Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 р. N 469 Київ Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 149 ( 149-2012-п ) від 15.02.2012 N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016 N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017 N 1012 ( 1012-2020-п ) від 28.10.2020 } Відповідно до частини першої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається. 2. Внести до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 725 ( 725-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2240), зміни, що додаються. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 469 ПОРЯДОК видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів { У тексті Порядку слова "територіальний орган внутрішніх справ" в усіх відмінках замінено словами "структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016 } { У тексті Порядку слова "структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності" у всіх відмінках замінено словами "структурний підрозділ територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017 } { У тексті Порядку слова "структурний підрозділ територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності" у всіх відмінках замінено словами "територіальний (відокремлений) підрозділ міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1012 ( 1012-2020-п ) від 28.10.2020 } Загальні питання 1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним особам дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з культивуванням рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уключених до переліку (далі - діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів). 2. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - дозвіл), видається юридичній особі за формою згідно з додатком територіальними (відокремленими) підрозділами міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю за місцезнаходженням юридичної особи, а у разі, коли діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, провадиться не за місцезнаходженням юридичної особи, - за місцем провадження такої діяльності. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016, N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017, N 1012 ( 1012-2020-п ) від 28.10.2020 } 3. Дозвіл видається за результатами перевірки відповідності об'єктів і приміщень установленим МВС вимогам. Умови видачі дозволу 4. Для отримання дозволу юридична особа подає особисто або через уповноважений нею орган чи особу державному адміністраторові або представникові територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 ( 1176-2005-п ) "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074; 2008 р., N 68, ст. 2267), до якої додаються такі документи: { Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 149 ( 149-2012-п ) від 15.02.2012 } копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою; копії документів, що підтверджують право власності на об'єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - об'єкти чи приміщення), або договору оренди об'єкта чи приміщення; план-схема об'єкта чи приміщення з обов'язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; копії договору про охорону об'єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації; витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання. 5. Юридична особа, діяльність якої пов'язана з культивуванням, перевезенням, зберіганням і знищенням рослин, включених до таблиці I переліку ( 770-2000-п ), крім зазначених у пункті 4 цього Порядку документів, подає також копії: документа, що підтверджує на момент подання заяви право власності на земельну ділянку або постійного користування чи оренди земельної ділянки; документа, що підтверджує факт придбання в суб'єктів насінництва та розсадництва, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, насіння для культивування рослин, включених до переліку ( 770-2000-п ) (для маку - першої репродукції, для конопель - першої або другої репродукції); витягу з карти-схеми земельної ділянки із зазначенням площі посіву, відстані до населених пунктів, лісових угідь, залізниці та автомобільних доріг місцевого значення; договору про охорону місць культивування, зберігання і знищення рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку ( 770-2000-п ), їх пожнивних залишків та додатку, в якому зазначається інформація про розташування сил і засобів підрозділів охорони. У разі перевезення частин рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку ( 770-2000-п ), або їх насіння, яке не відповідає вимогам ГОСТ 12094-76 або ГОСТ 9158-76 щодо відсоткового вмісту сміттєвих домішок, або їх пожнивних залишків для подальшого перероблення (доочищення), крім зазначених документів, подається також копія договору про охорону таких частин рослин та насіння під час перевезення і схема маршруту перевезення. 6. Копії документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку, завіряються в установленому порядку. 7. Заява, подана територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю, реєструється у журналі реєстрації заяв для отримання дозволу на використання об'єктів чи приміщень ( z0867-12 ) за формою, затвердженою МВС. 8. У разі подання державному адміністраторові заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку, він передає територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю такі заяву та документи у день їх подання або протягом наступного робочого дня. Заява реєструється в порядку, встановленому пунктом 7 цього Порядку. Обстеження об'єктів чи приміщень 9. З метою перевірки відповідності об’єктів чи приміщень установленим МВС вимогам проводиться їх обстеження працівниками територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві. { Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016, N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017 } 10. Обстеження об'єктів чи приміщень проводиться в строк, який не перевищує трьох робочих днів з дати подання територіальному (відокремленому) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю юридичною особою або державним адміністратором заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку. Обстеження об'єктів чи приміщень проводиться в присутності представників юридичної особи. 11. За результатами обстеження об'єктів чи приміщень складаються акти обстеження за формами ( z0866-12, z0867-12 ), затвердженими МВС за погодженням з МОЗ, у яких зазначається про можливість або неможливість використання об'єктів чи приміщень для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 12. Акти обстеження складаються у двох примірниках і підписуються працівниками територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, юридичною особою або уповноваженою нею особою та скріплюються печаткою територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016; в редакції Постанови КМ N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1012 ( 1012-2020-п ) від 28.10.2020 } Один примірник акта обстеження видається юридичній особі або уповноваженій нею особі, про що вона розписується в журналі реєстрації актів обстеження об'єктів та приміщень, який ведеться за формою, затвердженою МВС за погодженням з МОЗ, а другий зберігається у відповідній справі територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю. Прийняття рішення 13. Рішення про видачу дозволу чи відмову у його видачі приймається протягом 10 календарних днів з дня подання заяви та документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цього Порядку. Підставами для відмови у видачі дозволу є: подання юридичною особою неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу; виявлення в поданих документах недостовірних відомостей; невідповідність об'єктів чи приміщень установленим МВС вимогам згідно з актами обстеження. Юридичній особі видається протягом трьох календарних днів з дня прийняття відповідного рішення дозвіл або надсилається письмове повідомлення про відмову у його видачі із зазначенням причин відмови. 14. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу оформляється у двох примірниках, кожний з яких засвідчується підписом керівника територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю, а в разі його відсутності - заступником керівника або особою, яка виконує його обов’язки, і скріплюється печаткою такого підрозділу. { Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016, N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017; в редакції Постанови КМ N 1012 ( 1012-2020-п ) від 28.10.2020 } Територіальний (відокремлений) підрозділ міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю видає один примірник дозволу особисто керівникові юридичної особи або його представникові за наявності відповідно оформленої довіреності на отримання дозволу та документа, що посвідчує особу, або державному адміністраторові для передачі дозволу юридичній особі в установленому законодавством порядку. { Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016 } Про видачу дозволу територіальний (відокремлений) підрозділ міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю робить відмітку в журналі реєстрації заяв для отримання дозволу на використання об'єктів чи приміщень. Другий примірник дозволу разом з документами, зазначеними у пунктах 4 і 5 цього Порядку, залишається в територіальному (відокремленому) підрозділі міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю і зберігається протягом усього строку дії ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та трьох років після закінчення строку її дії. Дозвіл забороняється пересилати поштою. 15. Строк дії дозволу не може перевищувати строку дії ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 16. У разі відмови у видачі дозволу юридична особа має право повторно звернутися до територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю лише за умови усунення причин, що стали підставою для відмови. 17. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому законом порядку. Додаток до Порядку ДОЗВІЛ на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів м. _________________ від ___ ___________ 20 ___ р. N ____ Згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ___________________________________________ (найменування територіального __________________________________________________________________ (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального __________________________________________________________________ органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю) дає дозвіл _______________________________________________________ (найменування юридичної особи, __________________________________________________________________ ідентифікаційний код, місцезнаходження, __________________________________________________________________ найменування та місцезнаходження кожного з її відокремлених __________________________________________________________________ підрозділів, які планують провадити діяльність, пов'язану з обігом _________________________________________________________________ наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів) на використання об'єктів чи приміщень, розташованих за адресою: __ _________________________________________________________________, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з __________________________________________________________________ (зазначається вид діяльності - культивування рослин, __________________________________________________________________ включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних __________________________________________________________________ речовин і прекурсорів, розроблення, виробництво, виготовлення, __________________________________________________________________ зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), __________________________________________________________________ використання, знищення наркотичних засобів, __________________________________________________________________ психотропних речовин і прекурсорів) ____________________________ __________ ________________________ (Найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище) керівника територіального органу Національної поліції) М.П. { Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016, N 210 ( 210-2017-п ) від 29.03.2017, N 1012 ( 1012-2020-п ) від 28.10.2020 } ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 469 ЗМІНИ, що вносяться до переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства ( 725-2010-п ) Доповнити перелік ( 725-2010-п ) розділом такого змісту: ----------------------------------------------------------------- | "Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні | | речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) | |---------------------------------------------------------------| |95. Використання об'єктів чи |дозвіл". | |приміщень, призначених для | | |провадження діяльності, | | |пов'язаної з культивуванням | | |рослин, включених до таблиці I | | |переліку наркотичних засобів, | | |психотропних речовин і | | |прекурсорів, затвердженого | | |постановою Кабінету Міністрів | | |України від 6 травня 2000 р. | | |N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний | | |вісник України, 2000 р., N 19, | | |ст. 789), розробленням, | | |виробництвом, виготовленням, | | |зберіганням, перевезенням, | | |придбанням, реалізацією | | |(відпуском), використанням та | | |знищенням наркотичних засобів, | | |психотропних речовин і | | |прекурсорів, включених | | |до зазначеного переліку | | |( 770-2000-п ) | | -----------------------------------------------------------------
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси