Про затвердження Порядку надання послуги національного роумінгу

НКРЗ; Рішення, Порядок від 25.08.2011 № 429

Про затвердження Порядку надання послуги національного роумінгу

Реєстрація: Мін'юст України від 13.09.2011 № 1077/19815

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1077-11

Текст документа від 14.04.2017:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25.08.2011 N 429

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2011 р. за N 1077/19815

Про затвердження Порядку надання послуги національного роумінгу

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017 }

Відповідно до статей 18, 32 та 39 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання послуги національного роумінгу, що додається.

2. Департаменту телекомунікацій та Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова П.Яцук

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Першого заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва С.І.Свищева

В.о. Голови Антимонопольного комітету України Р.І.Кузьмін

Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Л.І.Нетудихата

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення НКРЗ 25.08.2011 N 429

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2011 р. за N 1077/19815

ПОРЯДОК надання послуги національного роумінгу

{ У тексті Порядку абревіатуру «НКРЗ» замінено абревіатурою «НКРЗІ» згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017 }

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) (далі - Закон), інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій та визначає механізм надання послуги національного роумінгу.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх операторів телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги рухомого (мобільного) зв'язку, та споживачів телекомунікаційних послуг.

1.3. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі ( 1280-15 ) та Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 N 295 ( 295-2012-п ) (далі - Правила).

{ Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017 }

1.4. Надання послуги національного роумінгу здійснюється з дотриманням вимог Закону ( 1280-15 ), Правил ( 720-2005-п ), інших нормативно-правих актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій.

1.5. Оператори телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку на території України (далі - оператори), за умови укладення письмової угоди між собою зобов'язані надавати абонентам можливість отримувати послугу національного роумінгу.

1.6. Абоненти під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на отримання послуги національного роумінгу з самостійним обранням режиму автоматичного або ручного вибору мережі.

II. Умови надання послуги національного роумінгу

2.1. Послуга національного роумінгу у мережах рухомого (мобільного) зв'язку надається абонентам відповідно до умов договору про надання телекомунікаційних послуг (далі - Договір) та забезпечує абонентам одного оператора можливість отримання послуг рухомого (мобільного) зв'язку на території України, використовуючи мережу іншого оператора (роумінг-партнера) на умовах автоматичного та ручного вибору мережі.

2.2. Надання послуги національного роумінгу абоненту здійснюється оператором за умови наявності в абонентському кінцевому обладнанні функції, що дозволить отримати послугу роумінгу в режимі автоматичного або ручного вибору мережі.

2.3. Надання послуги національного роумінгу при налаштуванні абонентського кінцевого обладнання у режимі ручного вибору мережі здійснюється за умови вибору абонентом мережі національного роумінг-партнера та реєстрації його абонентського кінцевого обладнання в цій мережі для отримання телекомунікаційних послуг.

2.4. Надання послуги національного роумінгу абоненту при налаштуванні абонентського кінцевого обладнання у режимі автоматичного вибору мережі здійснюється за умови відсутності зони покриття мережі оператора, абонентом якого він є, та за умови наявності покриття мережі національного роумінг-партнера.

III. Обов'язки операторів при наданні послуги національного роумінгу

3.1. При наданні послуги національного роумінгу оператор телекомунікацій повинен:

3.1.1. Інформувати споживачів через засоби масової інформації, веб-сайт, пункти обслуговування споживачів про умови надання послуги національного роумінгу, в тому числі про вартість послуг голосової телефонії, послуг з передавання текстових повідомлень та доступу до Інтернету в мережах роумінг-партнерів;

3.1.2. Інформувати своїх абонентів про можливості налаштування їх абонентського кінцевого обладнання для отримання послуги національного роумінгу в автоматичному або в ручному режимі, а також про можливість встановлення заборони для реєстрації цього обладнання в мережах роумінг-партнерів;

3.1.3. Надавати телекомунікаційні послуги абонентам інших операторів (роумінг-партнерів) з рівнем якості не гіршим, ніж для власних абонентів, за умови тотожності налаштувань для кожної абонентської послуги;

3.1.4. Дотримуватись інших вимог законодавства.

3.2. Оператори, що надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку, повинні повідомляти Національну комісію , що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації про укладення та припинення дії договорів з національними роумінг-партнерами в місячний строк після їх укладання та припинення.

{ Пункт 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 69 ( z0300-17 ) від 07.02.2017 }

IV. Досудове врегулювання спорів

4.1. Досудове врегулювання спорів між сторонами, які виникають в ході виконання договору про надання послуги національного роумінгу, вирішуються шляхом проведення двосторонніх переговорів. Переговори проводяться уповноваженими представниками операторів після попереднього повідомлення однієї зі сторін про ініціювання проведення переговорів.

4.2. Якщо за результатами переговорів остаточно з'ясовано, що сторони договору не можуть дійти згоди, розбіжності сторін оформлюються у вигляді протоколу розбіжностей, після чого заявник може подати письмове звернення на адресу НКРЗІ щодо досудового вирішення спору відповідно до Закону ( 1280-15 ).

4.3. Досудове врегулювання спору, який виник при виконанні або розірванні договору про надання послуги національного роумінгу, здійснюється НКРЗІ у разі відсутності судового рішення по справі про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав та/або ухвали про відкриття провадження у зазначеній справі.

4.4. Розгляд питання щодо досудового врегулювання спору на засіданні НКРЗІ відбувається з обов'язковим запрошенням, а також у присутності обох сторін. При цьому відсутність однієї або обох сторін не є підставою для перенесення розгляду. За результатами розгляду НКРЗІ приймає рішення щодо врегулювання спору або про проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору згідно з Порядком проведення експертизи при досудовому врегулюванні спору, затвердженим рішенням НКРЗІ від 13.05.2010 N 217 ( z0525-10 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.2010 за N 525/17820.

4.5. Рішення НКРЗІ є обов'язковим для виконання учасниками спору.

У разі якщо прийняте рішення не задовольняє одну із сторін, зацікавлена сторона може звернутись до суду.

Директор Департаменту телекомунікацій В.П.Гресько

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси