Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Норми від 25.05.2011 № 558

Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 558-2011-п

Текст документа від 04.06.2013:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 травня 2011 р. № 558
Київ

Деякі питання забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 356 від 22.05.2013}

Відповідно до статті 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників необхідними засобами, що додається.

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції і Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для придбання необхідних засобів.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. № 558

ПОРЯДОК
забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників необхідними засобами

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення діяльності Держархбудінспекції, її територіальних органів (далі - інспекції) та їх працівників необхідними засобами.

2. Під необхідними засобами, якими забезпечується діяльність інспекцій та їх працівників, в цьому Порядку слід розуміти спеціальну техніку, зокрема пересувну будівельну лабораторію, обладнання (далекоміри, механічні тестові молотки Шмідта, коверметри, фотоапарати, вологоміри), засоби зв'язку, засоби індивідуального захисту.

3. Організація придбання необхідних засобів та забезпечення ними інспекцій та їх працівників покладається на Держархбудінспекцію.

4. Норми щодо забезпечення інспекцій та їх працівників необхідними засобами визначаються згідно з додатком.

Потреба в додатковому забезпеченні необхідними засобами визначається на підставі пропозиції керівника інспекції та фінансово-економічного обґрунтування, що подаються щокварталу до 15 числа наступного місяця до Держархбудінспекції за формою, встановленою нею.

5. Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням необхідними засобами, здійснюється в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на утримання Держархбудінспекції.

6. Держархбудінспекція разом з Мінфіном у разі потреби опрацьовує і подає на розгляд Кабінету Міністрів пропозиції щодо коригування обсягів фінансування.


Додаток
до Порядку

НОРМИ
щодо забезпечення інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю та їх працівників необхідними засобами

1. Державна архітектурно-будівельна інспекції

Найменування

Кількість

Обладнання

Вологомір

2

Фотоапарат цифровий

2

Засоби зв'язку

Мобільний телефон

5

Засоби індивідуального захисту

Каска

5

2. Територіальні органи державного архітектурно-будівельного контролю

Найменування

Кількість

Обладнання

Далекомір

27

Механічний тестовий молоток Шмідта

27

Коверметр

27

Рулетка

54

Фотоапарат цифровий

54

Вологомір

27

Вимірювач часу розповсюдження ультразвуку

1

Вимірювач напруг та коливань

1

Вимірювач міцності бетону

4

Ультразвуковий пристрій УК-15М

1

Стандартний молоток Кашкарова

1

Теодоліт електронний

1

Плотномір-пенетрометр

1

Пристрій КП-23,2

1

Радіометр-дозиметр

2

Бінокль

2

Рівень лазерний мультифункціональний

1

Штангенциркуль цифровий

2

Детектор

1

Мікроскоп

1

Нівелір

2

Лупа

1

Пошукова голівка

3

Електрод для визначення корозії

1

Прилад PQI-301 з калібрувальним блоком

1

Калібрувальний блок

2

Ковадло калібрувальне

1

Штатив

1

Спеціальна техніка

Пересувна будівельна лабораторія

12

Засоби зв'язку

Мобільний телефон

135

Засоби індивідуального захисту

Каска

135

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 356 від 22.05.2013 }


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси