Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 17 червня 2015 р. № 423 Київ Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 502 від 08.08.2016 № 239 від 04.04.2018 № 997 від 28.11.2018 № 44 від 23.01.2019 № 1175 від 27.12.2018 № 838 від 11.09.2019 № 1053 від 18.12.2019 № 427 від 01.06.2020 № 783 від 26.08.2020 № 740 від 28.06.2022 № 772 від 07.07.2022} {Додатково див. Постанову КМ № 458 від 22.05.2019} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Міністерство соціальної політики України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 73 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство соціальної політики України {У тексті Положення, крім підпункту 113 пункту 4, слово “інваліди” в усіх відмінках замінено словами “особи з інвалідністю” у відповідному відмінку, а слова “діти-інваліди” - словами “діти з інвалідністю” згідно з Постановою КМ № 1175 від 27.12.2018} 1. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, соціального захисту населення, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, ветеранів праці, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині організації виплати їм разової грошової допомоги, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій, пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що проводяться за рахунок державного бюджету, соціальні послуги) та за дотриманням прав дітей, а також забезпечує формування та реалізує державну політику щодо здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності в частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду соціального страхування, державного регулювання та нагляду за дотриманням норм Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” щодо призначення (перерахування) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з Фондом соціального страхування, у сфері гуманітарної допомоги. {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1175 від 27.12.2018, № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019, № 1053 від 18.12.2019; в редакції Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надання гуманітарної допомоги. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 740 від 28.06.2022} 2. Мінсоцполітики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Мінсоцполітики є: 1) забезпечення формування та реалізації державної політики: у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування, волонтерської діяльності, пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню; у сфері соціального захисту населення, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів праці, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранів військової служби в частині пенсійного забезпечення; у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині організації виплати їм разової грошової допомоги; з питань виплати передбаченої законодавством соціальної стипендії студентам (курсантам) державних закладів вищої освіти, які навчаються за денною формою за державним замовленням; з питань надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива і скрапленого газу, а також житлових субсидій; з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей; з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі; з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; з питань запобігання та протидії торгівлі людьми; з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи; з питань соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби; {Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 740 від 28.06.2022} з питань забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення; у сфері здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (державна допомога, пільги, житлові субсидії та інші виплати, що проводяться за рахунок державного бюджету, соціальні послуги) та за дотриманням прав дітей; {Підпункт 1 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері: гуманітарної допомоги; здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності в частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду соціального страхування; здійснення державного регулювання та нагляду за дотриманням норм Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” щодо призначення (перерахування) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з Фондом соціального страхування. {Підпункт 2 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 4. Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 21) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції; {Пункт 4 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022} 3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; 5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо застосування державних соціальних стандартів і нормативів та нормативів фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій; 6) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зокрема в умовах особливого періоду та під час введення правового режиму надзвичайного або воєнного стану; 7) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, зокрема щодо їх підготовки до функціонування в умовах особливого періоду та під час введення правового режиму надзвичайного або воєнного стану; 8) визначає щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також для осіб, що належать до основних соціальних і демографічних груп населення; готує та вносить пропозиції щодо затвердження розміру прожиткового мінімуму у державному бюджеті з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін; 9) проводить координаційно-аналітичну роботу з подолання бідності, готує пропозиції щодо вдосконалення методики проведення оцінки бідності та проводить моніторинг показників бідності; 10) бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм з метою визначення соціальних наслідків виконання програм, у тому числі щодо їх впливу на соціальний захист населення та використання трудових ресурсів, розглядає і погоджує проекти концепцій та програм; 11) бере участь у проведенні щороку аналізу стану виконання державних цільових програм у частині використання трудових ресурсів, готує пропозиції щодо їх подальшого виконання або припинення виконання, бере участь у підготовці узагальненого висновку про результати виконання державних цільових програм у частині проведення оцінки соціальних наслідків їх виконання; 12) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції стосовно удосконалення державної політики щодо демографічного розвитку, в тому числі підвищення рівня народжуваності та розвитку сім'ї; поліпшення здоров'я населення, подолання негативних наслідків старіння населення, регулювання міграційних потоків; {Підпункт 13 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} {Підпункт 14 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} {Підпункт 15 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} {Підпункт 16 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} {Підпункт 17 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} {Підпункт 18 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} {Підпункт 19 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} 20) здійснює контроль за діяльністю Пенсійного фонду України з ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; 21) здійснює державне регулювання та нагляд за дотриманням закону щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування; 22) здійснює державний нагляд у сферах загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правління Фонду соціального страхування, погоджує структуру органів зазначеного Фонду, граничну чисельність працівників, схему їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати зазначеного Фонду; {Підпункт 22 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} 23) погоджує порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду соціального страхування, на депозитних рахунках банківських установ; 24) вносить органу, який призначив директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, пропозиції щодо звільнення директора у разі невиконання ним завдань і функцій, визначених Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”; 25) подає в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України проект бюджету Фонду соціального страхування; {Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} {Підпункт 26 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} {Підпункт 27 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} 28) розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо надання державної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не мають можливості їх утримувати або місце проживання чи перебування батьків яких невідоме, допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного стороннього догляду, особам з інвалідністю, особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, іншим соціально вразливим верствам населення; {Підпункт 29 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 30 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1053 від 18.12.2019} 31) визначає потребу в утворенні державних установ соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації осіб з інвалідністю, організацій, що надають соціальні послуги соціально вразливим верствам населення, та координує роботу з їх утворення; {Підпункт 32 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 33 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 34) організовує підготовку та проведення державних свят, пам'ятних дат, відзначення на державному рівні міжнародних днів, що стосуються осіб з інвалідністю, жертв нацистських переслідувань; {Підпункт 35 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 36) координує роботу центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо імплементації та реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; {Підпункт 36 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1175 від 27.12.2018; в редакції Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 37) сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій осіб з інвалідністю, залучає їх до співпраці та партнерства; {Підпункт 37 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1175 від 27.12.2018; в редакції Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 38) бере участь разом з іншими центральними органами виконавчої влади у формуванні державної політики щодо створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; {Підпункт 38 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 39 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 40 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 41) організовує виплату до 5 травня разової грошової допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; {Підпункт 411 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 42) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, контроль за виробництвом технічних та інших засобів реабілітації; 43) визначає кваліфікаційні вимоги до підприємств, що забезпечують осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, а також надають послуги з післягарантійного ремонту таких засобів; 44) визначає правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність закладів соціального обслуговування, реабілітаційних установ, санаторіїв для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, підприємств та установ протезної галузі, і забезпечує оптимізацію та розвиток їх мережі; {Підпункт 45 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 46 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 47 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 48 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 49 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 50 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 51 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 52) забезпечує формування та ведення Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; {Підпункт 53 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 54 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1175 від 27.12.2018} 55) організовує та координує роботу із забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; осіб з інвалідністю по зору та слуху; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в органах місцевого самоврядування; військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів; {Підпункт 56 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 57 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 58 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 59 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 60 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 601 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 602 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 603 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 604 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 61 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 62 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 63 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 631) здійснює контроль за додержанням вимог Закону України “Про соціальні послуги”; {Пункт 4 доповнено підпунктом 631 згідно з Постановою КМ № 427 від 01.06.2020} 64) забезпечує функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та соціального обслуговування населення, а також на її базі єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і пенсійного забезпечення з використанням електронної соціальної картки, ведення Централізованого банку даних з проблем інвалідності та банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; 65) веде централізований облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, а також облік іноземців та громадян України, які проживають за межами України, - кандидатів в усиновлювачі та дітей, усиновлених ними; {Підпункт 66 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 67 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 68 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 69 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 70 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 71 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 72 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 73 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 74 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 75) створює та веде Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення і відпочинку, сприяє розвитку мережі таких закладів; {Підпункт 76 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 77 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 78 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 79 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 80 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 81 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 82 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 83) розробляє заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; 84) формує Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності; {Підпункт 85 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 86 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 87 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 88 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 89 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 90 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 91 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 92 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 921 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 93 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 94 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 95 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 96) розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім'ї; {Підпункт 97 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} {Підпункт 98 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 99) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах повноважень, передбачених законом, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики; 100) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС; 101) бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку кадрів; 102) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт з визначення стратегії соціальної політики, зокрема загальнообов'язкового державного соціального страхування та пенсійного забезпечення, соціального захисту населення, зокрема осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також соціальних послуг, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; {Підпункт 102 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1175 від 27.12.2018, № 838 від 11.09.2019 - щодо набрання чинності зміни див. пункт 2 Постанови КМ № 838 від 11.09.2019} 103) інформує в межах повноважень, передбачених законом, та надає роз'яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики; 104) здійснює визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою; 105) здійснює контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності; 106) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за діяльністю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 107) веде Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги; 108) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги; {Підпункт 109 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 26.08.2020} 1091) надає за зверненням рекламодавців висновки щодо віднесення реклами до соціальної; {Пункт 4 доповнено підпунктом 1091 згідно з Постановою КМ № 239 від 04.04.2018} 110) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінсоцполітики, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; 111) виконує функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 112) здійснює розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті, для підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю, що мають статус всеукраїнських; {Підпункт 112 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1175 від 27.12.2018} 113) спрямовує, координує та контролює діяльність Фонду соціального захисту інвалідів; 114) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Мінсоцполітики з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Мінсоцполітики, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат Мінсоцполітики, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Мінсоцполітики; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} 3) контролює діяльність відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики; 4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінсоцполітики, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; 6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінсоцполітики; 7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінсоцполітики, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики; 9) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил. 6. Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами. 7. Мінсоцполітики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 8. Мінсоцполітики в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання. Накази Мінсоцполітики, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Накази Мінсоцполітики нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази Мінсоцполітики, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами. 9. Мінсоцполітики очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра. {Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} 10. Міністр: 1) очолює Мінсоцполітики, здійснює керівництво його діяльністю; 2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики; 3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема: забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких органів; {Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 502 від 08.08.2016} погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; видає обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів; погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині; доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а у разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині; порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників; ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів таких центральних органів виконавчої влади та їх заступників, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління зазначених центральних органів виконавчої влади; ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату таких центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління зазначених центральних органів виконавчої влади; приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів; заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань і планів їх роботи; визначає структурний підрозділ апарату Мінсоцполітики, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; визначає посадових осіб Мінсоцполітики, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; визначає порядок обміну інформацією між Мінсоцполітики та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання; вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; 4) визначає пріоритети роботи Мінсоцполітики та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання; 5) відповідно до компетенції організовує та контролює виконання Мінсоцполітики Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; {Підпункт 5 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} 6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінсоцполітики; 7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінсоцполітики та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України; 8) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики; 9) проводить переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень; 10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінсоцполітики; {Підпункт 10 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 502 від 08.08.2016} 11) вносить у разі неприйняття протягом двох місяців правлінням Фонду соціального страхування рішення про призначення директора виконавчої дирекції таку кандидатуру для затвердження Кабінетом Міністрів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання загальнообов'язкового державного соціального страхування; 12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності; {Підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} {Підпункт 13 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 502 від 08.08.2016} 13) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Пункт 10 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ № 1053 від 18.12.2019} 14) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінсоцполітики; {Підпункт 14 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 502 від 08.08.2016} 141) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінсоцполітики; {Пункт 10 доповнено підпунктом 141 згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} {Підпункт 15 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 502 від 08.08.2016} 16) представляє Мінсоцполітики у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 17) визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони виконують у разі його відсутності; {Підпункт 17 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 502 від 08.08.2016} 18) дає обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінсоцполітики доручення; 19) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в апараті Мінсоцполітики; 20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 21) підписує накази Мінсоцполітики; {Підпункт 22 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 502 від 08.08.2016} 221) утворює комісії, робочі та експертні групи; {Пункт 10 доповнено підпунктом 221 згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} 23) здійснює інші повноваження, визначені законом. 101. Повноваження керівника державної служби в Мінсоцполітики здійснює державний секретар Мінсоцполітики. Державний секретар Мінсоцполітики є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінсоцполітики. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру. Державний секретар Мінсоцполітики призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п'ять років з правом повторного призначення. Державний секретар Мінсоцполітики звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України або Міністра. {Положення доповнено пунктом 101 згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016; в редакції Постанови КМ № 1053 від 18.12.2019} 102. Державний секретар Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує роботу апарату Мінсоцполітики; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінсоцполітики та подає їх на розгляд Міністру; 3) організовує та контролює виконання апаратом Мінсоцполітики Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання; 4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінсоцполітики, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінсоцполітики; 6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінсоцполітики завдань; 7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінсоцполітики, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Підпункт 7 пункту 102 в редакції Постанови КМ № 1053 від 18.12.2019} 8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінсоцполітики, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; 10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра; {Підпункт 11 пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 1053 від 18.12.2019} {Підпункт 12 пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 1053 від 18.12.2019} 13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінсоцполітики; 14) представляє Мінсоцполітики як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; 15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінсоцполітики доручення; 16) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінсоцполітики до відзначення державними нагородами України. {Положення доповнено пунктом 102 згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} 103. На час відсутності державного секретаря Мінсоцполітики чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики відповідно до наказу державного секретаря Мінсоцполітики. {Положення доповнено пунктом 103 згідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} 11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінсоцполітики може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Мінсоцполітики. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінсоцполітики можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром. 12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінсоцполітики затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура апарату Мінсоцполітики затверджується Міністром. Штатний розпис і кошторис Мінсоцполітики затверджуються державним секретарем Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. {Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно гідно з Постановою КМ № 502 від 08.08.2016} 13. Мінсоцполітики є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси