Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 червня 2011 р. № 591 Київ Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії {Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 458 від 04.07.2017} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 639 від 28.08.2013 № 458 від 04.07.2017 № 1064 від 27.12.2017 № 803 від 09.09.2020} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання, і розмір плати за їх надання згідно з додатком. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 458 від 04.07.2017} 2. Визнати такими, що втратили чинність: розміри плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 853); підпункт 2 пункту 2 змін, що вносяться до Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії та постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 243). Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591 ПЕРЕЛІК платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання, і розмір плати за їх надання Найменування послуги Розмір плати за надання послуги, гривень Послуги, які надаються Держатомрегулювання Видача ліцензії на видобування, переробку уранових руд 10000 Видача ліцензії на перевезення радіоактивних матеріалів 6300 Видача ліцензії на переробку, зберігання радіоактивних відходів 12000 Видача ліцензії на виробництво джерел іонізуючого випромінювання 10000 Видача ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання 5000 - у разі виконання робіт з технічного обслуговування 5000 - у разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання 2500 - у разі використання інших джерел іонізуючого випромінювання Видача ліцензії на підготовку персоналу для експлуатації ядерної установки 2500 Видача ліцензії на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання 5400 Видача експлуатуючій організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки 81900 48500 - для дослідницьких реакторів Видача експлуатуючій організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів 38400 Видача ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою 500 Видача ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки 500 Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки (крім окремого дозволу на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива, окремого дозволу на пуск ядерної установки після плановопопереджувального ремонту з перевантаженням активної зони та окремого дозволу на етапі зняття з експлуатації ядерної установки) 13300 Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива 18700 Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на пуск ядерної установки після плановопопереджувального ремонту з перевантаженням активної зони 3800 Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на етапі зняття з експлуатації ядерної установки 12000 Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів 12000 Видача експлуатуючій організації окремого дозволу на виконання певних видів робіт чи операцій в рамках заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему 6200 Видача дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та внесення до них змін 300 Видача сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів 2900 Видача дубліката ліцензії 200 Внесення змін до ліцензії у разі зміни найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності), крім зміни найменування у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство 200 Внесення змін до ліцензії у разі внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з питань ядерної та радіаційної безпеки 200 Внесення змін до ліцензії у разі виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії 200 Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів 100 відсотків розміру плати за видачу ліцензії Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії 450 Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії 50 відсотків розміру плати за видачу ліцензії Переоформлення ліцензії у разі реорганізації ліцензіата, крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство 10 відсотків розміру плати за видачу ліцензії Переоформлення ліцензії у разі зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії 10 відсотків розміру плати за видачу ліцензії Переоформлення ліцензії у разі наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки 100 відсотків розміру плати за видачу ліцензії {Розділ "Послуги, які надаються територіальними органами Держатомрегулювання" виключено на підставі Постанови КМ № 458 від 04.07.2017} {Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 639 від 28.08.2013, № 458 від 04.07.2017, № 1064 від 27.12.2017, № 803 від 09.09.2020}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси