Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством економіки (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 травня 2011 р. N 550 Київ Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством економіки (у сфері інтелектуальної власності) платних адміністративних послуг { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017, N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019, N 875 ( 875-2021-п ) від 18.08.2021 } { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 N 652 ( 652-2015-п ) від 19.08.2015 N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 N 74 ( 74-2018-п ) від 14.02.2018 N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019 N 1315 ( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 N 875 ( 875-2021-п ) від 18.08.2021 } { У назві і тексті Постанови слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту" замінено словами "Міністерством освіти і науки" згідно з Постановою КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013 } Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Установити, що розмір плати за надання Міністерством освіти і науки платної адміністративної послуги з визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав, та документів про вищу духовну освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, становить: { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 652 ( 652-2015-п ) від 19.08.2015, N 74 ( 74-2018-п ) від 14.02.2018 } три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян - для фізичних осіб; п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для юридичних осіб. 2. Затвердити перелік платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством освіти і науки і Міністерством економіки (у сфері інтелектуальної власності), згідно з додатком. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017, N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019, N 875 ( 875-2021-п ) від 18.08.2021 } Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 550 ПЕРЕЛІК платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством освіти і науки і Мінекономіки (у сфері інтелектуальної власності) ------------------------------------------------------------------ | Найменування послуги | Нормативно-правовий акт, яким | | | встановлено розмір плати | | | за надання послуги | |----------------------------------------------------------------| | МОН | |----------------------------------------------------------------| |1. Видача ліцензії на надання |постанова Кабінету Міністрів | |освітніх послуг у сфері вищої та|України від 29 серпня 2003 р. | |професійно-технічної освіти |N 1380 ( 1380-2003-п ) | | |(Офіційний вісник України, | | |2003 р., N 36, ст. 1946) | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Переоформлення ліцензії на | -"- | |надання освітніх послуг у сфері | | |вищої та професійно-технічної | | |освіти | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Видача копії ліцензії на | -"- | |надання освітніх послуг у сфері | | |вищої та професійно-технічної | | |освіти | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Видача дубліката ліцензії на | -"- | |надання освітніх послуг у сфері | | |вищої та професійно-технічної | | |освіти | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Видача професійно-технічним |постанова Кабінету Міністрів | |навчальним закладам свідоцтв про|України від 12 лютого 1996 р. | |атестацію |N 200 ( 200-96-п ) (ЗП України,| | |1996 р., N 7, ст. 216) | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Проставлення апостиля на |наказ МОН від 16 січня 2004 р. | |офіційних документах, виданих |N 21 ( z0112-04 ) | |навчальними закладами, | | |державними органами, | | |підприємствами, установами та | | |організаціями, що стосуються | | |сфери освіти і науки | | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Визнання і встановлення |постанова Кабінету Міністрів | |еквівалентності документів про |України від 30 травня 2011 р. | |освіту, виданих навчальними |N 550 | |закладами іноземних держав, та | | |документів про вищу духовну | | |освіту, виданих закладами вищої | | |духовної освіти | | |----------------------------------------------------------------| | Мінекономіки (у сфері інтелектуальної власності) | |----------------------------------------------------------------| |{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 998| ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 998| ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 998| ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 998| ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 } | |--------------------------------+-------------------------------| |12. Видача контрольних марок на |Закон України "Про | |розповсюдження примірників |розповсюдження примірників | |аудіовізуальних творів, |аудіовізуальних творів, | |фонограм, відеограм, |фонограм, відеограм, | |комп'ютерних програм, баз даних |комп'ютерних програм, баз | | |даних" ( 1587-14 ) | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | |--------------------------------+-------------------------------| |{ Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ N 1315| |( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 } | ------------------------------------------------------------------ { Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013, N 652 ( 652-2015-п ) від 19.08.2015, N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017, N 74 ( 74-2018-п ) від 14.02.2018, N 916 ( 916-2019-п ) від 06.11.2019, N 1315 ( 1315-2020-п ) від 23.12.2020 }
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси