Про затвердження зразка бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опису

Кабінет Міністрів України; Постанова, Форма типового документа, Опис від 20.07.2011 № 790

Про затвердження зразка бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опису

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 790-2011-п

Текст документа від 04.06.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 20 липня 2011 р. N 790 Київ

Про затвердження зразка бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опису

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2013-п ) від 29.05.2013 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити зразок бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опис, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. N 790

ГЕРБ УКРАЇНИ

Серія N ___________

ЛІЦЕНЗІЯ N ________

__________________________________________________________________ (найменування органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу, що видав ліцензію)

Видана ___________________________________________________________ (найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів

__________________________________________________________________

На право провадження діяльності __________________________________ (етап життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів чи окремий вид діяльності у сфері використання ядерної енергії)

Місце провадження діяльності _____________________________________ (межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії)

Технологічний комплекс у складі __________________________________ (у ліцензії експлуатуючої організації на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та у ліцензії на переробку, зберігання радіоактивних відходів)

Технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання ______________

__________________________________________________________________ (у ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії)

Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії _________________________________________________________

Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить виконання організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання __________________________

__________________________________________________________________ (у ліцензії експлуатуючої організації)

Умови провадження діяльності _____________________________________

Перелік видів робіт або операцій на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, виконання яких здійснюється після видачі окремих дозволів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ___________________________________

Дата видачі ліцензії _____________________________________________

Строк дії ліцензії з ___ ________ 20__ р. по ___ ________ 20__ р.

________________________ ________ ______________________ (посада особи, яка (підпис) (прізвище та ініціали)

підписала ліцензію)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. N 790

ОПИС бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії

Бланк ліцензії у сфері використання ядерної енергії (далі - бланк) складається з титульного аркуша та інших пронумерованих аркушів. { Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2013-п ) від 29.05.2013 }

Бланк виготовляється на папері щільністю не менш як 100 г/кв. метр +- 5 відсотків, розміром 297 х 210 міліметрів з нефіксованим водяним знаком.

Бланк з обох боків видруковано способом офсетного друку: з лицьового боку в чотири фарби, із зворотного - в три фарби, має захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.

У лівому верхньому кутку лицьового боку всіх аркушів бланка надруковано слово "Серія" та дві виконаних способом офсетного друку літери, що її позначають, а в правому - номер, який складається із шести цифр, виконаних захисною фарбою способом високого друку. Всі аркуші бланка мають єдині облікову серію і номер.

На лицьовому боці титульного аркуша бланка між серією та номером надруковано слово "ЛІЦЕНЗІЯ" та позначення номера ліцензії "N".

З лицьового боку титульного аркуша бланка по периметру на відстані 6 міліметрів від краю аркуша бланка розміщується рамка заввишки 15 міліметрів, із зворотного боку титульного та з обох боків інших аркушів бланка - рамка заввишки 8 міліметрів.

З лицьового боку титульного та інших аркушів бланка всередині верхньої частини рамки розміщується зображення малого Державного Герба України.

По зовнішньому периметру рамки всіх аркушів бланка надруковано мікротекст у негативному зображенні "ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ" літерами заввишки 0,35 міліметра, а по внутрішньому - мікротекст у позитивному зображенні "ЛІЦЕНЗІЯ" літерами заввишки 0,25 міліметра.

На лицьовому боці титульного та інших аркушів бланка на площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видруковано сітку способом ірисного друку, яка створює фон бланка.

У середині лицьового боку титульного та інших аркушів бланка виконана із застосуванням методу "псевдорельєф" емблема Держатомрегулювання, опис і малюнок якої затверджені Указом Президента України від 27 серпня 2004 р. N 1011 ( 1011/2004 ) "Про символіку Державної інспекції ядерного регулювання України".

Із зворотного боку титульного та інших аркушів бланка по периметру надруковано рамку шириною 7 міліметрів. На площі, що обмежена внутрішнім периметром рамки, надруковано сітку. У нижній частині бланка термофарбою виконано приховане зображення слова "ДІЙСНА", яке з'являється під час нагрівання фарби до температури більш як + 35 град.С.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси