Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію та придбання обладнання

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 04.06.2015 № 359

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію та придбання обладнання

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 359-2015-п

Текст документа від 04.06.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 червня 2015 р. № 359
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію та придбання обладнання

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію та придбання обладнання, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 34ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 359

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію та придбання обладнання

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами за програмою “Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне управління справами.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є бюджетні установи, а одержувачами бюджетних коштів - державні підприємства, які визначаються Державним управлінням справами та перебувають в його управлінні.

Одержувачі бюджетних коштів визначаються за такими критеріями:

державне підприємство є балансоутримувачем об’єктів, на яких виконуватимуться роботи з будівництва, капітального ремонту, реконструкції, реставрації та придбання обладнання;

наявність детального обґрунтування та розрахунка вартості необхідних видатків;

відсутність заборгованості за наданими банками кредитами та заборгованості з виплати заробітної плати.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію та придбання обладнання.

4. Перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, формується та затверджується розпорядженням Керівника Державного управління справами за пропозиціями розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

До зазначеного переліку включаються об’єкти державної форми власності, що перебувають у незадовільному стані та потребують проведення робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції, реставрації та придбання обладнання за рахунок бюджетних коштів, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683).

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг провадиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

6. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

7. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюється згідно з вимогами Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

8. Прийняття об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

9. Відображення у первинному і бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 5 числа Державному управлінню справами інформацію про використання бюджетних коштів для подання її до 10 числа Мінфіну.

11. Складення і подання бюджетної та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси