Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України

Показані 81-100 із 114 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
81сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у забезпеченні волонтерської діяльностіп.4. пп.79
82поширює інформацію про стан виконання галузевих та регіональних програм сприяння та підтримки волонтерської діяльностіп.4. пп.80
83оприлюднює на своєму веб-сайті наявну інформацію про організації та установи, що залучають для провадження своєї діяльності волонтерів, зокрема ті, що залучають іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної інформаціїп.4. пп.81
84сприяє здійсненню міжнародного співробітництва з питань волонтерської діяльності, узагальнює і поширює практику роботи у сфері волонтерської діяльностіп.4. пп.82
85розробляє заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільствап.4. пп.83
86формує Національний план дій щодо впровадження гендерної рівностіп.4. пп.84
87узагальнює виконання державних програм з питань гендерної рівностіп.4. пп.85
88здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за дотриманням гендерної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої владип.4. пп.86
89організовує навчання державних службовців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківп.4. пп.87
90здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій щодо забезпечення гендерної рівностіп.4. пп.88
91організовує в установленому порядку проведення наукових та експертних досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківп.4. пп.89
92проводить моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя суспільствап.4. пп.90
93вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх припиненняп.4. пп.91
94веде облік випадків дискримінації за ознакою статі, узагальнює інформацію про такі випадки і вносить пропозиції щодо їх усуненняп.4. пп.92
95координує діяльність уповноважених підрозділів органів внутрішніх справ, органів опіки і піклування із запобігання насильству в сім’їп.4. пп.93
96узагальнює відомості про насильство в сім’ї, визначає потребу в утворенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї в регіонахп.4. пп.94
97здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’їп.4. пп.95
98приймає і розглядає заяви та повідомлення про факти вчинення насильства в сім’ї і реальну загрозу його вчиненняп.4. пп.97
99направляє жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї, стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’їп.4. пп.98
100здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах повноважень, передбачених законом, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітикип.4. пп.99
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси