Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 серпня 2011 р. № 835 Київ Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 808 від 06.08.2012, № 379 від 27.05.2015} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 978 від 14.09.2011 № 414 від 23.05.2012 № 808 від 06.08.2012 № 1217 від 05.12.2012 № 726 від 02.10.2013 № 661 від 26.11.2014 № 379 від 27.05.2015 № 609 від 05.08.2015 № 782 від 30.09.2015 № 205 від 21.03.2016 № 917 від 23.11.2016 № 374 від 31.05.2017 № 836 від 08.11.2017 № 783 від 21.08.2019 № 1141 від 04.12.2019 № 455 від 03.06.2020 № 948 від 09.10.2020 № 393 від 21.04.2021 № 821 від 28.07.2021 № 1417 від 23.12.2021 № 1077 від 27.09.2022 № 665 від 30.06.2023 № 801 від 01.08.2023} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити: {Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012} розмір плати за надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами платних адміністративних послуг згідно з додатком 1; перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами, згідно з додатком 2. перелік адміністративних послуг, що надаються Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами на безоплатній основі, згідно з додатком 3. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 808 від 06.08.2012; в редакції Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013} {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015} 2. Установити, що: 1) до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів: адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим цією постановою, надаються територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів; функції з ведення Поземельної книги, передбачені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598), покладаються на територіальні органи Державного комітету із земельних ресурсів; 2) оплата послуг здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”; {Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 783 від 21.08.2019} 3) повернення коштів за ненадані послуги здійснюється у встановленому законодавством порядку; 4) адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга. {Пункт 2 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 31.05.2017} {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012} 3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 {Порядок справляння плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг виключено на підставі Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012} {Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 21.08.2019} Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 783) ПЕРЕЛІК платних адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами Найменування послуги Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуги {Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} 2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 1) витягів з Державного земельного кадастру про: Закон України “Про Державний земельний кадастр” землі в межах адміністративно-територіальних одиниць обмеження у використанні земель обмеження у використанні земель з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі земельну ділянку з: - відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, включно з іншими відомостями, внесеними до Поземельної книги, а також відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Закони України “Про Державний земельний кадастр” та “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” - усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., а також відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці (за наявності), та посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр” 2) довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) Закон України “Про Державний земельний кадастр” 3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру {Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 821 від 28.07.2021} 4. Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення -“- {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 808 від 06.08.2012; в редакції Постанови КМ № 1217 від 05.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 205 від 21.03.2016, № 917 від 23.11.2016; в редакції Постанови КМ № 783 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 948 від 09.10.2020, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021, № 1077 від 27.09.2022, № 665 від 30.06.2023} Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 783) ПЕРЕЛІК адміністративних послуг, що надаються Держгеокадастром та його територіальними органами на безоплатній основі Найменування послуги Нормативно-правовий акт, відповідно до якого надається адміністративна послуга {Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ № 393 від 21.04.2021} 2. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України “Про оцінку земель” {Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 455 від 03.06.2020} {Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1141 від 04.12.2019} 5. Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” 6. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності Земельний кодекс України {Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021} 8. Погодження виконання робіт із знесення або перезакладки геодезичних пунктів Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” 9. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників Закон України “Про землеустрій” 10. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” 11. Прийняття рішення про видачу, анулювання, зупинення дії, поновлення кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника Закон України “Про землеустрій” 12. Прийняття рішення про видачу, анулювання, зупинення дії, поновлення кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-геодезиста Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” 13. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр” 14. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру -“- 15. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу -“- 16. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу -“- 17. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення Земельний кодекс України та Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” 18. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України Закон України “Про Державний земельний кадастр” 19. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу -“- 20. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу -“- 21. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу -“- 22. Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі -“- {Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 801 від 01.08.2023} {Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ № 665 від 30.06.2023} 25. Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача Земельний кодекс України 26. Державна реєстрація меліоративної мережі (змін до відомостей про неї) з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр” 27. Державна реєстрація складової частини меліоративної мережі (змін до відомостей про неї) з видачею витягу з Державного земельного кадастру -“- 28. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади -“- {Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ № 978 від 14.09.2011; в редакції Постанов КМ № 808 від 06.08.2012, № 1217 від 05.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 726 від 02.10.2013, № 661 від 26.11.2014, № 379 від 27.05.2015, № 782 від 30.09.2015, № 205 від 21.03.2016, № 836 від 08.11.2017; в редакції Постанови КМ № 783 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1141 від 04.12.2019, № 455 від 03.06.2020, № 393 від 21.04.2021, № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021, № 1077 від 27.09.2022, № 665 від 30.06.2023, № 801 від 01.08.2023} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 1. У пункті 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2000 р., № 28, ст. 1167; 2004 р., № 24, ст. 1584; 2005 р., № 33, ст. 1989; 2008 р., № 29, ст. 926, № 86, ст. 2876, ст. 2890; 2009 р., № 8, ст. 242; 2010 р., № 58, ст. 2025): в абзаці першому слово "Держкомзем" замінити словом "Мінагрополітики"; абзац другий після слів "землеоціночних робіт" доповнити словами ", оформлення їх результатів у електронному вигляді (формування обмінного файла)". {Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 609 від 05.08.2015} 3. Абзац другий пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2164), виключити. {Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 205 від 21.03.2016 }
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси