Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Показані 1-20 із 88 записів.
#НазваПосилання на розділ акту
 
1приймає рішення щодо введення родовища або окремого покладу нафти і газу в дослідно-промислову розробкуп.4. пп.10
2приймає рішення щодо введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробкуп.4. пп.11
3видає дозвіл на виведення з експлуатації магістральних нафтопродуктопроводівп.4. пп.12
4встановлює нормативи використання і розподілу природного газу теплоенергетичними підприємствами незалежно від форми власності для виробництва електричної та теплової енергіїп.4. пп.16
5забезпечує нормативно-правове регулювання у паливно-енергетичному комплексіп.4. пп.2
6узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів Українип.4. пп.3
7організовує і виконує роботи зі стандартизації у паливно-енергетичному комплексіп.4. пп.70
8видає ліцензію на провадження господарської діяльності з торгівлі рідким паливом із біомаси та біогазомп.4. пп.71
9погоджує інвестиційні програми ліцензіатів із передачі та постачання електричної енергіїп.4. пп.8
10приймає рішення щодо введення підземних сховищ нафти, газу чи продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатаціюп.4. пп.9
11визначає пріоритетні напрями розвитку паливно-енергетичного комплексуп.4. пп.1
12інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у паливно-енергетичному комплексіп.4. пп.4
13формує прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи Українип.4. пп.5
14затверджує державне підприємство, яке здійснює функції диспетчерського оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою Українип.4. пп.6
15формує та реалізує заходи щодо здійснення енергетичного нагляду та дотримання якості вугільної продукціїп.4. пп.7
16затверджує загальний графік переводу підприємств незалежно від форми власності на резервні види паливап.4. пп.13
17затверджує перелік нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобутку, підготовки до транспортування і транспортування, порядок визначення їх розмірів та ведення їх облікуп.4. пп.14
18здійснює моніторинг ринку газу, нафти, нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і продуктів їх переробкип.4. пп.15
19погоджує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні, здійснює контроль за його виконаннямп.4. пп.17
20затверджує оператора Єдиної газотранспортної системи Українип.4. пп.18
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси