім власником акцій вони придбаватимуться, або шляхом вчинення інших правочинів тощо), а також юридична особа, яка має намір набути/збільшити істотну участь у банку шляхом унесення акцій банку до її статутного капіталу або яка стане правонаступником юридичної особи - власника істотної участі в банку в разі реорганізації, або особа, яка набуде право власності на акції в розмірах, визначених статтею 34 Закону, зобов'язана повідомити про свої наміри банк і Національний банк до набуття істотної участі або її збільшення і подати пакет документів, визначених у пунктах 13 - 21 глави 4 розділу II цього Положення.

{Пункт 2.1 глави 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 357 від 04.06.2015 , № 368 від 10.06.2015 }

2.2. Власник істотної участі, що становить 10, 25 або 50 відсотків статутного капіталу банку, який має намір збільшити участь у банку, що призведе до збільшення його істотної участі, але вона не становитиме відповідно 25, або 50, або 75 відсотків статутного капіталу банку, не зобов'язаний повідомляти Національний банк про таке придбання.

Власник істотної участі, що становить 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу банку, який має намір зменшити участь у банку, унаслідок чого його участь становитиме відповідно менше ніж 10, або 25, або 50, або 75 відсотків статутного капіталу банку, має письмово повідомити банк і Національний банк протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про свій намір зменшити участь у банку.

Будь-яка особа, яка мала істотну участь у банку та частка якої була зменшена нижче рівнів, визначених у статті 34 Закону (10, 25, 50 або 75 відсотків), і має намір знову набути чи збільшити участь у банку, у результаті чого її істотна участь становитиме відповідно 10, 25, 50 або 75 відсотків статутного капіталу банку, зобов'язана повідомити банк і Національний банк про набуття/збільшення істотної участі в банку і подати пакет документів, визначений главою 4 розділу II цього Положення та нормативно-правовим актом Національного банку щодо структури власності.

{Абзац третій пункту 2.2 глави 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з  Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

2.3. Юридична або фізична особа, яка має намір збільшити істотну участь у банку, додатково подає Національному банку документи, що підтверджують істотну участь у банку:

дозвіл (рішення про погодження) Національного банку на набуття або збільшення істотної участі в банку (у разі наявності);

{Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

засвідчені в установленому законодавством порядку копії відповідних цивільно-правових договорів та/або інших документів, що підтверджують набуття у власність акцій/паїв банку, які укладені/підписані з дати погодження (надання дозволу) Національним банком набуття/збільшення особою істотної участі в банку;

{Абзац третій пункту 2.3 глави 2 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 146 від 28.12.2017 }

виписку про стан рахунку в цінних паперах, надану зберігачем цінних паперів.

2.4. Міжнародна фінансова установа - власник істотної участі в банку, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої законами України встановлені привілеї та імунітети, подає лише повідомлення про наміри збільшення істотної участі в банку та нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповноваженого органу міжнародної фінансової установи про участь у банку в Україні, які мають бути оформлені відповідно до вимог пунктах 4 - 6 глави 1 розділу I цього Положення.

{Главу 2 розділу VII доповнено новим пунктом 2.4 згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 ; із змінами, внесеними  згідно з Постановою Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

2.5. Національний банк розглядає та приймає рішення про погодження (заборону) юридичній чи фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку в порядку, передбаченому главою 4 розділу II цього Положення.

2.6. Юридична або фізична особа зобов’язана погодити з Національним банком фактично набуту або збільшену понад установлені частиною першою статті 34 Закону рівні володіння істотною участю в банку після її фактичного набуття або збільшення, зокрема, у разі:

1) отримання спадщини;

2) придбання акцій банку за наслідками придбання контрольного пакета акцій банку відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

3) одноособового набуття істотної участі кожною особою (або однією з них), які спільно володіли істотною участю в банку, у результаті припинення правовідносин, у зв’язку із якими Національний банк погодив таким особам спільне набуття істотної участі в банку.

Для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку після її фактичного набуття або збільшення особа протягом двох місяців подає до Національного банку документи, визначені пунктом 13 глави 4 розділу II цього Положення (замість повідомлення про намір набуття істотної участі в банку відповідно до додатка 7 подається повідомлення про фактичне набуття/збільшення істотної участі згідно з додатком 21).

{Главу 2 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

2.7. Юридична особа, яка має істотну участь у банку, зобов'язана повідомляти банк і Національний банк про всі зміни структури її власності, а також надавати інформацію щодо ділової репутації новопризначених керівників у місячний строк з моменту настання відповідних змін у порядку, визначеному пунктом 26 глави 4 розділу II цього Положення.

{Абзац перший пункту глави 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 368 від 10.06.2015 }

Фізична особа, яка має істотну участь у банку, зобов'язана повідомляти Національний банк про всі зміни в інформації, яку вона надає згідно з вимогами цього Положення.

Національний банк розглядає зміни, визначені абзацами першим та другим цього пункту, та в разі їх невідповідності вимогам нормативно-правового акта Національного банку пропонує особі, що подала ці документи, виправити виявлені недоліки протягом п'яти робочих днів після дати отримання повідомлення Національного банку про ці недоліки та подати виправлені документи Національному банку.

Національний банк у разі невиконання вимог цього пункту має право застосувати заходи впливу, визначені нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють питання застосування Національним банком заходів впливу.

2.8. Національний банк, у разі якщо ділова репутація керівника власника істотної участі в банку не відповідає вимогам, установленим Національним банком, має право застосувати заходи впливу, визначені нормативно-правовими актами Національного банку, які регулюють питання застосування Національним банком заходів впливу.

2.9. Банк у разі виявлення ним фактів, що свідчать про невідповідність ділової репутації власника істотної участі в банку вимогам, установленим цим Положенням, погіршення фінансового стану власника істотної участі в банку, що може вплинути на фінансовий стан банку, інших обставин щодо власника істотної участі в банку, що можуть мати негативний вплив на банк, зобов'язаний повідомити про це Національний банк електронною поштою протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких фактів.

{Главу 2 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Глава 3. Погодження на посади керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі їх зміни

{Назва глави 3 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 27 від 26.03.2018 }

3.1. Банк зобов'язаний протягом одного робочого дня із дня настання змін електронною поштою повідомити Національний банк про призначення (обрання) або звільнення (припинення повноважень) керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

{Абзац перший пункту 3.1 глави 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

Повідомлення відповідно до пункту 3.1 глави 3 розділу VII цього Положення подається також у разі покладання виконання обов'язків керівника банку на іншу особу в разі звільнення (припинення повноважень) попереднього керівника банку. Повідомлення не подається в разі покладання виконання обов'язків під час тимчасової відсутності призначеного (обраного) керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

Повідомлення відповідно до пункту 3.1 глави 3 розділу VII цього Положення надсилається за формою, передбаченою додатком 19 до цього Положення.

{Пункт 3.1 глави 3 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

3.2. Банк для погодження на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі їх зміни подає до Національного банку засвідчені банком копії рішень (протоколів або витягів з протоколів уповноважених органів) про звільнення попередньої та призначення нової особи на посаду та документи, визначені пунктом 3.7 (з урахуванням положень пункту 3.8) глави 3 розділу III цього Положення.

{Абзац перший пункту 3.2 глави 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

Документи, визначені пунктом 3.2 глави 3 розділу VII цього Положення, подаються у строк, визначений статтею 42 Закону, а щодо керівника підрозділу внутрішнього аудиту - протягом місяця з дня його призначення.

{Абзац другий пункту 3.2 глави 3 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 401 від 16.11.2016 }

{Пункт 3.2 глави 3 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 395 від 18.10.2016 }

{Пункт 3.3 глави 3 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

3.3. У разі зміни члена ради - представника акціонера (акціонерів) згідно з повідомленням про його заміну від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) він є, банк не пізніше одного місяця з дати такої заміни подає до Національного банку копію цього повідомлення, засвідчену банком, а також відомості про члена ради згідно з вимогами пунктів 3.7, 3.8 глави 3 розділу III цього Положення.

{Пункт глави 3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 164 від 05.03.2015 , № 261 від 13.04.2016 ; в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

3.4. Погодження на посади керівників банків, керівника підрозділу внутрішнього аудиту в разі їх зміни, попереднє погодження кандидатів здійснюються в порядку, визначеному в главі 4 розділу III цього Положення.

{Пункт глави 3 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 395 від 18.10.2016 : із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

3.5. Погодження на посаду керівника банку Національним банком не вимагається в разі:

{Абзац перший пункту 3.5 глави 3 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

1) перепризначення або переобрання особи керівником банку, якщо Національний банк погоджував цю особу (підтверджував відповідність ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на ту саму посаду (у тому числі на виконання обов’язків за посадою) у цьому банку, за умови, що особа продовжує обіймати відповідну посаду або виконувати обов’язки за посадою безперервно;

{Підпункт 1 пункту 3.5 глави 3 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 401 від 16.11.2016 ; в редакції Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

2) перепризначення або переобрання особи керівником банку на ту саму посаду в цьому банку, якщо на дату призначення/обрання такого керівника законодавством не вимагалося погодження на цю посаду, за умови, що особа продовжує обіймати відповідну посаду або виконувати обов’язки за посадою безперервно;

{Пункт 3.5 глави 3 розділу VII доповнено новим підпунктом 2 згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

3) призначення (обрання) особи членом правління банку (крім голови правління банку), головою або членом ради банку (крім незалежного члена), якщо Національний банк погоджував цю особу (підтверджував відповідність її ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на посаду керівника цього банку протягом одного року до дати призначення (обрання);

{Підпункт 3 пункту 3.5 глави 3 розділу VІІ в редакції Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

4) зміни посади особи в правлінні банку [крім призначення (обрання) особи головою правління банку], якщо Національний банк погоджував цю особу (підтверджував відповідність ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на посаду голови правління, члена правління або заступника голови правління цього банку протягом трьох років до дати призначення (обрання) особи на нову посаду в правлінні банку;

{Підпункт 4 пункту 3.5 глави 3 розділу VІІ в редакції Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

5) зміни посади особи в раді банку [крім призначення (обрання) особи незалежним членом ради банку], якщо Національний банк погоджував цю особу (підтверджував відповідність ділової репутації та професійної придатності цієї особи) на посаду голови, заступника голови або члена ради цього банку протягом трьох років до дати призначення (обрання) особи на нову посаду в раді банку;

{Підпункт 5 пункту 3.5 глави 3 розділу VІІ в редакції Постанови Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

6) призначення (обрання) особи на посаду в банку, якщо Національний банк прийняв позитивне рішення під час розгляду питання про попереднє погодження кандидата на таку посаду в цьому банку в порядку, визначному цим Положенням (якщо з дати прийняття такого рішення пройшло не більше шести місяців).

{Підпункт пункту 3.5 глави 3 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 401 від 16.11.2016 }

Банк подає до Національного банку у випадках, передбачених пунктом глави 3 розділу VII цього Положення:

{Абзац восьмий пункту 3.5 глави 3 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

1) засвідчені банком копії рішень (протоколу або витягу з протоколу уповноваженого органу) про звільнення попередньої та призначення нової особи на відповідну посаду або про перепризначення (переобрання) особи на відповідну посаду;

{Абзац дев'ятий пункту 3.5 глави 3 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

2) анкету (додаток 12) згідно з вимогами пункту 3.7 глави 3 розділу III цього Положення (не подається, якщо така анкета подавалася раніше і після такого подання форма анкети не змінювалася, та за умови, що інформація, яка в ній міститься, є актуальною і в ній не відбулося змін);

{Абзац десятий пункту 3.5 глави 3 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

3) письмове запевнення банку, що ділова репутація та професійна придатність особи, призначеної (обраної) на відповідну посаду, відповідає вимогам статті 42 Закону та цього Положення, та запевнення, що інформація, яка міститься в раніше поданій анкеті, є актуальною і в ній не відбулося змін (у разі неподання анкети).

{Абзац одинадцятий пункту 3.5 глави 3 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

{Пункт 3.5 глави 3 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

3.6. Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту не з його ініціативи в обов'язковому порядку погоджується Національним банком (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

{Главу 3 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

3.7. У разі звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту за ініціативою банку до Національного банку подаються такі документи:

клопотання про погодження звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту із зазначенням обґрунтованих підстав прийняття такого рішення;

рішення засідання ради банку про звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту, завізований головою ради банку;

інші документи, що безпосередньо стосуються питання звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (у разі потреби).

{Главу 3 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

3.8. Національний банк приймає рішення про погодження звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку протягом 10 робочих днів з дати надходження документів, визначених пунктом 3.7 глави 3 розділу VII цього Положення, та повідомляє банк про прийняте рішення, надсилаючи відповідного листа.

{Главу 3 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

3.9. Банк у разі виявлення ним фактів, що свідчать про невідповідність ділової репутації керівника банку вимогам, установленим цим Положенням, повідомляє про ці факти Національний банк електронною поштою протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких фактів.

{Главу 3 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }

Глава 4. Зміни, що стосуються філії/відділення, представництва українського банку

4.1. Банк у разі внесення змін до документів та інформації, які надаються згідно з вимогами глави 2 розділу IV цього Положення, зобов'язаний у двотижневий строк після їх затвердження подати до Національного банку:

повідомлення про зміни реквізитів за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення, з обов'язковим заповненням рядків 1 - 4, 6 та зазначенням відомостей у тих рядках, у яких були зміни;

{Абзац другий пункту 4.1 глави 4 розділу VII  в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

копію рішення уповноваженого органу про внесення змін до положення або затвердження положення в новій редакції, засвідчену підписом уповноваженої особи банку.

{Абзац третій пункту 4.1 глави 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

4.2. Національний банк здійснює внесення до Державного реєстру банків записів щодо змін відомостей про філію/відділення, представництво банку (у тому числі щодо припинення їх діяльності) на підставі документів, поданих банком відповідно до вимог глави 4 розділу VII цього Положення. Національний банк повідомляє банк про внесення до Державного реєстру банків записів щодо змін відомостей про філію/відділення, представництво банку, якщо такі зміни стосуються найменування, місцезнаходження та/або стану філії/відділення, представництва банку (повідомлення надсилається електронною поштою протягом п'яти робочих днів із дня внесення запису).

{Пункт 4.2 глави 4 розділу VIІ в редакції Постанов Національного банку № 10 від 14.01.2015 , № 357 від 04.06.2015 , № 395 від 18.10.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 13.02.2017 }

4.3. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу в строк, визначений статтею 23 Закону, із поданням копії відповідного рішення уповноваженого органу банку.

{Абзац перший пункту 4.3 глави 4 розділу VIІ в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

Це повідомлення має містити найменування, внутрішньобанківський реєстраційний код, місцезнаходження відокремленого підрозділу, посилання на рішення уповноваженого органу банку про припинення діяльності філії/відділення, представництва, орієнтовну дату припинення здійснення філією/відділенням банку операцій.

Банк зобов'язаний інформувати клієнтів філії/відділення про припинення/тимчасове призупинення діяльності філії/відділення із зазначенням місця переведення вкладів та рахунків, контактних телефонів, за якими можна отримати всю необхідну інформацію та роз'яснення.

{Абзац третій пункту 4.3 глави 4 розділу VIІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 13.02.2017 }

Банк має право тимчасово призупинити діяльність філії/відділення на підставі рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) банку на строк не більше ніж шість місяців. На строк тимчасового призупинення та після відновлення діяльності місцезнаходження та найменування такої філії/відділення залишаються незмінними.

{Пункт 4.3 глави 4 розділу VIІ доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 13.02.2017 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

Банк повідомляє Національний банк про тимчасове призупинення діяльності та про відновлення діяльності філії/відділення не пізніше наступного робочого дня після фактичного призупинення або відновлення діяльності.

{Пункт 4.3 глави 4 розділу VIІ доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 10 від 13.02.2017 }

4.4. Банк повідомляє Національний банк у строк, визначений статтею 23 Закону, та державного реєстратора про фактичне припинення діяльності відокремленого підрозділу банку.

Повідомлення на адресу Національного банку має містити найменування, внутрішньобанківський реєстраційний код, дату фактичного припинення діяльності відокремленого підрозділу банку.

4.5. Національний банк у разі виявлення під час проведення інспекційної перевірки банку невідповідності змін, визначених пунктом 4.1 цієї глави, законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і діяльність філії/відділення, представництва, повідомляє про це банк із вимогою усунути порушення.

{Пункт 4.5 глави 4 розділу VIІ в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

4.6. Уключення інформації про філію/відділення, представництво до Державного реєстру банків здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку щодо ведення електронної форми Державного реєстру банків України.

Глава 5. Зміни, що стосуються філій, представництв іноземних банків на території України

5.1. Іноземні банки зобов'язані відповідно до статті 24 Закону повідомляти Національний банк про зміни документів або відомостей щодо їх філій, представництв у двотижневий строк з дня внесення цих змін із наданням копії рішення уповноваженого органу іноземного банку про внесення змін та відповідних змін до документів або нових документів, оформлених з урахуванням вимог глав 2 і 3 розділу VI цього Положення.

5.2. Іноземний банк у разі внесення змін до положення про філію, представництво для його погодження подає до Національного банку такі документи:

клопотання про погодження змін до положення про філію/представництво;

рішення уповноваженого іноземного банку про внесення змін до положення про філію/представництво;

зміни до положення або нову редакцію положення про філію/представництво в трьох примірниках.

У разі внесення змін до положення про філію у зв'язку зі зміною розміру приписного капіталу філії додатково подаються документи, передбачені у пунктах 2.7, 2.8 та 2.12 глави 2 розділу VI цього Положення.

У разі внесення змін до положення про філію у зв'язку зі зміною її найменування філія додатково подає клопотання про заміну банківської ліцензії та інших дозволів, виданих Національним банком (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

{Пункт 5.2 глави 5 розділу VII доповнено новим абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Іноземний банк у разі внесення змін до положення про філію у зв'язку зі зміною її місцезнаходження (крім випадків перейменування міста, вулиці, зміни номерів будинків) додатково подає письмове запевнення, підписане уповноваженою особою іноземного банку, про відповідність нового приміщення (уключаючи його обладнання) філії вимогам, установленим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку, уключаючи вимоги пункту 2.11 глави 2 розділу VI цього Положення.

{Пункт 5.2 глави 5 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

5.3. Іноземний банк у разі зміни керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту філії (або виконуючих їх обов'язки) не пізніше ніж через два тижні з часу їх звільнення або непогодження Національним банком кандидатури на посади цих осіб подає до Національного банку засвідчені підписом уповноваженої особи іноземного банку копію протоколу уповноваженого органу іноземного банку та/або копію наказу про звільнення попередніх керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту і про призначення нових осіб на ці посади (або виконуючих їх обов'язки), а також відомості про них згідно з вимогами глави 2 розділу VI цього Положення для визначення відповідності їх професійної придатності та ділової репутації.

{Абзац перший пункту 5.3 глави 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту або осіб, які виконують їх обов'язки, у разі їх зміни здійснюється в порядку, визначеному в главі 4 розділу III цього Положення.

Підтвердження професійної придатності та ділової репутації відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, а також порядок призначення/непризначення на посаду проводяться відповідно до вимог нормативного-правового акта Національного банку щодо здійснення банками фінансового моніторингу.

5.4. Національний банк протягом місяця розглядає пакет документів щодо внесення змін до положення про філію/представництво та в разі їх відповідності законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, погоджує зміни або нову редакцію положення про філію/представництво та здійснює запис до Державного реєстру банків (рішення приймає Комітет з питань нагляду в разі зміни розміру приписного капіталу філії, в інших випадках - уповноважена особа Національного банку).

{Абзац перший пункту 5.4 глави 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 700 від 15.10.2015 , № 261 від 13.04.2016 }

Датою запису про внесення змін до Державного реєстру банків є дата прийняття Комітетом з питань нагляду/уповноваженою особою Національного банку рішення про погодження змін або нової редакції положення про філію/представництво.

{Абзац другий пункту 5.4 глави 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 700 від 15.10.2015 , № 261 від 13.04.2016 }

5.5. Національний банк протягом трьох робочих днів після погодження змін або нової редакції положення про філію/представництво разом із відповідним повідомленням надсилає/видає керівникові філії/представництва два примірники погодженого, прошитого, засвідченого на звороті відбитком печатки підрозділу діловодства центрального апарату Національного банку положення про філію/представництво, титульні сторінки кожного з яких засвідчені підписом уповноваженої особи Національного банку та відбитком гербової печатки Національного банку.

{Пункт 5.5 глави 5 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 357 від 04.06.2015 }

5.6. Національний банк має право відмовити в погодженні змін або нової редакції положення про філію/представництво з таких підстав:

подання неповного пакета документів,

та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку,

та/або приміщення та обладнання філії не відповідають вимогам Національного банку.

5.7. Національний банк у разі невідповідності змін або нової редакції положення про філію, представництво іноземного банку законодавству України, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, повідомляє про це іноземний банк з вимогою усунути порушення.

5.8. Національний банк здійснює запис до Державного реєстру банків про зміни, що стосуються філії, представництва іноземного банку, відкритих на території України, у разі відповідності вимогам, зазначеним у цій главі.

5.9. Національний банк у разі допущення філією порушень має право застосувати до останньої заходи впливу в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють питання застосування заходів впливу.

{Пункт 5.10 глави 5 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

{Пункт 5.11 глави 5 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

{Пункт 5.12 глави 5 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

5.10. Відомості про припинення діяльності філії іноземного банку вносяться до Державного реєстру банків згідно з датою прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про припинення діяльності філії, відкритої на території України.

5.11. Національний банк скасовує акредитацію представництва іноземного банку не пізніше 15 робочих днів із дня отримання документів (інформації), визначених (визначеної) пунктом 5.11 глави 5 розділу VII цього Положення, шляхом прийняття Комітетом з питань нагляду рішення про скасування акредитації представництва іноземного банку та внесення (здійснення) запису до Державного реєстру банків про скасування акредитації представництва:

{Абзац перший пункту 5.11 глави 5 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 395 від 18.10.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

а) повідомлення іноземного банку про закриття на території України його представництва. До Національного банку подаються такі документи:

клопотання іноземного банку про закриття представництва;

рішення уповноваженого органу іноземного банку про закриття представництва;

б) набрання законної сили рішенням суду про закриття на території України представництва іноземного банку. До Національного банку подається рішення суду про закриття на території України представництва іноземного банку;

в) порушення представництвом іноземного банку банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (за наявності пропозицій про скасування акредитації представництва іноземного банку за порушення банківського законодавства);

г) відкликання в іноземного банку банківської ліцензії та його ліквідації (банкрутства). До Національного банку подається рішення уповноваженого державного органу іноземної держави про ліквідацію (банкрутство) іноземного банку;

ґ) наявність інформації, що іноземний банк уключений до переліку осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

{Пункт 5.11 глави 5 розділу VII доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 }

5.12. Запис до Державного реєстру банків про скасування акредитації представництва іноземного банку здійснюється згідно з датою прийняття рішення Комітетом з питань нагляду про скасування акредитації представництва після отримання Національним банком повідомлення від іноземного банку про припинення діяльності свого представництва на території України і його ліквідацію та/або від іноземного державного органу, який здійснює нагляд за діяльністю іноземного банку, про відкликання в нього ліцензії на здійснення банківських операцій або датою прийняття Національним банком рішення про скасування акредитації представництва іноземного банку, відкритого на території України, у разі перевищення останнім повноважень щодо сфери діяльності.

Глава 6. Контроль за дотриманням вимог банківського законодавства щодо ділової репутації керівників банків

6.1. Національний банк здійснює контроль за відповідністю професійної придатності та ділової репутації голови правління, головного бухгалтера банку, їх заступників, членів правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку та осіб, що виконують їх обов'язки, голови ради, його заступників, членів ради банку, керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту філії іноземного банку та осіб, що виконують їх обов'язки (далі - керівники банку), вимогам законодавства України протягом усього часу їх перебування на зазначених посадах.

{Пункт 6.1 глави 6 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

6.2. Національний банк визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації керівників банку вимогам законодавства України під час погодження кандидатур цих осіб на посади відповідно до вимог цього Положення, нормативно-правового акта Національного банку щодо здійснення фінансового моніторингу та нормативного акта Національного банку щодо проведення тестування керівників банку та протягом усього часу їх перебування на зазначених посадах.

{Пункт 6.2 глави 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

6.3. Національний банк може прийняти рішення про розгляд питання про відповідність/невідповідність ділової репутації керівників банку вимогам законодавства України в разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

застосування заходів впливу (санкцій)/пред'явлення вимог до банку або його керівників;

виявлення конфлікту інтересів керівника банку;

невиконання банком своїх прострочених зобов'язань протягом п'яти робочих днів;

недотримання банком вимог та обмежень, установлених Національним банком;

виявлення недоліків у системі внутрішнього контролю банку, у тому числі в управлінні ризиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

{Абзац шостий пункту 6.3 глави 6 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

неподання документів на письмову вимогу уповноважених працівників Національного банку, приховування рахунків, документів, активів;

виявлення Національним банком ознак відсутності бездоганної ділової репутації керівників банку, передбачених цим Положенням, або фактів, що можуть свідчити про професійну непридатність керівника банку;

{Пункт 6.3 глави 6 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

виявлення ознак здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

{Пункт 6.3 глави 6 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності.

{Пункт 6.3 глави 6 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

6.4. Національний банк має право запросити на зустріч керівника банку для визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника банку вимогам законодавства України.

Запрошення до Національного банку на зустріч щодо визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника банку надсилається в листі Національного банку на адресу банку електронною поштою Національного банку із зазначенням дати та часу її проведення не пізніше ніж за два дні до проведення зустрічі.

У разі неявки керівника банку, який був запрошений до Національного банку, без поважних причин Національний банк має право розглянути питання щодо професійної придатності та ділової репутації за його відсутності та прийняти відповідне рішення.

{Пункт 6.4 глави 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

6.5. За результатами розгляду питання щодо професійної придатності та ділової репутації Національний банк приймає рішення про відповідність або невідповідність керівника банку вимогам законодавства України (рішення приймається Комітетом з питань нагляду, а щодо голів правління банків та керівників філій іноземних банків - Правлінням Національного банку).

{Абзац перший пункту 6.5 глави 6 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 401 від 16.11.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

Комітет з питань нагляду (Правління Національного банку) на підставі розгляду результатів тестування, співбесіди та/або одержаної інформації/документів має право прийняти рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України в разі наявності хоча б однієї з таких підстав:

{Абзац другий пункту 6.5 глави 6 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 401 від 16.11.2016 , № 146 від 28.12.2017 }

незадовільних професійних або управлінських здібностей такої особи (якщо особа за результатами тестування не набрала потрібної для здачі тесту кількості балів або відбулося погіршення фінансового стану банку внаслідок прийняття такою особою управлінських рішень);

порушення банком вимог банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, унаслідок дій або бездіяльності такої особи;

{Абзац четвертий пункту 6.5 глави 6 розділу VІІ в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

порушення внутрішніх положень банку, правил, методик та процедур;

зловживання службовим становищем (використання керівником банку службового становища в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб всупереч інтересам банку);

перевищення службових повноважень (вчинення керівником банку дій, які виходять за межі наданих йому прав чи повноважень);

службового підроблення (складання, видача керівником банку неправдивих документів банку, унесення до них неправдивих відомостей, інше підроблення документів банку);

службової недбалості (невиконання або неналежне виконання керівником банку своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них);

невиконання банком в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення конкретних порушень чи недоліків у діяльності банку;

установлення факту здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

{Пункт 6.5 глави 6 розділу VІІ доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності.

{Пункт 6.5 глави 6 розділу VІІ доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

6.6. Копія рішення Національного банку надсилається з листом протягом семи днів з дня його прийняття раді банку та/або керівникові банку, щодо якого це рішення прийнято.

6.7. У разі прийняття рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України Національний банк у листі висуває до ради банку вимогу щодо призначення на цю посаду особи, що відповідає вимогам статті 42 Закону та цього Положення.

6.8. Рада банку протягом тижня із дня отримання листа Національного банку має повідомити про заходи, ужиті відповідно до вимог законодавства.

6.9. Особи, які не є керівниками банку відповідно до статті 42 Закону, але які мають можливість впливати на прийняття рішень із основних напрямів діяльності банку (кредитної, інвестиційної, облікової політики, політики управління активами та іншої політики банку, стратегії його розвитку) та/або здійснюють значний вплив на управління та діяльність банку, повинні відповідати вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, установленим Національним банком. Банк зобов'язаний повідомляти Національний банк про наявність таких осіб і зміни в їх складі.

{Главу 6 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

Глава 7. Спрощена процедура погодження змін, що вносяться до статуту банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку

{Назва глави 7 розділу VII в редакції Постанов Національного банку № 357 від 04.06.2015 , № 401 від 16.11.2016 }

1. Національний банк застосовує спрощену процедуру погодження статуту банку в новій редакції та погодження набуття та/або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку в порядку, передбаченому главою 7 розділу VII цього Положення, у випадках, визначених законодавством України, Законом, Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

{Пункт 1 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 56 від 16.06.2017 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

2. Національний банк у випадку, визначеному статтею 32 Закону, приймає рішення про запровадження на визначений період спрощеної процедури погодження Національним банком статуту банку в новій редакції.

{Абзац перший пункту 2 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

Рішення про запровадження/скасування спрощеної процедури погодження Національним банком статуту банку в новій редакції приймає Правління Національного банку.

Національний банк повідомляє банки України про прийняте рішення шляхом надсилання відповідного листа.

3. Банк/уповноважена особа в разі збільшення статутного капіталу шляхом переведення вкладів (депозитів) від імені власників істотної участі в банку, членів ради, правління та ревізійної комісії банку (за наявності) до статутного капіталу банку для погодження змін до статуту подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження статуту банку в новій редакції, оформлене на бланку банку, засвідчене підписом уповноваженої особи (2 примірники);

{Підпункт 1 пункту 3 глави  розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

2) рішення уповноваженої особи/уповноваженого органу про переведення вкладів (депозитів) власників істотної участі в банку, членів ради, правління та ревізійної комісії банку (за наявності) до статутного капіталу банку, проведення розміщення акцій, затвердження підсумків розміщення акцій та затвердження змін до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку;

3) статут банку в новій редакції, оформлений відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення;

{Підпункт 3 пункту 3 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

4) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу (додаток 17);

5) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Банк/уповноважена особа в разі збільшення статутного капіталу за участю держави для погодження змін до статуту подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження статуту банку в новій редакції, оформлене на бланку банку, засвідчене підписом уповноваженої особи (2 примірники);

{Підпункт 1 пункту 4 глави  розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

2) постанову Кабінету Міністрів України про збільшення статутного капіталу банку та проведення розміщення акцій банку;

3) постанову Кабінету Міністрів України про затвердження змін до статуту в частині збільшення статутного капіталу банку;

4) статут банку в новій редакції, оформлений відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення;

{Підпункт 4 пункту 4 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

5) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу (додаток 17);

6) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

{Підпункт 6 пункту 4 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

5. Банк/уповноважена особа в разі збільшення/зменшення статутного капіталу для погодження змін до статуту подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження статуту банку в новій редакції, оформлене на бланку банку, засвідчене підписом уповноваженої особи (2 примірники);

{Підпункт 1 пункту 5 глави  розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

2) рішення уповноваженого органу про проведення розміщення акцій, затвердження підсумків розміщення акцій, затвердження змін до статуту в частині збільшення/зменшення статутного капіталу банку;

3) статут банку в новій редакції, оформлений відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію, у трьох примірниках з урахуванням пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення;

{Підпункт 3 пункту 5 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

4) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу (додаток 17);

5) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

{Підпункт 5 пункту 5 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

{Підпункт 6 пункту 5 глави 7 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

6) інформацію від банків, що обслуговують рахунки юридичної/фізичної особи - прямого учасника банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, що містить запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку.

{Підпункт пункту 5 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 700 від 15.10.2015 }

{Абзац восьмий пункту 5 глави 7 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

{Пункт 6 глави 7 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

6. Дата подання повного пакета документів до Національного банку є датою погодження Національним банком статуту банку в новій редакції та визначається в такому порядку:

{Абзац перший пункту 6 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

1) дата подання повного пакета документів до Національного банку визначається за відміткою Національного банку про прийняття повного пакета документів (реєстраційний індекс/реєстраційний номер);

{Підпункт 1 пункту 6 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

2) за результатами розгляду документів Національний банк:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 6 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

проставляє відмітку із датою прийняття повного пакета документів на першому примірнику клопотання банку про погодження статуту банку в новій редакції, якщо після розгляду поданого пакета документів Національний банк дійшов висновку, що поданий пакет документів є повним; або

{Абзац другий підпункту 2 пункту 6 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

відмовляє в проставлянні відмітки з датою прийняття повного пакету документів на клопотанні про погодження статуту банку в новій редакції, якщо після розгляду поданого пакета документів Національний банк дійшов висновку, що поданий пакет документів є неповним (хоча б один документ відсутній або не відповідає вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку);

{Підпункт 2 пункту 6 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

3) після проставляння відмітки з датою прийняття повного пакета документів Національний банк надає уповноваженій особі банку під підпис (або надсилає банку рекомендованим листом):

{Абзац перший підпункту 3 пункту 6 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

перший примірник клопотання банку з відміткою про дату прийняття повного пакета документів;

два примірники погодженого, прошитого статуту банку в новій редакції, що засвідчені на звороті відбитком печатки підрозділу діловодства центрального апарату Національного банку, титульні сторінки кожного з яких засвідчуються підписом уповноваженої особи Національного банку та відбитком гербової печатки Національного банку.

{Абзац восьмий пункту глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }

Другий примірник клопотання банку про погодження статуту банку в новій редакції залишається в Національному банку;

4) якщо Національний банк дійшов висновку, що поданий пакет документів є неповним, то він протягом трьох робочих днів інформує заявника про зауваження до поданого пакета документів листом за підписом уповноваженої особи Національного банку. Усі подані документи не повертаються.

Національний банк здійснює дії, передбачені підпунктом 3 пункту 6 глави 7 розділу VІІ цього Положення після усунення заявником виявлених недоліків.

{Абзац одинадцятий пункту 6 глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

{Підпункт 4 пункту 6 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

{Пункт глави  розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 164 від 05.03.2015 }

{Пункт 8 глави 7 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 }

{Пункт 7 глави 7 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - уповноважена особа Фонду) в разі участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку в порядку, передбаченому статтею 41 - 1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", для погодження змін до статуту банку подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про погодження статуту банку в новій редакції за підписом уповноваженої особи Фонду (два примірники);

2) копію постанови (рішення) Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку із зазначенням способу виведення банку з ринку за участю держави;

3) рішення уповноваженої особи Фонду про затвердження змін до статуту банку в новій редакції;

4) статут банку в новій редакції, оформлений відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію та цього Положення, у трьох примірниках;

{Підпункт 4 пункту 7 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

5) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу згідно з додатком 17 до цього Положення (у разі зміни розміру статутного капіталу банку);

6) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену  Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (у разі зміни розміру статутного капіталу банку).

{Підпункт 6 пункту 7 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

У випадку, передбаченому пунктом 7 глави 7 розділу VII цього Положення, плата на послугу з погодження Національним банком змін до статуту банку не стягується, копія платіжного документа про внесення плати не подається.

{Абзац восьмий пункту 7 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

{Главу 7 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 401 від 16.11.2016 }

8. Уповноважена особа Фонду в разі участі держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку в порядку, передбаченому статтею 41 - 1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", для погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку подає до Національного банку такі документи:

1) копію подання Міністерства фінансів України про призначення членів правління та ради банку;

2) документи, передбачені підпунктами 1 - 4 пункту 3.7 глави 3 розділу ІІІ цього Положення щодо кожного кандидата;

3) письмове запевнення за підписом уповноваженої особи Фонду про відповідність ділової репутації кандидатів вимогам статті 42 Закону та цього Положення.

У випадку, передбаченому пунктом 8 глави 7 розділу VII цього Положення, тестування та співбесіда з членами правління та ради банку не проводяться. Обмеження, передбачені абзацами другим - четвертим пункту 4.3 глави 4 розділу ІІІ цього Положення, щодо таких осіб не застосовуються.

{Абзац п'ятий пункту 8 глави 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

Голова правління та головний бухгалтер банку вважаються погодженими, а професійна придатність та ділова репутація членів правління банку підтвердженими з дати прийняття уповноваженою особою Національного банку відповідного рішення.

{Абзац шостий пункту глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 38 від 16.05.2017 }

Члени ради банку, які обираються (призначаються) уповноваженими державними органами України як представники держави, якщо такі особи на момент обрання (призначення) обіймають посади в державних органах, пов'язані з виконанням функцій держави, уважаються погодженими з дати подання щодо них до Національного банку документів, визначених пунктом 8 глави 7 розділу VII цього Положення.

{Абзац пункту глави 7 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 38 від 16.05.2017 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

{Главу 7 розділу VII доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 401 від 16.11.2016 }

{Розділ VII доповнено новою главою 7 згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 }

{Главу 8 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 942 від 24.12.2015 }

Розділ VIII Капіталізація банку за спрощеною процедурою

Глава 1. Попередня згода Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою

1. Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою відповідно до норм Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та розділу VIII цього Положення за умови отримання на це попередньої згоди Національного банку.

2. Банк для отримання попередньої згоди Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою подає до Національного банку такі документи:

1) клопотання про надання попередньої згоди Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою за підписом голови ради банку із зазначенням розміру запланованого збільшення статутного капіталу;

2) запевнення учасників банку/інвесторів, які мають намір узяти участь у капіталізації банку, про наміри взяти участь у капіталізації банку за спрощеною процедурою із зазначенням розмірів їх унесків та джерел походження коштів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу банку, із зазначенням підтвердних документів;

{Підпункт 2 пункту 2 глави 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

3) копії документів, необхідних для ідентифікації нових учасників банку, які мають намір придбати акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення згідно з вимогами, визначеними пунктом 1.6 глави 1 розділу II цього Положення (крім випадків, визначених абзацом п'ятим пункту 4 глави 1 розділу 1 цього Положення);

4) документи, що дають змогу здійснити оцінку та зробити висновок про задовільний фінансовий/майновий стан і підтверджують джерела походження коштів осіб, які мають намір придбати акції/паї банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, передбачені пунктом 23 глави 3 розділу І цього Положення - щодо юридичних осіб та пунктом 28 глави 3 розділу І цього Положення - щодо фізичних осіб, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 3 глави 1 розділу VIII цього Положення;

5) інші документи, що підтверджують джерела походження коштів, зокрема ті, на які учасник банку/інвестор посилається в запевненні, визначеному підпунктом 2 пункту 2 глави 1 розділу VIII цього Положення.

3. Документи, що підтверджують джерела походження коштів, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу банку, подаються з урахуванням таких особливостей:

1) фінансова звітність юридичних осіб, висновок аудитора, складений за підсумками її перевірки, та додана до нього інформація аудитора подаються за останній завершений звітний рік та останній завершений звітний період, якщо звітний період менше року;

2) якщо згідно з фінансовою звітністю за останній завершений звітний період юридична особа не має власних коштів для здійснення внеску до статутного капіталу банку, то додатково подається проміжна фінансова звітність на дату, на яку юридична особа має власні кошти в необхідному розмірі, та висновок аудитора, складений за підсумками її перевірки;

3) оцінка фінансового стану та платоспроможності юридичної особи на підставі розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості згідно з додатком 1 до цього Положення аудитором не здійснюється;

4) довідки банків про рух коштів на рахунках юридичних і фізичних осіб подаються лише щодо тих рахунків, на яких акумульовані кошти, що спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу банку. Якщо такі кошти або їх частина не акумульовані на банківських рахунках, то подається інформація відповідної юридичної або фізичної особи про те, де зберігаються ці кошти або з яких джерел очікується їх отримання для подальшого спрямування на збільшення статутного капіталу банку із зазначенням інформації про рахунки, на яких ці кошти будуть акумулюватися для оплати за акції;

5) податкові декларації фізичної особи та інформація контролюючого/уповноваженого органу про суми доходів і сплачених податків подаються згідно з пунктом 29 глави 3 розділу 1 цього Положення;

6) якщо доходи фізичної особи, що спрямовуються на збільшення статутного капіталу банку, отримані в поточному році та податкова декларація відповідно до закону ще не подавалася, то подаються документи, що підтверджують отримання фізичною особою доходів, сплату податків з отриманих доходів відповідно до законодавства та інші документи, необхідні для підтвердження джерел походження коштів, а також письмове зобов'язання подати Національному банку податкову декларацію та інформацію контролюючого/уповноваженого органу про суми відповідних доходів і сплачених податків одразу після подання податкової декларації.

4. Запевнення, визначене підпунктом 2 пункту 2 глави 1 розділу VIII цього Положення, складається з урахуванням, зокрема таких вимог:

1) учасник банку/інвестор наводить детальний опис інформації про джерела походження коштів із конкретизацією кожного з таких джерел із посиланням на документи, що підтверджують джерела походження коштів;

2) учасник банку наводить інформацію про витрати, понесені на придбання акцій банку на вторинному ринку після попереднього збільшення статутного капіталу банку (цю інформацію зазначає тільки власник істотної участі в банку).

5. Банк для здійснення капіталізації за спрощеною процедурою за рахунок прибутку подає до Національного банку:

1) клопотання про надання попередньої згоди Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою із зазначенням запланованого розміру збільшення статутного капіталу за підписом голови правління банку;

2) інформацію щодо джерел формування прибутку банку (структуру доходів і витрат), а також найбільших сум процентних, комісійних доходів, результатів від торговельних операцій тощо, отриманих банком, у розрізі контрагентів (із зазначенням основних видів їх діяльності), а також відсоткових ставок за процентними доходами.

6. Банк для здійснення капіталізації за спрощеною процедурою за рахунок коштів, які залучені на умовах субординованого боргу та обліковувалися на балансі банку понад три роки, подає документи, визначені підпунктами 1 - 3 пункту 2 глави 1 розділу VIII цього Положення та зазначає дату й номер рішення Національного банку про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу у зв'язку із спрямуванням цих коштів на збільшення статутного капіталу банку.

У разі збільшення статутного капіталу банку одночасно за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу банку та за рахунок коштів, які залучені на умовах субординованого боргу й обліковувалися на балансі банку понад три роки, банк подає до Національного банку документи, визначені пунктами 2, 5 та 6 глави 1 розділу VIII цього Положення, з урахуванням визначених у пункті 3 глави 1 розділу VIII цього Положення особливостей і визначених у пункті 4 глави 1 розділу VIII цього Положення вимог.

7. У разі участі в капіталізації за процедурою, передбаченою главою 1 розділу VIII цього Положення, міжнародної фінансової установи банк подає щодо неї документи, визначені підпунктами 1 , 2 пункту 2 глави 1 розділу VIII цього Положення.

8. Національний банк приймає рішення про надання банку попередньої згоди або про відмову в наданні попередньої згоди протягом десяти робочих днів із дня подання повного пакета документів (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

Національний банк має право відмовити в наданні попередньої згоди виключно за наявності підстав, визначених Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

9. Національний банк електронною поштою повідомляє банк щодо прийняття рішення про надання або відмову в наданні попередньої згоди Національного банку на капіталізацію банку за спрощеною процедурою, а також надає уповноваженому представнику банку або надсилає поштою копію відповідного рішення.

10. Банк, що не здійснив капіталізацію за спрощеною процедурою протягом шести місяців із дня отримання попередньої згоди Національного банку та бажає подовжити цей строк, має надати Національному банку клопотання про подовження строку капіталізації не пізніше 10 робочих днів до закінчення шести місяців із дня отримання банком попередньої згоди. У клопотанні банк надає запевнення про те, що джерела капіталізації, які перевірені Національним банком під час надання попередньої згоди, не змінились, а також обґрунтування подовження строку капіталізації із поданням підтвердних документів.

Національний банк електронною поштою повідомляє банк про прийняття рішення про подовження або відмову в продовженні строку капіталізації протягом 10 робочих днів із дня отримання клопотання (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Глава 2. Погодження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу

11. Банк для погодження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, за спрощеною процедурою подає до Національного банку документи, визначені пунктом 7 частини другої статті 3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" з урахуванням особливостей, передбачених главою 2 розділу VIII цього Положення.

12. Нова редакція статуту банку, пов'язана зі збільшенням розміру статутного капіталу, подається до Національного банку з урахуванням вимог пункту 1.5 глави 1 розділу II цього Положення.

13. Докази оплати вартості акцій учасниками банку/інвесторами подаються, зокрема у вигляді таких документів:

1) копії платіжних документів про здійснення учасниками банку/інвесторами повної сплати внесків до статутного капіталу банку за акції/паї банку та відповідні виписки банку про зарахування цих коштів до його статутного капіталу;

2) інформації банків, які обслуговують рахунки учасників банку/інвесторів, про рух коштів за цими рахунками із дати надання Національним банком попередньої згоди на капіталізацію банку за спрощеною процедурою до дати сплати за акції банку включно (за рахунками, за якими оберталися кошти, що надалі зараховані до статутного капіталу банку).

14. Національний банк приймає рішення про погодження або відмову в погодженні статуту банку в новій редакції (рішення приймає уповноважена особа Національного банку) протягом трьох робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначених пунктом 7 частини другої статті 3 Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" та главою 2 розділу VIII цього Положення.

15. Національний банк має право відмовити в погодженні статуту банку в новій редакції у зв'язку з капіталізацією за спрощеною процедурою в разі:

1) подання неповного пакета документів;

2) збільшення статутного капіталу банку за рахунок грошових коштів, джерела походження яких не перевірені Національним банком під час надання попередньої згоди на капіталізацію за спрощеною процедурою;

3) невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань реєстрації та реорганізації банків;

4) наявності фактів застосування іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до учасників банку/інвесторів;

5) подання пакета документів для погодження статуту банку в новій редакції після спливу шестимісячного строку з дати надання попередньої згоди на капіталізацію за спрощеною процедурою (за відсутності погодженого Національним банком подовження строку капіталізації);

6) якщо внаслідок збільшення статутного капіталу банку учасник банку набуває істотну участь у банку або збільшує набуту раніше істотну участь у банку понад граничні значення, установлені частиною першою статті 34 Закону, без погодження Національного банку.

Глава 3. Спрощений порядок погодження набуття або збільшення істотної участі в банку у зв'язку з капіталізацією або реорганізацією банку за спрощеною процедурою

16. Особа, яка має намір стати кінцевим власником істотної участі в банку (або є кінцевим власником істотної участі в банку), для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку в спрощеному порядку у зв'язку з капіталізацією подає документи, визначені главою 4 розділу II та главою 2 розділу VII цього Положення з урахуванням особливостей, установлених пунктом 17 глави 3 розділу VIII цього Положення.

17. Документи для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку у зв'язку з капіталізацією за спрощеною процедурою подаються з урахуванням таких особливостей:

1) щодо особи, яка внаслідок капіталізації стане учасником банку - власником прямої істотної участі в банку або збільшить свою пряму істотну участь у банку з перевищенням значень, установлених статтею 34 Закону, - не подаються документи щодо її фінансового/майнового стану;

2) щодо особи, яка є кінцевим власником істотної участі в банку, а також щодо осіб, які опосередковано володіють істотною участю в банку, - документи не подаються за умови, що внаслідок капіталізації розмір їх участі в банку не зміниться або не перевищить значення, установлені статтею 34 Закону (застосовується за умови, що таким особам Національним банком погоджено істотну участь у банку).

18. Особа, яка внаслідок реорганізації банку шляхом приєднання за спрощеною процедурою набуде істотної участі в банку-правонаступнику та стане кінцевим власником істотної участі в банку-правонаступнику, для погодження такого набуття подає:

1) повідомлення про намір;

2) схематичне зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою істотної участі в банку (за формою, визначеною нормативно-правовим актом Національного банку про порядок подання відомостей про структуру власності банку);

3) дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, визначених законодавством (подається копія дозволу, посвідчена Антимонопольним комітетом України);

{Підпункт 3 пункту 18 глави 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

4) документи, визначені в пунктах 16 - 18 глави 4 розділу II цього Положення, щодо самої особи та в разі набуття опосередкованої істотної участі, крім документів щодо фінансового стану, щодо всіх осіб, через яких особа має намір набути істотну участь;

5) письмове запевнення особи про те, що фінансовий стан усіх осіб, через яких вона володітиме істотною участю в банку-правонаступнику, відповідає вимогам, установленим Національним банком;

{Підпункт 5 пункту 18 глави 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

6) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку щодо розгляду пакета документів для погодження набуття істотної участі.

19. Національний банк протягом десяти робочих днів із дня отримання повного пакета документів, наданого для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, приймає рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі в банку чи заборону її набуття або збільшення (рішення приймає Комітет з питань нагляду).

Національний банк має право заборонити набуття або збільшення істотної участі в банку з підстав, визначених статтею 34 Закону.

20. Документи, подані особою до Національного банку для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку за спрощеною процедурою після погодження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу за спрощеною процедурою, розглядаються в порядку, передбаченому главою 4 розділу II цього Положення.

{Положення доповнено новим розділом згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

Розділ IХ. Припинення здійснення банківської діяльності

Глава 1. Ліквідація банку за рішенням його власників

1. Банк може бути ліквідований за рішенням загальних зборів учасників банку в порядку, передбаченому законодавством України та цим Положенням, та за згоди Національного банку.

2. Банк для отримання згоди подає до Національного банку такі документи:

1) рішення загальних зборів учасників про ліквідацію банку;

2) рішення загальних зборів учасників про обрання ліквідаційної комісії;

3) порядок ліквідації банку, затверджений загальними зборами учасників;

4) інформацію про голову та членів ліквідаційної комісії щодо їх відповідності вимогам, установленим Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" до ліквідатора та осіб, залучених до ліквідації.

3. Порядок ліквідації банку, що подається згідно з пунктом 2 глави 1 розділу IX цього Положення, має містити інформацію про обсяги вимог кредиторів, перелік конкретних заходів щодо задоволення вимог кредиторів та строки виконання заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності.

4. Згода на ліквідацію банку за рішенням його власників надається у формі рішення Правління Національного банку.

Національний банк надає згоду на ліквідацію банку за рішенням його власників одночасно з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

5. Національний банк відмовляє в наданні згоди на ліквідацію банку за рішенням власників у разі виявлення ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного (рішення приймає Правління Національного банку).

6. Ліквідація банку з ініціативи власників починається з дати відкликання Національним банком банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Строк ліквідації банку з ініціативи власників не може перевищувати строки ліквідації банку, установлені Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

7. Голова ліквідаційної комісії очолює роботу ліквідаційної комісії.

У період тимчасової відсутності голови ліквідаційної комісії його обов'язки виконує заступник.

Ліквідацію відокремленого підрозділу банку здійснює призначена ліквідаційною комісією уповноважена особа - член ліквідаційної комісії згідно з відповідною довіреністю.

8. Ліквідаційна комісія (далі - ліквідатор) з дати відкликання Національним банком банківської ліцензії зобов'язана щомісяця (станом на 1 число) подавати Національному банку інформацію про стан виконання плану ліквідації банку (у тому числі про витрати, пов'язані з ліквідаційною процедурою, та про задоволення вимог кредиторів).

Глава 2. Завершення ліквідації банку

9. Рішення щодо виключення відомостей про банк з Державного реєстру банків приймає уповноважена особа Національного банку на підставі документів, передбачених законодавством України, отриманих від ліквідаційної комісії банку, що ліквідується за рішенням власників.

10. Пакет документів для виключення відомостей про банк з Державного реєстру банків має містити:

1) для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження ліквідаційного балансу;

звіт уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про завершення ліквідації банку;

акти про приймання-передавання документів банку до архіву Національного банку;

2) для ліквідатора банку, який ліквідується з ініціативи власників:

протокол загальних зборів учасників банку з рішенням про затвердження ліквідаційного балансу;

ліквідаційний баланс банку та звіт ліквідатора банку, засвідчені підписами ліквідатора, головного бухгалтера та затверджені загальними зборами учасників;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 10 глави 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

відомість накопичених оборотів за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період ліквідації банку;

аудиторський звіт/висновок про здійснення перевірки повноти та достовірності ліквідаційного балансу;

{Абзац п'ятий підпункту 2 пункту 10 глави 2 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }

оригінали установчих документів банку;

інформацію про закриття накопичувального рахунку банку;

акти про приймання-передавання документів банку до архіву Національного банку;

повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

11. Національний банк має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані ліквідаційного балансу. Ліквідатор подає додаткові документи в строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

Глава 3. Особливості ліквідації філії іноземного банку

12. Філія іноземного банку може бути ліквідована за рішенням:

1) іноземного банку;

2) Національного банку.

Порядок ліквідації філії іноземного банку має бути визначений у положенні про філії іноземного банку.

13. Національний банк приймає рішення про відкликання банківської ліцензії філії іноземного банку в разі:

1) наявності хоча б однієї з підстав, передбачених частиною другою статті 77 Закону;

2) невиконання іноземним банком зобов'язань, що виникли у зв'язку з діяльністю його філії на території України;

3) неприведення філією іноземного банку своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України в строки, установлені статтею 75 Закону.

14. Рішення про відкликання банківської ліцензії філії іноземного банку приймає Правління Національного банку.

15. Національний банк негайно повідомляє філію іноземного банку, іноземний банк та орган банківського нагляду держави, у якій зареєстровано іноземний банк, про відкликання банківської ліцензії філії іноземного банку, а також розміщує інформацію про своє рішення на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

16. Філія іноземного банку в день отримання рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідації філії зобов'язана повернути Національному банку банківську ліцензію, генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

У день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії філія іноземного банку припиняє здійснення усіх операцій та розпочинає процедуру ліквідації в порядку, передбаченому положенням про філію іноземного банку, у тому числі щодо виконання іноземним банком своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

17. Національний банк уносить запис до Державного реєстру банків про виключення відомостей про філію іноземного банку на підставі отриманої від іноземного банку інформації про ліквідацію цієї філії, яка має відображати проведену роботу щодо задоволення вимог кредиторів. Разом з інформацією про ліквідацію (припинення діяльності) філії іноземний банк подає Національному банку акти про приймання-передавання документів цієї філії до архіву Національного банку.

Глава 4. Припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи

18. Банк, що припиняється за рішенням загальних зборів учасників банку про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи (далі - Банк, що припиняється) у порядку, передбаченому Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", для погодження Плану припинення банківської діяльності банку без припинення юридичної особи (далі - План припинення) подає до Національного банку такі документи:

{Абзац перший пункту 18 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

1) заяву;

{Підпункт 1 пункту 18 глави 4 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

2) протокол загальних зборів учасників банку з рішеннями про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердження Плану припинення;

3) План припинення, затверджений загальними зборами учасників банку.

19. План припинення має:

1) містити інформацію про обсяги вимог кредиторів;

2) передбачати перелік конкретних заходів щодо задоволення вимог кредиторів;

3) містити строки виконання заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності;

4) містити інформацію про наявність ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і намір провадити цю діяльність після відкликання банківської ліцензії.

20. План припинення, який відповідає вимогам, визначеним пунктом 19 глави 4 розділу IX цього Положення, погоджується рішенням Правління Національного банку протягом десяти робочих днів з дня отримання документів, визначених пунктом 18 глави 4 розділу IX цього Положення.

{Пункт 20 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

21. Національний банк відмовляє в погодженні Плану припинення в разі:

1) виявлення ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії неплатоспроможних;

2) недотримання загальними зборами учасників банку вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" щодо прийняття рішення про припинення здійснення Банком, що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення;

3) подання неповного пакета документів, визначених пунктом 18 глави 4 розділу IX цього Положення, та/або подані документи не відповідають вимогам законодавства України з питань реєстрації та реорганізації банків;

{Підпункт 3 пункту 21 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

4) подання документів, які містять недостовірну інформацію;

5) недостатності вартості майна (активів) банку для виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами, у тому числі, Національним банком (крім субординованого боргу).

22. Після реалізації Плану припинення Банк, що припиняється, звертається до Національного банку з клопотанням про відкликання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій і надає такий пакет документів:

1) копію протоколу загальних зборів учасників банку з рішенням про затвердження балансу за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами банку (далі - баланс припинення) та звіту голови правління банку про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (далі - звіт голови правління банку);

2) баланс припинення, засвідчений підписами голови правління та головного бухгалтера банку, та звіт голови правління банку за його підписом, затверджені загальними зборами учасників;

{Підпункт 2 пункту 22 глави 4 розділу IX в редакції Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

3) відомість накопичених оборотів за балансовими та позабалансовими рахунками за весь період припинення діяльності банку;

4) копію аудиторського звіту/висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу припинення;

5) оригінали банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

6) інформацію про закриття кореспондентських рахунків банку та рахунків клієнтів, відкритих у банку.

{Підпункт 7 пункту 22 глави 4 розділу IX виключено на підставі Постанови Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

23. Національний банк має право вимагати додаткові документи, які підтверджують дані балансу припинення, та інші документи й інформацію, що стосуються припинення банком банківської діяльності. Банк, що припиняється, подає додаткові документи в строк не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання запиту.

24. Національний банк приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у Банку, що припиняється, або про відмову в задоволенні клопотання про відкликання ліцензій протягом десяти робочих днів із дня отримання повного пакета документів, визначеного пунктом 22 глави 4 розділу ІХ цього Положення (рішення приймає Правління Національного банку).

{Пункт 24 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }

25. Національний банк у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у Банку, що припиняється, вносить запис про виключення Банку, що припиняється, до Державного реєстру банків.

{Положення доповнено новим розділом згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017 }

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання
та нагляду

Н.В. Іваненко


Додаток 1
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування
банків, відкриття
відокремлених підрозділів
(пункт 1.14 розділу I)

ПОРЯДОК
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості учасників банку - юридичних осіб

(рядок - далі р.; графа - далі гр.)

Фінансовий коефіцієнт

Формула розрахунку для всіх учасників банку, які відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензуванні банків, відкриття відокремлених підрозділів мають розраховувати показники платоспроможності та фінансової стійкості

Для учасників банку - небанківських установ, зареєстрованих в Україні (за звітом "Баланс")

алгоритм розрахунку для великого, середнього підприємства (форма № 1)

алгоритм розрахунку для малого підприємства (форма № 1м)

1

2

3

4

1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення КЛ1 не менше ніж 0,5

Оборотні активи
_________________
Поточні зобов'язання

р.1195 - р.1101 -
- р.1102 - р.1103 -
-р.1104 - р. 1110 -
- р. 1170 гр. 4
______________________
р.1695 - р. 1660 -
- р.1665 - р. 1670 гр. 4

р.1195 - р. 1103 -
- р. 1110 -
- р. 1170 гр. 4
_____________________
р.1695 -
- р. 1665 гр. 4

2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення КЛ2 не менше ніж 0,2

Монетарні оборотні активи
_____________________
Поточні зобов'язання

р. 1120 + р.1125 +
+ р. 1160 + р. 1165 гр. 4
________________________
р. 1695 - р. 1660 -
- р.1665 - р. 1670 гр. 4

р.1125 +
+ р. 1160 +
+ р. 1165 гр. 4
_________________
р. 1695 -
- р. 1665 гр. 4

3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення КФН не менше ніж 0,1

Власний капітал
__________________
Валюта балансу (пасив)

р. 1495 гр. 4
__________________
р. 1900 гр. 4

р. 1495 гр. 4
_________________
р. 1900 гр. 4

4. КПНА - коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом, що характеризує рівень ризику фінансування необоротних (довгострокових) активів. Теоретичне оптимальне значення КПНА не менше ніж 0,1

Власний капітал
____________________
Необоротні активи

р. 1495 гр. 4
_____________________
р. 1095 гр. 4

р. 1495 гр. 4
__________________
р. 1095 гр. 4

{Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 10 від 14.01.2015 }


Додаток 2
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 25
глави 3 розділу I)

АНКЕТА
юридичної особи (у тому числі банку)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 ; в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }


Додаток 3
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(підпункт "а" пункту 1.7
глави 1 розділу II)

АНКЕТА
членів виконавчого органу та ради юридичної особи

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 ; в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 261 від 13.04.2016 , № 395 від 18.10.2016 }


Додаток 4
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(підпункт "а" пункту 1.7
глави 1 розділу II)

АНКЕТА
фізичної особи

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 ; в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку  № 368 від 10.06.2015 , № 261 від 13.04.2016 }


Додаток 5
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(підпункт 4 пункту 23
глави 3 розділу I)

РОЗРАХУНОК
розміру власних коштів юридичної особи

1. Розрахунок розміру власних коштів юридичної особи (крім банків України) проводиться станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті [пункт 18 глави 3 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення)] за даними її фінансової звітності та приміток до фінансової звітності.

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється на підставі індивідуальної фінансової звітності, а для банків, фінансових установ, юридичних осіб, які мають інвестиційний рівень кредитного рейтингу, публічних компаній може здійснюватися на підставі консолідованої фінансової звітності (пункт 22 глави 3 розділу І Положення).

Розрахунок розміру власних коштів може здійснюватися на підставі консолідованої фінансової звітності також щодо юридичних осіб, переважним видом діяльності яких є утримання (володіння) корпоративними правами інших юридичних осіб.

Для небанківської установи, зареєстрованої в Україні, розрахунок розміру власних коштів здійснюється за даними форми № 1 "Баланс" або за даними форми № 1-м "Баланс" (для суб'єкта малого підприємництва).

2. Розмір власних коштів розраховується за такою формулою:

К = ВК - 1 - РК - НА - НГК - ВКД - СК,

де К - розмір власних коштів;

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

РК - резервний капітал;

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи);

НГК - внески до статутного капіталу в негрошовій формі, що не є необоротними активами;

ВКД - сума істотної участі в статутному капіталі іншого банку, що передбачена в пакеті документів про наміри щодо набуття або збільшення істотної участі юридичної особи - учасника банку, переданого на розгляд до Національного банку України, якщо термін розгляду цього пакета документів не закінчився;

СК - сума внесків до статутного капіталу юридичної особи - учасника банку, яка сплачена, але відповідні зміни, унесені до її установчих документів, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, не зареєстровані в установленому законодавством порядку.

__________
- 1 Для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, власний капітал (ВК) дорівнює підсумку розділу I пасиву балансу.

Якщо власні кошти юридичної особи розраховуються на підставі консолідованої фінансової звітності, то власний капітал такої особи (ВК) додатково зменшується на суму активів, що виникають під час консолідації, а саме:

гудвіл;

нематеріальні активи;

курсові різниці.

Для розрахунку розміру власних коштів іноземної юридичної особи із власного капіталу (ВК) вираховується сума недосформованого статутного капіталу і викуплених власних акцій, якщо згідно із законодавством країни її місцезнаходження під час розрахунку розміру власного капіталу (ВК) не передбачено таке зменшення.

Для розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою, яка згідно із законодавством може бути учасником банку або власником істотної участі в банку, вираховуються суми коштів, які згідно із законодавством та нормативно-правовими актами відповідного наглядового органу не можуть бути спрямовані до статутного капіталу іншої юридичної особи.

Для розрахунку розміру власних коштів юридичної особи, що є небанківською фінансовою установою, яка згідно із законодавством може бути учасником банку або власником істотної участі в банку, може враховуватися порядок розрахунку власних коштів, установлений відповідно до законів та нормативно-правових актів уповноваженим наглядовим органом (за умови подання опису порядку такого розрахунку та відповідних доказів, які підтверджені аудитором і дають змогу аргументувати підстави для застосування такого розрахунку).

3. Для розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу (К) банку України береться розмір регулятивного капіталу, визначений відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку регулювання діяльності банків України [у разі потреби скоригований (зменшений) згідно з результатами інспекційної перевірки] з урахуванням необхідності дотримання банком установлених Національним банком України економічних нормативів після здійснення такого внеску або набуття участі в банку.

4. Для розрахунку розміру власних коштів/власного капіталу (К) іноземного банку береться сума регулятивного капіталу, визначена відповідно до вимог законодавства країни місцезнаходження банку з урахуванням необхідності дотримання банком установлених наглядовим органом країни місцезнаходження іноземного банку економічних нормативів після здійснення внеску до статутного капіталу банку або набуття участі в банку.

Водночас з таким розрахунком має подаватися висновок наглядового органу країни місцезнаходження іноземного банку, що підтверджує суму наявного регулятивного капіталу та суму регулятивного капіталу іноземного банку, необхідну для виконання ним економічних нормативів після внеску до статутного капіталу банку або набуття участі в банку. Зазначений висновок не подається, якщо іноземний банк має інвестиційний рівень кредитного рейтингу.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 14.01.2015 ; в редакції Постанови Національного банку № 357 від 04.06.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку  № 368 від 10.06.2015 , № 261 від 13.04.2016 }


Додаток 6
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

ТАБЛИЦЯ
формування статутного капіталу


Додаток 7
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(підпункт 1 пункту 13
глави 4 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наміри набуття/збільшення істотної участі в банку

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 296 від 25.07.2013 ; в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }


Додаток 8
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ


Додаток 9
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

КЛОПОТАННЯ
про надання банківської ліцензії та реєстрацію банку

{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }


Додаток 10
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
до бізнес-плану

Зміст

1. Загальна частина

1.1. Стислий опис (резюме).

Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета створення банку, напрями й результати його діяльності).

1.2. Загальна інформація про банк.

2. Опис економічного середовища

2.1. Правова база.

Зазначається нормативно-правова база функціонування банку, у тому числі внутрішні документи, що регламентують здійснення банківських операцій.

2.2. Маркетингове дослідження ринку.

Зазначаються стан ринку банківських послуг і його динаміка, наявність і перелік банківських послуг, визначення потреб клієнтів у банківських послугах і стан їх задоволення, у тому числі в територіальному розрізі, де банк планує проводити свою діяльність.

Банк повинен викласти своє бачення динаміки розвитку економічних показників, зокрема тих із них, що характеризують фінансові ринки.

2.3. Конкурентна позиція та переваги банку.

Розкриваються місце банку на ринку банківських послуг, потенційні конкуренти та конкурентні переваги банку.

3. Розвиток бізнесу банку

3.1. Мета створення та завдання банку.

Відображаються довгострокове бачення ролі й місця банку на ринку банківських послуг, особливості позиціонування в ринковому середовищі.

3.2. Напрями діяльності банку.

Розкриваються спеціалізація банку, напрями його діяльності, у тому числі в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності.

Визначаються обсяги діяльності за напрямами діяльності та цінова політика банку.

3.3. Активно-пасивні операції банку.

Подається прогнозний баланс банку на три роки. Баланс розраховується та подається у формі звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України.

Подається опис активно-пасивних операцій банку із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення тощо.

3.4. Управління ризиками.

Зазначаються внутрішньобанківські принципи управління ризиками, заходи з попередження фінансової дестабілізації.

3.5. Розвиток мережі банку.

Зазначаються плани щодо відкриття філій, представництв, відділень, пунктів обміну валют тощо.

3.6. Участь у банківських групах і холдингах.

Відображаються плани щодо участі банку в банківському об'єднанні із зазначенням його типу, материнської компанії та сфери діяльності.

4. Фінансово-економічні показники діяльності банку (1)

4.1. Оцінка дотримання економічних нормативів та нормативу обов'язкового резервування.

Надається прогнозний розрахунок економічних нормативів, розрахованих відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні.

Сума коштів обов'язкових резервів розраховується відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок формування обов'язкових резервів для банків України.

4.2. Фінансовий план банку.

Подається прогнозний розрахунок:

звіту про фінансовий результат банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України;

значення рентабельності активів відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України;

розміру щорічних відрахувань до резервного фонду, що має становити не менше п'яти відсотків прибутку банку до досягнення ним 25 відсотків регулятивного капіталу.

4.3. Збільшення капіталу банку.

Подається план збільшення капіталу банку із зазначенням відповідних джерел.

__________
(1) Усі фінансово-економічні показники розраховуються на  три роки з урахування сприятлового і несприятливого розвитку подій.

5. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення банку

5.1. Система управління банку.

Подаються схема управління банком, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом банку, у тому числі підпорядкованість та функції підрозділів і комітетів (із зазначенням їх назви і планової чисельності персоналу підрозділів).

5.2. Матеріально-технічна база банку.

Зазначається, чи забезпечений банк приміщенням, офісною технікою, банківським обладнанням і транспортними засобами (у тому числі спеціальні технічні засоби для створення системи безпеки).

5.3. Управління персоналом.

Надається інформація про кадрову стратегію і політику формування персоналу банку, а також засоби стимулювання праці.


Додаток 11
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів


Зразок


Затверджено рішенням
____________________________

БІЗНЕС-ПЛАН*
_____________________________________________________
(повне офіційне найменування банку/ найменування філії іноземного банку)

на ______ - ______ роки

__________
* Під час оформлення титульного аркуша бізнес-плану можуть бути використані зовнішні атрибути корпоративної культури банку (корпоративні кольори, символи тощо).

Таблиця 1

Загальна інформація про банк


з/п

Найменування статті

Значення

1

Повне офіційне найменування українською мовою


2

Скорочене офіційне найменування (яке використовується під час здійснення операцій) українською мовою


3

Повне офіційне, скорочене офіційне найменування англійською мовою


4

Дата і номер, за яким банк унесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців


5

Місцезнаходження банку


6

Розмір сплаченого статутного капіталу на дату затвердження бізнес-плану


Загальна інформація про філію іноземного банку на території України
(далі - філія іноземного банку)


з/п

Найменування статті

Значення

1

Повне найменування філії іноземного банку українською мовою


2

Скорочене найменування філії іноземного банку (яке використовується під час здійснення операцій) українською мовою


3

Повне та скорочене найменування філії іноземного банку англійською мовою


4

Розмір приписного капіталу філії іноземного банку на дату затвердження бізнес-плану


5

Місцезнаходження філії іноземного банку


6

Повне офіційне найменування іноземного банку англійською мовою


7

Місцезнаходження іноземного банку


Таблиця 2

Прогнозні значення показників, що прийняті в бізнес-плані
(заповнюється банком/філією іноземного банку)


з/п

Назва показника

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

I

Показники, що характеризують вплив зовнішнього середовища на діяльність банку/філії іноземного банку

1

Ставка рефінансування, %

2

Курс гривні до долара США

3

Інфляція за рік, темп росту, %

4

Ставка податку на прибуток банку, %

5

Норматив обов'язкового резервування, %

II

Середня дохідність/вартість розміщення/залучення коштів, % річних

1

Прибутковість кредитування

1.1

Кредити та депозити, розміщені в банках на строк до одного року

1.2

Кредити, надані клієнтам на строк до одного року

1.3

Кредити та депозити, розміщені в банках на строк понад один рік

1.4

Кредити, надані клієнтам на строк понад один рік

2

Прибутковість операцій на ринку цінних паперів

2.1

Прибутковість інвестицій:


у державні цінні папери


в інші цінні папери

2.2

Прибутковість торгових операцій на ринку цінних паперів:


з державними цінними паперами


з акціями


з борговими цінними паперами

3

Середні відсоткові ставки за залученими коштами, у тому числі:

3.1

кошти юридичних та фізичних осіб на поточних рахунках

3.2

вклади (депозити) юридичних осіб

3.3

вклади (депозити) фізичних осіб

3.4

випущені боргові зобов'язання

III

Інші внутрішньобанківські індикатори, що взяті до розрахунку

1

Чисельність персоналу

2

Інші індикатори (розшифрувати)

Таблиця 3

Баланс
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

____________________________________________________
(повне офіційне найменування банку/філії іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті активів,  зобов'язань та власного капіталу (1) форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

__________
(1) Для банків - це капітал банку, для філії іноземного банку - це приписний капітал.

Таблиця 4

Кошти в інших банках
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти в інших банках" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 5

Кошти банків
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти банків" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 6

Структура кредитів за видами економічної діяльності
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Види економічної діяльності

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Державне управління та діяльність громадських організацій

2

Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного управління

3

Виробництво

4

Нерухомість

5

Торгівля

6

Сільське господарство

7

Кредити, що надані фізичним особам

8

Інші

9

Усього

Таблиця 7

Інші фінансові активи
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші фінансові активи" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативноправового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 8

Інші активи
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші активи" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 9

Кошти клієнтів
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Кошти клієнтів" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 10

Інші зобов'язання
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Інші зобов'язання" до Порядку заповнення статей форми звіту "Баланс" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 11

Статутний капітал банку

(тис.грн.)


з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зареєстрований статутний капітал

1.1

Кількість акцій - усього, із них:


простих акцій


привілейованих акцій

Таблиця 12

Приписний капітал філії іноземного банку

(тис.грн.)


з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Приписний капітал

Таблиця 13

Значення нормативів банку
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(%)


з/п

Показники

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються нормативи відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Таблиця 14

Звіт про фінансові результати
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті звіту про фінансові результати відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 15

Процентні доходи та витрати
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Процентні доходи та витрати" до Порядку заповнення статей форми "Звіт про фінансові результати" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 16

Адміністративні та інші операційні витрати
(заповнюється банком/філією іноземного банку)

(тис.грн.)


з/п

Найменування статті

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Зазначаються статті примітки "Адміністративні та інші операційні витрати" до порядку заповнення статей форми "Звіт про фінансові результати" відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

Таблиця 17

Регулятивний капітал
(заповнюється банком)

(тис.грн.)


з/п

Найменування показника

Дата

поточний рік

перший рік

другий рік

третій рік

1

Регулятивний капітал

2

Основний капітал, у тому числі зазначаються показники відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

2.1


2.2


2.3


3

Додатковий капітал, у тому числі зазначаються показники відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про порядок регулювання діяльності банків в Україні

3.1


3.2


3.3Додаток 12
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 3.7 глави 3 розділу III)

АНКЕТА
керівника

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 261 від 13.04.2016 ; в редакції Постанови Національного банку № 395 від 18.10.2016 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }


Додаток 13
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 3.9 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про керівників підрозділів банку та окремих спеціалістів

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Освіта (який навчальний заклад закінчив і коли, отримана спеціальність)

Стаж роботи в банківській системі

загальний

за відповідним фахом

на керівних посадах

1

2

3

4

5

6

7

Голова правління банку

__________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)


М.П.


{Додаток 13 в редакції Постанови Національного банку № 261 від 13.04.2016 }


Додаток 14
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

ПОВІДОМЛЕННЯ
банку про початок нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг


Додаток 15
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
____________________________
(назва підрозділу Національного банку з реєстраційних питань та ліцензування)
(пункт 2.2 глави 2 розділу IV)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про ____________________________________
(відкриття, зміни реквізитів, припинення діяльності)
_______________________________________
(найменування відокремленого підрозділу)
_______________________________________
(повне офіційне найменування банку)
____________________________________________________
(реєстраційний номер банку в Державному реєстрі банків)


з/п

Назва реквізиту

Відомості на час відкриття (зміни реквізиту, припинення діяльності) відокремленого підрозділу

Нове значення реквізиту

1

2

3

4

1

Вид відокремленого підрозділу: філія (відділення, дирекція, регіональне управління тощо), представництво2

Внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу3

Найменування відокремленого підрозділу4

Місцезнаходження відокремленого підрозділу5

Дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (за наявності)6

Підпорядкованість (відображення операцій на балансі відповідно до положення про цей відокремлений підрозділ)7

Контактні номери відокремленого підрозділу:7.1

телефонів7.2

факсів8

Прізвище, ім'я, по батькові керівника відокремленого підрозділу9

Обсяг та види діяльності, що виконуватимуться відокремленим підрозділом10

Інформація про відповідне рішення уповноваженого органу банку про відкриття (унесення змін до положення, закриття) такого відокремленого підрозділу11

Інформація про відповідне рішення уповноваженого органу банку, що прийняв рішення про звільнення попередніх та призначення нових керівників відокремленого підрозділу12

Номер та дата затвердження положення про відокремлений підрозділ13

Дата:13.1

початку здійснення операцій відокремленим підрозділом13.2

запровадження змін щодо відокремленого підрозділу13.3

припинення діяльності відокремленого підрозділу14

Інша інформація (за потреби)Банк підтверджує, що:

________________________________________________________________________________ ________________________.
[містить письмове запевнення про відповідність відокремленого підрозділу банку вимогам, установленим
Законом України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правовими актами Національного банку України].

__________________________
(посада уповноваженої особи банку)

_____________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П."___" ____________ 20__ рік{Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку № 296 від 25.07.2013 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }


Додаток 16
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

БАНКІВСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ


Додаток 17
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів

ТАБЛИЦЯ
збільшення статутного капіталу

{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 296 від 25.07.2013 , № 10 від 14.01.2015 }


Додаток 18
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 1.15 глави 1 розділу VII)

________________________________
(назва підрозділу Національного банку
з реєстраційних питань та ліцензування)

"___________" 20_ рік

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення державної реєстрації змін до статуту банку

______________________________________________
(повне офіційне найменування банку)

Дата погодження Національним банком змін до статуту банку

Відомості про державну реєстрацію змін до статуту банку

Примітки

дата реєстраційної дії

номер реєстраційної дії

прізвище та ініціали державного реєстратора

короткий опис змін, унесених до статуту банку

1

2

3

4

5

6


______________________________
(посада уповноваженої особи банку)

_____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

{Положення доповнено новим додатком згідно з Постановою Національного банку № 261 від 13.04.2016 }


Додаток 19
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 3.1 глави 3 розділу VII)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

{Положення доповнено новим додатком 19 згідно з Постановою Національного банку № 395 від 18.10.2016 }


Додаток 20
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 1.8 глави 1 розділу IV)


________________________________
(назва підрозділу Національного банку
з реєстраційних питань та ліцензування)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок роботи пункту дистанційного обслуговування

____________________________________________________________________(далі - Банк)
(повне найменування банку)

повідомляє Національний банк України про початок роботи пункту дистанційного обслуговування (далі - ПДО) з такими параметрами:

№ з/п

Параметр

Інформація

1

2

3

1

Дата та номер рішення уповноваженого органу банку


2

Підрозділ банку, у складі якого працюватиме ПДО; внутрішньобанківський реєстраційний код підрозділу банку


3

Форма ПДО


4

Марка, модель, клас захисту, номер державної реєстрації автомобіля


5

Дата початку роботи ПДО


6

Період роботи ПДО


7

Місце розташування/територія роботи ПДО


8

Відповідальна особа банку щодо діяльності ПДО, її прізвище, ініціали, посада та номер телефону


9

Інша інформація


Банк запевняє, що ПДО відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку України, у тому числі з питань організації захисту приміщень банків в Україні.

Банк гарантує, що несе повну відповідальність за діяльність ПДО, інформування клієнтів банку про графік, місце та порядок діяльності ПДО.


___________________________
(посада уповноваженої особи банку)

_________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)


"____" ____________ 20___ рікОПИС
параметрів заповнення повідомлення
про початок роботи пункту дистанційного обслуговування

1. У першому рядку таблиці зазначаються дата, номер рішення уповноваженого органу банку та назва такого органу. Наприклад: "рішення правління банку від 01.01.2017 № 1".

2. У другому рядку таблиці послідовно зазначаються назва відокремленого підрозділу банку, у складі якого працюватиме ПДО, внутрішньобанківський реєстраційний код такого підрозділу банку. Наприклад: "Відділення № 1 у м. Києві, 00000000000000000000".

3. У третьому рядку таблиці зазначається форма ПДО:

спеціально обладнаний автомобіль (далі - автомобіль);

мала архітектурна форма (далі - МАФ);

ПДО, розташований у будівлі.

4. Четвертий рядок таблиці заповнюється тільки щодо ПДО у формі автомобіля. Для МАФ проставляється прочерк.

5. У п'ятому рядку зазначається дата початку роботи ПДО у форматі ДД.ММ.РРРР, якщо вона відома, або місяць у форматі ММ.РРРР.

6. У шостому рядку таблиці зазначається період роботи ПДО. Наприклад: "червень - вересень 2017 року", "до кінця 2017 року" тощо. Якщо період роботи ПДО не визначений, то про це зазначається "не визначено".

7. У сьомому рядку таблиці зазначається:

1) щодо ПДО у формі МАФ або ПДО, розташованого в будівлі, - повна адреса місцезнаходження;

2) щодо ПДО у формі автомобіля - територія діяльності ПДО шляхом зазначення населених пунктів або району/області, або об'єктів обслуговування. Наприклад: "Верховинський район Івано-Франківської області" або "військові частини Луганської області" тощо.

8. У восьмому рядку таблиці зазначається інформація щодо особи, відповідальної за діяльність ПДО, або особи, яка володіє актуальною інформацією щодо ПДО.

9. У дев'ятому рядку таблиці банк має право зазначити іншу важливу, з точки зору банку, інформацію щодо діяльності ПДО.

{Положення доповнено новим додатком згідно з Постановою Національного банку № 10 від 13.02.2017 }


Додаток 21
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 2.6 глави 2 розділу VІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про фактичне набуття/збільшення істотної участі в банку

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

{Положення доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національного банку № 146 від 28.12.2017 }


Додаток 22
до Положення про порядок
реєстрації та ліцензування банків,
відкриття відокремлених підрозділів
(пункт 3.7 глави 3 розділу ІІІ)

ЗАПЕВНЕННЯ
щодо відповідності вимогам до незалежного директора

{Положення доповнено новим Додатком 22 згідно з Постановою Національного банку № 27 від 26.03.2018 }


Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
08.09.2011 № 306

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 17.07.2001 № 275 "Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за № 730/5921.

2. Постанова Правління Національного банку України від 16.08.2001 № 344 "Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за № 778/5969.

3. Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2001 № 375 "Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за № 906/6097.

4. Постанова Правління Національного банку України від 09.01.2002 № 10 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за № 154/6442.

5. Постанова Правління Національного банку України від 17.01.2002 № 19 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.02.2002 за № 119/6407.

6. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 № 297 "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за № 712/7000.

7. Постанова Правління Національного банку України від 31.10.2002 № 420 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.11.2002 за № 863/7151.

8. Постанова Правління Національного банку України від 17.01.2003 № 9 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.02.2003 за № 84/7405.

9. Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 249 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.07.2003 за № 561/7882.

10. Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 265 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.07.2003 за № 538/7859.

11. Постанова Правління Національного банку України від 01.09.2003 № 376 "Про внесення змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.09.2003 за № 822/8143.

12. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 08.09.2003 № 386 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.09.2003 за № 869/8190.

13. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 489 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за № 1079/8400.

14. Постанова Правління Національного банку України від 17.03.2004 № 111 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за № 424/9023.

15. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 № 112 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.04.2004 за № 445/9044.

16. Постанова Правління Національного банку України від 16.05.2005 № 166 "Про внесення змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 568/10848.

17. Постанова Правління Національного банку України від 16.05.2005 № 167 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.05.2005 за № 590/10870.

18. Постанова Правління Національного банку України від 12.10.2005 № 373 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.10.2005 за № 1289/11569.

19. Постанова Правління Національного банку України від 07.03.2006 № 78 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за № 311/12185.

20. Постанова Правління Національного банку України від 12.04.2006 № 143 "Про затвердження Положення про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.04.2006 за № 463/12337.

21. Постанова Правління Національного банку України від 24.05.2006 № 189 "Про внесення змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.05.2006 за № 603/12477.

22. Постанова Правління Національного банку України від 07.09.2006 № 351 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.09.2006 за № 1077/12951.

23. Постанова Правління Національного банку України від 25.09.2006 № 374 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.09.2006 за № 1079/12953.

24. Пункти 2 та 3 постанови Правління Національного банку України від 06.08.2008 № 228 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за № 821/15512.

25. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 30.12.2008 № 476 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2009 за № 93/16109.

26. Постанова Правління Національного банку України від 04.08.2009 № 446 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.08.2009 за № 799/16815.

27. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 16.10.2009 № 622 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.11.2009 за № 1063/17079.

28. Пункти 3-5 та 8 постанови Правління Національного банку України від 09.06.2010 № 273 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.07.2010 за № 471/17766.

29. Постанова Правління Національного банку України від 07.10.2010 № 454 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.12.2010 за № 1273/18568.

30. Підпункт 1.3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 26.04.2011 № 118 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.2011 за № 618/19356.

31. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 24.06.2011 № 209 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.07.2011 за № 850/19588.

32. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281 "Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2011 за № 1054/19792.

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання
та нагляду

Н.В. Іваненко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси