Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера

Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Вимоги від 24.06.2015 № 355

Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера

Реєстрація: Мін'юст України від 17.07.2015 № 872/27317

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0872-15

Текст документа від 24.06.2015:

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.06.2015  № 355


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 872/27317

Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 15 Закону України «Про телекомунікації», підпункту 42 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, з метою створення сприятливих умов для впровадження операторами телекомунікацій послуги перенесення абонентського номера НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічні вимоги до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01 листопада 2012 року № 617 «Про затвердження Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за № 1947/22259.

3. Департаменту телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

В.П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
К.М. ЛяпінаО. Животовський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
24.06.2015  № 355


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 872/27317

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера

І. Загальні положення

1.1. Ці Технічні вимоги розроблено відповідно до Закону України «Про телекомунікації».

1.2. Метою цього нормативно-правового акта є визначення загальних технічних вимог до телекомунікаційних мереж загального користування України та технологічного процесу їх взаємодії під час надання послуги перенесення абонентського номера незалежно від технологій, які при цьому застосовуються.

Технологічний процес взаємодії централізованої бази даних з телекомунікаційними мережами та телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку згідно із законодавством.

1.3. Дія цих Технічних вимог поширюється на всі телекомунікаційні мережі загального користування України, що надають телекомунікаційні послуги з використанням номерного ресурсу.

1.4. У цих Технічних вимогах терміни вживаються в таких значеннях:

локальна база даних перенесених номерів (далі - ЛБД) - копія централізованої бази даних або її частини, яка розміщена на власних ресурсах оператора та використовується в операційних технологічних процесах встановлення з’єднання та/або передачі повідомлення;

мережа-ініціатор - телекомунікаційна мережа, яка ініціює запит та отримує інформацію щодо маршрутизації викликів та/або повідомлень до перенесеного абонентського номера;

номер маршрутування - адресна інформація, яка складається із цифр та/або символів і використовується для визначення маршруту до перенесеного абонентського номера;

обладнання централізованої бази даних - технічне устаткування та програмне забезпечення, які використовуються в процесі обслуговування перенесених абонентських номерів;

перенесений абонентський номер - абонентський номер, який за заявою абонента переходить на обслуговування від однієї мережі до іншої;

спільноканальна сигналізація № 7 (далі - СКС-7) - сигналізація, використання якої на телекомунікаційній мережі загального користування України регламентується наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 13 грудня 2007 року № 1164 «Про затвердження нормативного документа Спільноканальна сигналізація № 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0»;

централізована база даних (далі - ЦБД) - єдина база даних, яка призначена для реалізації процесу перенесення абонентських номерів, періодичної синхронізації локальних баз даних і зберігання інформації про перенесені абонентські номери та їх номери маршрутування.

Інші терміни, що використовуються у цих Технічних вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації», Національному плані нумерації України, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158.

ІІ. Взаємодія телекомунікаційних мереж, у тому числі з обладнанням централізованої бази даних

2.1. Структура і технічні характеристики взаємодії телекомунікаційних мереж у процесі надання послуги із перенесення абонентського номера мають відповідати вимогам законодавства щодо побудови і функціонування телекомунікаційної мережі загального користування України (далі - ТМЗК).

2.2. Здійснення викликів на перенесені абонентські номери забезпечується шляхом використання ЛБД з метою отримання відповідного номера маршрутування та інформації, необхідної для встановлення з’єднань із зазначеними абонентськими номерами.

Синхронізація інформації в ЛБД, яка необхідна для надання послуги перенесення абонентського номера, здійснюється з використанням ЦБД.

2.3. Перенесення абонентських номерів допускається між мережами рухомого (мобільного) зв’язку. У мережах фіксованого зв’язку перенесення абонентського номера здійснюється в межах однієї і тієї самої зони нумерації телефонної мережі.

2.4. Маршрутизація і пропуск трафіку у ТМЗК, формування, обробка й передача повідомлень у мережі СКС-7, забезпечення надання телекомунікаційних послуг абонентам з перенесеним абонентським номером здійснюються:

у мережах фіксованого зв’язку ТМЗК - за алгоритмами, наведеними в технічній специфікації «Network Aspects (NA); High level network architectures and solutions to support number portability» (ETSI TR 101 118);

у мережах рухомого (мобільного) зв’язку ТМЗК - за алгоритмами, наведеними в технічній специфікації «Підтримка перенесення номера мобільного телефону; Технічна реалізація» (3GPP TS 23.066), «Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic. Technical Specification» (3GPP TS 23.078), «TIA/EIA Interim Standards - Enhancements for Wireless Number Portability» (TIA IS-756) відповідно до ANSI TIA/EIA-41-D, «Call Completion to a Portable Number» (ANSI T1.660);

в обох видах мереж - відповідно до рекомендацій ITU-T і Групи інженерних проблем Інтернету (IETF).

2.5. Маршрутизація і порядок пропуску трафіку під час надання телекомунікаційних послуг абонентам з перенесеним абонентським номером повинні забезпечувати можливість передачі й отримання викликів міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв’язку та в мережах, у яких це передбачено, обміну короткими текстовими (SMS) і мультимедійними (ММS) повідомленнями.

2.6. Якщо мережа-ініціатор не має власної ЛБД при наданні телекомунікаційних послуг абонентам з перенесеним абонентським номером, мережа-ініціатор повинна забезпечити надання зазначених послуг відповідно до законодавства.

2.7. Обладнання ЛБД та ЦБД має відповідати Правилам технічної експлуатації електроустановок підприємств електрозв’язку України, затвердженим наказом Міністерства зв’язку України від 29 жовтня 1996 року № 232.

Директор
Департаменту телекомунікацій
і користування радіочастотним
ресурсом
Адміністрації Держспецзв’язку

В.Г. Смоляр

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси