Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Показані 161-180 із 276 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
161затверджує порядок справляння і розмір зборів (за погодженням з Мінекономрозвитку) за видачу суднових документівп.4. пп.13 абз.62
162затверджує порядок узгодження реєстрації суден (крім риболовних суден)п.4. пп.13 абз.63
163затверджує порядок здійснення технічного нагляду за суднами, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (крім суден флоту рибного господарства)п.4. пп.13 абз.64
164затверджує порядок скасування розпоряджень капітана морського порту (крім розпоряджень капітана морського рибного порту)п.4. пп.13 абз.65
165затверджує порядок видання обов’язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань безпеки судноплавства та контролює їх виконанняп.4. пп.13 абз.66
166затверджує порядок припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суденп.4. пп.13 абз.67
167затверджує порядок організації охорони морських та річкових портівп.4. пп.13 абз.68
168затверджує, вносить зміни до галузевих будівельних норм та визнає їх такими, що втратили чинністьп.4. пп.8
169затверджує порядок видачі посвідчення судноводія судна, яке допущене до плавання судноплавними внутрішніми водними шляхамип.4. пп.13 абз.69
170затверджує порядок звільнення судноводіїв від обов’язкового лоцманського проведення в районах обов’язкового лоцманського проведенняп.4. пп.13 абз.70
171затверджує порядок оформлення приходу суден у морський порт, видачі дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту (крім суден флоту рибної промисловості)п.4. пп.13 абз.71
172затверджує порядок введення в обіг та виведення з обігу поштових марокп.4. пп.13 абз.72
173визначає пріоритети та здійснює заходи щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та річкового, міського електричного транспорту, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавствап.4. пп.6
174затверджує і виконує прогнозні і програмні документи з питань розвитку авіаційного, автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку, метрополітенів та міського електричного транспорту, а також розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспортуп.4. пп.7
175затверджує і виконує прогнозні і програмні документи з питань розвитку та розбудови національної транспортної мережі (міжнародних транспортних коридорів) в Україні, забезпечує інтеграцію національної транспортної системи до європейської та світової транспортних мережп.4. пп.9
176бере участь у межах, передбачених законом, у формуванні та реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційно-кредитної та соціальної політики у галузі транспорту, дорожнього господарства, а також формує в межах компетенції пріоритети розвитку науки і техніки та інноваційно-інвестиційної політикип.4. пп.10
177вносить Кабінету Міністрів України для затвердження фінансові плани підприємств, що є суб’єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривеньп.4. пп.11
178проводить моніторинг фінансової діяльності підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, зокрема виконання показників фінансових планів, та вживає заходів до поліпшення їх роботип.4. пп.12
179бере участь у міжнародному співробітництві та забезпечує виконання зобов’язань України, що випливають із членства у міжнародних організаціях, об’єднаннях та інституціях, укладає міжнародні договорип.4пп.15
180в межах повноважень, визначених законом, виконує функції Морської адміністрації України, Адміністрації залізничного транспорту Українип.4пп.16
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси