Про затвердження Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.07.2011 N 237 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 р. за N 986/19724 { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної авіаційної служби N 286 ( z0316-19 ) від 06.03.2019 } Про затвердження Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147) Відповідно до Повітряного кодексу України ( 3393-17 ), Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" ( 1629-15 ) та з метою впровадження в Україні європейських технічних правил і стандартів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147), що додаються. 2. Державній авіаційній службі України забезпечити: 2.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 2.2. Доведення цього наказу до відома заінтересованих підприємств, установ, організацій, фізичних та юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з підтриманням льотної придатності авіаційної техніки. 3. Сертифікати навчальних закладів цивільної авіації з підготовки персоналу з технічного обслуговування повітряних суден залишаються чинними протягом встановленого в них терміну дії. 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.09.2004 N 38 ( z1218-04 ) "Про застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог JAR-147 - "Схвалене навчання/екзаменування з технічного обслуговування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.09.2004 за N 1218/9817. 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О. Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України Б.Колесніков ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Міністра промислової політики України - голова комісії з проведення реорганізацї С.В.Сиротюк Перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є.М.Суліма Перший заступник Голови - Голова ліквідаційної комісії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Г.Яцишина Перший заступник Керівника Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань Г.Осовий Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні О.В.Мірошниченко Заступник Голови Державної служби технічного регулювання України - заступник Голови комісії з реорганізації Держспоживстандарту України О.В.Пшеничка ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 27.07.2011 N 237 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2011 р. за N 986/19724 ПРАВИЛА схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147) I. Загальні положення 1.1. Ці Правила встановлюють технічні вимоги та процедури для компетентних органів щодо схвалення організацій з підготовки авіаційного персоналу до технічного обслуговування повітряних суден, включаючи будь-який компонент, що призначений для встановлення на них. 1.2. Ці Правила застосовуються до організацій, що здійснюють підготовку авіаційного персоналу до технічного обслуговування цивільного повітряного судна, а також компонентів, що призначені для встановлення на таке повітряне судно (далі - підготовка). 1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні: авіоніка - авіаційне і радіоелектронне обладнання повітряного судна; Агентство - Європейське Агентство з безпеки авіації (EASA); держава-член - держави - члени Європейського Союзу та Україна; компонент - будь-який двигун, гвинт, частина або прилад; організація - юридична особа, що здійснює підготовку авіаційного персоналу до технічного обслуговування цивільного повітряного судна, а також компонентів, що призначені для встановлення на таке повітряне судно. Така організація може бути заснована в Україні або за її межами; передпольотний огляд - огляд, що виконується перед вильотом для того, щоб впевнитися в придатності повітряного судна до запланованого польоту; технічне обслуговування - капітальний ремонт, ремонт, огляд, заміна, модифікація або усунення несправностей повітряного судна чи компонента або будь-яка комбінація цих робіт, за винятком передпольотного огляду; цивільне повітряне судно - повітряне судно, яке зареєстровано в Державному реєстрі цивільних повітряних суден. 1.4. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території України, компетентним органом щодо цих Правил є Державна авіаційна служба України. 1.5. Для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване поза межами території України та які здійснюють підготовку авіаційного персоналу до технічного обслуговування повітряних суден, зареєстрованих в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, компетентним органом щодо цих Правил є Державна авіаційна служба України. 1.6. До підписання міжнародного договору про взаємне визнання схвалень організацій з підготовки до технічного обслуговування між Україною та державами - членами Європейського Союзу положення глави 1.(147.1) стандарту EASA Part-147 в Україні не застосовуються. II. Технічні вимоги та процедури для компетентних органів (Part-147) Стандарт EASA Part-147 Зміст 1. (147.1) 2. (Частина А) Технічні вимоги 2.1. (Розділ A) загальні положення 2.1.1. (147.A.05) Сфера застосування 2.1.2. (147.A.10) Загальні положення 2.1.3. (147.A.15) Заява 2.2. (Розділ В) Вимоги до організації 2.2.1. (147.A.100) Вимоги до приміщень 2.2.2. (147.A.105) Вимоги до персоналу 2.2.3. (147.A.110) Документація інструкторів, екзаменаторів та експертів 2.2.4. (147.A.115) Обладнання для проведення підготовки 2.2.5. (147.A.120) Навчальний матеріал з технічного обслуговування 2.2.6 (147.A.125) Документація 2.2.7. (147.A.130) Процедури підготовки та система якості 2.2.8. (147.A.135) Екзамени 2.2.9. (147.A.140) Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування 2.2.10. (147.A.145) Права організації з підготовки до технічного обслуговування 2.2.11. (147.A.150) Зміни в організації з підготовки до технічного обслуговування 2.2.12. (147.A.155) Безперервна дія 2.2.13. (147.A.160) Виявлені невідповідності 2.3. (Розділ С) Схвалений базовий курс підготовки 2.3.1. (147.A.200) Схвалений базовий курс підготовки 2.3.2. (147.A.205) Екзамени з базових знань 2.3.3. (147.A.210) Оцінювання базових практичних навичок 2.4. (Розділ D) Підготовка на тип/завдання повітряного судна 2.4.1. (147.A.300) Підготовка на тип/завдання повітряного судна 2.4.2. (147.A.305) Екзамени з типу повітряного судна та оцінювання виконання завдань 3. (Частина В) Процедури для компетентних органів 3.1. (Розділ A) Загальні положення 3.1.1. (147.B.05) Сфера застосування 3.1.2. (147.B.10) Компетентний орган 3.1.3. (147.B.15) Прийнятні методи встановлення відповідності 3.1.4. (147.B.20) Документування 3.1.5. (147.B.25) Винятки 3.2. (розділ В) Видача схвалення 3.2.1. (147.B.110) Процедура схвалення та зміни схвалення 3.2.2. (147.B.120) Процедура безперервної дії 3.2.3. (147.B.125) Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування 3.2.4. (147.B.130) Виявлені невідповідності 3.3. (Розділ С) Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування (147.B.200) Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування Додаток 1. (Доповнення I) Тривалість базового курсу підготовки Додаток 2. (Доповнення II) Схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до Part-147 - EASA Форма 11 ( za986-11 ) Додаток 3. (Доповнення III) Зразок сертифіката про підготовку ( za986-11 ) 1. (147.1) Для цілей цих Правил компетентним органом є: 1) для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване на території держави-члена, - орган, призначений державою-членом; 2) для організацій, основне місце здійснення діяльності яких розташоване у третій країні, - Агентство. 2. (Частина A) Технічні вимоги 2.1. (Розділ A) Загальні положення 2.1.1. (147.A.05) Сфера застосування Ця частина встановлює вимоги до організацій, які мають намір отримати схвалення на проведення підготовки авіаційного персоналу до технічного обслуговування цивільного повітряного судна, а також компонентів, що призначені для встановлення на таке повітряне судно, та екзаменів згідно з Part-66 (далі - схвалення). 2.1.2. (147.A.10) Загальні положення Організація повинна бути зареєстрованою в установленому законодавством порядку юридичною особою або підрозділом юридичної особи. 2.1.3. (147.A.15) Заява (a) Заява про схвалення або про внесення змін до схвалення подається за формою і в спосіб, які встановлені компетентним органом. (b) Заява про схвалення або внесення змін до схвалення повинна містити таку інформацію: 1) повне найменування та місцезнаходження заявника; 2) місця розташування організації, за якими необхідне схвалення або внесення змін до схвалення; 3) запланований обсяг схвалення або зміна до обсягу схвалення; 4) прізвище, ім'я та підпис відповідального керівника організації; 5) дата складення заяви. 2.2. (Розділ B) Вимоги до організації 2.2.1. (147.A.100) Вимоги до приміщень (a) Розміри та конструкція приміщень повинні забезпечувати захист від несприятливих погодних умов і нормальне проходження всієї запланованої підготовки та екзаменів у будь-який встановлений день. (b) Для викладання теорії та проведення екзаменів з теоретичних знань повинно бути забезпечене повністю захищене придатне приміщення, відокремлене від інших приміщень. 1. Максимальна кількість студентів будь-якого курсу, які проходять підготовку з теоретичних знань, не може перевищувати 28 осіб. 2. Розміри приміщення для проведення екзаменів мають бути такими, щоб жоден із студентів не мав змоги зі свого місця читати роботу або бачити екран комп'ютера іншого студента під час екзамену. (c) Вказане у параграфі (b) цієї статті приміщення повинно забезпечувати такі умови, які дадуть змогу студентам, не відволікаючись і не відчуваючи незручностей, зосередитися на підготовці або екзамені. (d) У разі проведення базового курсу підготовки повинні бути забезпечені майстерні для базової підготовки та/або приміщення для виконання технічного обслуговування, відокремлені від навчальних класів, для проведення практичних занять, передбачених запланованим курсом підготовки. Якщо організація не має можливостей забезпечити наявність таких приміщень, вона може домовитися з іншою організацією щодо забезпечення майстерень та/або приміщень для виконання технічного обслуговування. У такому випадку необхідно укласти з такою організацією письмовий договір, в якому вказуються умови доступу до приміщень та користування ними. Компетентний орган повинен мати доступ до усіх таких організацій, при цьому забезпечення доступу має бути відображене у вищезазначеному письмовому договорі. (e) У разі проведення курсу підготовки на тип/завдання повітряного судна необхідно забезпечити доступ до відповідних приміщень, де розміщується зразок типу повітряного судна, як визначено у параграфі 147.A.115(d) цих Правил. (f) Максимальна кількість студентів, які проходять практичні заняття, не може перевищувати 15 осіб на одну особу, яка здійснює нагляд, або експерта з оцінювання практичних навичок. (g) Інструктори, екзаменатори та експерти з оцінювання практичних навичок повинні бути забезпечені офісними приміщеннями, обладнаними згідно зі стандартом, що дасть їм змогу, не відволікаючись і не відчуваючи незручностей, підготуватися до виконання своєї роботи. (h) Необхідно забезпечити надійне місце для зберігання екзаменаційної документації з підготовки. Умови зберігання таких документів мають забезпечити належний стан документів протягом встановленого періоду згідно зі статтею 147.A.125 цих Правил. Приміщення для зберігання документації та офісні приміщення можуть бути об'єднані за умови забезпечення належної безпеки. (i) Необхідно створити бібліотеку з належними технічними матеріалами відповідно до обсягу та рівня підготовки, яка проводиться. 2.2.2. (147.A.105) Вимоги до персоналу (a) Організація повинна призначити відповідального керівника, який наділений корпоративними повноваженнями щодо забезпечення фінансування та виконання всіх зобов'язань з підготовки згідно з вимогами, встановленими цими Правилами. (b) Повинна бути призначена особа або група осіб, відповідальна за забезпечення відповідності організації вимогам цих Правил. Така особа (група осіб) повинна бути підзвітна відповідальному керівнику організації. Така особа (головна особа з групи осіб) може також бути відповідальним керівником за умови виконання нею вимог до відповідального керівника, визначених у параграфі (a) цієї статті. (c) Організація повинна укласти договір з достатньою кількістю персоналу для планування/виконання теоретичної та практичної підготовки, проведення екзаменів і оцінювання практичних навичок відповідно до схвалення. (d) Обмежуючи дію параграфа (c) цієї статті, у разі залучення іншої організації для проведення практичної підготовки та оцінювання персонал такої організації може призначатися для проведення практичної підготовки та оцінювання. (e) Будь-яка особа може виконувати будь-яку комбінацію функцій інструктора, екзаменатора та експерта з оцінювання практичних навичок за умови відповідності параграфу (f) цієї статті. (f) Досвід і кваліфікація інструкторів, екзаменаторів знань і експертів з оцінювання практичних навичок встановлюються згідно з офіційно визнаними критеріями або згідно з процедурою і стандартом, погодженими компетентним органом. (g) Екзаменатори та експерти з оцінювання практичних навичок повинні бути зазначені у Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування для прийняття такого персоналу. (h) Інструктори та екзаменатори знань повинні не рідше ніж кожні 24 місяці проходити підвищення кваліфікації з питань сучасної технології, практичних навичок, людського фактора та новітніх методик підготовки щодо знань, які викладаються або перевіряються. 2.2.3. (147.A.110) Документація інструкторів, екзаменаторів та експертів (a) Організація повинна зберігати в актуальному стані документацію всіх інструкторів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок. Ця документація повинна відображати інформацію стосовно досвіду та кваліфікації, отримання підготовки та подальше підвищення кваліфікації зазначених осіб. (b) На всіх інструкторів, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок складаються відповідні довідкові файли. 2.2.4. (147.A.115) Обладнання для проведення підготовки (a) Кожний навчальний клас повинен бути оснащений відповідним обладнанням для презентації матеріалу такого масштабу, який забезпечує студентам можливість вільно розбирати тексти, креслення, діаграми та малюнки з будь-якого місця у навчальному класі. Обладнання для презентації повинне включати характерні тренажерні пристрої, щоб допомогти студентам зрозуміти зміст предмета, за умови, що такі пристрої вважаються корисними для досягнення такої мети. (b) Майстерні для базової підготовки та/або приміщення для виконання технічного обслуговування, вказані у параграфі 147.A.100(d) цих Правил, повинні бути забезпечені усім необхідним інструментом та обладнанням для проведення схваленого обсягу підготовки. (c) Майстерні для базової підготовки та/або приміщення для виконання технічного обслуговування, вказані у параграфі 147.A.100(d) цих Правил, повинні бути забезпечені добіркою зразків повітряних суден, двигунів, частин повітряних суден та обладнання авіоніки. (d) Організація, як вказано у параграфі 147.A.100(e) цих Правил, повинна мати доступ до повітряних суден відповідного типу. Дозволяється використовувати тренажерні пристрої, якщо вони забезпечують відповідні стандарти підготовки. 2.2.5. (147.A.120) Навчальний матеріал з технічного обслуговування (a) Студент повинен бути забезпечений матеріалами з курсу підготовки до технічного обслуговування та охоплювати у разі необхідності: 1) навчальний план базових знань, що визначений у Part-66 для відповідної категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна; 2) зміст курсу підготовки на тип повітряного судна, що вимагається Part-66 для відповідного типу повітряного судна та категорії або підкатегорії свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна. (b) Студенти повинні мати доступ до зразків документації з технічного обслуговування та технічної інформації бібліотеки згідно з параграфом 147.A.100(i) цих Правил. 2.2.6. (147.A.125) Документація Організація повинна зберігати документацію з підготовки, екзаменування і оцінювання практичних навичок стосовно всіх студентів не менше ніж протягом п'яти років після закінчення курсу такими студентами. 2.2.7. (147.A.130) Процедури підготовки та система якості (a) Організація повинна встановити процедури, які є прийнятними для компетентного органу, з метою забезпечення відповідних стандартів підготовки та відповідності зазначеної організації відповідним вимогам цих Правил. (b) Організація повинна створити систему якості, що включає: 1) функцію незалежного аудиту для відстеження стандартів підготовки, достовірності екзаменів з теоретичних знань та оцінювання практичних навичок, відповідності процедурам та достатності процедур; 2) систему зворотного зв'язку для повідомлення виявлених аудитом невідповідностей уповноваженій особі (особам) та надалі відповідальному керівникові, згаданому в параграфі 147.A.105(a) цих Правил, для вжиття за потреби корегувальних заходів. 2.2.8. (147.A.135) Екзамени (a) Екзаменаційний персонал повинен забезпечити безпеку всіх екзаменаційних питань. (b) Студент, який порушив правила чесного складання екзамену або який мав при собі матеріали, що стосуються предмета екзамену, крім екзаменаційних паперів та дозволеної відповідної документації, повинен бути відсторонений від складання екзамену і може бути допущений до складання екзамену не раніше ніж через 12 місяців з дати інциденту. Компетентний орган повинен бути докладно поінформований про кожний такий інцидент упродовж одного календарного місяця. (c) Екзаменатор, який підказує студентові відповіді на запитання, відсторонюється від виконання своїх обов'язків, а екзамен вважається недійсним. Упродовж одного календарного місяця необхідно повідомити компетентний орган про такий випадок. 2.2.9. (147.A.140) Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування (a) Організація повинна розробити Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування, що описує організацію і її процедури, та виконувати положення такого Керівництва. Зазначене Керівництво повинно містити таку інформацію: 1) твердження, підписане відповідальним керівником, яке засвідчує, що Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування та всі інші пов'язані з ним керівництва визначають відповідність організації вимогам цих Правил і ця відповідність забезпечуватиметься в будь-який момент; 2) посада (посади) та прізвище (прізвища) особи (осіб), призначеної (призначених) відповідно до параграфа 147.A.105(b) цих Правил; 3) обов'язки та відповідальність особи (осіб), вказаної (вказаних) у підпараграфі 2 цього параграфа, включаючи перелік питань, з яких вони можуть звертатися безпосередньо до компетентного органу від імені організації; 4) структура організації із зазначенням підпорядкованості особи (осіб) згідно з підпараграфом 2 цього параграфа; 5) перелік інструкторів з підготовки, екзаменаторів та експертів з оцінювання практичних навичок; 6) загальний опис навчальних і екзаменаційних приміщень, місця розташування яких вказані в сертифікаті схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування, а також за потреби будь-які інші місця розташування організації відповідно до вимог параграфа 147.A.145(b) цих Правил; 7) перелік курсів підготовки до технічного обслуговування, що становлять базу для набуття схвалення; 8) порядок внесення змін до Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування; 9) процедури організації відповідно до вимог параграфа 147.A.130(a) цих Правил; 10) порядок здійснення контролю за організацією відповідно до вимог параграфа 147.A.145(c) цих Правил, у разі коли організація отримала повноваження на проведення підготовки, екзаменування та оцінювання практичних навичок у місцях розташування організації, інших, ніж вказані у параграфі 147.A.145(b) цих Правил; 11) перелік місць розташування організації відповідно до параграфа 147.A.145(b) цих Правил; 12) за потреби перелік організацій, вказаних у параграфі 147.A.145(d) цих Правил. (b) Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування і всі подальші зміни до нього повинні бути схвалені компетентним органом. (c) Незважаючи на положення параграфа (b) цієї статті, незначні зміни до Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування можуть схвалюватися в порядку, передбаченому в такому Керівництві (процедура непрямого схвалення). 2.2.10. (147.A.145) Права організації з підготовки до технічного обслуговування (a) Організація може здійснювати такі види навчальної діяльності, на які вона має схвалення та відповідно до Керівництва організації з підготовки до технічного обслуговування: 1) базові курси підготовки відповідно до програми Part-66 або їх частини; 2) курси підготовки на тип/завдання повітряного судна відповідно до Part-66; 3) приймання екзаменів за дорученням компетентного органу, включаючи екзамени для студентів, які не проходили базові курси підготовки або курси підготовки на тип/завдання повітряного судна у цій організації; 4) видача сертифікатів визнання відповідно до вимог додатка 3 до цих Правил за результатами успішного завершення схвалених базових курсів підготовки або курсів підготовки на тип/завдання повітряного судна та складання екзаменів, вказаних у підпараграфах (1), (2) та (3) параграфа (а) цієї статті. (b) Підготовку, екзаменування знань та оцінювання практичних навичок дозволяється проводити тільки в місцях розташування організації, вказаних у сертифікаті схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування, та/або в місцях розташування організації, вказаних у Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування. (c) Обмежуючи дію параграфа (b) цієї статті, організація може проводити підготовку, екзаменування та оцінювання практичних навичок у інших місцях розташування організації, ніж зазначені у параграфі (b) цієї статті, згідно з процедурою контролю, яка наведена у Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування. Такі місця розташування організації не потрібно відображати у Керівництві організації з підготовки до технічного обслуговування. (d) 1. Організація має право укладати договори підряду на проведення базової теоретичної підготовки, підготовки на тип/завдання повітряного судна, а також проведення відповідного екзаменування з іншою організацією, яка не є організацією з підготовки до технічного обслуговування, тільки під контролем системи якості організації. 2. Проведення базової теоретичної підготовки та екзаменування за договорами підряду обмежуються модулями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 та 10 додатка 1 до Part-66. 3. Підготовка на тип/завдання повітряного судна та екзаменування за договорами підряду обмежуються силовою установкою та системами авіоніки. (e) Організація не може бути схвалена для проведення екзаменування, якщо не схвалена для проведення відповідної підготовки. 2.2.11. (147.A.150) Зміни в організації з підготовки до технічного обслуговування (a) Організація повинна повідомляти компетентний орган про заплановані зміни, які впливають на схвалення, до того, коли такі зміни буде введено в дію, щоб дати змогу компетентному органу визначити безперервність відповідності організації вимогам цих Правил та у разі потреби внести відповідні зміни до сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування. (b) Компетентний орган може встановити умови, за яких можливе продовження діяльності організації у разі введення таких змін, або може дійти висновку, що дію сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування необхідно призупинити. (c) Неповідомлення компетентного органу про такі зміни може призвести до призупинення дії або анулювання сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування, починаючи від дати запровадження таких змін. 2.2.12. (147.A.155) Безперервна дія (a) Схвалення повинно видаватися на необмежений строк і залишається чинним за таких умов: 1) організація відповідає вимогам цих Правил в частині положень, що стосуються опрацювання встановлених невідповідностей згідно зі статтею 147.B.130 цих Правил; 2) компетентному органові надано доступ до організації з метою визначення безперервності відповідності такої організації вимогам цих Правил; 3) сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування не було здано або анульовано. (b) У разі здавання або анулювання сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування він підлягає поверненню до компетентного органу. 2.2.13. (147.A.160) Виявлені невідповідності (a) До невідповідностей 1-го рівня належать одна або декілька невідповідностей такого типу: 1) будь-яка значна невідповідність у процесі екзаменування, внаслідок чого екзаменування може бути визнане недійсним; 2) відмова надати компетентному органові доступ до приміщень організації в робочий час після двох письмових запитів; 3) відсутність відповідального керівника організації; 4) значна невідповідність процесу підготовки. (b) До невідповідностей 2-го рівня належать всі інші невідповідності процесу підготовки, крім невідповідностей 1-го рівня. (c) Після отримання повідомлення про невідповідності згідно зі статтею 147.B.130 цих Правил власник сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування повинен розробити план корегувальних дій і забезпечити виконання корегувальних дій, які задовольнять компетентний орган, протягом строку, погодженого із цим органом. 2.3.(Розділ C) Схвалений базовий курс підготовки 2.3.1. (147.A.200) Схвалений базовий курс підготовки (a) Схвалений базовий курс підготовки складається з теоретичної підготовки, екзаменування, практичної підготовки та практичного оцінювання. (b) Елемент теоретичної підготовки повинен охоплювати предмети, які необхідні для отримання свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряного судна категорії або підкатегорії A, B1 або B2 відповідно до Part-66. (c) Елемент екзаменування має охоплювати типову вибірку з предметів підготовки, які входять до елементу підготовки, передбаченого параграфом (b) цієї статті. (d) Елемент практичної підготовки має охоплювати практичне користування звичайними інструментами/обладнанням, розбирання/складання типової добірки частин повітряного судна та участь у типових роботах з технічного обслуговування, що виконуються відповідно до окремого закінченого Модуля Part-66. (e) Елемент практичного оцінювання має охоплювати практичну підготовку і визначати, чи може студент кваліфіковано користуватися інструментами, обладнанням та виконувати роботи згідно з керівництвами з технічного обслуговування. (f) Тривалість базових курсів підготовки повинна відповідати вимогам додатка 1 до цих Правил. (g) Тривалість курсів перепідготовки між категоріями (підкатегоріями) свідоцтва персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, виданого згідно з Part-66, визначається на підставі аналізу плану базової підготовки та відповідної необхідної практичної підготовки. 2.3.2. (147.A.205) Екзамени з базових знань Екзамени з базових знань повинні: (a) відповідати вимогам Part-66; (b) проводитися без використання навчальних конспектів; (c) охоплювати типову добірку з предметів окремого модуля підготовки, який викладався згідно з Part-66. 2.3.3. (147.A.210) Оцінювання базових практичних навичок (a) Оцінювання базових практичних навичок виконується під час базового курсу підготовки призначеними експертами з оцінювання практичних навичок після закінчення кожного етапу роботи в практичних майстернях/приміщеннях з виконання технічного обслуговування. (b) Студент має досягти прохідного рівня відповідно до параграфа 147.A.200(e) цих Правил. 2.4. (Розділ D) Підготовка на тип/завдання повітряного судна 2.4.1. (147.A.300) Підготовка на тип/завдання повітряного судна Організація повинна отримати схвалення для проведення підготовки на тип/завдання повітряного судна за умови відповідності вимогам статті 66.A.45 Part-66. 2.4.2. (147.A.305) Екзамени з типу повітряного судна та оцінювання виконання завдань Організація, яка схвалена згідно зі статтею 147.A.300 цих Правил для проведення підготовки на тип повітряного судна, повинна проводити екзаменування з типу повітряного судна або оцінювання виконання завдання, які визначені у Part-66, за умови відповідності вимогам стандарту для типу повітряного судна та/або завдання, який визначений у статті 66.A.45 Part-66. 3. (Частина B) Процедури для компетентних органів 3.1. (розділ A) Загальні положення 3.1.1. (147.B.05) Сфера застосування Ця частина встановлює адміністративні вимоги, якими мають керуватися компетентні органи, відповідальні за застосування та нагляд за виконанням вимог глави 2 (частина А) цих Правил. 3.1.2. (147.B.10) Компетентний орган (a) Загальні вимоги Держава-член визначає компетентний орган, на який покладаються обов'язки щодо видачі, продовження, внесення змін, призупинення дії або анулювання сертифікатів схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування відповідно до Part-147. Такий компетентний орган повинен розробити та затвердити документовані процедури та власну структуру. (b) Ресурси Компетентний орган має бути належним чином забезпечений персоналом для виконання вимог цих Правил. (c) Процедури Компетентний орган має встановити процедури, які докладним чином описують, як досягається відповідність вимогам цих Правил. Процедури необхідно періодично переглядати та вносити до них зміни з метою забезпечення їх сталої відповідності вимогам цих Правил. (d) Кваліфікація і підготовка Весь персонал, задіяний у схваленнях, пов'язаних з Part-147, повинен: 1) мати відповідну кваліфікацію і всі необхідні знання, досвід і підготовку для виконання покладених на нього завдань; 2) пройти підготовку та поточну підготовку з Part-66 і Part-147, включаючи ознайомлення з їх поняттями та стандартами. 3.1.3. (147.B.15) Прийнятні методи встановлення відповідності Агентство розробляє прийнятні методи встановлення відповідності, які можуть бути використані компетентним органом для встановлення відповідності організації вимогам цих Правил. У разі використання прийнятних методів встановлення відповідності відповідні вимоги цих Правил вважаються виконаними. 3.1.4. (147.B.20) Документування (a) Компетентний орган має запровадити систему документування, яка дає змогу належним чином простежити процес видачі, поновлення, продовження, зміни, призупинення дії або анулювання кожного сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування. (b) Документація з нагляду за організацією повинна містити як мінімум: 1) заяву про схвалення організації; 2) сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування з усіма змінами; 3) копію програми аудиту з позначенням дат запланованих та вже проведених аудитів; 4) документацію з постійного нагляду, включаючи документацію усіх аудитів; 5) копії всього відповідного листування; 6) докладну інформацію щодо будь-яких винятків та санкцій; 7) будь-які повідомлення від інших компетентних органів, що стосуються нагляду за діяльністю даної організації; 8) Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування та зміни до нього. (c) Мінімальний термін зберігання документів, що вказані у параграфі (b) цієї статті, становить чотири роки. 3.1.5. (147.B.25) Винятки (a) Компетентний орган може звільнити державний навчальний заклад від вимог: 1) зазначених у статті 147.A.10 цих Правил; 2) мати відповідального керівника за умови, що призначена керівна особа для управління організацією матиме достатні фінансові можливості для діяльності організації відповідно до вимог Part-147; 3) мати ресурси в частині системи якості щодо незалежного аудиту за умови, що відповідна державна інспекція навчальних закладів проводить аудит організації з періодичністю, що встановлена цими Правилами. (b) Усі звільнення від вимог, що надаються відповідно до статті 10(3) Регламенту Європейського Парламенту та Ради від 20.02.2008 N 216, повинні бути задокументовані і зберігатися компетентним органом. 3.2. (Розділ B) Видача схвалення Цей розділ встановлює вимоги щодо видачі або зміни схвалення організації. 3.2.1. (147.B.110) Процедура схвалення та зміни схвалення (a) У разі отримання заяви на схвалення чи зміну схвалення організації компетентний орган повинен: 1) оцінити Керівництво організації з підготовки до технічного обслуговування; 2) перевірити відповідність організації вимогам Part-147. Усі встановлені невідповідності повинні бути задокументовані та доведені до відома заявника в письмовій формі. Усі невідповідності повинні бути усунені згідно зі статтею 147.B.130 цих Правил до видачі сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування. Реєстраційний номер повинен бути включений до сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування у спосіб, який визначений Агентством. 3.2.2. (147.B.120) Процедура безперервної дії (a) Повний аудит кожної організації щодо відповідності вимогам цих Правил повинен проводитися з періодичністю, яка не перевищує 24 місяці. (b) Невідповідності повинні опрацьовуватися відповідно до статті 147.B.130 цих Правил. 3.2.3. (147.B.125) Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування Сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування повинен відповідати формі, наведеній в додатку 2 до цих Правил. 3.2.4. (147.B.130) Виявлені невідповідності (a) Невиконання корегувальних дій щодо невідповідностей 1-го рівня в триденний термін від дати письмового повідомлення тягне за собою повне або часткове анулювання, призупинення дії або накладення обмежень компетентним органом на сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування. (b) Компетентний орган повинен вжити заходів щодо повного або часткового анулювання, накладення обмежень або призупинення дії сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування у разі недотримання строку, який був наданий компетентним органом для усунення невідповідностей 2-го рівня. 3.3. (Розділ C) Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування (147.B.200) Анулювання, призупинення дії та обмеження схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування Компетентний орган повинен: (a) на обґрунтованих підставах призупинити дію сертифіката схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування у разі загрози безпеці авіації; або (b) призупинити дію, анулювати або обмежити сертифікат схвалення організації з підготовки до технічного обслуговування та екзаменування згідно зі статтею 147.B.130 цих Правил. Директор Департаменту безпеки Ю.В.Гержод Додаток 1 до Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147) Доповнення I ТРИВАЛІСТЬ базового курсу підготовки Мінімальна тривалість повних базових курсів ------------------------------------------------------------------ |Базовий курс |Тривалість (в годинах) | Частина теоретичної | | | | підготовки (у %) | |-------------+-----------------------+--------------------------| | A1 | 800 | від 30 до 35 | |-------------+-----------------------+--------------------------| | A2 | 650 | від 30 до 35 | |-------------+-----------------------+--------------------------| | A3 | 800 | від 30 до 35 | |-------------+-----------------------+--------------------------| | A4 | 800 | від 30 до 35 | |-------------+-----------------------+--------------------------| | B1.1 | 2400 | від 50 до 60 | |-------------+-----------------------+--------------------------| | B1.2 | 2000 | від 50 до 60 | |-------------+-----------------------+--------------------------| | B1.3 | 2400 | від 50 до 60 | |-------------+-----------------------+--------------------------| | B1.4 | 2400 | від 50 до 60 | |-------------+-----------------------+--------------------------| | B2 | 2400 | від 50 до 60 | ------------------------------------------------------------------ Додаток 2 до Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147) Доповнення II СХВАЛЕННЯ організації з підготовки до технічного обслуговування відповідно до Part-147 - EASA Форма 11 ( za986-11 ) Додаток 3 до Правил схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (Part-147) Доповнення III ЗРАЗОК сертифіката про підготовку ( za986-11 )
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси