Про Положення про Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

Президент України; Указ, Положення від 08.04.2011 № 443/2011

Про Положення про Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 443/2011

Текст документа від 21.01.2014:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 12/2014 ( 12/2014 ) від 17.01.2014 }

Про Положення про Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

1. Затвердити Положення про Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 8 квітня 2011 року N 443/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 443

ПОЛОЖЕННЯ про Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

1. Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів (Укрєвроінфрапроект) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України.

Укрєвроінфрапроект є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат) та інших міжнародних спортивних подій.

2. Укрєвроінфрапроект у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Укрєвроінфрапроекту є реалізація державної політики із забезпечення підготовки і реалізації інфраструктурних проектів чемпіонату та інших міжнародних спортивних подій.

4. Укрєвроінфрапроект відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить пропозиції Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України щодо формування державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів, забезпечує її реалізацію;

2) здійснює заходи з координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади під час підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів;

3) вносить пропозиції Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України щодо залучення інвестицій з метою підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів;

4) розробляє пропозиції щодо підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів;

5) забезпечує відповідно до законодавства проведення роботи із залучення коштів з додаткових (позабюджетних) джерел для фінансування завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів;

6) забезпечує здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату, інших міжнародних спортивних заходів;

7) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та подає їх Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України, а також узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;

8) проводить аналіз стану здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів;

9) забезпечує висвітлення діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, широке інформування громадськості в Україні та за її межами про стан підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів;

10) сприяє провадженню громадськими організаціями діяльності із забезпечення підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів;

11) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

12) забезпечує:

12.1) будівництво нових та реконструкцію діючих стадіонів для проведення чемпіонату;

12.2) будівництво нових, реконструкцію та дооснащення діючих тренувальних баз для забезпечення тренувань команд-учасниць чемпіонату;

12.3) проектування, будівництво, реконструкцію та ремонт аеропортів;

12.4) будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення);

12.5) будівництво, реконструкцію та переоснащення готелів, гуртожитків і прилеглих до них територій у містах Києві, Донецьку, Львові, Харкові;

12.6) будівництво, реконструкцію та створення у містах Києві, Донецьку, Львові, Харкові, на прилеглих до них територіях і в населених пунктах, розташованих за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів, належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів;

12.7) проектування та будівництво спортивних споруд із штучним льодом;

13) сприяє впровадженню механізму державно-приватного партнерства під час підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів шляхом підготовки пропозицій про укладення відповідних договорів у рамках здійснення державно-приватного партнерства;

14) вносить пропозиції Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України щодо визначення пріоритетних напрямів, форм та методів державного регулювання у сфері підготовки та проведення чемпіонату і підготовки та реалізації інфраструктурних проектів у рамках державних цільових програм, замовником яких визначено Укрєвроінфрапроект;

15) забезпечує реалізацію інфраструктурних проектів як державний замовник цільових програм, у тому числі шляхом здійснення моніторингу стану виконання державних цільових програм на основі деталізованих, інтегрованих графіків підготовки та системи ризик-менеджменту;

16) виконує як спеціально уповноважений орган у межах компетенції функції, визначені чинним законодавством у сфері державних закупівель, у тому числі погоджує застосування процедури закупівлі в одного учасника;

17) координує реалізацію завдань у сфері забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення чемпіонату;

18) забезпечує організацію роботи Міжвідомчого координаційного штабу з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу при Президентові України;

19) організовує і здійснює контроль за проведенням міжвідомчих комплексних навчань та тренінгів за участю установ, що забезпечують безпеку і правопорядок чемпіонату, зокрема, для забезпечення громадського порядку, запобігання, виявлення, припинення терористичної діяльності, надання медичної допомоги в умовах масового скупчення людей, запобігання загрозам техногенного характеру і з урахуванням необхідності здійснення охорони посадових осіб та осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона;

20) забезпечує формування позитивного іміджу України під час підготовки та проведення чемпіонату, інших міжнародних спортивних заходів;

21) забезпечує взаємодію з Місцевим організаційним комітетом "ЄВРО-2012 Україна";

22) забезпечує організаційну взаємодію між Україною та Республікою Польща з метою належної підготовки чемпіонату, яка реалізовується шляхом забезпечення діяльності Українськопольського комітету у справах підготовки та проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу УЄФА Євро-2012;

23) погоджує в установленому порядку галузеві програми з підготовки та проведення чемпіонату;

24) погоджує концепцію забезпечення проведення чемпіонату за відповідними галузями (безпеки та правопорядку, медичного забезпечення, аеропортів, громадського транспорту та управління дорожнім рухом тощо) з урахуванням вимог та рекомендацій УЄФА;

25) здійснює контроль за виконанням Україною зобов'язань перед УЄФА щодо підготовки та проведення чемпіонату;

26) здійснює інші повноваження на основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

5. Укрєвроінфрапроект для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), в тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) проводити перевірки стану додержання органами виконавчої влади, громадянами, підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства у сфері підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і вносити пропозиції щодо усунення причин їх порушення.

6. Укрєвроінфрапроект у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

7. Укрєвроінфрапроект у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Укрєвроінфрапроекту.

8. Укрєвроінфрапроект очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України, та звільняє з посади Президент України.

Голова Укрєвроінфрапроекту:

1) очолює Укрєвроінфрапроект, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Укрєвроінфрапроект у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики із забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату, а також розроблені Укрєвроінфрапроектом проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) забезпечує виконання Укрєвроінфрапроектом Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

4) затверджує за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Укрєвроінфрапроекту, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

5) звітує перед Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України про виконання річного плану роботи Укрєвроінфрапроекту та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Укрєвроінфрапроекту, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

6) вносить пропозиції Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

7) затверджує за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України структуру апарату Укрєвроінфрапроекту;

8) забезпечує виконання наданих Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України доручень;

9) забезпечує взаємодію Укрєвроінфрапроекту із визначеним Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України структурним підрозділом в апараті Міністерства інфраструктури України;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Укрєвроінфрапроекту, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Укрєвроінфрапроекту;

11) затверджує розподіл обов'язків між своїми заступниками;

12) забезпечує вчасне подання інформації Віце-прем'єр-міністру України - Міністру інфраструктури України з питань, що належать до компетенції Укрєвроінфрапроекту;

13) проводить особистий прийом громадян;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Укрєвроінфрапроекту;

15) представляє в установленому порядку Укрєвроінфрапроект у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

16) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Укрєвроінфрапроекту доручення;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

9. Голова Укрєвроінфрапроекту має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступників Голови Укрєвроінфрапроекту призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Укрєвроінфрапроекту, погоджених із Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України.

Першого заступника, заступників Голови Укрєвроінфрапроекту звільняє з посад Президент України.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрєвроінфрапроекту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Укрєвроінфрапроекті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), першого заступника та заступників Голови Укрєвроінфрапроекту за посадою, визначених Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України посадових осіб Міністерства інфраструктури України. У разі потреби до складу колегії Укрєвроінфрапроекту можуть входити керівники його структурних підрозділів, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Укрєвроінфрапроекту.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Укрєвроінфрапроекті можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Укрєвроінфрапроекту.

11. Гранична чисельність державних службовців та працівників Укрєвроінфрапроекту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Укрєвроінфрапроекту затверджує його Голова за погодженням із Віце-прем'єр-міністром України - Міністром інфраструктури України.

Штатний розпис, кошторис Укрєвроінфрапроекту затверджує його Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.

Укрєвроінфрапроект є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси