Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.07.2011 N 239 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 р. за N 967/19705 Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України Відповідно до підпункту 4.10.40 підпункту 4.10 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581 ( 581/2011 ), НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 08.05.2007 N 381 ( z0705-07 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 за N 705/13972, що додаються. 2. Державній авіаційній службі України: 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Довести цей наказ до відома підприємств, організацій та установ цивільної авіації України, які забезпечують технічну експлуатацію наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О. Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України Б.Колесніков ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва М.Бродський ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства інфраструктури України 27.07.2011 N 239 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 р. за N 967/19705 ЗМІНИ до Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України ( z0705-07 ) 1. Пункт 1.5 глави 1 доповнити новими термінами, розмістивши їх в алфавітному порядку, такого змісту: "Доробка - проведення відповідних робіт на наземних засобах РТЗ з метою поліпшення їх тактичних, технічних та експлуатаційних характеристик, підвищення їх надійності, а також усунення конструкційних та виробничих недоліків. Модернізація - комплекс робіт з поліпшення технічних та експлуатаційних характеристик наземних засобів РТЗ із зміною/заміною окремих складових елементів більш досконалими". 2. У главі 2: 2.1. Абзац перший пункту 2.3.5 викласти в такій редакції: "2.3.5. Кожний випадок відмови наземного засобу РТЗ (каналу авіаційного електрозв'язку), який пов'язаний з безпекою польотів у системі організації повітряного руху, розслідується комісією, призначеною керівником підприємства ЦА (структурного підрозділу підприємства ЦА)". 2.2. Перше речення абзацу першого пункту 2.3.6 викласти в такій редакції: "2.3.6. Відмова наземного засобу РТЗ, яка не пов'язана з безпекою польотів у системі організації повітряного руху, розслідується комісією, призначеною керівником служби РТЗ". 2.3. У пункті 2.5.5 слово "категорій" виключити. 3. У главі 3: 3.1. У другому реченні пункту 3.8.1 слово "виконується" замінити словом "здійснюється". 3.2. Доповнити главу новим пунктом 3.10.14 такого змісту: "3.10.14. Підприємства ЦА повинні вести облік проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналом служб РТЗ". 4. У пункті 4 додатка 4 до Правил ( z0705-07 ) слова "(порушення безпеки та регулярності польотів)" виключити. 5. У додатку 6 до Правил ( z0705-07 ): пункт 1 доповнити новими підпунктами 1.19-1.21 такого змісту: "1.19. Журнал обліку засобів вимірювальної техніки і термінів їх калібрування (повірки). 1.20. Посвідчення придатності до експлуатації наземних засобів РТЗ. 1.21. Дозволи на право експлуатації наземних засобів РТЗ."; підпункти 2.4, 2.5 пункту 2 викласти в такій редакції: "2.4. Копії посвідчень придатності до експлуатації наземних засобів РТЗ. 2.5. Копії дозволів на право експлуатації наземних засобів РТЗ"; підпункт 2.26 пункту 2 викласти в такій редакції: "2.26. Виписка з журналу обліку засобів вимірювальної техніки і термінів їх калібрування (повірки).". 6. Пункт 3 розділу "До акта додаються" додатка 8 до Правил ( z0705-07 ) виключити. У зв'язку з цим пункти 4 та 5 вважати відповідно пунктами 3 та 4. 7. Таблицю "Норми електричних параметрів деяких кабелів електрозв'язку" додатка 13 виключити. 8. Пункт 1 додатка 22 доповнити новим абзацом такого змісту: "кількість продовжень терміну служби (ресурсу) ____________". Директор Департаменту безпеки Ю.Гержод
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси