Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 червня 2015 р. № 460 Київ Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України {Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 1400 від 17.12.2022} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 419 від 01.07.2016 № 714 від 22.09.2016 № 812 від 25.10.2017 № 1095 від 06.09.2017 № 987 від 04.12.2019 № 462 від 10.06.2020 № 387 від 21.04.2021 № 481 від 17.05.2021 № 937 від 08.09.2021 № 1148 від 03.11.2021 № 104 від 09.02.2022 № 227 від 06.03.2022 № 499 від 29.04.2022 № 772 від 07.07.2022 № 1400 від 17.12.2022 № 1499 від 30.12.2022 № 40 від 17.01.2023 № 153 від 14.02.2023 № 488 від 12.05.2023 № 846 від 11.08.2023} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, що додається. {Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 1400 від 17.12.2022} Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 р. № 1400) ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 1. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику: у сфері автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), мультимодальних перевезень, захисту критичної інфраструктури у секторах, за які відповідальне, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті; у сфері розвитку, будівництва, реконструкції, ремонту, облаштування та модернізації пунктів пропуску через державний кордон, їх утримання та експлуатації; у сфері державної регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, житлової політики; {Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 40 від 17.01.2023} у сфері благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, управління побутовими відходами; у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури; у сфері технічного регулювання у будівництві, ціноутворення у будівництві; у сфері з відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду; у сфері контролю житлово-комунального господарства; у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності. {Абзац дванадцятий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 153 від 14.02.2023} 2. Мінінфраструктури у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Мінінфраструктури є: 1) забезпечення формування та реалізація державної політики: у сфері автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, надання послуг поштового зв'язку; у сфері державної регіональної політики, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою; у сфері державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, надання послуги з управління побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві, державної політики ціноутворення у будівництві, зокрема щодо: - створення та функціонування системи стратегічного планування регіонального розвитку; - сприяння підвищенню конкурентоспроможності регіонів, забезпеченню ефективного використання їх внутрішнього потенціалу; - стимулювання регіонального розвитку та зменшення територіальної диференціації за показниками соціально-економічного розвитку; - відновлення регіонів, територій та інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; - формування ефективної системи інституційного забезпечення реалізації державної регіональної політики; - формування спроможних територіальних громад; - сприяння створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів; - здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги; - ведення галузевої звітності у сфері житлово-комунальних послуг; - благоустрою населених пунктів; - формування єдиної технічної, соціально-економічної політики у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; - погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тис. осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання; - управління побутовими відходами, участі у розробленні Національної стратегії управління відходами та Національного плану управління відходами; - участі у погодженні регіональних планів управління відходами; - здійснення нормування у будівництві з метою формування безпечного середовища для життя і здоров'я людини; - організації діяльності з планування територій на державному, регіональному та місцевому рівні; - проведення моніторингу стану розроблення та реалізації містобудівної документації на всіх рівнях; - визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації відповідного рівня; - ведення містобудівного кадастру на державному рівні; - проведення містобудівного моніторингу; - визначення критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва; 2) забезпечення формування та реалізації державної політики: у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України; у сфері розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту; у сфері дорожнього господарства; у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства; з питань технічного регулювання на транспорті; з питань перевезення небезпечних вантажів на транспорті; з питань безпеки на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті; з питань державного нагляду (контролю) за безпекою на авіаційному, автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та внутрішньому водному транспорті; з питань розвитку транспортної інфраструктури; у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів); у сфері мультимодальних перевезень; з питань захисту критичної інфраструктури у секторах, за які відповідальне Міністерство; у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, енергетичної ефективності та виконання інших завдань у зазначених сферах, визначених законодавством; {Підпункт 2 пункту 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023} 3) забезпечення формування державної політики: у сфері ведення та функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України; у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду; у сфері контролю житлово-комунального господарства; у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель; з питань інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови; 4) забезпечення технічного регулювання у сфері: транспорту; будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури; промисловості будівельних виробів (продукції); житлово-комунального господарства; ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, енергетичної ефективності; {Абзац шостий підпункту 4 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 153 від 14.02.2023} 5) участь у межах повноважень, передбачених законом: у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики; у плануванні та організації логістичного забезпечення сил оборони під час виконання завдань з оборони держави, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. 4. Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, зокрема на виконання міжнародних договорів України; 3) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції; 4) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 5) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президента України; 6) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах, які належать до його компетенції; 7) визначає пріоритети та здійснює заходи щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері: авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного, міського електричного транспорту, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та внутрішнього водного транспорту та у сфері використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, польотів, судноплавства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства; створення та забезпечення функціонування Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України; створення, впровадження та функціонування інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови; розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, надання послуг з управління побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві, ціноутворення у будівництві, відновлення та відбудови України після руйнувань, завданих військовою агресією Російської Федерації з 2014 року; архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю житлово-комунального господарства, забезпечення енергетичної ефективності будівель; 8) інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до його компетенції; 9) поширює соціальну рекламу у сфері туризму; 10) організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону; 11) бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури; 12) проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави; 13) затверджує і виконує прогнозні і програмні документи з питань розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, дорожнього господарства, поштового зв'язку, туризму і курортів в Україні, метрополітенів та міського електричного транспорту, а також розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, залізничного, морського та внутрішнього водного транспорту, з питань розвитку, будівництва, реконструкції, ремонту, облаштування та модернізації пунктів пропуску через державний кордон, їх утримання та експлуатації; 14) затверджує, вносить зміни до галузевих будівельних норм та визнає їх такими, що втратили чинність; 15) затверджує і виконує прогнозні і програмні документи з питань розвитку та розбудови національної транспортної мережі (міжнародних транспортних коридорів) в Україні, забезпечує інтеграцію національної транспортної системи до європейської та світової транспортних мереж; 16) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційно-кредитної та соціальної політики з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури, а також формує в межах компетенції пріоритети розвитку науки і техніки та інноваційно-інвестиційної політики; 17) бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у залученні інвестицій, проведенні аукціонів з відбору інвесторів для забезпечення реалізації проектів розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації у сферах, що належать до компетенції Мінінфраструктури, зокрема на концесійних умовах; 18) вносить Кабінету Міністрів України для затвердження фінансові плани підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень; 19) проводить моніторинг виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, та вживає заходів для поліпшення їх роботи; 20) затверджує: тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов'язані з ним послуги; тарифи на перевезення залізничним транспортом вантажів транзитом через територію України; тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень та перевезень швидкісними поїздами категорії Інтерсіті+ у вагонах першого класу); тарифи на спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, та послуги, які оплачуються у складі портових зборів; тариф на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих медіа; {Абзац шостий підпункту 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 846 від 11.08.2023} порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів; порядок створення та функціонування професійних пенсійних фондів у галузі транспорту; порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюються Мінінфраструктури; порядок утворення, підготовки і підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об'єднань), установ та організацій транспорту і транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період; порядок справляння, обліку та використання коштів від сплати портових зборів, крім використання коштів від сплати адміністративного збору; порядок справляння плати за проходження суден, установлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України; порядок визначення розміру автостанційного збору та вартості послуг, які надаються автостанцією перевізникові; порядок формування тарифів на послуги міського електричного транспорту; порядок здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення на залізничному транспорті; порядок оформлення проїзних і перевізних документів, розрахункових і звітних документів під час здійснення продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті; порядок проведення комплексу діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій, спрямованих на продовження строку експлуатації вантажних вагонів (крім вантажних вагонів підприємств технологічного залізничного транспорту, що призначені для переміщення вантажів у виробничих цілях у межах території таких підприємств), установленого виробником; порядок встановлення заборони на експлуатацію транспортних засобів на залізничному транспорті; порядок ведення обліку та проведення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті, а також пожеж на транспортних засобах залізничного транспорту; порядок призначення органів з оцінки відповідності для проведення робіт з підтвердження відповідності у сфері залізничного транспорту; порядок технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій на залізничному транспорті; порядок виходу локомотивів на станцію примикання; порядок обертання локомотивів і вагонів, що виходять на колії загальної мережі залізниць; порядок розроблення, погодження та затвердження технічних специфікацій оперативної сумісності у сфері залізничного транспорту; порядок застосування процедур оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту, систем управління функціонуванням такої інфраструктури та складових частин її технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення; порядок оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, тимчасове обмеження або припинення руху, а також про гідрометеорологічні та інші умови дорожнього руху; порядок розроблення та затвердження проектної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування і проведення її експертизи; порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку; порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської конференції міністрів транспорту та інших дозволів, передбачених міжнародними договорами України; порядок формування, затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування; порядок визначення класу комфортності автобусів, сфери їх використання за видами сполучення і режимом руху; порядок допуску до діяльності щодо здійснення міжнародних перевезень пасажирів або вантажів на автомобільному транспорті, а також затверджує акти, якими встановлюються форми бланків посвідчень і картки допуску на транспортний засіб для здійснення міжнародних автомобільних перевезень, та форму заяви про допуск до здійснення таких перевезень; порядок організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом; порядок організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні; порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками; порядок розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту загального користування; порядок оплати проїзду безпосередньо під час поїздки у рухомому складі; порядок узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів; порядок установлення відповідності виконавця послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та їх складових частин вимогам законодавства; порядок підтвердження професійної компетентності керівників та менеджерів, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту; порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів; порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів; порядок діяльності автостанцій; порядок проведення відповідно до вимог міжнародних договорів України перевірки конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, які використовуються під час здійснення міжнародних перевезень; порядок використання посвідчення державного інспектора на автомобільному транспорті; порядок проведення технічного розслідування катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному транспорті; порядок ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод на автомобільному, міському електричному транспорті, а також пожеж на зазначеному транспорті; порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх складових частин та обладнання; порядок ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання; порядок ведення інформаційної (автоматизованої) системи “Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів”; порядок видачі і носіння нагрудних знаків “Капітан” і “Старший механік; {Абзац п'ятдесят перший підпункту 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} правила дипломування осіб рядового складу екіпажів морських суден; {Абзац п'ятдесят другий підпункту 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} порядок видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних документів та знищення зіпсованих; порядок видачі, перевірки і визнання свідоцтва, що підтверджує наявність забезпечення відповідальності оператора ядерного судна щодо заподіяної ядерної шкоди; порядок здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення на морському та внутрішньому водному транспорті; {Абзац п'ятдесят шостий підпункту 20 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} порядок присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним Прапором України; порядок присвоєння судну назви та ідентифікаційного номера суднової станції супутникового зв'язку, позивного сигналу та номера вибірного виклику суднової станції; порядок реалізації майна, що становить багаж, не затребуваний протягом трьох місяців з дня приходу судна в порт призначення; порядок здійснення технічного нагляду; порядок видання обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контролює їх виконання; {Абзац шістдесят другий підпункту 20 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} порядок організації охорони морських та річкових портів; порядок звільнення судноводіїв від обов'язкового лоцманського проведення в районах обов'язкового лоцманського проведення; порядок оформлення приходу суден у морський порт, видачі дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту; порядок введення в обіг та виведення з обігу поштових марок; порядок створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів; порядок застосування для каботажних рейсів міжнародних договорів України щодо перевезення небезпечних вантажів у міжнародних рейсах; порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами; порядок підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, а також видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном; порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України; порядок використання ґрунту, вилученого у результаті шляхових робіт на внутрішніх водних шляхах; порядок присвоєння і нанесення на судно назви та унікального європейського ідентифікаційного номера судна внутрішнього плавання; порядок тимчасового зупинення дії кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія), інформування про це заінтересованих осіб; порядок встановлення невідповідності особи, якій видано кваліфікаційне посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, спеціального дозволу капітана (судноводія) встановленим вимогам; порядок ведення суднового журналу судна внутрішнього плавання; порядок ведення Реєстру зареєстрованих суднових журналів судна внутрішнього плавання; порядок визнання, припинення такого визнання, критерії відбору класифікаційних товариств, що здійснюють технічний нагляд за суднами внутрішнього плавання та проводять їх технічні огляди; порядок справляння лоцманського збору (плати за надання лоцманських послуг); порядок визначення мінімальних вимог до закладів, що здійснюють підготовку та перевірку професійної компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом; порядок підтвердження професійної компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом та вимоги до них; порядок внесення даних до інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами; порядок організації перевірки суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності Законом України “Про внутрішній водний транспорт”; порядок погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також проектів будівництва або виконання інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів; порядок уповноваження класифікаційного товариства (визнаної організації) на здійснення нагляду за виконанням на морських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства; порядок здійснення нагляду за виконанням на українських суднах вимог, встановлених законодавством України та міжнародними договорами України у сфері торгового мореплавства; порядок справляння збору за складення диспаші та його розмір; порядок ведення, надання відомостей з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг, включення до та виключення з реєстру аудиторів безпеки автомобільних доріг; порядок проведення перевірки та аудиту безпеки автомобільних доріг; порядок виявлення аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод; порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво; порядок ведення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України; порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла; інструкцію про порядок надання, використання і захисту кодів експедиторських організацій; інструкцію про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що виділяються для харчування членів екіпажів суден (інших транспортних засобів); інструкцію щодо організації ремонтно-відновних робіт під час ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях; інструкцію з улаштування та експлуатації залізничних переїздів; інструкцію з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях, підприємствах промислового залізничного транспорту; інструкцію із сигналізації на залізницях, підприємствах промислового залізничного транспорту; інструкцію про порядок розповсюдження, обліку, зберігання та звітності під час використання запірно-пломбувальних пристроїв, що застосовуються на залізничному транспорті для пломбування вагонів і контейнерів; інструкцію з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання; інструкцію про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України; інструкцію про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах; інструкцію щодо здійснення контролю за виконанням українськими судноплавними компаніями вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства; інструкцію щодо пломбування в морських і річкових портах України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять; інструкцію про реєстрацію ліній закордонного плавання; інструкцію про схвалення типів суднового радіо- і навігаційного обладнання; інструкцію щодо приймання і скидання водяного баласту в акваторії внутрішніх водних шляхів; інструкцію про порядок перевезення зброї та боєприпасів повітряним транспортом цивільної авіації; положення про метрологічну службу Мінінфраструктури; положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті; положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і внутрішньому водному транспорті; положення про систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті; положення про комісії з питань вилучення і реалізації залежаних вантажів; положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті; положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобільних транспортних засобів; положення про технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів; положення про підготовку та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення; {Абзац сто дев'ятнадцятий підпункту 20 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} положення про морських лоцманів; положення про лоцмана - оператора служби регулювання руху суден; положення про національного координатора навігаційних попереджень; положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах; положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі і винятковій (морській) економічній зоні України; положення про організацію і порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами в акваторіях, підхідних каналах до портів, суднобудівних і судноремонтних заводів, на судноплавних шляхах; положення про розслідування та облік транспортних подій на внутрішніх водних шляхах; положення про службу регулювання руху суден; положення про Національний центр дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден; {Абзац сто двадцять дев'ятий підпункту 20 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту; положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського та внутрішнього водного транспорту; положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу актів про відповідність портових засобів; {Абзац сто тридцять третій підпункту 20 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} положення про підготовку і перепідготовку морських лоцманів і лоцманів - операторів служб регулювання руху суден; положення про загін охорони морського порту та службу морської безпеки; положення про воєнізовану охорону на об'єктах морського і внутрішнього водного транспорту; положення про декларацію з охорони суден і портових засобів; положення про систему подачі сигналів судновими системами тривожного оповіщення; положення про інформаційну систему моніторингу надводної обстановки і руху морських суден; положення про систему суднових повідомлень та надання допомоги на морі; положення про присвоєння та підтвердження кваліфікації членів екіпажів суден внутрішнього плавання; положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті; положення про річкову інформаційну службу; положення про класифікацію, порядок розслідування та ведення обліку аварійних подій, пов'язаних із судноплавством; положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами; методику розрахунку розмірів ставок портових зборів, які справляються у морських портах; методику розрахунку тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; методику розрахунку об'єму ґрунту (мінеральної сировини), що вилучається у результаті проведення шляхових робіт та не використовується для їх виконання; нормативно-правові акти з питань узгодження нормативної документації (технічні умови) на конструкцію транспортних засобів, продукцію для транспортної галузі та транспортні послуги; річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п'ять років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства, та здійснює контроль за їх виконанням; форми звітності про оперативну діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства; програму із створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв'язку; нормативно-правові акти з експлуатаційної безпеки на залізничному транспорті, в метрополітенах, з організації експлуатаційної роботи та технічної експлуатації інфраструктури і рухомого складу на залізничному транспорті, акти з питань відкриття та проведення реконструкції пунктів пропуску через державний кордон на залізничних станціях, а також з питань установлення класифікації, порядку розслідування та обліку транспортних подій на залізничному транспорті; галузевий класифікатор транспортних послуг залізничного транспорту; методики і правила визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування; експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин на колісних шасі; технологічні норми проектування виробничих споруд і підприємств автомобільного транспорту; міжнародний сертифікат уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів (консультант, радник); міжнародний сертифікат технічного огляду колісного транспортного засобу; нормативно-правові акти, спрямовані на впровадження системи цифрових тахографів; строк і порядок зберігання вантажів у морських портах до прийняття їх одержувачем; технічний опис бланків документів членів екіпажів морських суден, суден внутрішнього плавання та малих суден; райони обов'язкового лоцманського проведення, категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення; перелік обов'язкового радіообладнання торговельних суден, які не здійснюють міжнародні рейси та не підпадають під вимоги Міжнародної конвенції СОЛАС-74/78; керівництво із застосування заходів контролю до іноземних суден, які відвідують порти України; типові посадові і робочі інструкції працівників автомобільного транспорту та положення про структурні підрозділи автотранспортних підприємств; порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання; положення про комісію із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), та положення про комісію з апеляцій; форму свідоцтва про встановлення готелю чи іншому об'єкту, що призначається для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), відповідної категорії; класифікацію морських і внутрішніх водних шляхів; типову інформацію щодо режиму входження суден до операційної акваторії причальних споруд річкового порту (термінала); розклад підйому, повороту, розкриття прогонових будівель судноплавних розвідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах для пропуску суден; технічні вимоги до суден внутрішнього плавання; технічні вимоги до морських суден; типову форму місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді; типову форму перевізного документа для перевезень внутрішніми водними шляхами у каботажних рейсах; правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і вантажу, а також тварин, птиці та інших вантажів, що підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, залізничним транспортом; правила проведення аварійно-рятувальних робіт на залізничному, повітряному, морському та внутрішньому водному транспорті (за погодженням з ДСНС); правила перебування осіб і виконання робіт у зонах підвищеної небезпеки; правила перевезення швидкопсувних вантажів і пошти залізничним транспортом; правила перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом; правила технічної експлуатації залізниць, міжгалузевого промислового залізничного транспорту, метрополітенів; правила експлуатації трамваїв і тролейбусів; правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні; правила розміщення та обладнання зупинок міського електричного і автомобільного транспорту; правила безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден; правила контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства; правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом; правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу морським транспортом; правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах; правила технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд; правила плавання в зоні дії служби регулювання руху суден і порядок руху суден у такій зоні; правила пропуску суден через судноплавні шлюзи; правила технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд; правила реєстрації операцій із шкідливими речовинами на суднах, у морських і річкових портах і терміналах; правила перевезення небезпечних вантажів на морському транспорті; правила перевезення небезпечних вантажів на внутрішніх водних шляхах; правила перевезення небезпечних вантажів у контейнерах; правила надання послуг у морських портах; правила супроводження матеріальних цінностей і пасажирів у контрольованих зонах авіапідприємств (аеропортах); правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом; правила пожежної безпеки на суднах; правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд внутрішніх водних шляхів; правила обслуговування пасажирів і багажу портами (терміналами); правила визначення мінімального безпечного складу екіпажу суден; правила контролю суден внутрішнього плавання; правила безперервної реєстрації історії судна; правила забезпечення засобами та устаткуванням, що необхідні для охорони здоров'я членів екіпажу на борту судна; перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України; перелік питань, уніфіковані форми актів перевірок та форми припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів; перелік елементів інфраструктури, системи управління її функціонуванням, складових частин технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення такої інфраструктури, що підлягають оцінці відповідності; перелік єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах; перелік портових засобів, які підпадають під дію Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів; перелік категорій посад працівників підприємств, установ та організацій морського та внутрішнього водного транспорту, заснованих на державній формі власності, для яких установлюються зразки форменого одягу і знаки розрізнення; перелік обов'язкового суднового навігаційного обладнання і систем для торговельних суден валовою місткістю менше 150 одиниць, які здійснюють рейси, та інших суден, що не здійснюють міжнародні рейси; перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), а також відповідні уніфіковані форми актів; перелік засобів поштового зв'язку, що застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування і підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства; перелік працівників оператора, яким надається право використовувати зброю, засоби самооборони та індивідуального захисту; перелік стратегічних об'єктів транспортної інфраструктури для морського та внутрішнього водного транспорту за поданням Адміністрації судноплавства для подальшого його подання відповідним правоохоронним органам та військовим формуванням з метою забезпечення у разі потреби додаткової охорони таких об'єктів; перелік даних про судно, що надаються, зокрема, за допомогою технічних суднових засобів; вимоги щодо використання автобусів за видами сполучень, режимами руху та протяжністю маршрутів, за параметрами пасажиромісткості, комфортності, технічних та екологічних показників; технологічні вимоги до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісного транспортного засобу; вимоги до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу; типові вимоги до обладнання, оснащення та програм підготовки закладів з підготовки моряків; {Абзац двісті двадцять четвертий підпункту 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} вимоги до навчально-тренажерних закладів, що здійснюють підготовку членів екіпажів суден внутрішнього плавання та малих суден; {Абзац двісті двадцять п'ятий підпункту 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1499 від 30.12.2022} вимоги щодо обладнання транспортних засобів поштового зв'язку та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення; вимоги щодо надання послуг поштового зв'язку; вимоги до освітніх програм, тренажерного обладнання, суден внутрішнього водного транспорту, що використовуються для виконання практичних завдань під час підготовки та складання іспиту; вимоги до заповнення лоцманської квитанції; зразки проїзних документів на автомобільному транспорті; зразки службових знаків розрізнення працівників автостанцій, робота яких пов'язана з обслуговуванням перевізників і пасажирів; зразки бланків типових суднових документів; зразки документів осіб командного складу і суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для зайняття посади на судні та ідентифікують їх власників; зразки форменого одягу та нагрудних знаків персоналу національного оператора поштового зв'язку; примірну форму договору між перевізником та автостанцією про надання послуг автостанцією, яким визначаються перелік та обсяги послуг, їх вартість і порядок проведення розрахунків; примірну форму договору про продаж квитків; примірну форму договору про здійснення нерегулярних перевезень та договору про організацію перевезень пасажирів приміськими і міжміськими маршрутами у межах території однієї області; форму дозволу на обслуговування автобусних маршрутів і порядок його видачі та анулювання; форму журналу реєстрації параметрів обслуговування на таксі і порядок його ведення; форму контрольного листка для внесення результатів оцінки технічного стану транспортного засобу водієм таксі, який є фізичною особою - підприємцем і здійснює перевезення самостійно, без використання найманої праці; форму списку осіб суднового екіпажу (суднова роль), списку пасажирів, суднового радіо- і машинного журналу та правила їх ведення; форму санітарного журналу і правила його ведення на суднах; форму лоцманської квитанції; форму суднового журналу; форму суднового білета; форму свідоцтва про виключення судна із Суднової книги України; форму свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України); форму свідоцтва про право власності на судно; порядок ведення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель; методику розроблення місцевих енергетичних планів; мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель; мінімальні вимоги до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії; методику розрахунку цільового показника економії енергії у будівлях органів державної влади; порядок моніторингу стану досягнення цільового показника економії енергії у будівлях органів державної влади; порядок розроблення проектної документації на реконструкцію, капітальний ремонт з метою термомодернізації; порядки, стандарти, норми і правила у сфері житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами, поховання, увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій; порядок розроблення та затвердження технічних умов у сфері питної води та питного водопостачання; методику визначення відсотка готовності для об'єктів незавершеного будівництва; {Абзац двісті п'ятдесят восьмий підпункту 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 488 від 12.05.2023} технічні регламенти і нормативні документи щодо теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (зокрема обладнання) та їх налаштування; у визначених законом випадках форму типових договорів у сфері житлово-комунального господарства; порядок інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності; обов'язковий перелік послуг, витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території; перелік національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”; перелік європейських документів з визначення прийнятності, які можуть застосовуватися для видачі висновку про технічну прийнятність; індекси балансової вартості об'єктів житлового фонду; порядок ведення та забезпечення моніторингу якості питної води і технічного стану об'єктів централізованого питного водопостачання та водовідведення; правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення; порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення; порядок повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин; порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації; методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії, а також послуги з управління побутовими відходами); порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку; порядок оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку/приладами - розподілювачами теплової енергії та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку; методику визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання; порядок прийняття приладу обліку на абонентський облік; методику роздільного збирання побутових відходів; типовий договір щодо пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою; методику визначення відновної вартості об'єкта благоустрою; правила утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів; правила утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, вулично-дорожньої мережі населених пунктів; типові правила благоустрою території населеного пункту; порядок утримання кладовищ та інших місць поховань; будівельні норми; типове положення про архітектурно-містобудівні ради; порядок внесення плати за проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, та її розміри; кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад і зміни до нього; порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форму енергетичного сертифіката; методику обстеження інженерних систем будівлі, що розробляється з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства; порядок ведення бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів; форму паспорта набору даних та структуру набору даних, що передбачені переліком наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних; методологію проектування, будівництва та реконструкції об'єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовах; разом з Мінекономіки склад та вимоги щодо змісту, порядок формування запиту на інформацію, що надходить з метою обміну інформацією між містобудівним кадастром та Державним земельним кадастром, порядок та структуру формування відповіді, форму обміну інформацією, обмінний формат даних, вимоги до коректності, відповідності та повноти інформації, процедуру взаємодії інформаційних систем, порядок внесення змін до встановлених вимог щодо обміну інформацією; порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів; порядок формування та ведення переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва; нормативно-правові акти з питань архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель; примірне положення про структурний підрозділ, утворений у складі уповноваженого органу містобудування та архітектури з метою забезпечення виконання функцій, пов'язаних з організацією замовлення розроблення, оновлення та затвердження містобудівної документації (змін до неї); перелік національних стандартів для цілей застосування Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”; перелік європейських документів з визначення прийнятності, які можуть застосовуватися для видачі висновку про технічну прийнятність, а також оприлюднює цей перелік; проектні загрози критичній інфраструктурі секторального рівня; плани взаємодії функціональних органів у сфері захисту критичної інфраструктури у відповідних секторах для всіх режимів функціонування критичної інфраструктури; плани взаємодії та підтримання життєво важливих функцій на випадок порушення функціонування об'єктів критичної інфраструктури; норми і регламенти захисту критичної інфраструктури у відповідних секторах критичної інфраструктури; проектні загрози критичній інфраструктурі об'єктового рівня у відповідних секторах; 21) перевіряє, переглядає та скасовує: стандарти в галузі транспорту, забезпечення населення об'єктами інфраструктури транспорту; стандарти у сфері автомобільного транспорту; стандарт щодо берегових систем забезпечення і контролю безпеки судноплавства в територіальному морі та на внутрішніх водних шляхах; 22) бере участь у міжнародному співробітництві та забезпечує виконання зобов'язань України, що випливають із членства у міжнародних організаціях, об'єднаннях та інституціях, укладає міжнародні договори; 23) забезпечує відповідно до законодавства виконання зобов'язань за міжнародними договорами України та їх імплементацію в національне законодавство, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підготовку пропозицій щодо укладення, припинення чи зупинення дії, денонсації та приєднання до міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури; 24) здійснює в установленому порядку внутрішній аудит; 25) здійснює внутрішній контроль в Мінінфраструктури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 26) спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення заходів щодо виконання завдань мобілізаційної підготовки; 27) здійснює координацію та методичне забезпечення здійснення заходів з підготовки до функціонування в умовах особливого періоду та технічного прикриття, відбудови найважливіших об'єктів оборонного значення в особливий період визначених сфер управління; 28) бере участь в координації заходів щодо забезпечення будівництва, ремонту та захисту об'єктів енергетичної інфраструктури в умовах особливого періоду та протягом року після його закінчення; 29) здійснює методичне керівництво суб'єктами господарювання, що належать до сфери його управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимог; 30) виконує функції компетентного органу України: у сфері перевезення небезпечних вантажів, а також компетентного органу щодо виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі таких приписів, від 1958 року з поправками 1995 року; у сфері забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів; з питань застосування річкової інформаційної служби, а також взаємодіє з відповідними компетентними органами інших держав; 31) виконує функції призначеного органу відповідно до глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі та Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів; 32) бере участь у проведенні технічного розслідування обставин і причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та подій з тяжкими наслідками на транспорті; 33) приймає рішення щодо типів обладнання терміналів та електронних мереж, а також програмного забезпечення, які можуть використовуватися річковою інформаційною службою, якщо таке обладнання і програмне забезпечення не схвалені для цього національними компетентними органами держав - членів Європейського Союзу; 34) розробляє Стратегію розвитку внутрішнього водного транспорту України; 35) організовує моніторинг міжнародного права у сфері внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів, бере участь у роботі міжнародних організацій у відповідних сферах; 36) організовує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу транспорту на навколишнє природне середовище; 37) організовує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства; 38) організовує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів загальної безпеки з питань запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність транспорту (крім морського та внутрішнього водного транспорту), поштового зв'язку та інфраструктури, а також веде їх облік та проводить аналіз; 39) забезпечує формування в межах повноважень, передбачених законом, політики щодо впровадження страхування на транспорті; 40) забезпечує: охорону та оборону в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об'єктів державного значення національної транспортної системи, вирішує в межах своїх повноважень питання готовності до функціонування мереж поштового зв'язку загального користування у разі виникнення надзвичайної ситуації, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду, забезпечує в особливий період переведення мереж поштового зв'язку у відповідний режим роботи; організацію безпечного утримання та експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд; організацію ефективного та безпечного використання внутрішніх водних шляхів і стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту для судноплавства; організацію проведення шляхових робіт, здійснення контролю і підтримання габаритів суднового ходу, судноплавних каналів внутрішніх водних шляхів; організацію участі в забезпеченні пропуску суден через судноплавні гідротехнічні споруди; організацію навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах; організацію транспортного сполучення через державний кордон, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного, залізничного, морського, річкового і повітряного сполучення, подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення нових та зміни статусу існуючих пунктів пропуску через державний кордон, вирішення питань дорожнього будівництва в прикордонних районах; здійснює виконання міжурядових угод про міжнародні перевезення та контроль за забезпеченням авіаційної і залізничної безпеки; контроль за додержанням поштової безпеки і таємниці інформації; функціонування національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель; в межах повноважень, передбачених законом: - реєстрацію саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності шляхом внесення інформації про таку організацію до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, визначає порядок реєстрації таких організацій, контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, прийняття рішень про делегування саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності повноважень/припинення виконання делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про такі рішення; - реєстрацію саморегулівних організацій у сфері енергетичної ефективності будівель, контроль за діяльністю саморегулівних організації у сфері енергетичної ефективності будівель; - реєстрацію будівельних та кошторисних норм, змін до них шляхом внесення запису до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; внесення запису щодо втрати чинності або скасування будівельних та кошторисних норм до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; перевірку, перегляд, скасування галузевих нормативних документів у визначених сферах діяльності; стійку систему управління щодо формування, ведення та використання страхового фонду документації України; формування, розроблення та затвердження кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві, визначення порядку їх застосування (крім автомобільних доріг загального користування), що будуються, кошторисної нормативної бази, визначення порядку її застосування у будівництві, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії; цілісність системи містобудівного кадастру; 41) визначає: навчальні заклади, які проводять навчання та перевірку знань з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті; заклади, що здійснюють підготовку та перевірку кваліфікації осіб для встановлення відповідності суб'єктів господарювання вимогам Закону України “Про внутрішній водний транспорт”; класифікаційні характеристики зон морських та внутрішніх водних шляхів, їх критерії; ділянки внутрішніх водних шляхів з особливими ризиками; склад, зміст і порядок розроблення схем планування окремих частин території України; склад, зміст і порядок розроблення містобудівної документації на регіональному рівні; порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки; порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються; перелік об'єктів, для яких не проводиться контрольне геодезичне знімання закінчених будівництвом об'єктів та не здійснюється технічна інвентаризація; порядок формування концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади; суттєві експлуатаційні характеристики, за якими виробник декларує показники будівельної продукції під час введення її в обіг, а також визначає порогові рівні показників будівельної продукції, пов'язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками, що підлягають декларуванню; на основі відповідного законодавства Європейського Союзу умови, за яких будівельна продукція вважається такою, що відповідає певному рівню або класу показників, без проведення випробувань або необхідності подальшого проведення випробувань; технічні служби, які виконують випробовування та/або інспектування продукції та/або проводять перевірку відповідності виробництва умовам Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, які видаються на основі цих приписів, від 1958 року з поправками 1995 року; перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них; 42) погоджує: рішення про закриття збиткових залізничних дільниць, станцій, а також залізничних під'їзних колій; порядок і періодичність проведення медичних оглядів та їх обсяг залежно від віку членів екіпажу, а також перелік закладів охорони здоров'я, що проводять такі огляди, форму відповідної медичної довідки; стандарти освіти з внутрішнього водного транспорту, за якими здійснюється підготовка членів екіпажів суден внутрішнього плавання; правила експлуатації для каскаду водосховищ комплексного призначення і порядок встановлення режимів роботи штучних водних об'єктів та водогосподарських систем; місця міжнародного поштового обміну; в межах повноважень, передбачених законом, умови конкурсу на передачу в оренду чи концесію об'єктів у сферах водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності; схеми теплопостачання населених пунктів із кількістю жителів понад 20 тис. осіб та регіональні програми модернізації систем теплопостачання, регіональні програми у сфері житлово-комунального господарства; статут національної організації органів з визначення технічної прийнятності; положення про наглядову раду національної організації органів з визначення технічної прийнятності та її склад; технічні завдання на розроблення будівельних норм; проекти галузевих будівельних норм, розроблених іншими суб'єктами нормування у будівництві; 43) установлює: розміри ставок портових зборів у морських портах та на внутрішніх водних шляхах; гарантовані габарити суднового ходу на внутрішніх водних шляхах; умови і порядок видачі, перевірки і визнання свідоцтва про забезпечення відповідальності власника судна, що перевозить наливом як вантаж понад 2000 тонн нафти; порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності; порядок погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами; порядок проведення містобудівного моніторингу; порядок обміну інформацією в системі містобудівного кадастру між уповноваженими органами містобудування та архітектури; методику проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва та оформлення його результатів; на основі відповідного законодавства Європейського Союзу класи показників, пов'язані із суттєвими експлуатаційними характеристиками будівельної продукції; процедуру та строки припинення або обмеження навантаження і перевезення вантажів та вантажобагажу, що зумовлено обставинами непереборної сили, воєнними діями, блокадою, епідемією або іншими обставинами, які не залежать від перевізників та власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування і перешкоджають здійсненню перевезень, та оповіщення про це перевізників і власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування; мінімальний склад екіпажу судна, за якого допускається вихід судна в море та на внутрішні водні шляхи; 44) утворює служби регулювання руху суден, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суден; 45) організовує забезпечення функціонування річкової інформаційної служби; 46) організовує впровадження та забезпечує функціонування інформаційної системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами; 47) покладає обов'язки на визнану організацію у сфері охорони суден та портових засобів на морі; 48) сприяє формуванню ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг, удосконаленню структури управління галуззю; 49) здійснює заходи щодо забезпечення інтеграції національної системи транспорту до європейської та світової транспортних систем; 50) визначає склад, функції, права та обов'язки Редакційно-художньої ради; 51) сприяє інтеграції сфери надання послуг поштового зв'язку у світовий інформаційно-комунікаційний простір; 52) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері надання послуг поштового зв'язку; 53) виступає державним замовником наукових досліджень комплексного характеру з питань, що належать до його повноважень; 54) координує та здійснює методологічне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції; 55) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності; 56) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінінфраструктури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються; 57) організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення конкурсів, семінарів, конференцій, конгресів з питань, що належать до його компетенції; 58) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, методичне керівництво діяльністю та контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, а також акціонерних товариств, функції з управління корпоративними правами щодо яких виконує Міністерство, організовує навчання і перевірку знань з питань охорони праці; 59) бере участь у справах та діє у судах України, звертається з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів, а також інтересів держави у випадках, передбачених законом; 60) здійснює організацію та координацію здійснення заходів з енергозбереження на підприємствах транспорту, дорожнього господарства та поштового зв'язку; 61) здійснює управління автомобільними дорогами загального користування; 62) приймає рішення про доцільність термінового будівництва нових та розширення існуючих річкових портів (терміналів); 63) призначає органи із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання; 64) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на: розбудову інфраструктури регіонів, розвиток міжрегіонального економічного співробітництва; підтримку впровадження термомодернізації, підвищення енергетичної ефективності будівель, запровадження систем енергетичного менеджменту, будівництво будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії; 65) розробляє: Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель; Державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності; Державну цільову економічну програму енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності; 66) здійснює відповідно до законодавства: розроблення разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим за участю всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів державної регіональної політики та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, програм регіонального розвитку; розроблення разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади плану відновлення та розвитку регіонів; підготовку пропозицій щодо віднесення територій до функціональних типів та утворення відповідної комісії для оцінки і віднесення територій до функціональних типів; організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, стратегій розвитку територіальних громад; надання висновку про відповідність проектів регіональних стратегій розвитку, планів заходів з їх реалізації та змін до них встановленим вимогам щодо їх підготовки, стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України; проведення експертизи та надання висновку про відповідність проектів актів Кабінету Міністрів України стратегічним цілям та пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку України; координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо формування та реалізації державної регіональної політики; реалізацію разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим Державної стратегії регіонального розвитку України; разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування заходи з відновлення регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; впровадження системи дієвих механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку, зокрема з метою зменшення диференціації за показниками соціально-економічного розвитку, підтримки міжрегіональної інтеграції, реалізації міжрегіональних програм і проектів; методичне забезпечення діяльності регіональних комісій, що здійснюють попередній конкурсний відбір програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; погодження технічних завдань інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; оцінку та відбір програм і проектів регіонального розвитку, включаючи інвестиційні програми і проекти, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а також за рахунок інших джерел, подання відповідно до законодавства відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України; заходи щодо підтримки формування спроможних агенцій регіонального розвитку, зокрема надання їм інформаційної, консультаційної та методичної допомоги; підготовку та надання в межах компетенції аналітичних, інформаційно-довідкових та інших матеріалів до засідань Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку; взаємодію з міжнародними, національними, регіональними та місцевими інституціями з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури; взаємодію з партнерами з розвитку з питань залучення міжнародної технічної допомоги для підтримки формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури; координацію реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури; загальну координацію транскордонного співробітництва, зокрема з підготовки та реалізації програм і проектів, та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва; організацію та проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка та які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва; підготовку пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів транскордонного співробітництва в рамках виконання державної програми розвитку транскордонного співробітництва та проектів, відібраних в установленому порядку для реалізації програм прикордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства згідно з укладеними міжнародними договорами України; розгляд проектів угод про транскордонне співробітництво на відповідність Конституції України, міжнародним зобов'язанням України у сфері транскордонного співробітництва, Закону України “Про транскордонне співробітництво”, Державній стратегії регіонального розвитку України, державній програмі розвитку транскордонного співробітництва та подання пропозицій до проектів угод для обов'язкового їх врахування суб'єктами транскордонного співробітництва; забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво; протокольно-організаційне забезпечення підготовки і проведення спільних засідань міжурядових комісій, рад та робочих груп; загальну координацію дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми; організаційне та аналітичне забезпечення діяльності голови Координаційного центру з провадження діяльності, пов'язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону; підготовку програмних документів Європейського Союзу, спрямованих на розвиток Дунайського регіону, та координацію їх реалізації в Україні; створення та забезпечення функціонування єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад; моніторинг та оцінювання реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку, підготовку та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України; в установленому порядку моніторинг та оцінювання реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури, моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів, територіальних громад і функціональних типів територій, підготовку пропозицій щодо підвищення ефективності управлінських рішень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; інші визначені законом та покладені на нього у встановленому порядку повноваження щодо формування та реалізації державної регіональної політики; розроблення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань енергетичного аудиту будівель, енергетичних аудиторів будівель, енергетичної ефективності будівель; моніторинг та оцінку результативності реалізації Державної цільової економічної програми підтримки термомодернізації будівель, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів підтримки термомодернізації, підготовку та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України; моніторинг та оцінку результативності реалізації Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств - виробників теплової енергії, що перебувають у державній або комунальній власності, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів підтримки підприємств - виробників теплової енергії, підготовку та подання відповідних звітів Кабінету Міністрів України; моніторинг та оцінку результативності реалізації Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів підтримки підприємств водопостачання та водовідведення, підготовку та подання відповідних звітів Кабінету Міністрів України; моніторинг та оцінку ефективності реалізації Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, інших програм і проектів щодо збільшення кількості з близьким до нульового рівнем споживання енергії, підготовку та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України; розроблення за участю інших центральних органів виконавчої влади, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування програм підтримки термомодернізації будівель, будівництва будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, моніторингу їх виконання; підготовку пропозицій щодо надання державної фінансової підтримки для реалізації проектів термомодернізації будівель, забезпечення зразкової ролі органів державної влади у сфері енергетичної ефективності, збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, запровадження систем енергетичного менеджменту; координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення зразкової ролі будівель органів державної влади; розроблення нормативно-правових актів з питань реформування місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою; методичне забезпечення добровільного об'єднання територіальних громад; розроблення методичних рекомендацій, проведення навчання та поширення інформації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель, економічної доцільності здійснення енергоефективних заходів, технічних аспектів їх здійснення, впливу енергетичної ефективності будівель на екологічний стан населених пунктів, світових тенденцій та світового досвіду у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, необхідності своєчасної оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів; розроблення та розповсюдження методичних матеріалів з питань підвищення енергетичної ефективності будівель; поширення досвіду реалізації проектів у сфері підвищення енергетичної ефективності будівель в Україні та за кордоном; популяризацію механізмів державної підтримки впровадження енергоефективних заходів; в межах своїх повноважень створення фондів та координацію існуючих фондів у сфері енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження; {Підпункт 66 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023} розроблення і здійснення заходів, спрямованих на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива та виконання інших завдань у визначених сферах відповідно до законодавства; {Підпункт 66 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023} розроблення і здійснення заходів, спрямованих на виконання завдань у сфері енергоефективності та енергозбереження відповідно до законодавства; {Підпункт 66 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023} 67) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо: порядку формування тарифів на комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого самоврядування; порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів; порядку встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг; узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів стратегічного планування і реалізації державної регіональної політики, здійснення моніторингу та оцінювання реалізації державної регіональної політики; переліку та складу функціональних типів територій, а також вимог щодо показників для віднесення територій до різних функціональних типів; проектів нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики; проектів нормативно-правових актів з питань відновлення регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; проектів нормативно-правових актів у сфері реалізації державної регіональної політики щодо запровадження механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку; актів законодавства з питань організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; актів законодавства з питань розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; адміністративно-територіального устрою; актів законодавства з питань об'єднання територіальних громад; нормативно-правового забезпечення з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування; нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади; адаптації національного законодавства у сфері місцевого самоврядування до положень Європейської хартії місцевого самоврядування та інших міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; визначення порядку ведення та структури містобудівного кадастру, порядку надання інформації з містобудівного кадастру, а також типового положення про службу містобудівного кадастру; здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального господарства; визначення складу, змісту, порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження, внесення змін до програми комплексного відновлення області; порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації; розроблення схем планування окремих частин території України; визначення порядку проведення громадських слухань проектів містобудівної документації на місцевому рівні; визначення порядку проведення експертизи містобудівної документації; затвердження положення про порядок проведення архітектурних та містобудівних конкурсів; визначення порядку здійснення демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів; затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію; затвердження порядку присвоєння адрес об'єктів нерухомого майна; забезпечення енергетичної ефективності будівель; встановлення річних квот підтримки на наступні п'ять років з метою економічного стимулювання, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергоефективності та енергозбереження; {Підпункт 67 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 153 від 14.02.2023} 68) формує та забезпечує функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад; 69) розробляє та забезпечує виконання державних цільових програм, спрямованих на комплексний розвиток територіальних громад, регіонів та макрорегіонів; 70) здійснює оцінку фінансової спроможності територіальних громад, інших місцевих бюджетів, міжбюджетних відносин, місцевих податків і зборів та подає пропозиції відповідному центральному органу виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції; 71) здійснює: повноваження центрального органу виконавчої влади з нормування у будівництві; відповідно до законодавства містобудівний моніторинг; функції контактного пункту щодо будівельної продукції; організаційне забезпечення з питань державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, формування житлового фонду соціального призначення, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та реалізації інфраструктурних проектів; оцінювання заявників, які претендують на призначення органом з визначення технічної прийнятності; моніторинг реалізації та забезпечення підготовки проекту щорічної доповіді про стан реалізації Генеральної схеми планування території України; заходи щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку; створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; організаційні заходи для забезпечення функціонування Національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель у складі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; оцінку рішень відповідних рад щодо висловлення недовіри головам місцевих держадміністрацій та надає висновки Кабінету Міністрів України; 72) визначає за участю Мінсоцполітики та громадських організацій осіб з інвалідністю рівень доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення об'єктів житлово-комунального та громадського призначення та вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо створення безперешкодного життєвого середовища; 73) перевіряє в межах повноважень, передбачених законом, дотримання кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві під час обчислення вартості будівництва об'єктів (крім автомобільних доріг загального користування), що будуються, дотримання нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії; 74) приймає у визначеному ним порядку відповідне рішення, якщо органи з визначення технічної прийнятності не досягають згоди щодо національного документа України з визначення прийнятності протягом строку, встановленого процедурою розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності; 75) на основі відповідного законодавства Європейського Союзу визначає та переглядає, зокрема з урахуванням впливу на життя і здоров'я людей та навколишнє природне середовище, яка саме система або системи застосовуються до конкретної будівельної продукції чи групи будівельної продукції або до конкретної суттєвої експлуатаційної характеристики будівельної продукції; 76) взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань застосування єдиної державної геодезичної системи координат і картографічної основи для розроблення містобудівної документації та встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць; 77) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов; 78) здійснює організаційні заходи для забезпечення функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту у мирний час та в особливий період, зокрема: утворює галузеву інженерну спеціалізовану службу та комунально-технічну спеціалізовану службу, розробляє та затверджує за погодженням з ДСНС відповідне положення; утворює галузеву спеціалізовану службу транспортного забезпечення, розробляє та затверджує за погодженням з ДСНС відповідне положення; затверджує за погодженням з ДСНС положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті; затверджує за погодженням з ДСНС положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту безпеки у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства; затверджує за погодженням з ДСНС положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту запобігання виникненню і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і внутрішньому водному транспорті, в акваторіях морських портів, організації аварійно-рятувальних робіт в акваторіях Чорного та Азовського морів; затверджує за погодженням з ДСНС положення про функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту запобігання і реагування на загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій у дорожньому господарстві; 79) здійснює організаційні заходи для забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема: розроблення та удосконалення нормативно-правових актів щодо функціонування електронної системи; надання роз'яснень щодо застосування законодавства, що стосується питань ведення електронної системи (крім питань, що стосуються технічного та технологічного забезпечення електронної системи); інформування технічного адміністратора електронної системи за зверненнями фізичних та юридичних осіб про виявлені недоліки у роботі електронної системи та внесення пропозицій про усунення виявлених недоліків у роботі електронної системи та удосконалення її роботи; затвердження технічних вимог та технічних завдань з розроблення та модернізації програмного забезпечення; погодження пропозицій щодо розроблення та модернізації спеціального програмного забезпечення, що пропонується технічним адміністратором; забезпечення створення комплексної системи захисту інформації електронної системи; забезпечення оприлюднення інформації електронної системи у формі відкритих даних відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”; впровадження електронної системи в експлуатацію, налагодження інформаційної взаємодії між електронною системою та електронними інформаційними ресурсами державних органів та органів місцевого самоврядування; фінансування заходів технічного адміністратора, пов'язаних з адмініструванням електронної системи; здійснення контролю за функціонуванням електронної системи, зокрема шляхом проведення моніторингу процесів її ведення; 80) подає відповідному центральному органу виконавчої влади пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; 81) проводить у межах повноважень, передбачених законом: архітектурно-містобудівні конкурси, професійну атестацію виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури; аналіз та підготовку пропозицій щодо необхідності внесення змін до технічних регламентів та процедур з оцінки відповідності, визнання їх такими, що втратили чинність, або залишення їх без змін в частині будівельної продукції; моніторинг стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства, підготовки та проходження опалювального сезону, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати населенням, юридичними особами наданих їм житлово-комунальних послуг; затвердження системи класифікації та кодування об'єктів містобудування; 82) організовує роботу із створення та забезпечення функціонування центрального фонду будівельних норм; 83) встановлює перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві; 84) готує та оприлюднює національну доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні; 85) розробляє та координує програми обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії; формує прогнозні баланси споживання теплової енергії; 86) організовує проведення щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”, щорічної акції “За чисте довкілля” та Дня благоустрою територій населених пунктів; 87) сприяє створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів; 88) проводить у межах повноважень, передбачених законом, організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування та розвитку житлово-комунального господарства; 89) здійснює заходи щодо відновлення систем життєзабезпечення громад на деокупованих територіях України; 90) забезпечує виконання державних цільових програм у відповідних сферах; 91) затверджує уніфіковані форми актів перевірок, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) з питань, що належать до його компетенції; 92) проводить цифрову трансформацію у сфері регіонального розвитку, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, житлової політики, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, управління побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування та архітектури, технічного регулювання у будівництві, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю житлово-комунального господарства, забезпечення енергетичної ефективності будівель; 93) взаємодіє з інституціями Ради Європи, Європейського Союзу, урядами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами, проектами технічної допомоги та донорськими установами щодо реалізації державної політики у відповідних сферах; 94) інформує та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах; 95) забезпечує функціонування та виконує інші функції держателя Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, інших державних електронних реєстрів, віднесених законами та іншими нормативно-правовими актами до сфери його компетенції; 96) бере участь у: реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності у межах своїх повноважень у взаємодії з Національним органом з питань протимінної діяльності, центром протимінної діяльності та центром гуманітарного розмінування; забезпеченні функціонування системи управління інформацією у сфері протимінної діяльності; формуванні гендерної політики; співбесідах з претендентами на посади голів місцевих держадміністрацій, перших заступників та заступників голів обласних держадміністрацій та надає висновки Кабінету Міністрів України; 97) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Мінінфраструктури з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, а також в акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство; 2) здійснює добір кадрів в апарат Мінінфраструктури і на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, в акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а також організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Міністерства; 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, в акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; 5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, а також в акціонерних товариствах, функції з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Міністерство; 6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил; 7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 8) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних; 9) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства, врахування громадської думки під час забезпечення формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури; 10) оприлюднює інформацію про діяльність Міністерства, зокрема через засоби масової інформації і на офіційному сайті та власному інформаційному ресурсі Міністерства; 11) забезпечує здійснення у судах самопредставництва особами, уповноваженими діяти від імені Міністерства відповідно до передбачених законом підстав, а також забезпечує представництво Мінінфраструктури у судах та інших органах через представників; 12) може утворювати атестаційну архітектурно-будівельну комісію для проведення професійної атестації виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури за відповідним напрямом атестації, організаційно-технічне, методичне та інше забезпечення якої здійснює уповноважена (визначена) нею організація або установа, яка є робочим органом комісії на період її діяльності. 6. Мінінфраструктури для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Міністерства; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами. 7. Мінінфраструктури під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України та тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 8. Мінінфраструктури у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Накази Мінінфраструктури, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та іншого законодавства. Нормативно-правові акти Мінінфраструктури підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази Мінінфраструктури, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами. 9. Мінінфраструктури очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України. Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра. 10. Міністр: 1) очолює Мінінфраструктури, здійснює керівництво його діяльністю; 2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури; 3) виконує функції голови Координаційного комітету з пошуку і рятування на морі; 4) спрямовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади, зокрема: забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; визначає пріоритети роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи; порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, повністю чи в окремій частині; доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині; приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів; заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи; вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції стосовно кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і за пропозицією їх керівників кандидатур на посади їх заступників; погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром; погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; погоджує структуру територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; визначає структурний підрозділ апарату Міністерства, що відповідає за взаємодію із центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; визначає посадових осіб Міністерства, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; визначає порядок обміну інформацією між Міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання; порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників; ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та заступників таких керівників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до сфери діяльності центрального органу виконавчої влади; вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; 5) визначає пріоритети роботи Мінінфраструктури та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання; 6) організовує та контролює виконання апаратом Міністерства Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; 7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінінфраструктури; 8) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінінфраструктури та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України; 9) проводить переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень; 10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури; 11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінінфраструктури; 12) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінінфраструктури; 13) визначає обов'язки першого заступника Міністра та заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; 14) дає державним службовцям та працівникам апарату Мінінфраструктури обов'язкові до виконання доручення; 15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінінфраструктури; 16) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінінфраструктури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 17) представляє Мінінфраструктури у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 18) скликає і проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 19) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 20) скасовує відповідно до закону накази керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, підконтрольних та підзвітних Міністерству, з питань, що належать до його компетенції; 21) підписує накази Мінінфраструктури; 22) погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання; 23) здійснює інші повноваження, визначені законом. 11. Повноваження керівника державної служби у Мінінфраструктури здійснює державний секретар Мінінфраструктури. Державний секретар Мінінфраструктури є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінінфраструктури, який підзвітний і підконтрольний Міністру. Державний секретар Мінінфраструктури призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. 12. Державний секретар Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує роботу апарату Мінінфраструктури; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінінфраструктури та подає їх на розгляд Міністру; 3) організовує та контролює виконання апаратом Мінінфраструктури Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання; 4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінінфраструктури, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінінфраструктури; 6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінінфраструктури завдань; 7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінінфраструктури, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінінфраструктури, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра; 11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінінфраструктури; 12) представляє Мінінфраструктури як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; 13) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінінфраструктури доручення; 14) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 15) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінінфраструктури до відзначення державними нагородами; 16) здійснює інші повноваження відповідно до закону. 13. На час відсутності державного секретаря Мінінфраструктури чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури відповідно до наказу державного секретаря Мінінфраструктури. 14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінінфраструктури, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінінфраструктури може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінінфраструктури. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Мінінфраструктури можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром. 15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінінфраструктури затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура апарату Мінінфраструктури затверджується Міністром. Штатний розпис і кошторис Мінінфраструктури затверджуються державним секретарем Мінінфраструктури за погодженням з Мінфіном. 16. Мінінфраструктури є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства. {Положення в редакції Постанови КМ № 1400 від 17.12.2022}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси