Про затвердження титулу будови розкриття і підготовки заскидової частини та резервних запасів вугілля

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Титул від 22.08.2011 № 801-р

Про затвердження титулу будови розкриття і підготовки заскидової частини та резервних запасів вугілля

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 801-2011-р

Текст документа від 22.08.2011:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 22 серпня 2011 р. N 801-р Київ

Про затвердження титулу будови розкриття і підготовки заскидової частини та резервних запасів вугілля

1. Затвердити титул будови розкриття і підготовки заскидової частини і резервних запасів, будівництво якої розпочалося у 1988 році, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 568 ( 568-2009-р ) "Про затвердження титулу будови розкриття і підготовки заскидової частини та резервних запасів".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. N 801-р

ТИТУЛ будови розкриття і підготовки заскидової частини та резервних запасів, будівництво якої розпочалося у 1988 році

---------------------------------------------------------------------------------------

|Найменування будови (об'єкта) та |Частка державної власності у майні забудовника |

|її місцезнаходження: розкриття і |на 1 січня 2011 р. - 100 відсотків |

|підготовка заскидової частини та | |

|резервних запасів, державне | |

|підприємство "Вугільна компанія | |

|"Краснолиманська", м. Родинське | |

|Красноармійського району | |

|Донецької області | |

|-----------------------------------+-------------------------------------------------|

|Найменування забудовника: |Наявність робочої документації: |

|державне підприємство "Вугільна |загальна кошторисна вартість - 625185,1 тис. |

|компанія "Краснолиманська" |гривень, зокрема будівельно-монтажних робіт - |

| |347597,4 тис. гривень |

|-----------------------------------+-------------------------------------------------|

|Галузь: добування паливно- |Проектно-кошторисну документацію затверджено |

|енергетичних корисних копалин, |розпорядженням Кабінету Міністрів України від |

|добування вугілля, лігніту і |27 серпня 2008 р. N 1150 ( 1150-2008-р ) |

|торфу (код 10 згідно з КВЕД) | |

|( va375202-05 ) | |

|-----------------------------------+-------------------------------------------------|

|Сфера управління: |Генеральна проектна |

|Міненерговугілля |організація: ПАТ "Дондіпрошахт" |

|-----------------------------------| |

|Характер будівництва: | |

|реконструкція з метою | |

|підтримання діючої потужності | |

|-----------------------------------+-------------------------------------------------|

|Строки будівництва: |Генеральна підрядна організація: |

|1988-2014 роки |ВАТ "Донбасшахтобуд" |

|-----------------------------------| |

|Джерела фінансування: державний | |

|бюджет та інші джерела | |

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

| Показники | Згідно з |Виконано |Профінан- | Завдання за роками |

| будови | проектно- | на | совано |--------------------------------------|

| (об'єкта) |кошторисною| 1 січня |на 1 січня| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| | докумен- | 2011 р. | 2011 р. | | | | |

| | тацією | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|Потужність - | 2225 | | | | | | 2225 |

|вугілля, | | | | | | | |

|тис. тонн | | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|Вартість | 1208395,06| 64256 | 64256 |158110,8|210784,96|342100,21|433143,09|

|основних | | | | | | | |

|фондів, | | | | | | | |

|тис. гривень | | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|Капітальні | 1447255,12|273304,73|271934,47 | 62400 | 64450 |502100,21|546370,44|

|вкладення, | | | | | | | |

|тис. гривень | | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|Загальна | 1447255,12|273304,73|271934,47 | 62400 | 64450 |502100,21|546370,44|

|кошторисна | | | | | | | |

|вартість, | | | | | | | |

|тис. гривень | | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|у тому числі:| | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|будівельно- | 716411,16 |185849,55|185458,13 | 34760 |20397,15 |240854,15|234941,73|

|монтажних | | | | | | | |

|робіт | | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|устатковання,| 158682,94 | 29366,02| 28933 |11311,67|12965,65 |50260,78 |55211,84 |

|меблів та | | | | | | | |

|інвентарю | | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|інші витрати | 572161,02 | 58089,16| 57543,34 |16328,33| 31087,2 |210985,28|256216,87|

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|Із загального| | | | | | | |

|обсягу | | | | | | | |

|капітальних | | | | | | | |

|вкладень за | | | | | | | |

|рахунок, | | | | | | | |

|тис. гривень:| | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|державного | | 156247 | 156418,4 | 32400 | | | |

|бюджету | | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|місцевого | | | | | | | |

|бюджету | | | | | | | |

|-------------+-----------+---------+----------+--------+---------+---------+---------|

|інших джерел | |117057,73|115516,07 | 30000 | 64450 |502100,21|546370,44|

---------------------------------------------------------------------------------------

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси