Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України

Показані 1-20 із 114 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Українип.4. пп.1
2приймає (скасовує) рішення про надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, доцільність надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, сприяє у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також веде облік і здійснює контроль за використанням такої допомогип.4. пп.109
3розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції стосовно удосконалення державної політики щодо демографічного розвитку, в тому числі підвищення рівня народжуваності та розвитку сім’ї поліпшення здоров’я населення, подолання негативних наслідків старіння населення, регулювання міграційних потоківп.4. пп.12
4аналізує стан ринку праці, готує пропозиції щодо регулювання ринку праці та зайнятості населенняп.4. пп.13
5розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо зайнятості населення, у тому числі надання громадянам додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню, щодо попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, соціального захисту від безробіття, професійного навчання, регулювання трудової міграції громадян Українип.4. пп.14
6здійснює ліцензування діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном та контроль за дотриманням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умовп.4. пп.16
7розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу відповідно до законуп.4. пп.17
8розробляє і затверджує міжгалузеві кваліфікаційні характеристики посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та професій робітників, включених до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, погоджує галузеві кваліфікаційні характеристики розробляє в установленому порядку Класифікатор професій та готує пропозиції щодо внесення до нього змін готує пропозиції щодо організації та нормування праці розробляє і затверджує міжгалузеві норми праціп.4. пп.18
9розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенціїп.4. пп.2
10здійснює державне регулювання та нагляд за дотриманням закону щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду України з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхуванняп.4. пп.21
11здійснює державний нагляд у сферах загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правлінь Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування, погоджує структуру органів зазначених фондів, граничну чисельність працівників, схеми їх посадових окладів, видатки на адміністративно-господарські витрати фондівп.4. пп.22
12погоджує порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду соціального страхування, на депозитних рахунках банківських установп.4. пп.23
13розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не мають можливості їх утримувати або місце проживання чи перебування батьків яких невідоме, допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду, інвалідам, особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, іншим соціально вразливим верствам населенняп.4. пп.28
14організовує роботу з призначення та виплати передбаченої законодавством державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не мають можливості їх утримувати або місце проживання батьків яких невідоме, допомоги малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду, інвалідам, особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, іншим соціально вразливим верствам населення, а також надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, компенсації шахтарям за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житлап.4. пп.29
15готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові Українип.4. пп.4
16погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Кримп.4. пп.3
17визначає за участю громадських організацій інвалідів рівень доступності для інвалідів та інших маломобільних категорій населення об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, транспорту, інформації та зв’язку, а також інших об’єктів і послуг та вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо створення безперешкодного середовищап.4. пп.38
18визначає кваліфікаційні вимоги до підприємств, що забезпечують інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, а також надають послуги з післягарантійного ремонту таких засобівп.4. пп.43
19видає іноземцям та громадянам України, які проживають за межами України, - кандидатам в усиновлювачі згоду на усиновлення дитини для подання до судуп.4. пп.67
20розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо проходження корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім’їп.4. пп.96
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси