Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)

Держкомветмедицини; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Рішення від 22.11.2010 № 517

Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)

Реєстрація: Мін'юст України від 17.12.2010 № 1291/18586

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1291-10

Текст документа від 22.11.2010:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2010 N 517

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 р. за N 1291/18586

Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)

Відповідно до статей 7, 50-55 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 978 ( 978-2008-п ) "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстрів потужностей (об'єктів), що додається.

2. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини (Білоус М.В.):

2.1. Забезпечити ведення реєстру потужностей (об'єктів).

2.2. В установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова І.Ю.Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва М.Бродський

Міністр аграрної політики України М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України 22.11.2010 N 517

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 р. за N 1291/18586

ПОРЯДОК ведення реєстрів потужностей (об'єктів)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру ведення реєстру потужностей (об'єктів), підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та поширюється на державні органи ветеринарної медицини.

1.2. До Реєстру потужностей (об'єктів) (далі - Реєстр) вносяться:

оператори потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

центри розведення племінних тварин, підприємства/об'єднання з племінної справи, селекційні, селекційно-технологічні та селекційно-гібридні центри, іподроми, станції оцінки племінних тварин;

оператори потужностей (об'єктів) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;

оператори потужностей (об'єктів) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

1.3. Реєстр ведеться з метою впорядкування документообігу та інформування населення про потужності (об'єкти) та їх операторів, що здійснюють в Україні діяльність з виробництва, переробки або реалізації неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів.

1.4. До Реєстру вносяться такі відомості:

контрольний номер для ідентифікації (далі - ідентифікаційний контрольний номер) та дата реєстрації експлуатаційного дозволу в Реєстрі, що присвоюються потужності (об'єкту) автоматично;

дата видачі та номер експлуатаційного дозволу на потужність (об'єкт);

найменування потужності (об'єкта);

місцезнаходження потужності (об'єкта);

телефон оператора потужності (об'єкта), e-mail;

перелік видів продукції, асортимент;

найменування державного органу ветеринарної медицини, що видав експлуатаційний дозвіл;

номер та дата наказу про призупинення експлуатаційного дозволу;

номер та дата наказу про поновлення експлуатаційного дозволу;

номер та дата наказу про скасування експлуатаційного дозволу.

1.5. До Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) вносяться такі відомості:

контрольний номер для ідентифікації (далі - ідентифікаційний контрольний номер) та дата реєстрації експлуатаційного дозволу в Реєстрі, що присвоюються потужності (об'єкту) автоматично;

дата видачі та номер експлуатаційного дозволу на потужність (об'єкт);

найменування потужності (об'єкта);

місцезнаходження потужності (об'єкта);

телефон оператора потужності (об'єкта), e-mail;

країна призначення;

перелік видів неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів і кормів (асортимент), щодо яких перевірено виконання встановлених вимог;

номер та дата наказу про виключення (тимчасове виключення) з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або окремих неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах) (за наявності).

1.6. Відомості, зазначені у пунктах 1.4, 1.5 глави 1 цього Порядку, подаються для оприлюднення на офіційному веб-сайті та/або в друкованих засобах масової інформації.

1.7. Реєстри ведуться в електронній формі.

2. Умови реєстрації потужностей (об'єктів), що отримали експлуатаційний дозвіл

2.1. Реєстрація потужностей (об'єктів) здійснюється Держкомветмедицини.

2.2. Реєстрація потужностей (об'єктів) здійснюється після присвоєння потужності (об'єкту) ідентифікаційного контрольного номера і дати реєстрації.

2.3. Ідентифікаційний контрольний номер присвоюється потужності (об'єкту) після надходження експлуатаційного дозволу до Реєстру.

2.4. Датою реєстрації вважається дата присвоєння ідентифікаційного контрольного номера.

2.5. Ідентифікаційний контрольний номер та дата його присвоєння залишаються незмінними протягом усього терміну перебування потужності (об'єкта) в Реєстрі.

2.6. У разі виключення потужності (об'єкта) з Реєстру ідентифікаційний контрольний номер також вилучається, про що робиться відповідна відмітка в Реєстрі.

2.7. Підставами для виключення потужності (об'єкта) з Реєстру є винесення відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини чи його заступником наказу про скасування експлуатаційного дозволу, виданого на ці потужності (об'єкти).

2.8. Видача, призупинення, поновлення, скасування експлуатаційних дозволів обліковуються територіальними органами Держкомветмедицини в Журналі обліку/реєстрації експлуатаційних дозволів відповідно до форми згідно з додатком 1.

3. Прийняття рішення про виключення (тимчасове виключення) з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів)

3.1. Рішення про виключення (тимчасове виключення) з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах) (далі - Рішення про виключення (тимчасове виключення)), форма якого наведена у додатку 2, приймається Головним державним інспектором ветеринарної медицини України, головними державними інспекторами ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міст обласного значення, районів протягом трьох робочих днів на підставі встановлення факту невідповідності затверджених експортних потужностей (об'єктів) вимогам країни призначення, що був зафіксований державним інспектором ветеринарної медицини в акті обстеження потужності (об'єкта), або на підставі висновку компетентного органу країни призначення за результатами інспектування ним затверджених експортних потужностей (об'єктів).

3.2. Рішення про виключення (тимчасове виключення) видається в трьох примірниках. Перший примірник видається оператору потужностей (об'єктів), другий залишається в територіальному органі Держкомветмедицини, третій направляється до Держкомветмедицини.

3.3. Рішення про виключення (тимчасове виключення) обліковуються в Журналі обліку/реєстрації експлуатаційних дозволів та вносяться до Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів).

4. Скасування рішення про тимчасове виключення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів)

4.1. Скасування рішення про тимчасове виключення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або окремих видів неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах) (далі - Рішення про тимчасове виключення), здійснюється Головним державним інспектором ветеринарної медицини України, головними державними інспекторами ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, міст обласного значення, районів на підставі обстеження потужності (об'єкта) державним інспектором ветеринарної медицини, за результатами якого складається відповідний акт про усунення порушень, або відповідного рішення компетентного органу країни призначення.

4.2. Скасування Рішення про тимчасове виключення оформляється згідно з додатком 3.

4.3. Скасування Рішення про тимчасове виключення приймається протягом трьох робочих днів з моменту отримання інформації, що зазначена в пункті 4.1 цієї глави, з унесенням відповідної інформації до Реєстру.

4.4. Скасування Рішення про тимчасове виключення оформляється в трьох примірниках. Перший примірник видається оператору потужностей (об'єктів), другий - залишається в територіальному органі Держкомветмедицини, третій направляється до Держкомветмедицини.

4.5. Скасування Рішення про тимчасове виключення обліковується в Журналі обліку/реєстрації рішень про виключення (тимчасове виключення) з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах), за формою, наведеною в додатку 4.

Заступник Голови Державного комітету ветеринарної медицини України О.В.Жук

Додаток 1 до Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів)

ЖУРНАЛ обліку / реєстрації експлуатаційних дозволів

Почато ________ 20__ року Закінчено _____ 20__ року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Номер |Дата |Ідентифікаційний|Найменування|Місцезнаходження|Телефон |Асортимент|Дата та N наказу|Дата та N наказу|

|експлуата-|видачі |контрольний |оператора |потужності |оператора |продукції,|про призупинення|про поновлення |

|ційного |експлуата-|номер та дата |потужності |(об'єкта) |потужності|(перелік |або скасування |експлуатаційного|

|дозволу |ційного |реєстрації |(об'єкта) | |(об'єкта),|видів |експлуатаційного|дозволу |

| |дозволу |експлуатаційного| | |e-mail |продукції)|дозволу | |

| | |дозволу, що | | | | | | |

| | |присвоюється | | | | | | |

| | |потужності | | | | | | |

| | |(об'єкту) | | | | | | |

| | |в Реєстрі | | | | | | |

|----------+----------+----------------+------------+----------------+----------+----------+----------------+----------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|----------+----------+----------------+------------+----------------+----------+----------+----------------+----------------|

| | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів)

РІШЕННЯ про виключення (тимчасове виключення) з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)

від "__" __________ 20__ року N _________

Я, _____________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла рішення)

розглянувши ______________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, (перелічити документи, що подані до розгляду (акт обстеження, припис))

встановив ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (перелічити встановлені порушення чинного законодавства)

і приймаю рішення про тимчасове/постійне (необхідне підкреслити) виключення з Реєстру потужностей (об'єктів) ______________________

__________________________________________________________________ (найменування, адреса затвердженої експортної потужності (об'єкта) або найменування певних видів неїстівних продуктів тваринного

__________________________________________________________________ походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, вироблених на таких потужностях (об'єктах))

Рішення про виключення (тимчасове виключення) з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах), може бути відмінене на підставі результатів обстеження потужності (об'єкта) державними інспекторами ветеринарної медицини України або відповідним компетентним органом країни призначення, за результатами якого було встановлено усунення порушень.

Рішення складено в трьох примірниках.

Рішення одержав _________________________________________________ (прізвище, ініціали, посада, підпис, дата)

Відмітка про відправлення рішення _______________________________

Примітка ________________________________________________________

____________________________ М.П. ______________ Головний державний інспектор (підпис) ветеринарної медицини

(прізвище, ініціали)

Додаток 3 до Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів) та їх операторів

СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ про тимчасове виключення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)

від "__" __________ 20__ року N _______

Я, _____________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла рішення)

за результатами розгляду _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (перелічити документи, що подані до розгляду (акт обстеження, припис))

встановив ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (указати підстави для скасування рішення)

Враховуючи викладене, скасовую рішення про тимчасове виключення з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або окремих видів харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах),

__________________________________________________________________ (указати номер і дату рішення, що скасовується)

__________________________________________________________________ (найменування, адреса затвердженої експортної потужності (об'єкта) або найменування окремих видів неїстівних продуктів тваринного

__________________________________________________________________ походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів, кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах),

__________________________________________________________________ виключених з Реєстру потужностей (об'єктів))

Документ складено в трьох примірниках.

Скасування рішення отримав ______________________________________ (прізвище, ініціали, посада, підпис, дата)

Відмітка про відправлення скасування рішення ____________________

Примітка ________________________________________________________

________________________________ М.П. _____________ Головний державний інспектор (підпис) ветеринарної медицини (прізвище, ініціали)

Додаток 4 до Порядку ведення реєстру потужностей (об'єктів)

ЖУРНАЛ обліку/реєстрації рішень про виключення (тимчасове виключення) з Реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) або певних видів неїстівних продуктів тваринного походження, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, кормових добавок, преміксів і кормів, вироблених на таких потужностях (об'єктах)

Почато ______ 20__ року Закінчено ________ 20__ року

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата|Найменування, адреса |Рішення |Рішення |Прізвище,|Дата вручення |Номер і |Підстави |Прізвище, |Дата вручення |Примітка|

|з/п| |затвердженої експортної |про |про |ім'я, по |(відправлення)|дата |скасування|ім'я, по |(відправлення)| |

| | |потужності (об'єкта) або|тимчасове |постійне |батькові,|рішення |скасування|рішення |батькові, |відміни | |

| | |найменування певних |виключення|виключення|посада | |рішення | |посада |рішення | |

| | |видів неїстівних | | |особи, що| |про | |особи, що | | |

| | |продуктів тваринного | | |отримала | |тимчасове | |отримала | | |

| | |походження, | | |рішення | |виключення| |скасування| | |

| | |підконтрольних державній| | | | | | |рішення | | |

| | |службі ветеринарної | | | | | | | | | |

| | |медицини, кормових | | | | | | | | | |

| | |добавок, преміксів і | | | | | | | | | |

| | |кормів, вироблених на | | | | | | | | | |

| | |таких потужностях | | | | | | | | | |

| | |(об'єктах), вилучених з | | | | | | | | | |

| | |Реєстру потужностей | | | | | | | | | |

| | |(об'єктів) | | | | | | | | | |

|---+----+------------------------+----------+----------+---------+--------------+----------+----------+----------+--------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|---+----+------------------------+----------+----------+---------+--------------+----------+----------+----------+--------------+--------|

| | | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси