Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 липня 2011 р. N 1136 Київ Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації зношених шин { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 850 ( 850-2019-п ) від 25.09.2019 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 } { У Постанові слова "Міністерство екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство енергетики та захисту довкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 } { У Постанові слова "Міністерство енергетики та захисту довкілля" в усіх відмінках замінено словами Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 } Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Погодитися з пропозицією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо визначення Міністерством за погодженням з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826 від 09.09.2020 } 2. Установити, що підприємства, установи та організації, які виробляють та/або імпортують шини для транспортних засобів за кодами товарних категорій 4011, 4012, 4013 ( 2371б-14 ) (включаючи всі підкатегорії) згідно з УКТЗЕД, внаслідок використання яких утворюються зношені шини, зобов'язані самостійно відповідно до законодавства забезпечити подальше збирання, заготівлю та утилізацію зношених шин або укласти договори про виконання робіт з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин з урахуванням встановленого мінімального розміру плати за послуги з організації збирання, заготівлі та утилізації зношених шин з уповноваженим підприємством, що належить до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, або суб'єктами господарювання, що мають відповідну ліцензію. 3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у місячний строк разом з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Державною митною службою затвердити порядок збирання, заготівлі та утилізації зношених шин і здійснення відповідного контролю. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 826 від 09.09.2020 } 4. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів і Державній екологічній інспекції інформацію про митне оформлення зазначених у пункті 2 цієї постанови шин (крім товарів гуманітарної і технічної допомоги) з метою здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, які виробляють в Україні шини або імпортують їх, вимог цієї постанови. 5. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерству інфраструктури, Міністерству розвитку громад та територій, Радіміністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти в межах визначених законодавством повноважень залученню інвестицій у розвиток системи збирання, заготівлі та утилізації зношених шин у регіонах, створення відповідних потужностей і впровадження новітніх технологій поводження із зношеними шинами. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850 ( 850-2019-п ) від 25.09.2019 } 6. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів і Державній екологічній інспекції забезпечити контроль за дотриманнямзазначеними в пункті 2 цієї постанови підприємствами, установами та організаціями вимог цієї постанови шляхом проведення аналізу стану справ, пов'язаних із збиранням, заготівлею та утилізацією зношених шин. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси