Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 р. № 466 Київ Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 949 від 07.09.2011 № 43 від 18.01.2012 № 148 від 27.02.2012 № 653 від 11.07.2012 № 918 від 30.10.2013 № 747 від 26.08.2015 № 879 від 21.10.2015 № 1060 від 16.12.2016 № 404 від 07.06.2017 № 327 від 25.04.2018 № 128 від 23.01.2019 № 367 від 27.03.2019 № 218 від 13.03.2020 № 559 від 01.07.2020 № 303 від 29.03.2021 № 681 від 23.06.2021 № 668 від 30.06.2021 № 958 від 15.09.2021 № 590 від 07.05.2022} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити такі, що додаються: Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт; {Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015} {Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 747 від 26.08.2015} перелік об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта. {Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 747) ПОРЯДОК виконання підготовчих та будівельних робіт {У тексті Порядку слова “через електрону систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві” замінено словами “через електронний кабінет” згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019} {У тексті Порядку слово “Держархбудінспекція” у всіх відмінках замінено словом “Держсервісбуд” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2020} Загальні положення 1. Цей Порядок визначає механізм набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт. {Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту; підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень. Виконання функцій електронного кабінету, передбачених цим Порядком, забезпечує електронний кабінет користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”. Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 3. Надання (отримання), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. {Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 404 від 07.06.2017} Дія цього Порядку не поширюється на виконання будівельних робіт з монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах. {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1060 від 16.12.2016} Можливість монтажу зазначених технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв визначається за результатами проведеної оцінки технічного стану та вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини. {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1060 від 16.12.2016} У разі коли об'єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об'єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об'єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), право на виконання будівельних робіт виникає після отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт, згідно з цим Порядком як для об'єкта з вищим класом наслідків (відповідальності). {Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 404 від 07.06.2017} Повноваження ДІАМ здійснюються його апаратом. При цьому отримання повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється апаратом ДІАМ, а щодо інших об'єктів - апаратом ДІАМ або його територіальними органами за місцезнаходженням таких об'єктів. {Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 404 від 07.06.2017, № 681 від 23.06.2021, № 958 від 15.09.2021} Держархбудінспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення ДІАМ. {Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021} {Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 879 від 21.10.2015} 4. Підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, можуть виконуватися замовником після набуття права на земельну ділянку відповідного цільового призначення та подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл). {Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} 41. Документи, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, подаються за вибором замовника до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю особисто через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюються та надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг. Документи, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, подаються замовником до ДІАМ у паперовій формі із дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”. {Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Центри надання адміністративних послуг під час прийняття документів у замовників, адміністратори центрів надання адміністративних послуг через кабінет на Порталі Дія або електронний кабінет користувача створюють заявку з накладенням електронного підпису, завантажують до кабінету шляхом сканування документи, що подані заявником, та надсилають до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Адміністратор центру надання адміністративних послуг вносить відомості, необхідні для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва, з використанням кабінету на Порталі Дія засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Центри надання адміністративних послуг повертають замовнику документи, які були надіслані рекомендованим листом до центру надання адміністративних послуг, та інформують замовника щодо внесення таких документів до електронної системи та надсилання їх до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю, подаються документи для отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). Подання та отримання документів щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, здійснюється в паперовій формі з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”. Відомості про такі об'єкти не вносяться до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (у тому числі відомості про об'єкти, щодо яких в поданих документах міститься таємна інформація, що охоплює відомості у сфері оборони, державної безпеки, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України). {Абзац сьомий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Повідомлення про внесення змін до документів, які надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, подаються замовником у паперовій формі до ДІАМ із дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю” без внесення відповідних змін до Реєстру будівельної діяльності. {Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Створення та подання електронних документів, завантаження документів, необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681. За зверненням замовника орган, що здійснює розгляд документів, повертає без розгляду подані документи, якщо до моменту надходження заяви не було прийнято рішення. У випадку надходження декількох однакових ідентичних документів щодо одного і того ж об'єкта розгляд таких документів проводиться одночасно, рішення приймається щодо одного документа, а інші ідентичні документи повертаються без розгляду. {Порядок доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2020; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 5. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) та об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. {Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 128 від 23.01.2019} {Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} 6. Документи, що надають право на виконання підготовчих робіт, діють до моменту отримання права на виконання будівельних робіт. Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва. 7. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. Влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил. {Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 668 від 30.06.2021} 8. Контроль за виконанням підготовчих та будівельних робіт здійснюється відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю. {Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 10. Видача дозволу здійснюється з використанням Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”) з дотриманням вимог Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги”. {Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 879 від 21.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 404 від 07.06.2017; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} 11. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданому ним повідомленні, за виконання будівельних робіт без подання повідомлення та за порушення вимог, визначених цим Порядком, відповідно до Закону України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” та Кодексу України про адміністративні правопорушення. {Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 404 від 07.06.2017} 12. Інформація про документ, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснює контроль за будівництвом об'єкта), відомості про найменування, клас наслідків (відповідальності) об'єкта, здійснення оцінки впливу на довкілля для об'єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, зображення об'єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт з урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менше ніж 1,5 метра і завширшки не менше ніж 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} На стенді обов'язково має міститися двовимірний матричний штрихкод, зчитування якого відповідним сканером та/або розпізнавання програмними засобами надає актуальну інформацію про об'єкт будівництва, який міститься в Реєстрі будівельної діяльності, у тому числі про орган архітектурно-будівельного контролю. {Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021} {Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 404 від 07.06.2017, № 128 від 23.01.2019, № 681 від 23.06.2021} Повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт 13. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 21 подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти робочих днів з дня надходження повідомлення: вносить інформацію, зазначену у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”) згідно з цим Порядком; {Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} реєструє повідомлення та зміни до нього, подані щодо об'єкта, на який поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, у журналі реєстрації повідомлень; {Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} під час внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності проставляє відмітку про місцезнаходження об'єкта будівництва на картографічній основі (у разі коли така відмітка не проставлена на картографічній основі до внесення інформації, зазначеної у повідомленні). У випадках, встановлених у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні, та проставлення відмітки про місцезнаходження об'єкта будівництва на картографічній основі здійснюються в режимі реального часу автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронна система). {Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 879 від 21.10.2015; в редакції Постанов КМ № 404 від 07.06.2017, № 681 від 23.06.2021} 14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або змінено інші відомості про початок виконання підготовчих або будівельних робіт, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, а також у разі, коли здійснювалося коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку, замовник протягом трьох робочих днів надсилає повідомлення про такі зміни до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Якщо коригування проектної документації може вплинути на визначення адреси об'єкта нового будівництва (зміна місця розташування об'єкта, головного входу тощо), у повідомленні зазначається про необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси. Продовження виконання підготовчих та будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється. У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни через електронний кабінет. Про зміну генерального підрядника чи підрядника на об'єкті, на який поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, замовник повідомляє ДІАМ шляхом подання відповідних документів у паперовому вигляді. {Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 15. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про початок виконання будівельних робіт, які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє про це замовникові протягом одного робочого дня з дня такого виявлення. Замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів з дня отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про виявлення недостовірних даних або самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні зобов'язаний надіслати до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення за формою згідно з додатками 1, 2 і 21 з виправленими (достовірними) даними щодо інформації, яка потребує змін. {Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 958 від 15.09.2021} Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом трьох робочих днів з дня отримання від замовника повідомлення, визначеного абзацом другим цього пункту, забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Повідомлення та зміни до нього щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, подаються замовником у двох примірниках. {Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} У разі отримання від замовника повідомлення, визначеного абзацом другим цього пункту, щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, протягом трьох робочих днів з дня його отримання ДІАМ реєструє зазначене повідомлення в журналі реєстрації повідомлень і на одному примірнику ставить відмітку “зареєстровано” із номером реєстрації та повертає його замовнику. Другий примірник поданого замовником повідомлення зберігається в ДІАМ. {Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в передбаченому цим пунктом порядку подав відповідне повідомлення, штрафні санкції за раніше подане з помилками повідомлення або виявлені в ньому недостовірні дані не застосовуються. У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання наведених у надісланому повідомленні недостовірних даних, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі набрання законної сили судовим рішенням про скасування містобудівних умов та обмежень відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю: видає припис про зупинення підготовчих або будівельних робіт; звертається до суду із позовом про припинення права на виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, протягом двох місяців з дня закінчення строку для усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил, визначеного у приписі про зупинення підготовчих або будівельних робіт. Право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, може бути припинено відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю: у разі подання замовником заяви про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання підготовчих або будівельних робіт; у разі отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником; на підставі судового рішення, що набрало законної сили. Відомості про припинення або зупинення права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви у паперовій формі або настання обставин, визначених абзацом восьмим цього пункту, вносяться органами державного архітектурно-будівельного контролю до Реєстру будівельної діяльності та оприлюднюються на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Абзац чотирнадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Про припинення права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє замовнику протягом трьох робочих днів з дня припинення. Замовник будівництва після припинення права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, може повторно надіслати повідомлення згідно з вимогами, встановленими пунктом 13 цього Порядку. {Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 151. Внесення змін, визначених пунктами 14 і 15 цього Порядку, до дозволу на виконання будівельних робіт, виданого до 11 березня 2011 р. та дійсного станом на 11 березня 2011 р., зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт здійснюється шляхом заповнення повідомлення за формами згідно з додатками 1 і 21. {Абзац перший пункту 151 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через центр надання адміністративних послуг або письмово в паперовій формі щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю” чи через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюється та надсилається рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг або письмово в паперовій формі щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”. Подане (надіслане) до зазначеного органу повідомлення є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації. {Абзац другий пункту 151 в редакції Постанови КМ № 218 від 13.03.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”) згідно з цим Порядком. У випадках, встановлених у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, у разі подання повідомлення через електронний кабінет внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні, здійснюється в день його надходження автоматично за допомогою програмних засобів. {Абзац третій пункту 151 в редакції Постанови КМ № 367 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 559 від 01.07.2020; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Виконання підготовчих або будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється. У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), зміни об'єкта будівництва /присвоєння йому адреси під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни через електронний кабінет, а щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, у паперовій формі із дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”. {Абзац п'ятий пункту 151 в редакції Постанов КМ № 367 від 27.03.2019, № 218 від 13.03.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 681 від 23.06.2021, № 590 від 07.05.2022} {Порядок доповнено пунктом 151 згідно з Постановою КМ № 404 від 07.06.2017} {Розділ "Декларація про початок виконання підготовчих або будівельних робіт" виключено на підставі Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} Дозвіл на виконання будівельних робіт 27. Дозвіл видається на безоплатній основі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю з використанням Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). Дозвіл щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, видається ДІАМ у паперовій формі із дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”. {Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 879 від 21.10.2015, № 681 від 23.06.2021, № 590 від 07.05.2022} 28. Замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву через електронний кабінет (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Заява щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, подається до ДІАМ у паперовій формі із дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю” за формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку, і реєструється ДІАМ у журналі реєстрації заяв. У такому ж самому порядку подається заява про внесення змін та анулювання дозволу, до якої додається дозвіл, у який вносяться зміни чи анулюється, та документи, що підтверджують такі зміни. {Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} До заяви додаються: копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію; копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою); проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку; копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника (співвласників), засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту; копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд; інформація про інженера-консультанта (у разі його залучення); інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати; результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”. До заяви щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, також подаються документи, що підтверджують поширення на об'єкт дії Закону України “Про державну таємницю”. {Пункт 28 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, копія договору суперфіцію або копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, не подається у разі, коли державна реєстрація такого права здійснювалася у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). У цьому випадку інформація про документ, який посвідчує відповідне речове право, зазначається у заяві про видачу дозволу на виконання будівельних робіт. {Абзац тринадцятий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Під час подання заяви через електронний кабінет автоматично програмними засобами здійснюється аналіз даних, зазначених у заяві та поданих документах, на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність. За результатами такого аналізу формується чек-лист, до якого включається перелік питань, що підлягають перевірці посадовою особою органу архітектурно-будівельного контролю, для прийняття рішення щодо видачі дозволу або відмови у його видачі. Чек-лист щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, виготовляється в паперовій формі ДІАМ за формою, визначеною в додатку 4 до цього Порядку. {Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Пункт 28 в редакції Постанов КМ № 218 від 13.03.2020, № 681 від 23.06.2021} {Пункт 281 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Пункт 282 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 29. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви: видає дозвіл на виконання будівельних робіт або відмовляє у його видачі з використанням Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”); {Абзац другий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} під час видачі дозволу на виконання будівельних робіт проставляє відмітку про місцезнаходження об'єкта будівництва на картографічній основі (у разі коли така відмітка не проставлена на картографічній основі до видачі дозволу). Дозвіл на виконання будівельних робіт щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, видається ДІАМ у паперовій формі в двох примірниках за формою, визначеною в додатку 5 до цього Порядку, і реєструється в журналі реєстрації виданих дозволів. {Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Один примірник дозволу видається особисто замовнику (його уповноваженій особі) або надсилається рекомендованим листом. Додані замовником до заяви документи повертаються замовнику (його уповноваженій особі). Другий примірник дозволу зберігається в ДІАМ. {Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Під час внесення змін у дозвіл ДІАМ проставляє відмітку на примірнику дозволу, в який внесено зміни, та видає дозвіл з новими даними. {Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Про анулювання дозволу ДІАМ приймається відповідне рішення, копія якого видається особисто замовнику (його уповноваженій особі) або надсилається рекомендованим листом. {Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, видається ДІАМ у паперовій формі за формою, визначеною в додатку 6 до цього Порядку, та реєструється в журналі реєстрації відмов у видачі дозволу. {Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Пункт 29 в редакції Постанов КМ № 218 від 13.03.2020, № 681 від 23.06.2021} 30. Підставою для відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт є: 1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу; 2) невідповідність поданих документів вимогам законодавства: невідповідність цільового призначення земельної ділянки; наявність у поданих документах порушень містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, зокрема дотримання вимог висотності (блакитна лінія), щільності населення, планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони), дотримання охоронних зон об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та об'єктів підвищеної небезпеки (червоні та жовті лінії), а також зелених насаджень (зелена лінія); 3) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 4) результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”. {Пункт 30 в редакції Постанов КМ № 218 від 13.03.2020, № 681 від 23.06.2021} 31. Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт створюється органом державного архітектурно-будівельного контролю з використанням Реєстру будівельної діяльності. У день створення з використанням Реєстру будівельної діяльності відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт програмні засоби забезпечують її автоматичне подання до електронного кабінету відповідного замовника. Замовник може після усунення недоліків, що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на виконання будівельних робіт, повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо видачі такого дозволу. Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт оприлюднюється на порталі електронної системи автоматично програмними засобами в день її створення. {Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 311. У разі коли в установлений строк органом державного архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, замовник звертається до ДІАМ для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов'язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. Якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення, надісланого через електронний кабінет, а дозвіл вважається виданим. {Порядок доповнено пунктом 311 згідно з Постановою КМ № 879 від 21.10.2015; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 312. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути анульовано органом державного архітектурно-будівельного контролю: 1) у разі подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт; 2) у разі наявності відомостей про ліквідацію юридичної особи, яка є замовником; 3) на підставі судового рішення, що набрало законної сили, про скасування містобудівних умов та обмежень та/або припинення права на виконання будівельних робіт. Відомості про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт з підстав, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, включаються до Реєстру будівельної діяльності автоматично з присвоєнням реєстраційного номера в цьому Реєстрі та оприлюднюються на порталі електронної системи. Дозвіл на виконання будівельних робіт вважається анульованим з дати внесення відомостей про анулювання такого дозволу до Реєстру будівельної діяльності. У день анулювання дозволу на виконання будівельних робіт з використанням Реєстру будівельної діяльності програмні засоби забезпечують автоматичне подання відомостей про таке анулювання до електронного кабінету відповідного замовника. {Порядок доповнено пунктом 312 згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Пункт 313 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 32. Рішення органів державного архітектурно-будівельного контролю про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто ДІАМ у порядку нагляду (без права видачі дозволу) або оскаржено до суду. ДІАМ забезпечує розгляд скарги на рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня надходження скарги. Розгляд скарги на рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт в порядку нагляду проводиться у присутності замовника або його уповноваженої особи. ДІАМ повідомляє замовника не пізніше ніж за п'ять робочих днів про дату, час і місце розгляду відповідної скарги рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Скарга може бути розглянута ДІАМ без участі замовника або його уповноваженої особи у разі повторної неявки або письмового повідомлення про відмову від участі у розгляді. За результатами розгляду ДІАМ приймає рішення про задоволення скарги та зобов'язання щодо повторного розгляду органом державного архітектурно-будівельного контролю поданих замовником документів або про відмову в задоволенні скарги. Про результати розгляду скарги ДІАМ протягом трьох робочих днів повідомляє замовника та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю. {Пункт 32 в редакції Постанов КМ № 218 від 13.03.2020, № 303 від 29.03.2021} 33. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), а також у разі, коли здійснюється коригування проектної документації, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни. Якщо коригування проектної документації може вплинути на визначення адреси об'єкта нового будівництва (зміна місця розташування об'єкта, головного входу, зміна кількості об'єктів тощо), у повідомленні зазначається про необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється. Одночасно з поданням до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення, що передбачає необхідність коригування (зміни, присвоєння, анулювання) адреси, програмні засоби забезпечують автоматичне подання до органу з присвоєння адреси повідомлення про необхідність коригування адреси об'єкта нового будівництва. У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни з поданням засвідчених в установленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни, протягом трьох днів з дня їх настання. {Пункт 33 в редакції Постанов КМ № 879 від 21.10.2015, № 404 від 07.06.2017, № 681 від 23.06.2021} {Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} {Пункт 35 виключено на підставі Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} {Порядок в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015} Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681) ПОВІДОМЛЕННЯ щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті {Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 43 від 18.01.2012, № 148 від 27.02.2012; в редакції Постанов КМ № 653 від 11.07.2012, № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 879 від 21.10.2015, № 404 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681) ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 43 від 18.01.2012, № 148 від 27.02.2012; в редакції Постанов КМ № 653 від 11.07.2012, № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 879 від 21.10.2015, № 404 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Додаток 21 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681) ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт на об'єктах з незначними наслідками (СС1) {Порядок доповнено додатком 21 згідно з Постановою КМ № 404 від 07.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Додаток 3 до Порядку ЗАЯВА {Порядок доповнено Додатком 3 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Додаток 31 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} Додаток 4 до Порядку ЧЕК-ЛИСТ перевірки посадовою особою ДІАМ документів для отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єкта будівництва {Порядок доповнено Додатком 4 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} Додаток 5 до Порядку ДОЗВІЛ на виконання будівельних робіт {Порядок доповнено Додатком 5 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Додаток 6 виключено на підставі Постанови КМ № 879 від 21.10.2015} Додаток 6 до Порядку ВІДМОВА у видачі дозволу на виконання будівельних робіт {Порядок доповнено Додатком 6 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Додаток 7 виключено на підставі Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} {Додаток 8 виключено на підставі Постанови КМ № 404 від 07.06.2017} {Додаток 9 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 91 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 92 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 93 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 94 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 10 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 11 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Порядок виконання будівельних робіт виключено на підставі Постанови КМ № 747 від 26.08.2015} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 ПЕРЕЛІК об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта 1. Індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 500 кв. метрів. 2. Господарські будівлі і споруди, зокрема гаражі, які розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках. {Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 404 від 07.06.2017, № 367 від 27.03.2019} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 80, ст. 2719). 2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 8, ст. 390). 3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 583). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 665 "Про внесення змін до переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2015).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси