Про утворення робочої групи з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 травня 2011 р. № 510 Київ Про утворення робочої групи з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва {Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ № 490-р від 26.06.2013 № 298-р від 07.04.2021} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Утворити робочу групу з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва у складі згідно з додатком. 2. Затвердити Положення про робочу групу з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, що додається. 3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 326 "Про заходи щодо прискорення проектування та будівництва великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва". Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 510 СКЛАД робочої групи з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва Віце-прем'єр-міністр України згідно з розподілом функціональних повноважень, голова робочої групи Голова Укравтодору, заступник голови робочої групи Заступник начальника відділу Укравтодору, секретар робочої групи Заступник Міністра інфраструктури Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Заступник Міністра розвитку громад та територій Голова Укрінфрапроекту Заступник Голови Держводагентства Заступник Голови Держгеокадастру Заступник голови Київської облдержадміністрації Заступник голови Київської міськдержадміністрації Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції Директор департаменту Мінекономіки Генеральний директор директорату Мінінфраструктури Координатор впровадження реформ Національної ради реформ (за згодою) Головний державний санітарний лікар Київської області (за згодою) Директор державного підприємства “Укрдіпродор” (за згодою) Начальник служби автомобільних доріг у Київській області Перший заступник голови Київської обласної ради (за згодою) {Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 490-р від 26.06.2013; в редакції Розпорядження КМ № 298-р від 07.04.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 510 ПОЛОЖЕННЯ про робочу групу з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва 1. Робоча група з питань проектування, будівництва та експлуатації великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва (далі - робоча група) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України, що утворений ним для забезпечення здійснення своїх повноважень, у тому числі на проектування, будівництво та експлуатацію великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва (далі - кільцева дорога). 2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. 3. Основними завданнями робочої групи є: сприяння забезпеченню координації діяльності органів виконавчої влади з питань проектування, будівництва та експлуатації кільцевої дороги; підготовка пропозицій щодо: - відведення земельних ділянок; - проектування, будівництва та експлуатації кільцевої дороги; - визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час проектування, будівництва та експлуатації кільцевої дороги; - удосконалення нормативно-правової бази із зазначених питань. 4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі проектування, будівництва та експлуатації кільцевої дороги; 2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, пов'язаних з проектуванням, будівництвом та експлуатацією кільцевої дороги; 3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів із зазначених питань. 5. Робоча група має право: 1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою); 3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів. 6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 7. Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України. Персональний склад робочої групи затверджує її голова. У разі потреби голова робочої групи вносить зміни до її складу. 8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться у міру потреби за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання робочої групи веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. 9. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України. Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 10. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень. 11. Робоча група використовує у своїй роботі бланк із своїм найменуванням. 12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Міністерство інфраструктури.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси