Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 червня 2011 р. № 641 Київ Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1348 від 28.12.2011} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1348 від 28.12.2011 № 848 від 21.11.2013 № 694 від 05.10.2016 № 1361 від 23.12.2020} {У назві та тексті Постанови слова “Державною ветеринарною та фітосанітарною службою” замінено словами “Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” згідно з Постановою КМ № 694 від 05.10.2016} Кабінет Міністрів України постановляє: {Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1348 від 28.12.2011} 2. Затвердити: розмір плати за надання Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, платних адміністративних послуг згідно з додатком 1; перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, згідно з додатком 2. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1348 від 28.12.2011} 21. Установити, що до 30 червня 2014 р. розмір плати за видачу фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката, що видаються на партію зерна та продуктів його переробки (коди згідно з УКТЗЕД (1001 - 1104), становить 50 відсотків розміру плати, визначеного пунктами 5 і 6 додатка 1. {Постанову доповнено пунктом 21 згідно з Постановою КМ № 848 від 21.11.2013} Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 РОЗМІР ПЛАТИ за надання Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, платних адміністративних послуг Найменування послуги Суб'єкт, який надає послугу Розмір плати за надання послуги, гривень 1. Видача ветеринарного свідоцтва (для України - за формами № 1 і 2) - під час переміщення товарів та живих тварин за межі території Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст головні управління Держпродспоживслужби в областях та м. Києві, міжрегіональні головні управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, установи та організації, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби 18,09 2. Видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами № 1, 2 і 3) - під час переміщення товарів та живих тварин за межі України -"- 14,85 3. Видача ветеринарної довідки - під час переміщення товарів та живих тварин в межах району -"- 14,46 4. Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину -"- 51,29 5. Видача фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу головні управління Держпродспоживслужби в областях та м. Києві 45,3 6. Видача карантинного сертифіката на партію вантажу -"- 38,8 {Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 694 від 05.10.2016} {Постанову доповнено додатком 1 згідно з Постановою КМ № 1348 від 28.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 694 від 05.10.2016, № 1361 від 23.12.2020} Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 ПЕРЕЛІК платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що входять до сфери її управління Найменування послуги Суб'єкт, який надає послугу Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати 1. Видача ветеринарного свідоцтва (для України - за формами № 1 та 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст головні управління Держпродспоживслужби в областях та м. Києві, міжрегіональні головні управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні, установи та організації, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1857) 2. Видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами № 1, 2 та 3) - при переміщенні за межі України -"- -"- 3. Видача ветеринарної довідки - при переміщенні в межах району -"- -"- 4. Видача ветеринарносанітарного паспорта на тварину -"- -"- 5. Видача та поновлення експлуатаційного дозволу головні управління Держпродспоживслужби в областях та м. Києві, управління Держпродспоживслужби в місті, районі постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 92, ст. 3129) {Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 694 від 05.10.2016} 7. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики Держпродспоживслужба Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Переоформлення ліцензії -"- -"- 8. Видача фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу головні управління Держпродспоживслужби в областях та м. Києві постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1857) 9. Видача карантинного сертифіката на партію вантажу -"- -"- {Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 694 від 05.10.2016} {Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1348 від 28.12.2011, № 694 від 05.10.2016, № 1361 від 23.12.2020}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси