Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 р. № 461 Київ Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1390 від 28.12.2011 № 43 від 18.01.2012 № 757 від 15.08.2012 № 918 від 30.10.2013 № 512 від 01.10.2014 № 750 від 08.09.2015 № 880 від 21.10.2015 № 1060 від 16.12.2016 № 409 від 07.06.2017 № 327 від 25.04.2018 № 367 від 27.03.2019 № 218 від 13.03.2020 № 559 від 01.07.2020 № 303 від 29.03.2021 № 681 від 23.06.2021 № 668 від 30.06.2021 № 958 від 15.09.2021 № 590 від 07.05.2022 № 722 від 24.06.2022 № 416 від 28.04.2023 № 694 від 07.07.2023} Відповідно до статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити такі, що додаються: Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; Порядок внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір. {Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 694 від 07.07.2023} 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою. Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 750) ПОРЯДОК прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів {У тексті Порядку слова “державні стандарти” в усіх відмінках замінено словом “стандарти” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017} {У тексті Порядку слова “через електрону систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві” замінено словами “через електронний кабінет” згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019} {У тексті Порядку слово “Держархбудінспекція” у всіх відмінках замінено словом “Держсервісбуд” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2020} Загальні положення 1. Цей Порядок визначає механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі - об'єкти). {Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Під час дії воєнного стану прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 722 “Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану”. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 722 від 24.06.2022} 2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: повнота даних - інформація, зазначена замовником у поданих за встановленою формою документах, що за змістом достатня для прийняття рішення про реєстрацію декларації; технічне обстеження - комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації. Інші терміни вживаються в цьому Порядку в значенні, наведеному у Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація). Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об'єкти з різними класами наслідків (відповідальності), здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017} 31. Документи для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів подаються за вибором замовника до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю: 1) в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю; 2) у паперовій формі або поштовим відправленням з описом вкладення через центри надання адміністративних послуг. Під час прийняття документів у замовників адміністратори центрів надання адміністративних послуг через кабінет на Порталі Дія або електронний кабінет користувача створюють заявку з накладанням електронного підпису, завантажують до кабінету шляхом сканування документи, що подані заявником, та надсилають до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачами якої є замовник та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю, подаються документи для прийняття в експлуатацію об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). Подання та отримання документів щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, здійснюється в паперовій формі з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”. Відомості про такі об'єкти не вносяться до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (у тому числі відомості про об'єкти, щодо яких в поданих документах міститься таємна інформація, що охоплює відомості у сфері оборони, державної безпеки, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України). {Абзац шостий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Повідомлення про внесення змін до документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які містяться в Реєстрі будівельної діяльності, щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, здійснюється замовником у паперовій формі до ДІАМ із дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю” без внесення відповідних змін до Реєстру будівельної діяльності. {Пункт 31 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Створення та подання електронних документів, завантаження документів, необхідних для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681. {Порядок доповнено пунктом 31 згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021} 4. Надання (реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи скасування реєстрації документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Дія цього Порядку не поширюється на прийняття в експлуатацію технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах. {Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1060 від 16.12.2016} Повноваження ДІАМ здійснюються її апаратом. При цьому реєстрація (повернення, скасування реєстрації) декларації щодо об'єктів, які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється безпосередньо апаратом ДІАМ, а щодо інших об'єктів - її територіальними органами за місцезнаходженням таких об'єктів. {Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021} Документи для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, подаються замовником до ДІАМ. {Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Держархбудінспекція продовжує здійснювати повноваження та функції до завершення здійснення заходів з утворення ДІАМ. {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021} {Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 880 від 21.10.2015} 41. Центри надання адміністративних послуг повертають замовнику документи, які були надіслані рекомендованим листом до центру надання адміністративних послуг, та інформують замовника щодо внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва таких документів та надсилання їх до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. За зверненням замовника орган, що здійснює розгляд документів, повертає без розгляду подані документи, якщо до моменту надходження заяви не було прийнято рішення. У випадку надходження декількох однакових ідентичних документів щодо одного і того ж об'єкта розгляд таких документів проводиться одночасно, рішення приймається щодо одного документа, а інші ідентичні документи повертаються без розгляду. {Порядок доповнено пунктом 41 згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021} 5. Особливості прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Мінінфраструктури відповідно до вимог законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва. {Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 416 від 28.04.2023} 6. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території України і є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, здійснюється відповідно до цього Порядку. 7. У разі прийняття об'єкта в експлуатацію в I або IV кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території можуть бути перенесені, але тільки у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що не дають змоги виконати роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території до закінчення несприятливих погодних умов. У разі настання несприятливих погодних умов замовник будівництва робить відповідний запис в декларації або акті готовності об'єкта до експлуатації, зокрема зазначає види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, які переносяться до закінчення несприятливих погодних умов. 8. Проектною документацією можуть бути визначені черги та/або пускові комплекси, кожен з яких може бути прийнятий в експлуатацію окремо. При цьому черга та/або пусковий комплекс повинні відповідати вимогам щодо його безпечної експлуатації. У разі потреби замовник може до прийняття об'єкта в експлуатацію вносити до проекту будівництва погоджені з автором такого проекту зміни щодо черги та/або пускового комплексу в межах затверджених проектних рішень. {Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017} Якщо згідно з будівельним паспортом передбачено будівництво декількох об'єктів, кожен з них може бути прийнятий в експлуатацію окремо. 9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання з дотриманням таких особливостей: житлові будинки, побудовані за кошти юридичних і фізичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Мінінфраструктури; {Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 416 від 28.04.2023} житлові будинки, в яких є побудовані за кошти державного та місцевих бюджетів квартири, що призначені, зокрема, для соціально незахищених верств населення (інвалідів, ветеранів війни, багатодітних сімей, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших), приймаються в експлуатацію за умови виконання у повному обсязі внутрішніх опоряджувальних робіт в таких квартирах; багатоквартирні житлові будинки приймаються в експлуатацію за умови дотримання вимог державних будівельних норм щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; {Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017} на об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм. 10. У випадку визнання права власності на самочинно збудований об'єкт за рішенням суду він приймається в експлуатацію згідно з цим Порядком за умови можливості його надійної та безпечної експлуатації за результатами проведення технічного обстеження такого об'єкта. Технічне обстеження проводиться суб'єктом господарювання, який має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із Законом України “Про архітектурну діяльність” одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичною особою - підприємцем, яка згідно із зазначеним Законом має кваліфікаційний сертифікат (далі - виконавці). Технічне обстеження включає такі етапи: попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, у тому числі огляд і фотографування об'єкта та його конструктивних елементів, виконання обмірів, визначення класу наслідків (відповідальності) об'єкта, аналіз проектної та іншої технічної документації (за наявності); {Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017} детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, у тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, із залученням фахівців відповідної спеціалізації та атестованих лабораторій (за необхідності). Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилося, не збігаються з названими етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження. Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об'єкта. На підставі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта, проведених заходів, передбачених цим пунктом, а також даних технічного паспорта, проектної та іншої технічної документації на об'єкт (за наявності) виконавець проводить оцінку технічного стану об'єкта та створює з використанням Реєстру будівельної діяльності (e-construction.gov.ua) звіт про проведення технічного обстеження об'єкта з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації у разі визнання судом права власності на самочинно збудований об'єкт. {Абзац восьмий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Абзац дев'ятий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Пункт 101 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 11. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката. 12. Експлуатація об'єктів, не прийнятих (якщо таке прийняття передбачене законодавством) в експлуатацію, забороняється. 13. Зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього. Підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію. {Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 409 від 07.06.2017} 15. {Абзац перший пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Реєстрація декларації або видача сертифіката здійснюється з використанням Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”) з дотриманням вимог Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про адміністративні послуги”. {Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Реєстрація декларації або видача сертифіката щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, здійснюється ДІАМ у паперовій формі. {Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Орган державного архітектурно-будівельного контролю під час реєстрації декларації або видачі сертифіката проставляє відмітку про місцезнаходження об'єкта на картографічній основі (у разі коли така відмітка не проставлена на картографічній основі до реєстрації декларації або видачі сертифіката), крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”. {Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Доступ до даних Реєстру будівельної діяльності здійснюється безоплатно через портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. {Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Відкритий доступ у режимі реального часу користувачів до інформації, що міститься в Реєстрі будівельної діяльності, здійснюється безоплатно. {Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 880 від 21.10.2015} 16. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації чи акті готовності об'єкта до експлуатації, за експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката. Реєстрація декларації 17. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю один примірник декларації: {Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017; в редакції Постанов КМ № 218 від 13.03.2020, № 681 від 23.06.2021} щодо об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку; щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку; {Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017} щодо самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку. {Пункт 17 в редакції Постанови КМ № 880 від 21.10.2015} 18. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до реєстру. У випадках, встановлених у Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, у разі подання декларації через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронний кабінет) внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації, та проставлення відмітки про місцезнаходження об'єкта здійснюється в режимі реального часу автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронна система). {Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 19. У разі подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає її замовнику (його уповноваженій особі) у спосіб, відповідно до якого були подані документи, з письмовим обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації. {Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 367 від 27.03.2019} Відомості про повернення декларації підлягають внесенню до Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Копія декларації, яка подана в паперовій формі, зберігається в органі державного архітектурно-будівельного контролю. {Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Декларація щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, подається замовником у двох екземплярах, реєструється в журналі реєстрації декларацій і на одному примірнику ставиться відмітка “зареєстровано” із номером реєстрації та повертається замовнику. Другий примірник поданої замовником декларації зберігається в ДІАМ. {Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} {Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015} 20. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник (уповноважена ним особа) може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для реєстрації декларації. 21. Рішення органів державного архітектурно-будівельного контролю про реєстрацію або повернення декларації може бути розглянуто ДІАМ у порядку нагляду (без права реєстрації декларації) або оскаржено до суду. ДІАМ забезпечує розгляд скарги на рішення про реєстрацію або повернення декларації у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня надходження скарги. Розгляд скарги на рішення про реєстрацію або повернення декларації в порядку здійснення нагляду проводиться у присутності замовника або його уповноваженої особи. ДІАМ повідомляє замовника будівництва не пізніше ніж за п'ять робочих днів про дату, час і місце розгляду відповідної скарги рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Скарга може бути розглянута ДІАМ без участі замовника або його уповноваженої особи у разі повторної неявки або письмового повідомлення про відмову від участі у розгляді. За результатами розгляду ДІАМ приймає рішення про задоволення скарги та зобов'язання щодо повторного розгляду органом державного архітектурно будівельного контролю поданих замовником документів або про відмову в задоволенні скарги. Про результати розгляду скарги ДІАМ протягом трьох робочих днів повідомляє замовника та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю. {Пункт 21 в редакції Постанов КМ № 218 від 13.03.2020, № 303 від 29.03.2021} 22. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляє замовнику (його уповноваженій особі) протягом одного робочого дня з дня такого виявлення. Замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів з дня отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення про виявлення недостовірних даних або самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданій декларації зобов'язаний надіслати до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю декларацію за формою згідно з додатками 2, 3 і 5 з виправленими (достовірними) даними щодо інформації, яка потребує змін. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом трьох робочих днів з дня отримання від замовника декларації, визначеної абзацом другим цього пункту, забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} У разі наявності підстав, зазначених в абзацах першому і другому цього пункту, для внесення змін у зареєстровану в установленому порядку декларацію щодо об'єкта, який належить до III категорії складності (клас наслідків (відповідальності) СС2), замовник подає через електронний кабінет заяву в довільній формі або письмово в паперовій формі щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, до якої додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують зміни. {Абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження та вносить відповідну інформацію до Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Абзац п'ятий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} У разі подання документів через електронний кабінет розгляд поданих документів та внесення відповідної інформації до Реєстру будівельної діяльності здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження. До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну декларацію, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються. У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у зареєстрованій декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без затвердженого в установленому порядку проекту або будівельного паспорта, а також набрання законної сили судовим рішенням про скасування містобудівних умов та обмежень відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю звертається до суду із позовом про скасування реєстрації декларації. Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили. Про скасування реєстрації декларації замовнику письмово в паперовій або електронній формі через електронний кабінет повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування. Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими пунктом 17 цього Порядку. {Пункт 22 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Видача сертифіката 23. Сертифікат видається органом державного архітектурно-будівельного контролю з використанням Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} 24. Для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації та документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати. Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, подається до ДІАМ у паперовій формі із дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю” за формою, визначеною в додатку 6 до цього Порядку, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, та реєструється в журналі реєстрації заяв про видачу сертифіката. До заяви замовником додаються результати технічної інвентаризації об'єкта. {Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017; в редакції Постанов КМ № 218 від 13.03.2020, № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} 25. Орган державного архітектурно-будівельного контролю приймає подані замовником заяву, акт готовності об'єкта до експлуатації та вчиняє дії у межах законодавства щодо з'ясування питання достовірності відомостей у поданих документах, відповідності об'єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил на основі чек-листа за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, який виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності. {Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 218 від 13.03.2020; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Під час такого огляду посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю з'ясовує наявність виконавчої документації в обсязі, передбаченому державними будівельними нормами, та матеріалів технічної інвентаризації згідно з чек-листом за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, а також здійснює фото- та відеофіксацію. {Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 880 від 21.10.2015; в редакції Постанов КМ № 409 від 07.06.2017, № 218 від 13.03.2020, № 303 від 29.03.2021, № 681 від 23.06.2021} За результатами розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію об'єкта та видачі сертифіката, складається довідка, яка виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} За результатами розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію об'єкта та видачі сертифіката щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, ДІАМ виготовляється в паперовій формі чек-лист за формою, визначеною в додатку 8 до цього Порядку, та складається довідка за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. {Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} 26. У разі потреби під час розгляду питань, пов'язаних з видачею сертифіката, орган державного архітектурно-будівельного контролю може звернутися, зокрема з використанням електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”), до державних органів з метою отримання відповідних висновків, що стосуються об'єкта будівництва. {Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 681 від 23.06.2021, № 590 від 07.05.2022} Неподання таких висновків у встановлений строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі. 27. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати подання заяви приймає рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі. Сертифікат створюється виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Сертифікат щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, видається ДІАМ у паперовій формі у двох примірниках за формою, визначеною в додатку 10 до цього Порядку, і реєструється в журналі реєстрації виданих сертифікатів. {Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Один примірник сертифіката видається особисто замовнику (уповноваженій ним особі) або надсилається рекомендованим листом, другий разом із поданими замовником документами зберігається в ДІАМ. {Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Рішення про відмову у видачі сертифіката щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, видається в паперовій формі за формою, визначеною в додатку 11 до цього Порядку, і реєструється в журналі реєстрації відмов у видачі сертифіката. {Пункт 27 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Підставою для відмови у видачі сертифіката є: неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката; виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; невідповідність об'єкта проектній документації на будівництво такого об'єкта та/або вимогам будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі щодо доступності об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема щодо доступності об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; {Абзац пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 668 від 30.06.2021} невиконання вимог, передбачених Законом України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, щодо оснащення будівлі вузлами обліку відповідних комунальних послуг. У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (уповноваженій ним особі) програмними засобами або письмово в паперовій формі щодо об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”, протягом десяти робочих днів з дати подання заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови. {Абзац одинадцятий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Рішення про відмову у видачі сертифіката виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності та оприлюднюється на порталі автоматично програмними засобами у день його прийняття (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Абзац дванадцятий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, замовник може повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю для видачі сертифіката. {Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 28. Рішення органів державного архітектурно-будівельного контролю про відмову у видачі сертифіката може бути розглянуто ДІАМ у порядку нагляду (без права видачі сертифіката) або оскаржено до суду. ДІАМ забезпечує розгляд скарги на рішення про відмову у видачі сертифіката у строк, що не перевищує 20 робочих днів. Розгляд скарги на рішення про відмову у видачі сертифіката в порядку нагляду проводиться у присутності замовника або його уповноваженої особи. ДІАМ повідомляє замовника не пізніше ніж за п'ять робочих днів про дату, час і місце розгляду відповідної скарги. Скарга може бути розглянута ДІАМ без участі замовника або уповноваженої особи у разі повторної неявки або письмового повідомлення про відмову від участі у розгляді. За результатами розгляду ДІАМ приймає рішення про задоволення скарги та зобов'язання щодо повторного розгляду органом державного архітектурно-будівельного контролю поданих замовником документів або про відмову у задоволенні скарги. Про результати розгляду скарги ДІАМ протягом трьох робочих днів повідомляє замовника та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю. {Пункт 28 в редакції Постанов КМ № 218 від 13.03.2020, № 303 від 29.03.2021} 29. У разі виявлення у сертифікаті технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) замовник (його уповноважена особа) надсилає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю повідомлення з виправленими (достовірними) даними щодо інформації, яка потребує змін. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом трьох робочих днів з дня отримання від замовника повідомлення, визначеного абзацом першим цього пункту, забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до Реєстру будівельної діяльності. {Порядок доповнено пунктом 29 згідно з Постановою КМ № 722 від 24.06.2022} {Порядок в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015} {Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681) ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 43 від 18.01.2012; в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Додаток 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681) ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність до експлуатації об'єкта з незначними наслідками (СС1) {Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ № 880 від 21.10.2015} Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681) ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність до експлуатації самочинно збудованого об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду {Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 750 від 08.09.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 880 від 21.10.2015, № 409 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019; в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 6 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 7 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 8 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 9 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 91 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 10 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} {Додаток 11 виключено на підставі Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} Додаток 6 до Порядку ЗАЯВА про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката {Порядок доповнено Додатком 6 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Додаток 7 до Порядку АКТ готовності об'єкта до експлуатації {Порядок доповнено Додатком 7 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Додаток 8 до Порядку ЧЕК-ЛИСТ за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта {Порядок доповнено Додатком 8 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Додаток 9 до Порядку ДОВІДКА щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та видачі сертифіката {Порядок доповнено Додатком 9 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Додаток 10 до Порядку СЕРТИФІКАТ {Порядок доповнено Додатком 10 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} Додаток 11 до Порядку ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА {Порядок доповнено Додатком 11 згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 ПОРЯДОК внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір 1. Цей Порядок визначає механізм внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та її розмір. 2. Замовник зобов'язаний внести в повному обсязі плату за видачу сертифіката. {Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 958 від 15.09.2021} 3. Розмір плати за видачу сертифіката становить для закінчених будівництвом об'єктів: із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб; із значними (СС3) наслідками - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 409 від 07.06.2017} 4. Плата за видачу сертифіката вноситься замовником шляхом перерахування коштів через банки, платіжні пристрої чи відділення поштового зв'язку або через Інтернет з використанням платіжних систем та/або програмних засобів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва чи іншої державної інформаційної системи, інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України “Про державну таємницю”). {Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 07.05.2022} 5. Підтвердженням внесення плати за видачу сертифіката є документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати у будь-якій формі. Документ або інформація (реквізити платежу) про внесення плати подається замовником (його уповноваженою особою) разом із заявою про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката. {Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 958 від 15.09.2021} {Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 681 від 23.06.2021} 6. Замовник відповідає за правильність визначення суми платежу. 7. Плата за видачу сертифіката зараховується до доходів загального фонду місцевого бюджету. {Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 918 від 30.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 409 від 07.06.2017} 8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката оплата повертається за зверненням замовника. {Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 958 від 15.09.2021} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923 "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2694). 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 534 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 41, ст. 1370). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1423 "Про затвердження Порядку внесення плати за видачу сертифіката відповідності та її розміру і доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. № 702" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 15). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1424 "Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 16). 5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 8, ст. 390). 6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 12, ст. 583). 7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1469). 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1218 "Про внесення змін до пункту 11 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 101, ст. 3635).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси