Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

Мінрегіон України; Наказ від 23.05.2011 № 53

Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

Реєстрація: Мін'юст України від 16.06.2011 № 719/19457

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: z0719-11

Текст документа від 29.09.2017:

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2011 N 53

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 р. за N 719/19457

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства N 204 ( z1140-17 ) від 15.08.2017 }

Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

На виконання статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, що додаються.

2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В. забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра Ю.Є.Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови - Голова ліквідаційної комісії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Г.М.Яцишина

Перший заступник Міністра соціальної політики України В.Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 23.05.2011 N 53

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2011 р. за N 719/19457

КРИТЕРІЇ, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

1. Експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, незалежно від форм власності мають відповідати таким критеріям:

1.1. Наявність статусу юридичної особи;

1.2. Укомплектованість експертної організації для проведення експертизи проектів будівництва об'єктів, що належать до IV і V категорій складності, експертами з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менше ніж три роки або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування за напрямом експертизи не менше ніж десять років. До роботи в експертних організаціях залучаються як на підставі трудових, так і цивільно-правових договорів, експерти, які здійснюють експертизу з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, що пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат;

1.3. Укомплектованість експертної організації для проведення експертизи проектів будівництва експертами з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менше ніж три роки або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування за напрямом експертизи не менше ніж десять років;

1.4. Укомплектованість експертної організації для проведення експертизи кошторисної частини проектної документації експертами з питань кошторисної частини проекту будівництва, міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менше ніж три роки або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування за напрямом експертизи не менше ніж десять років;

1.5. Наявність організаційно-методичної документації, необхідної для проведення експертизи проектів будівництва (на паперових та електронних носіях);

1.6. Наявність необхідного для розміщення персоналу власного або орендованого приміщення, що відповідає чинним санітарним нормам і правилам, матеріально-технічного забезпечення робочих місць (меблі, персональні комп'ютери та відповідне програмне забезпечення, оргтехніка (факс, принтер, сканер, копіювальний апарат, телефонний апарат), мережа Інтернет, електронна пошта);

1.7. Наявність режимно-секретного підрозділу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) при проведенні експертизи проектів, матеріали яких містять державну таємницю.

2. Перелік експертних організацій, що відповідають цим Критеріям, формується та оприлюднюється Міністерством на його офіційному сайті на підставі звернення таких організацій, до якого додаються:

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (статуту, положення), виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відомості щодо персонального складу експертів (прізвище, ім'я, по батькові, копії кваліфікаційних сертифікатів - за наявності, обов'язково надаються з 1 червня 2012 року, засвідчені керівником експертної організації, із зазначенням трудових відносин (трудові або цивільно-правові договори));

засвідчені в установленому порядку копії документів про освіту та трудової книжки експертів;

інформація щодо напрямів експертизи, за якими експертна організація планує здійснювати експертизу (за об'єктами виробничого та невиробничого призначення у розрізі галузей економіки, за категоріями складності, за розділами проектної документації, за регіонами (в цілому по Україні, декілька областей, область, місто));

інформація щодо матеріально-технічного забезпечення (меблі, персональні комп'ютери, оргтехніка (факс, принтер, сканер, копіювальний апарат, телефонний апарат), мережа Інтернет, електронна пошта) та функціонування режимно-секретного підрозділу.

Начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси