Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови, Форма типового документа, Розподіл, Договір, Довідка від 04.06.2015 № 375

Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 375-2015-п

Текст документа від 19.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 червня 2015 р. № 375
Київ

Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 723 від 02.09.2015
№ 913 від 28.10.2015
№ 994 від 02.12.2015
№ 1046 від 18.12.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 375

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - субвенція).

Субвенція надається з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - заборгованість), за рахунок джерел, зазначених у статті 32 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, згідно з розподілом, наведеним у додатку 1.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }

Головним розпорядником та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

2. Перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості, що утворилася на початок місяця, в якому проводяться розрахунки, і не погашена на дату укладення договору про організацію взаєморозрахунків.

3. Підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається підприємствами, що виробляли, транспортували та постачали теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - надавачі послуг), та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків), у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні під час здійснення розрахунків за електричну енергію та природний газ, згідно з довідкою, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості на дату укладення такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатку 2.

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю учасників розрахунків, виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості та надходження до державного бюджету коштів у повному обсязі.

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 994 від 02.12.2015 }

Учасниками розрахунків є:

територіальні органи Казначейства;

структурні підрозділи з питань фінансів обласних, районних, Київської міської, районних у м. Києві держадміністрацій або структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад (далі - місцеві фінансові органи);

надавачі послуг та їх правонаступники;

суб’єкти господарювання, що здійснюють відведення та очищення стічних вод;

газодобувні підприємства, ПАТ “Укрнафта”, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її філії, дочірні підприємства і компанії;

суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом;

підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники);

державне підприємство “Енергоринок”;

державне підприємство “НЕК “Укренерго”;

енергогенеруючі компанії;

суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання та/або споживання вугільної продукції;

державне підприємство “Вугілля України”;

вугледобувні підприємства.

Учасниками розрахунків можуть бути суб’єкти господарювання незалежно від форми власності.

Взаєморозрахунки можуть бути проведені між надавачами послуг.

Із суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, та енергопостачальниками або газодобувними підприємствами проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії.

4. Обсяг заборгованості підтверджується надавачами послуг на підставі таких документів:

1) розрахунок фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою (у разі наявності);

2) копія рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

3) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств, засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою (у разі наявності), зокрема щодо:

надання послуг з теплопостачання (за формою № 1С-теплопостачання);

надання послуг з водопостачання та водовідведення (за формою № 1С-водопостачання, водовідведення);

4) звіт про постачання теплової енергії (за формою № 1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (за формою № 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки за неї (за формою № 32-енерго) або звіт про роботу водопроводу (за формою № 1-водопровід) та/або звіт про роботу каналізації (за формою № 1-каналізація);

5) довідка про повернення щомісяця основної суми кредиту та здійснення інших витрат, передбачених графіком повернення кредиту згідно з кредитним договором, кошти якого залучалися для виконання інвестиційних програм.

5. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг як різниця між фактичними витратами на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, з урахуванням витрат, пов’язаних з провадженням інвестиційної діяльності, та відрахуванням сум проведених перерахунків за низькоякісні і надані не в повному обсязі послуги та трансфертів з державного та місцевих бюджетів, отриманих надавачами послуг для відшкодування різниці в тарифах, і фактично погашеної заборгованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, за рахунок субвенції, отриманої за минулі періоди.

Обсяг заборгованості обліковується щомісяця.

Обсяг зобов’язань підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення з плати за надання державної гарантії та за користування субкредитом, наданим цим підприємствам на впровадження проектів “Розвиток міської інфраструктури” та “Водопостачання та каналізація міста Львова”, у тому числі пені за невиконання умов його надання, а також повернення зазначеного субкредиту у повному обсязі, визначається відповідно до акта звіряння розрахунків між Мінфіном та такими підприємствами.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }

6. Розрахунок обсягу заборгованості оформляється згідно з додатком 3, погоджується відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу ради та подається разом з документами, зазначеними у пункті 4 цих Порядку та умов, надавачами послуг комісіям з узгодження обсягу заборгованості з різниці в тарифах (далі - комісії), утвореним за рішенням обласних та Київської міської держадміністрацій, для прийняття рішення про узгодження обсягу заборгованості.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 723 від 02.09.2015 }

Комісії приймають протягом двох тижнів з дня надходження таких документів рішення про узгодження обсягу заборгованості.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 723 від 02.09.2015 }

Для визначення обсягу зобов’язань учасники розрахунків подають комісіям довідку-розрахунок суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, за формою згідно з додатком 4.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 723 від 02.09.2015 }

Комісії узгоджують суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків відповідно до цих Порядку та умов.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 723 від 02.09.2015 }

{Абзац п'ятий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 723 від 02.09.2015 }

7. Державне підприємство “Енергоринок”, ПАТ “Укрнафта”, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її філії, дочірні підприємства і компанії, енергопостачальні підприємства укладають протягом п’яти робочих днів з учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків або надсилають їм письмову відмову з обґрунтуванням причини.

8. Учасники розрахунків подають до місцевого фінансового органу:

1) договір про організацію взаєморозрахунків;

2) рішення комісії про узгодження:

обсягу заборгованості;

суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків;

{Підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 723 від 02.09.2015 }

3) документи, зазначені у пункті 4 цих Порядку та умов;

4) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості, яка виникла на початок місяця, в якому підписується договір про організацію взаєморозрахунків;

5) довідку територіального органу ДФС про розмір податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), у тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) податкового боргу (з урахуванням процентів, нарахованих на такий борг), з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, акцизного податку, не сплачених на день видачі довідки, засвідчену підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (за наявності податкового боргу), або відповідне судове рішення;

{Підпункт 5 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }

6) довідку підприємства про розмір боргу, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, засвідчену підписом керівника підприємства, скріпленим печаткою (у разі наявності);

7) довідку територіального органу ДФС про наявність реструктуризованих за договорами податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку із застосуванням статті 10 Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”;

8) підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення подають акт звіряння розрахунків між Мінфіном та такими підприємствами про визначення розміру плати за надання державної гарантії та плати за користування субкредитом, наданим цим підприємствам на впровадження проектів “Розвиток міської інфраструктури” та “Водопостачання та каналізація міста Львова”, у тому числі пені за невиконання умов його надання, а також повернення зазначеного субкредиту;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }

9) довідку підприємства про розмір боргу (без урахування пені), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, у статутних капіталах яких є державна власність, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, засвідчену підписом керівника такого підприємства, скріпленим печаткою та підписом керівника суб’єкта управління корпоративними правами держави, скріпленим печаткою, за формою згідно з додатком 5;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }

10) копію рішення територіального органу ДФС та/або договору про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }

11) довідку платника податків про суму відсотків, нарахованих на суму розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та не сплачених на день видачі довідки.

{Пункт 8 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }

9. Місцеві фінансові органи узагальнюють подані відповідно до пункту 8 цих Порядку та умов документи та надсилають щомісяця до 5 і 20 числа структурним підрозділам з питань фінансів обласних, Київської міської держадміністрацій договори про організацію взаєморозрахунків і реєстри договорів для формування та подання щомісяця до 7 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, - договори про організацію взаєморозрахунків.

10. Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає щомісяця до 9 і 24 числа Мінфіну та Мінрегіону інформацію про обсяг заборгованості.

Мінрегіон узагальнює подані відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його щомісяця до 10 і 25 числа Мінфіну.

Мінфін на підставі інформації, поданої Казначейством, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків, поданого Мінрегіоном, приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.

11. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Розрахунки з погашення заборгованості за рахунок джерел, визначених статтею 32 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.

{Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ № 913 від 28.10.2015 }

12. Обласні, Київська міська держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, районів у м. Києві та міст обласного значення на підставі проектів договорів про організацію взаєморозрахунків, а також можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу її між зазначеними бюджетами за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

13. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім державного підприємства “Енергоринок”) відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

Енергопостачальники та державне підприємство “Енергоринок” проводять розрахунки за куповану електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України “Про електроенергетику”. Уповноважений банк перераховує кошти в обсягах, що повинні бути перераховані енергопостачальником до державного бюджету відповідно до договору про організацію взаєморозрахунків, із зазначеного рахунка на поточний рахунок енергопостачальника, відкритий в територіальному органі Казначейства.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 994 від 02.12.2015 }

14. Порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕКП відповідно до Закону України “Про електроенергетику”.

15. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. Роз’яснення щодо застосування цих Порядку та умов надаються Мінрегіоном.

{Порядок доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ № 723 від 02.09.2015 }

18. Надходження, визначені частиною другою статті 32 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, від підприємств електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення залучаються до джерел перерахування субвенції у такій черговості:

від сплати податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з акцизного податку, заборгованості, в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої), із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, заборгованості за зобов’язаннями перед державою за позиками, наданими міжнародними фінансовими установами на впровадження проектів “Розвиток міської інфраструктури” та “Водопостачання та каналізація міста Львова”;

від сплати розстрочених та відстрочених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, податку на прибуток та відсотків, нарахованих на суму таких зобов’язань;

від сплати розстрочених та відстрочених податкових зобов’язань з рентної плати за користування підприємствами нафтогазової галузі надрами для видобування природного газу, що спрямовується на формування ресурсу природного газу для населення, та відсотків, нарахованих на суму таких зобов’язань.

{Порядок доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }


Додаток 1
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2015 р. № 1046)

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

(тис. гривень)

Найменування
місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

усього

у тому числі

із спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, зазначених у пунктах 8 і 9 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”

із загального фонду державного бюджету

Обласний бюджет:
Вінницької області

275 901,9

44 846,8

231 055,1

Волинської області

32 439

6 876,7

25 562,3

Дніпропетровської області

344 344,2

117 449,6

226 894,6

Донецької області

1 277 934,5

159 144,3

1 118 790,2

Житомирської області

55 909,7

17 546,7

38 363

Закарпатської області

18 301

6 370,9

11 930,1

Запорізької області

124 015,4

47 406,1

76 609,3

Івано-Франківської області

129 580,7

4 348

125 232,7

Київської області

149 229

28 324,5

120 904,5

Кіровоградської області

55 204,8

13 349,2

41 855,6

Луганської області

163 868,4

32 592,5

131 275,9

Львівської області

329 219,6

14 912,2

314 307,4

Миколаївської області

107 856,1

23 151,5

84 704,6

Одеської області

149 089,6

69 204,4

79 885,2

Полтавської області

349 015,2

4 697,3

344 317,9

Рівненської області

130 014,5

6 127,8

123 886,7

Сумської області

132 952,6

15 918,6

117 034

Тернопільської області

37 675,8

3 293,4

34 382,4

Харківської області

752 869,6

134 209,3

618 660,3

Херсонської області

44 978

9 693,1

35 284,9

Хмельницької області

126 355,6

6 928,1

119 427,5

Черкаської області

123 913,9

24 319,1

99 594,8

Чернівецької області

13 021,1

6 049,4

6 971,7

Чернігівської області

90 286,3

3 240,5

87 045,8

Міський бюджет м. Києва

586 023,5


586 023,5

Усього


5 600 000

800 000

4 800 000

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 913 від 28.10.2015 , № 1046 від 18.12.2015 }


Додаток 2
до Порядку та умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 р. № 913)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про організацію взаєморозрахунків

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 913 від 28.10.2015 }


Додаток 3
до Порядку та умов

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості за минулі періоди з різниці в тарифах


Додаток 4
до Порядку та умов

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків


Додаток 5
до Порядку та умов

ДОВІДКА
про розмір боргу із сплати дивідендів (доходу), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, нарахованих на акції (частки, паї) господарського товариства у статутному капіталі якого є державна власність, до державного бюджету , не сплачених на _____________

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 913 від 28.10.2015 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси