Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 11.11.2010 № 513 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1200/18495 {Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019} Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж {Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014 № 110 від 01.03.2016 № 69 від 07.02.2017} Відповідно до статей 18, 44 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, що додаються. 2. Доручити Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним управлінням подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Департаменту забезпечення діяльності після державної реєстрації забезпечити оприлюднення рішення на веб-сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ. 4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Голова В.Олійник ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва В.о. Голови Антимонопольного комітету України М. Бродський Ю. Кравченко ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 11.11.2010 № 513 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 р. за № 1200/18495 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж {У тексті Ліцензійних умов та додатках до них абревіатуру «НКРЗ» замінено абревіатурою «НКРЗІ» згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} I. Загальні положення 1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про телебачення і радіомовлення". 1.2. Ці Ліцензійні умови містять вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню. 1.3. Ці Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність або мають намір здійснювати діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж (далі - надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж). 1.4. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність або мають намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, повинні додержуватись вимог Законів України "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", "Про телебачення і радіомовлення", "Про захист прав споживачів", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про підтвердження відповідності", "Про захист економічної конкуренції", інших нормативно-правових актів і нормативних документів (стандартів, технічних вимог до мереж тощо) у сфері телекомунікацій та у сфері користування радіочастотним ресурсом. 1.5. Суб'єкти господарювання провадять діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж тільки за наявності ліцензій. 1.6. Суб'єкти господарювання можуть отримати ліцензії на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації: мереж ефірного телемовлення (ліцензія видається на заявлені регіони); мереж ефірного радіомовлення (ліцензія видається на заявлені регіони); мереж проводового радіомовлення (ліцензія видається на заявлені регіони); телемереж (телекомунікаційних мереж) (ліцензія видається на окремі населені пункти). 1.7. Ліцензія дає право суб'єкту господарювання надавати послуги з технічного обслуговування і експлуатації мереж на території, визначеній ліцензією. 1.8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) може включати до ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж для окремих операторів особливі умови. {Пункт 1.8 глави I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 69 від 07.02.2017} 1.9. Вид діяльності, на здійснення якої подано заяву про видачу ліцензії у сфері телекомунікацій, повинен бути зазначений в установчих документах суб'єкта господарювання - юридичної особи. 1.10. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача, переоформлення, визнання недійсною та анулювання ліцензії, видача дубліката ліцензії, копії ліцензії, продовження строку дії ліцензії здійснюються НКРЗІ у порядку і строки, визначені Законом України "Про телекомунікації". 1.11. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж, особисто, або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом звертається до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, зразок якої затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526.»; {Пункт 1.11 глави 1 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 1.12. {Абзац перший пункту 1.12 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Абзац другий пункту 1.12 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Абзац третій пункту 1.12 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Абзац четвертий пункту 1.12 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Абзац п'ятий пункту 1.12 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 1), копія якого видається або надсилається заявнику поштою, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи НКРЗІ. 1.13. Суб'єкт господарювання зобов'язаний письмово повідомляти НКРЗІ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом 30 робочих днів після виникнення таких змін разом з документами або їх засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. 1.14. Ліцензії видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗІ і є захищеними документами суворої звітності. {Абзац перший пункту 1.14 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} Зміст ліцензії на надання послуг у сфері телекомунікацій наведено у додатку 2. 1.15. Суб'єкт господарювання не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження діяльності у сфері телекомунікацій. 1.16. Для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, зазначених в заяві про видачу ліцензії, що здійснюватимуть діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом ліцензії, НКРЗІ видає засвідчені копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. 1.17. Засвідчена НКРЗІ копія ліцензії є документом, що підтверджує право філій, інших відокремлених підрозділів ліцензіата надавати послуги з технічного обслуговування і експлуатації мереж. 1.18. У разі створення суб'єктом господарювання нової філії, іншого відокремленого підрозділу, які надаватимуть послуги з технічного обслуговування й експлуатації мереж, цей суб'єкт повинен подати до НКРЗІ заяву про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для філії (іншого відокремленого підрозділу) (додаток 3). До заяви про видачу копії ліцензії для філії, іншого відокремленого підрозділу додається засвідчена в установленому законодавством порядку копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 1.19. У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, що здійснювали господарську діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж згідно з ліцензіями, отриманими суб'єктом господарювання, або в разі припинення ними діяльності у сфері телекомунікацій цей ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації або припинення діяльності у сфері телекомунікацій філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата письмово повідомити НКРЗІ та повернути відповідну копію ліцензії. 1.20. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 50 Закону України "Про телекомунікації" ліцензіат зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до НКРЗІ заяву про переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії. Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією НКРЗІ видає ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для філій, інших відокремлених підрозділів, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій. 1.21. У разі втрати ліцензії чи пошкодження бланка ліцензії суб'єкт господарювання відповідно до вимог статті 52 Закону України "Про телекомунікації" зобов'язаний звернутися до НКРЗІ із заявою про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 5). Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до НКРЗІ подається пошкоджений бланк ліцензії. У разі видачі дубліката ліцензії НКРЗІ приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена. 1.22. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності після закінчення строку дії ліцензії, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗІ із заявою про продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (додаток 6). 1.23. Анулювання ліцензії здійснюється у порядку, установленому статтею 55 Закону України "Про телекомунікації". II. Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж 2.1. Персонал суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність або має намір здійснювати діяльність щодо надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж, повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають базову вищу (в тому числі повну вищу) освіту у галузі зв'язку та досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року. 2.2. Суб'єкт господарювання - фізична особа повинен мати базову вищу або вищу освіту та досвід роботи у сфері надання телекомунікаційних послуг не менше двох років. У випадку здійснення діяльності із залученням найманих працівників - повинен дотримуватись вимог пункту 2.1 цього розділу. 2.3. Ліцензіат повинен дотримуватися установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України. 2.4. Склад персоналу, який безпосередньо виконує функції щодо надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж, повинен відповідати вимогам кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідно до законодавства. III. Організаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж 3.1. Ліцензіат повинен у місячний строк поінформувати НКРЗІ про початок надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж за ліцензією. 3.2. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати необхідні профілактичні й ремонтні роботи, які повинні плануватись на час, найбільш зручний для споживача. При цьому графік виконання робіт має бути погоджений з операторами мереж, з якими взаємодіє ліцензіат, не пізніше ніж за п'ять робочих днів. 3.3. Ліцензіат зобов'язаний оперативно інформувати НКРЗІ, інших операторів телекомунікацій стосовно ситуацій, які призвели або можуть призвести до припинення обслуговування внаслідок надзвичайних ситуацій, у тому числі спричинених аваріями, пожежами тощо. 3.4. На об'єктах телекомунікацій, а також в окремих структурних підрозділах операторів телекомунікацій, де передається обробляється або зберігається інформація з обмеженим доступом, що є власністю держави, установлюється спеціальний режим доступу відповідно до законодавства України. 3.5. Ліцензіат зобов'язаний забезпечувати готовність телекомунікаційних мереж до роботи за надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, у тому числі можливість оповіщення своїх споживачів за цих умов. Під час надзвичайного стану всі засоби та телекомунікаційні мережі зв'язку незалежно від форми власності використовуються для забезпечення проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку. 3.6. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам телекомунікаційні послуги за встановленими показниками якості у сфері телекомунікацій. 3.7. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам необхідну, доступну, достовірну, своєчасну та вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наявності відповідних ліцензій на здійснення діяльності з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж та іншу інформацію, необхідну для укладання договору. 3.8. Ліцензіати повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі щодо отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. 3.9. Ліцензіат, який припиняє діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж, зобов'язаний попередити юридичних та фізичних осіб, що уклали з ним договір, та НКРЗІ не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг. 3.10. Ліцензіат зобов'язаний проводити відповідно до законодавства облік наданих послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж. 3.11. Ліцензіат зобов'язаний подавати звітність за встановленими формами відповідно до законодавства України. 3.12. Ліцензіат повинен надавати на запити НКРЗІ інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на НКРЗІ Законом України "Про телекомунікації". 3.13. Ліцензіат повинен уживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до мереж та інформації, що передається цими мережами. 3.14. Ліцензіат зобов'язаний не допускати на ринку телекомунікаційних послуг порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 3.15. Ліцензіат повинен надавати на запит посадових осіб Державної інспекції зв'язку інформацію щодо технічних характеристик, застосування, розміщення технічних засобів телекомунікацій, іншу інформацію, необхідну для здійснення державного нагляду. IV. Технологічні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж 4.1. Ліцензіат повинен використовувати технічні засоби та обладнання телекомунікацій, у тому числі які призначені для обліку обсягів та проведення розрахунків наданих телекомунікаційних послуг, які внесені центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (далі - ЦОВЗ) до переліку технічних засобів, що можуть використовуватись на телекомунікаційній мережі загального користування або застосування яких погоджено з ЦОВЗ, а також мають документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, виданий акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджено з НКРЗІ. 4.2. Ліцензіат повинен виконувати вимоги нормативних документів з метрології у сфері телекомунікацій. 4.3. Підключення телемережі до телекомунікаційної мережі загального користування здійснюється на договірних засадах відповідно до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 № 155, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за № 71/11945. V. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення 5.1. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення може здійснюватись за умови укладення договору із суб'єктом господарювання, який має ліцензію на мовлення. 5.2. Для надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мережі ефірного телемовлення ліцензіат повинен установлювати та експлуатувати телекомунікаційне обладнання, уключене до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування. 5.3. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мережі ефірного телемовлення ліцензіата дозволяється за наявності проектної документації, розробленої відповідно до норм технологічного проектування. 5.4. Ліцензіат повинен здійснювати експлуатацію та технічне обслуговування радіоелектронних засобів мовлення за наявності щодо цих засобів мовлення дозволів на експлуатацію. VI. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного радіомовлення 6.1. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного радіомовлення може здійснюватись за умови укладення договору із суб'єктом господарювання, який має ліцензію на мовлення. 6.2. Для надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мережі ефірного радіомовлення ліцензіат повинен установлювати та експлуатувати телекомунікаційне обладнання, уключене до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування. 6.3. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мережі ефірного радіомовлення ліцензіата дозволяється за наявності проектної документації, розробленої відповідно до норм технологічного проектування. 6.4. Ліцензіат повинен здійснювати експлуатацію та технічне обслуговування радіоелектронних засобів мовлення за наявності щодо цих засобів мовлення дозволів на експлуатацію. VII. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж проводового радіомовлення 7.1. Створення мережі проводового радіомовлення ліцензіата дозволяється за наявності проектної документації, розробленої відповідно до норм технологічного проектування. 7.2. Для технічного обслуговування і експлуатації мережі проводового радіомовлення ліцензіат має право встановлювати та експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання. VIII. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) 8.1. Для надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) ліцензіат має право встановлювати та експлуатувати необхідне телекомунікаційне обладнання. 8.2. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) дозволяється за наявності проектної документації, розробленої відповідно до норм технологічного проектування. Директор Департаменту ліцензування та радіочастот А.Г. Мартиненко {Додаток 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Додаток 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Додаток 3 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Додаток 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} Додаток 1 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж ОПИС ДОКУМЕНТІВ, що додаються до заяви про видачу ліцензії {Додаток 6 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} Додаток 2 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж ЗМІСТ ліцензії на надання послуг у сфері телекомунікацій {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} Додаток 3 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж ЗАЯВА про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для філії {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014} Додаток 4 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж ЗАЯВА про переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014} Додаток 5 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж ЗАЯВА про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014} Додаток 6 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж ЗАЯВА про продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014, № 110 від 01.03.2016}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси