Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Кабінет Міністрів України; Постанова, Умови, Форма типового документа, Заява, Опис від 09.12.2015 № 1168

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1168-2015-п

Текст документа від 09.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 2015 р. № 1168
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 та абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1168

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також кадрових, організаційних, технологічних вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання під час провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом (далі - вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню).

2. У цих Ліцензійних умовах термін “регламентні умови” означає технологічні процеси, положення, інструкції, порядки, які містять технічні, технологічні та інші вимоги, умови і порядок виконання процесів та/або надання послуг, що не суперечать законодавству.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному та Господарському кодексах України, Законах України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про транспорт”, “Про залізничний транспорт”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про природні монополії”, “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, “Про захист прав споживачів”, “Про транзит вантажів”, “Про захист економічної конкуренції”, “Про оборону України”, постановах Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252 “Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 167), від 6 квітня 1998 р. № 457 “Про затвердження Статуту залізниць України” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 14, ст. 548), від 1 березня 2010 р. № 193 “Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 14, ст. 672), від 30 березня 2011 р. № 316 “Про затвердження переліку робіт і послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку перерозподілу надходжень доходу від основної діяльності залізничного транспорту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 981), Директиві Ради Європейського Співтовариства 95/18/ЄЕС від 19 червня 1995 р. “Про ліцензування залізничних обслуговуючих підприємств”, Директиві 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. “Про безпеку залізниць у Співтоваристві (Директива про безпеку на підприємствах залізничного транспорту)”.

3. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі - суб’єкти господарювання), які провадять вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (повністю або частково).

4. Форми заяв про отримання ліцензії або її переоформлення та опису документів, що додаються до відповідної заяви, наведено у додатках 1-3.

Перелік підтвердних документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

5. Здобувач ліцензії подає органу ліцензування заяву про отримання ліцензії та підтвердні документи за описом, визначені у пунктах 6 і 7 цих Ліцензійних умов.

6. Здобувач ліцензії, який має намір отримати ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в частині перевезення пасажирів залізничним транспортом, подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, органу ліцензування заяву про отримання ліцензії і такі підтвердні документи за описом:

1) копію наказу про створення та порядок функціонування спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій або відповідного договору із сторонніми спеціалізованими організаціями;

2) копію наказу про призначення особи, відповідальної за організацію перевезень пасажирів;

3) копії документів про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)”, стаж роботи у сфері перевезень пасажирів та підвищення кваліфікації за фахом особи, відповідальної за організацію перевезень пасажирів;

4) інформацію про відсутність над здобувачем ліцензії контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;

5) інформацію про відсутність не погашених чи не знятих в установленому законом порядку судимостей за вчинення умисних злочинів у керівника та заступника (заступників) керівника суб’єкта господарювання;

6) копію регламентних умов, засвідчену суб’єктом господарювання;

7) засвідчену в установленому порядку копію сертифіката відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення пасажирів залізничним транспортом.

7. Здобувач ліцензії, який має намір отримати ліцензію на право провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в частині перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, органу ліцензування заяву про отримання ліцензії і такі підтвердні документи за описом:

1) копію наказу про створення та порядок функціонування спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій або відповідного договору із сторонніми спеціалізованими організаціями;

2) копію наказу про призначення особи, відповідальної за організацію перевезення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів;

3) копії документів про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)”, стаж роботи у сфері перевезень небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів та підвищення кваліфікації за фахом особи, відповідальної за організацію перевезень небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів;

4) копію документа про проходження спеціального навчання особою, відповідальною за організацію перевезень небезпечних вантажів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 “Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 83, ст. 3086);

5) інформацію про відсутність не погашених чи не знятих в установленому законом порядку судимостей за вчинення умисних злочинів у керівників та заступників керівників суб’єктів господарювання;

6) копію регламентних умов, засвідчену суб’єктом господарювання;

7) засвідчену в установленому порядку копію сертифіката відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів залізничним транспортом на відповідність регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

Кадрові вимоги

8. Персонал суб’єкта господарювання, який провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (повністю або частково), повинен мати кваліфікацію відповідно до кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері залізничного транспорту, що встановлені Мінінфраструктури.

9. Суб’єкт господарювання повинен:

1) забезпечити періодичне підвищення кваліфікації своїх працівників безпосередньо або в навчальних закладах, які проводять навчання в галузі залізничного транспорту, згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про професійний розвиток працівників”;

2) оформити трудові відносини з персоналом залізничного транспорту шляхом укладення колективного або трудового договору відповідно до статей 21 і 24 Кодексу законів про працю України.

Організаційні вимоги

10. Суб’єкт господарювання під час провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (повністю або частково), зобов’язаний:

1) зберігати протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування;

3) повідомляти у письмовій формі органу ліцензування про зміни даних (у тому числі розширення, звуження), зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж протягом одного місяця з дня настання таких змін;

4) забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

11. У разі планового або позапланового припинення господарської діяльності (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням обставин непереборної сили тощо) ліцензіат зобов’язаний відновити забезпечення виконання вимог цих Ліцензійних умов після закінчення зазначених обставин.

12. Вимогами до суб’єкта господарювання, який провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в частині перевезення пасажирів залізничним транспортом, є:

1) наявність у штаті суб’єкта господарювання або за трудовою угодою особи, відповідальної за організацію перевезень пасажирів, що має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” і стаж роботи у сфері провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не менше трьох років за останні 10 років трудової діяльності;

2) укладення договору страхування про відшкодування збитків, пов’язаних з нещасними випадками під час перевезення пасажирів залізничним транспортом;

3) наявність дійсного сертифіката відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення пасажирів залізничним транспортом.

13. Вимогами до суб’єкта господарювання, який провадить вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в частині перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, є:

1) використання під час провадження господарської діяльності залізничного рухомого складу і (або) контейнерів, підготовлених та призначених для перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів;

2) забезпечення проведення спеціального навчання персоналу суб’єкта господарювання, який безпосередньо задіяний у перевезенні небезпечних вантажів та небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 “Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів”;

3) наявність у штаті суб’єкта господарювання спеціалізованого підрозділу з ліквідації надзвичайних ситуацій або наявність відповідного договору із сторонніми спеціалізованими організаціями;

4) наявність у штаті суб’єкта господарювання або за трудовою угодою особи, відповідальної за організацію перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів, що має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” або бакалавра за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)” і стаж роботи у сфері провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не менше трьох років за останні 10 років трудової діяльності та пройшла навчання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 “Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів”;

5) забезпечення фізичного захисту, охорони, безпеки і зберігання небезпечного вантажу та небезпечних відходів;

6) забезпечення страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів;

7) забезпечення страхування з метою відшкодування збитків, пов’язаних з нещасними випадками під час перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом;

8) наявність дійсного сертифіката відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом.

14. Під час провадження господарської діяльності відповідно до отриманої ліцензії не допускається здійснення щодо суб’єкта господарювання контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

15. Суб’єкт господарювання повинен:

1) мати регламентні умови на виконання процесів та/або надання послуг з перевезення пасажирів та/або небезпечних вантажів залізничним транспортом. Регламентні умови розробляються відповідно до вимог ДСТУ 1.2-2003. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів та оформляються відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

2) мати в наявності інструкції з експлуатації і ремонту засобів залізничного транспорту та інших супутніх механізмів і обладнання, за допомогою яких провадиться вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та забезпечити їх виконання.


Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії


Додаток 2
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії (зміна найменування/прізвища, імені та по батькові/місцезнаходження/місця проживання/зміни, пов’язані з провадженням (розширенням) діяльності)


Додаток 3
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що додаються до заяви

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси