Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Показані 181-200 із 276 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
181забезпечує відповідно до законодавства виконання зобов’язань за міжнародними договорами України та їх імплементацію в національне законодавство, виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підготовку пропозицій щодо укладення, припинення чи зупинення дії, денонсації та приєднання до міжнародних договорів України з питань транспорту, дорожнього господарства та поштового зв’язкуп.4пп.17
182організовує внутрішній аудитп.4пп.18
183спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення заходів щодо виконання завдань мобілізаційної підготовки в галузі транспортуп.4пп.19
184здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування, технічного прикриття, відбудови найважливіших об’єктів і споруд оборонного значення єдиної транспортної системи України в особливий період та заходів щодо переведення транспорту, транспортної інфраструктури у відповідний режим роботи у разі запровадження в державі особливого періодуп.4пп.20
185здійснює методичне керівництво суб’єктами господарювання, що належать до сфери його управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимогп.4пп.21
186виконує функції компетентного органу України у сфері перевезення небезпечних вантажів, а також компетентного органу щодо виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі таких приписів,від 1958 року з поправками 1995 рокуп.4пп.22
187бере участь у проведенні технічного розслідування обставин і причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та подій з тяжкими наслідками на транспортіп.4пп.23
188організовує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу транспорту на навколишнє природне середовищеп.4пп.24
189організовує підготовку до роботи в осінньо-зимовий період підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерствап.4пп.25
190організовує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів загальної безпеки з питань запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність транспорту, поштового зв’язку та інфраструктури, а також веде їх облік та проводить аналізп.4пп.26
191забезпечує формування в межах повноважень, передбачених законом, політики щодо впровадження страхування на транспортіп.4пп.27
192забезпечує охорону та оборону в умовах надзвичайного стану та особливого періоду об’єктів державного значення національної транспортної системи, вирішує в межах своїх повноважень питання готовності до функціонування мереж поштового зв’язку загального користування у разі виникнення надзвичайної ситуації, в умовах надзвичайного стану та особливого періоду, забезпечує в особливий період переведення мереж поштового зв’язку у відповідний режим роботип.4. пп.29
193проводить роботи, пов’язані з обладнанням, утриманням і ремонтом у пунктах пропуску через державний кордон приміщень для виконання зазначених видів контролю та службових приміщень для розміщення відповідних прикордонних підрозділів, митних та інших установ, що здійснюють контроль на державному кордоні (крім облаштування інженерними, технічними засобами для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю)п.4. пп.30
194визначає навчальні заклади, які проводять навчання та перевірку знань з питань державного нагляду за забезпеченням безпеки на наземному транспорті та судноплавства на морському і річковому транспортіп.4. пп.32
195погоджує рішення про відкриття або закриття станцій, залізничних шляхів загального користування, в тому числі малоінтенсивних ліній та дільницьп.4. пп.39
196установлює процедуру та строки припинення або обмеження навантаження і перевезення вантажів та вантажобагажу, що зумовлено обставинами непереборної сили, воєнними діями, блокадою, епідемією або іншими обставинами, які не залежать від перевізників та власників інфраструктури залізничного транспорту загального користування і перешкоджають здійсненню перевезень, та оповіщення про це перевізників і власників інфраструктури залізничного транспорту загального користуванняп.4. пп.40
197визначає технічні служби, які виконують випробовування та/або інспектування продукції та/або проводять перевірки відповідності виробництва відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, які видаються на основі цих приписів, від 1958 року з поправками 1995 рокуп.4. пп.45
198установлює мінімальний склад екіпажу судна (крім риболовних), за якого допускається вихід судна в море та внутрішні водні шляхип.4. пп.48
199надає погодження на відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, а також для будівництва або виконання робіт в зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхівп.4. пп.49
200утворює служби регулювання руху суден, що здійснюють радіолокаційне обслуговування суденп.4. пп.50
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси