Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 травня 2011 р. № 488 Київ Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1390 від 28.12.2011 № 74 від 04.02.2013 № 529 від 01.10.2014 № 1090 від 18.12.2018 № 727 від 14.08.2019 № 223 від 17.03.2021 № 973 від 15.09.2021 № 1437 від 23.12.2021 № 469 від 19.04.2022} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Збільшити статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" на суму 31 млн. гривень. 2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки, що додається. {Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 74 від 04.02.2013, № 1090 від 18.12.2018, № 223 від 17.03.2021} {Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 727 від 14.08.2019} Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488 ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки {Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 74 від 04.02.2013, № 1090 від 18.12.2018} {У назві та тексті Порядку цифри “2013-2020” замінено цифрами “2013-2023” згідно з Постановою КМ № 223 від 17.03.2021} 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом" (далі - бюджетні кошти). 2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем зазначеної програми є Мінрегіон. {Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 28.12.2011} 3. Бюджетні кошти спрямовуються Державній спеціалізованій фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) для збільшення статутного капіталу. 4. Статутний капітал Фонду збільшується поетапно. 5. Кошти використовуються для: будівництва або придбання житла з метою подальшої передачі такого житла в оренду (найм), оренду із правом викупу, продажу на умовах пільгового кредитування; пільгового кредитування юридичних та фізичних осіб для здійснення будівництва житла; надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла. Замовником будівництва та покупцем житла відповідно до абзацу другого цього пункту виступає Фонд або його структурні підрозділи. Будівництво житла може здійснюватися за типовими проектами будівництва житла та із застосуванням сучасних технологій швидкого будівництва. Вартість будівництва або придбання 1 кв. метра загальної площі житла (з урахуванням оздоблювальних робіт) не повинна перевищувати граничну вартість. Відсоткова ставка за користування кредитами, наданими відповідно до абзаців третього і четвертого цього пункту, не може перевищувати облікову ставку Національного банку. Строк надання кредиту становить до 20 років. Гранична вартість - вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що викуповується або будується, яка не може перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Мінрегіоном та збільшену для: міст - обласних центрів, міст обласного значення із чисельністю населення понад 300 тис. осіб і населених пунктів, які розташовані в районах, прилеглих до меж міст - обласних центрів, - у 1,75 раза; інших населених пунктів - у 1,5 раза. Правила виконання напрямків, визначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, затверджуються правлінням Фонду за погодженням із Мінрегіоном. Розподіл коштів здійснюється Мінрегіоном. {Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 74 від 04.02.2013, № 529 від 01.10.2014, № 1090 від 18.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1437 від 23.12.2021; в редакції Постанови КМ № 469 від 19.04.2022} 6. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку. {Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1090 від 18.12.2018} 7. Фонд надсилає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінрегіону інформацію про використання коштів відповідно до цього Порядку. {Пункт 7 в редакції Постанов КМ № 1090 від 18.12.2018, № 469 від 19.04.2022} {Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1437 від 23.12.2021} {Зміна втратила чинність на підставі Постанови КМ № 727 від 14.08.2019}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси