Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України

Показані 21-40 із 40 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
21координує діяльність органів виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населенняп.4. пп.8
22здійснює контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України, та моніторингу ефективності вжитих заходів з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населенняп.4. пп.9
23здійснює контроль і нагляд за дотриманням вимог стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) нехарчової продукціїп.4. пп.10
24видає дозволи, висновки, гігієнічні сертифікати, інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавствомп.4. пп.11
25проводить державний соціально-гігієнічний моніторинг, моніторинг атмосферного повітря, поверхневих вод суші й питної води, морських вод, мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, озокериту, ропи лиманів і озер, ґрунтів, фізичних факторів у місцях відпочинку населення, у тому числі на природних територіях курортів, та моніторинг забруднення вод у районах водозаборів, які перебувають у зоні впливу аварії, стихійного лиха, катастрофип.4. пп.12
26проводить аналіз небезпечних для здоров'я людини факторів середовища життєдіяльності людини, виробничого середовища та організовує здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на усіх етапах виробництва та реалізації нехарчової продукціїп.4. пп.13
27здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за застосуванням дезінфекційних засобів і проведенням дезінфекційних заходівп.4. пп.14
28проводить відбір зразків, вимірювання, випробування і дослідження з метою визначення впливу на стан здоров'я і життя людини повітря, води, ґрунтуп.4. пп.16
29здійснює епідеміологічний нагляд за побічною дією імунобіологічних препаратів та їх епідеміологічною ефективністюп.4. пп.17
30проводить аналіз та оцінки ризику для здоров'я і життя людини, обґрунтування заходів з управління ризиком, обстеження, розслідування, лабораторні та інструментальні дослідження і випробування, а також санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміологічну та інші види оцінки середовища життєдіяльності людини, об'єктів, нехарчової продукції, робіт, послуг, проектної та нормативної документації і видає висновки щодо їх відповідності вимогам санітарних нормп.4. пп.18
31веде державний облік інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людейп.4. пп.19
32бере участь в атестації робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власностіп.4. пп.25
33веде облік даних про результати обов'язкових медичних оглядів працівниківп.4. пп.29
34координує роботи з проведення гігієнічного виховання та навчання населенняп.4. пп.30
35вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності, визначає фактори, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини, аналізує причини та умови виникнення і поширення інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людейп.4. пп.32
36здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань безпеки для здоров'я і життя людини середовища життєдіяльності та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів Українип.4. пп.36
37утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, заклади та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління Держсанепідслужби Українип.4. пп.37
38виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управлінняп.4. пп.38
39формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сферіп.4. пп.39
40здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом Українип.4. пп.40
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси