Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ 24.06.2011 № 92 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 р. за № 885/19623 {Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 312 від 16.12.2020} Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів {Заголовок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 165 від 16.07.2015} {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 178 від 25.06.2014 № 165 від 16.07.2015 № 118 від 18.05.2017 Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, що додається. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 178 від 25.06.2014; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 165 від 16.07.2015} 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26.07.2010 № 282 "Про затвердження форми повідомлення про початок виконання будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.08.2010 за № 666/17961. 3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Рибак О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Заступник Міністра - керівник апарату Г.М. Семчук ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови - Голова ліквідаційної комісії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Г.М. Яцишина ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 24.06.2011 № 92 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.07.2015 № 165) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 р. за № 885/19623 ПОРЯДОК ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів 1. Цей Порядок визначає механізм ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр), як єдиної комп'ютерної бази даних. Реєстр ведеться з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних. 2. Реєстр ведеться з метою забезпечення: обліку повідомлень про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або скасування їх реєстрації; {Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 118 від 18.05.2017} обліку повідомлень про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, або скасування їх реєстрації; {Абзац третій пункту 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 118 від 18.05.2017} обліку повідомлень про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), або скасування їх реєстрації; {Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 118 від 18.05.2017} обліку повідомлень про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт; {Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 118 від 18.05.2017} обліку дозволів на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл), відмов у їх видачі та анульованих дозволів; обліку декларацій про готовність об`єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення їх на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; обліку сертифікатів та відмов у їх видачі; відкритості, доступності інформації щодо документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів. 3. Ведення, адміністрування, функціонування і супроводження програмного забезпечення реєстру, збереження та захист бази даних реєстру, забезпечення доступу до нього органів державного архітектурно-будівельного контролю здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України. 4. Внесення відомостей (даних) про прийняте рішення до реєстру здійснюється відповідальними посадовими особами органів державного архітектурно-будівельного контролю, які пройшли підготовку до роботи з реєстром (далі - посадові особи), або у визначених актами законодавства випадках автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру. {Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} 5. Держархбудінспекція забезпечує: підготовку посадових осіб для роботи з реєстром; надання (позбавлення) права доступу посадових осіб до реєстру за поданням органу державного архітектурно-будівельного контролю. 6. Формування відомостей (даних) для внесення їх до реєстру здійснюється на підставі інформації, наданої замовниками або їх уповноваженими особами. {Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} 7. Реєстр ведеться українською мовою в електронній формі. 8. Підставами для внесення Держархбудінспекцією поданих органом державного архітектурно-будівельного контролю даних до реєстру є отримання цим органом: повідомлення; повідомлення про зміну даних у цьому повідомленні; декларації про готовність об`єкта до експлуатації (далі - декларація); повідомлення про зміну даних у зареєстрованих деклараціях, внесення змін до них у зв'язку з виявленими технічними помилками; скасування реєстрації повідомлення або декларації; прийняття рішення про видачу або анулювання дозволу, видачу сертифіката, повернення декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків; прийняття рішення про відмову у видачі дозволів чи сертифікатів. У випадках, визначених актами законодавства, зазначені документи вносяться автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру. {Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} {Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 118 від 18.05.2017} 9. До реєстру вносяться відомості про: а) назву, дату та номер повідомлення, декларації, дозволу, сертифіката, у тому числі відомості про повернення декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та надання відмови у видачі дозволів чи сертифікатів; б) найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва; в) замовника (зміну замовника): {Абзац перший підпункту "в" пункту 9 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 118 від 18.05.2017} для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ, номер телефону; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місце проживання; г) орган державного архітектурно-будівельного контролю, яким було внесено відповідні дані до реєстру; ґ) підрядну (зміну підрядної), проектну організацію (за наявності) (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, серія та номер ліцензії (за наявності)); {Підпункт "ґ" пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 118 від 18.05.2017} д) авторський і технічний нагляд (його зміну), головного архітектора проекту, головного інженера проекту, експерта (прізвище, ім'я та по батькові особи, серія та номер кваліфікаційного сертифіката), коригування проектної документації; {Підпункт "д" пункту 9 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 118 від 18.05.2017} е) документ, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (назва, реєстраційний номер, дата видачі, орган, що видав документ). {Абзац одинадцятий пункту 9 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} 10. Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Держархбудінспекції. 11. Посадові особи мають печатку, на якій зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, а також найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю. Виготовлення та видача печаток покладаються на орган державного архітектурно-будівельного контролю, у якому працює така посадова особа. 12. Посадові особи здійснюють перевірку повноти даних у поданих замовником деклараціях з дотриманням вимог законодавства та за її наявності вносять дані до реєстру, а за її відсутності повертають їх замовнику на доопрацювання для усунення виявлених недоліків, про що вносять дані до реєстру. За фактом реєстрації посадові особи здійснюють оформлення та підписання відповідних повідомлень та декларацій. Перевірка повноти даних у поданих замовником повідомленнях та деклараціях через електронний кабінет здійснюється автоматично під час їх заповнення замовником. {Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} 13. Дані про видачу (відмову у видачі) дозволів чи сертифікатів, оформлених на підставі прийнятих рішень, вносяться автоматично до реєстру. {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} 14. У разі подання замовником за результатами виявлення помилки достовірних даних щодо інформації, яка потребує змін у повідомленні чи декларації, посадові особи здійснюють розгляд повідомлення чи декларації, у яких враховано зміни. Перевірка повноти даних у поданих замовником повідомленнях та деклараціях через електронний кабінет здійснюється автоматично під час їх заповнення замовником. {Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} 15. У разі прийняття наказу органом державного архітектурно-будівельного контролю про скасування реєстрації повідомлень чи декларацій, анулювання дозволу, набрання рішенням суду законної сили про скасування документа декларативного або дозвільного характеру відомості автоматично вносяться до реєстру про їх скасування або анулювання. {Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 285 від 02.12.2019} 16. Уповноважені особи на підставі запитів органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб надають інформаційні довідки щодо наявності (відсутності) відповідних даних у реєстрі. {Порядок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 165 від 16.07.2015} Директор Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Н.В. Козловська
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси