Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.06.2011 N 578 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2011 р. за N 811/19549 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 263 ( z0284-19 ) від 19.02.2019 N 1241 ( z0919-19 ) від 19.07.2019 Наказами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 433 ( z0610-21 ) від 02.03.2021 N 536-21 ( z0649-21 ) від 12.03.2021 } Відповідно до Указів Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", від 8 квітня 2011 року N 410 ( 410/2011 ) "Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України", від 8 квітня 2011 року N 436 ( 436/2011 ) "Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346 ( 346-2011-п ) "Про ліквідацію урядових органів" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності, що додаються. 2. Державній службі інтелектуальної власності України (Паладій М.В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державної служби інтелектуальної власності України Паладія М.В. Міністр Д.В.Табачник ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.06.2011 N 578 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2011 р. за N 811/19549 ЗМІНИ до деяких нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності { Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1241 ( z0919-19 ) від 19.07.2019 } { Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1241 ( z0919-19 ) від 19.07.2019 } 3. У Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 N 116 ( z0276-95 ) (у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.97 N 72) ( z0416-97 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.95 за N 276/812 (із змінами): 3.1. У пункті 1.1 глави 1: абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності". 3.2. У тексті Правил ( z0276-95 ) скорочену назву "НДЦПЕ" замінити словом "Укрпатент" у відповідному відмінку. 4. У Правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 N 22 ( z0173-01 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за N 173/5364 (із змінами): 4.1. У пункті 1.2 глави 1 абзаци тринадцятий, чотирнадцятий викласти у такій редакції: "Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності"; Установа - Державна служба інтелектуальної власності України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 4.2. У додатках 1 та 3 до Правил ( z0173-01 ) слова "Міністерство освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України". 5. У Положенні про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 290 ( z0378-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за N 378/5569 (із змінами): 5.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997" виключити; у пункті 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 5.2. У тексті Положення ( z0378-01 ) та додатках до нього слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 6. У Положенні про Державний реєстр патентів України на винаходи, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 291 ( z0379-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за N 379/5570 (із змінами): 6.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; у пункті 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 6.2. У тексті Положення ( z0379-01 ) та додатках до нього слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 7. У Положенні про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 292 ( z0375-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.04.2001 за N 375/5566 (із змінами): 7.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; у пункті 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 7.2. У тексті Положення ( z0375-01 ) та додатках до нього слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 8. У Положенні про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2001 N 469 ( z0558-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.07.2001 за N 558/5749 (із змінами): 8.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; у пункті 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 8.2. У тексті Положення ( z0558-01 ) та додатках до нього слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 9. В Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 N 520 ( z0643-01 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за N 643/5834 (із змінами): 9.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; у пункті 1.2 слова "Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 9.2. У тексті Інструкції ( z0643-01 ) та додатках до неї слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 10. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 N 521 ( z0644-01 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за N 644/5835 (із змінами): 10.1. У пункті 1.1 глави 1: слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; слова "Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 10.2. У тексті Інструкції ( z0644-01 ) та додатках до неї слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 11. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574 ( z0716-01 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за N 716/5907 (із змінами): 11.1. У пункті 1.1 глави 1: слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; слова "Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 11.2. У тексті Інструкції ( z0716-01 ) та додатках до неї слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 12. В Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 575 ( z0717-01 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за N 717/5908 (із змінами): 12.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; у пункті 1.2 слова "Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 12.2. У тексті Інструкції ( z0717-01 ) та додатках до неї слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 13. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 576 ( z0718-01 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за N 718/5909 (із змінами): 13.1. У пункті 1.1 глави 1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити. 13.2. У тексті Інструкції ( z0718-01 ) та додатках до неї слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 14. В Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 577 ( z0719-01 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за N 719/5910 (із змінами): 14.1. У пункті 1.1 глави 1: слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; слова "Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 14.2. У тексті Інструкції ( z0719-01 ) та додатках до неї слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. { Пункт 15 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 536-21 ( z0649-21 ) від 12.03.2021 } 16. У Положенні про Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001 N 798 ( z1086-01 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.12.2001 за N 1086/6277 (із змінами): 16.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997" виключити; в абзаці другому пункту 1.2 слова "Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 16.2. У тексті Положення ( z1086-01 ) та додатках до нього слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 17. У Положенні про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 N 10 ( z0064-02 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за N 64/6352 (із змінами): 17.1. У пункті 1.2 глави 1 слова "Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 17.2. У тексті Положення ( z0064-02 ) та додатках до нього слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 18. У Правилах складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 N 110 ( z0226-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за N 226/6514 (із змінами): 18.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; у пункті 1.2: абзаци восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності". 18.2. У тексті Правил ( z0226-02 ) слово "Держдепартамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку. 18.3. У тексті додатка до Правил ( z0226-02 ) слова "Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України". 19. У Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 N 197 ( z0364-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за N 364/6652: 19.1. У пункті 1.2 глави 1: абзаци тридцять другий та тридцять третій викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності". 19.2. У тексті Правил ( z0364-02 ) та додатках до них слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку. 20. У Правилах розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 N 198 ( z0313-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за N 313/6601: 20.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997" виключити; абзаци дев'ятий, десятий пункту 1.2 викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності". 20.2. У тексті Правил ( z0313-02 ) та додатках до них слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 21. У Правилах складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2002 N 260 ( z0406-02 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.04.2002 за N 406/6694: 21.1. У главі 1: у пункті 1.1 слова і цифри "Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997" виключити; абзаци десятий, одинадцятий пункту 1.2 викласти в такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України; Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності". 21.2. У тексті Правил ( z0406-02 ) та додатках до них слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 21.3. У додатку 1 до Правил ( z0406-02 ) слова "Міністерство освіти і науки України" виключити. 22. В Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 N 298 ( z0453-02 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 27.05.2002 за N 453/6741 (із змінами): 22.1. У першому реченні пункту 1.3 глави 1 слова "Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 22.2. У тексті Інструкції ( z0453-02 ) та додатках до неї слова "Держдепартамент" та "Державний департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна служба" та "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 23. У Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 N 311 ( z0436-03 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за N 436/7757 (із змінами): 23.1. У пунктах 2, 3 слова "Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ)" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба)". 23.2. У тексті Порядку ( z0436-03 ) скорочену назву "ДДІВ" замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку. 23.3. У тексті додатків 1, 2 до Порядку ( z0436-03 ) слова "Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності", "Державного департаменту інтелектуальної власності", "Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку. 24. У Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2003 N 503 ( z0717-03 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за N 717/8038: 24.1. У пункті 2 слова "Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ)" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України". 24.2. У тексті Порядку ( z0717-03 ) скорочену назву "ДДІВ" замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку. { Пункт 25 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 263 ( z0284-19 ) від 19.02.2019 } 26. У Положенні про стипендію Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).000002 "інтелектуальна власність", затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2004 N 311 ( z0575-04 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.05.2004 за N 575/9174: 26.1. У заголовку Положення ( z0575-04 ) слова "Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України" та цифри "7(8).000002" замінити відповідно словами "Державної служби інтелектуальної власності України" та цифрами "7.18010002 (8.18010011)". 26.2. У пункті 1 цифри "7(8).000002" замінити цифрами "7.18010002 (8.18010011)"; 26.3. У тексті Положення ( z0575-04 ) слова "Державного департаменту інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України" у відповідному відмінку, а слова "Міністерства освіти і науки України" виключити. 27. У заголовку та тексті Положення про щорічну премію Державного департаменту інтелектуальної власності в галузі науки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2004 N 430 ( z0742-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2004 за N 742/9341, слова "Державного департаменту інтелектуальної власності" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності України". 28. У пункті 5 Положення про Реєстр комп'ютерних програм, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2004 N 888 ( z1569-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2004 за N 1569/10168, слова "Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України". 29. У пункті 6.2 глави 6 Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.12.2004 N 903 ( z0044-05 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.01.2005 за N 44/10324, слова "Державний департамент інтелектуальної власності МОН України" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України". { Пункт 30 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства N 433 ( z0610-21 ) від 02.03.2021 } 31. У Порядку атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2006 N 556 ( z1021-06 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.08.2006 за N 1021/12895: 31.1. У пункті 1 слова "Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент)" замінити словами "Державною службою інтелектуальної власності України (далі - Державна служба)". 31.2. У тексті Порядку ( z1021-06 ) слово "Держдепартамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку. 32. У Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 N 1175 ( z0066-09 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за N 66/16082: 32.1. У пункті 2 слова "Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ)" замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба)". 32.2. У тексті Порядку ( z0066-09 ) скорочену назву "ДДІВ" замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку. 32.3. У додатку 5 до Порядку ( z0066-09 ) слова "Державного департаменту інтелектуальної власності" замінити словами "Державної служби інтелектуальної власності України". 33. У Правилах погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 N 790 ( z0939-10 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.10.2010 за N 939/18234: 33.1. Абзаци другий та третій пункту 1.3 розділу I викласти у такій редакції: "Державна служба - Державна служба інтелектуальної власності України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України; заклад експертизи - Державне підприємство "Український інститут промислової власності". 33.2. У тексті Правил ( z0939-10 ) слово "Департамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному відмінку. Голова Державної служби інтелектуальної власності України М.В.Паладій
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси