Про затвердження Порядку безоплатної передачі у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення

Адміністрація Держспецзв’язку, Фонд державного майна; Наказ, Порядок, Склад колегіального органу, Акт, Форма типового документа від 19.05.2015 № 266/739

Про затвердження Порядку безоплатної передачі у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення

Реєстрація: Мін'юст України від 05.06.2015 № 671/27116

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0671-15

Текст документа від 12.02.2016:

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.05.2015  № 266/739


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
05 червня 2015 р.
за № 671/27116

Про затвердження Порядку безоплатної передачі у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації
№ 795/1996 від 23.12.2015}

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 850-р «Про передачу у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок безоплатної передачі у державну власність виділеної  телекомунікаційної  мережі спеціального призначення, що додається.

2. Директору Юридичного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та заступника Голови Фонду державного майна України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниВ.П. Звєрєв

В.о. Голови Фонду
державного майна України


Д.М. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі УкраїниР. Корж


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України та
Фонду державного майна України
19.05.2015 № 266/739


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
05 червня 2015 р.
за № 671/27116

ПОРЯДОК
безоплатної передачі у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатної передачі виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення у державну власність.

2. Об’єктом передачі є виділена телекомунікаційна мережа спеціального призначення (далі - ТМСП).

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

виділена телекомунікаційна мережа спеціального призначення - комплекс технічних засобів телекомунікацій, що створений на базі транспортної телекомунікаційної мережі публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (далі - ПАТ «Укртелеком») із закриттям доступу до нього з боку телекомунікаційної мережі загального користування та призначений для формування та виділення (розподілу) телекомунікаційного ресурсу через телекомунікаційну мережу доступу до ТМСП в інтересах споживачів послуг ТМСП;

магістральний вузол ТМСП - комплекс технічних засобів телекомунікацій на магістральному рівні ТМСП, призначений для забезпечення функцій перетворення (адаптації) із сигналом SDH телекомунікаційної мережі доступу до ТМСП (рівень STM-64), транспортування адаптованого сигналу SDH до інших вузлів ТМСП та взаємодії із системами управління й адміністрування елементами мережі;

регіональний вузол ТМСП - комплекс технічних засобів телекомунікацій на регіональному рівні ТМСП, призначений для забезпечення функцій перетворення (адаптації) клієнтського сигналу Gigabit Ethernet телекомунікаційної мережі доступу до ТМСП, узгодження Ethernet-кадрів за ознакою ідентифікаторів тегу, транспортування Ethernet-кадрів до іншого вузла ТМСП та взаємодії із системами управління та адміністрування елементами мережі;

телекомунікаційна мережа доступу до ТМСП (далі - мережа доступу) - комплекс технічних засобів та споруд телекомунікацій, призначений для розподілу телекомунікаційного трафіку в напрямку мереж спецспоживачів та агрегації трафіку в напрямку ТМСП для подальшого транспортування.

4. Підставою для проведення заходів з передачі у державну власність ТМСП є:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 1948-р «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 850-р «Про передачу у державну власність виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення»;

Основні технічні вимоги до виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, затверджені наказом відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» та Адміністрації Держспецзв’язку від 21 грудня 2010 року № 2/6-5037 ДСК (із змінами) (далі - Основні технічні вимоги);

договір купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», укладений між Фондом державного майна України та ТОВ «ЕСУ» 11 березня 2011 року за № КПП-582 (підпункт «в» пункту 11.2 цього договору);

Акт виконання основних технічних вимог до виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення та готовності мережі до експлуатації від 29 квітня 2013 року № 09/01-446дск (далі - Акт спільної комісії);

науково-технічна розробка «Виділена телекомунікаційна мережа спеціального призначення. Зведений комплект документації», виконана за договором від 20 лютого 2014 року № 10101 (далі - документація ТМСП);

лист товариства з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (далі - ТОВ «ЕСУ») від 27 березня 2014 року № 11 про надання дозволу та фактичну готовність ТОВ «ЕСУ» та ПАТ «Укртелеком» передати ТМСП у державну власність.

5. Заходи з передачі у державну власність ТМСП проводяться Центральною комісією з передачі-приймання ТМСП у державну власність (далі - Центральна комісія) та територіальними комісіями з передачі-приймання ТМСП у державну власність (далі - територіальні комісії), які підпорядковані Центральній комісії.

6. До складу Центральної комісії входять представники:

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (далі - Держспецзв’язку);

Фонду державного майна;

ТОВ «ЕСУ» (за згодою);

ПАТ «Укртелеком» (за згодою).

До складу Центральної комісії можуть входити представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів, діяльність яких пов’язана з безпекою, обороною держави та правоохоронною діяльністю, у разі надання ними відповідних пропозицій щодо складу Центральної комісії або залучення Адміністрацією Держспецзв’язку їх представників до її складу (за згодою).

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 795/1996 від 23.12.2015 }

7. До складу територіальних комісій входять представники:

територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку;

регіональних відділень Фонду державного майна;

ТОВ «ЕСУ» (за згодою);

ПАТ «Укртелеком» (за згодою).

Склад територіальних комісій з передачі-приймання ТМСП у державну власність наведено у додатку 1 до цього Порядку.

8. Фонд державного майна та товариства, визначені у пункті 6 цього Порядку, у п’ятиденний строк з дня набрання чинності цим Порядком надають до Адміністрації Держспецзв’язку кандидатури своїх повноважних представників до складу Центральної комісії та територіальних комісій.

9. Представники регіональних відділень Фонду державного майна беруть участь у роботі територіальних комісій у частині інвентаризації (звіряння) обладнання ТМСП та виконують завдання, визначені Центральною комісією в межах повноважень Фонду державного майна.

10. Адміністрація Держспецзв’язку надсилає до своїх територіальних органів наказ щодо створення та роботи територіальних комісій.

11. Адміністрацією Держспецзв’язку та Фондом державного майна у п’ятиденний строк після отримання пропозицій затверджується персональний склад Центральної комісії та призначається Голова Центральної комісії від Адміністрації Держспецзв’язку та заступник Голови Центральної комісії від Фонду державного майна.

12. Адміністрація Держспецзв’язку у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Порядком:

у взаємодії з ПАТ «Укртелеком» розробляє і затверджує програму та методики тестування ТМСП разом з мережею доступу (далі - Програма тестування), а також форми протоколів тестування оптичних транспортних каналів магістрального рівня ТМСП, каналів передавання даних L2VPN регіонального рівня ТМСП та оптичних волокон;

у взаємодії з ПАТ «Укртелеком» розробляє і затверджує календарний план проведення тестування і перевірки ТМСП (далі - Календарний план);

у взаємодії з Фондом державного майна розробляє і затверджує форму актів інвентаризації (звіряння) обладнання ТМСП.

13. ПАТ «Укртелеком» у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Порядком надає Адміністрації Держспецзв’язку:

витяг з реєстру обтяжень щодо об’єкта передачі;

виписку з бухгалтерського обліку ПАТ «Укртелеком» станом на перше число поточного місяця про вартість ТМСП як об’єкта передачі, перелік її складових із зазначенням їх заводських номерів, а також їх вартість, дату виробництва, дату введення в експлуатацію, інформацію щодо наявності їх гарантійного обслуговування;

розпорядчий документ, який підтверджує введення ТМСП в експлуатацію.

14. ТМСП передається у державну власність у два етапи.

15. На першому етапі територіальні комісії у терміни, визначені Календарним планом, на підставі документів, зазначених у пунктах 4, 12 цього Порядку, перевіряють готовність до передачі у державну власність комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП (у межах зони відповідальності територіальної комісії), а саме:

здійснюють тестування ТМСП разом з мережею доступу, як це передбачено Актом спільної комісії (результати тестування оформляються протоколами відповідно до затверджених форм, зазначених у пункті 12 цього Порядку);

проводять інвентаризацію (звіряння) обладнання ТМСП (результати інвентаризації оформляються актами відповідно до затвердженої форми, зазначеної у пункті 12 цього Порядку);

визначають можливість отримання, зберігання, використання та технічного обслуговування комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП територіальним органом Адміністрації Держспецзв’язку відповідно до вимог Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225;

визначають можливість забезпечення територіальним органом Адміністрації Держспецзв’язку сталого функціонування комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП.

16. Тестування ділянок ТМСП, які розміщені на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що є тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а також на території проведення антитерористичної операції, не проводиться, але враховуються результати тестувань, зафіксовані в Акті спільної комісії.

Передача складових ТМСП, які знаходяться на територіях, зазначених у цьому пункті, проводиться після встановлення контролю України над цими територіями.

17. Загальні результати роботи територіальних комісій оформляються Актами готовності до передачі у державну власність комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП.

Представники регіональних відділень Фонду державного майна підписують Акти готовності до передачі у державну власність комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП у межах повноважень, визначених пунктом 9 цього Порядку.

Форму Актів готовності до передачі у державну власність комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП наведено у додатку 2 до цього Порядку.

18. За результатами роботи територіальні комісії у термін, визначений Календарним планом, передають на розгляд Центральної комісії звітні матеріали з оформленими належним чином Актами готовності до передачі у державну власність комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП, актами інвентаризації (звіряння) обладнання ТМСП та протоколами тестування ТМСП разом з мережею доступу.

19. Другий етап передачі ТМСП проводить Центральна комісія на підставі документів, зазначених у пунктах 4, 12, 13 та 18 цього Порядку.

20. На другому етапі передачі ТМСП Центральна комісія з’ясовує та перевіряє:

відповідність ТМСП вимогам, визначеним в умовах проведення конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 1948-р «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», і у підпункті «в» пункту 11.2 договору купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» від 11 березня 2011 року № КПП-582;

склад ТМСП, що передається у державну власність до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, відповідно до документації ТМСП;

результати тестування ТМСП разом з мережею доступу;

результати інвентаризації (звіряння) обладнання ТМСП;

можливість Держспецзв’язку отримувати, зберігати, використовувати та проводити технічне обслуговування ТМСП відповідно до вимог Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225;

можливість забезпечення Держспецзв’язку сталого функціонування комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП.

21. Центральна комісія відмовляє в прийманні ТМСП, якщо:

отримає негативні результати тестування ТМСП разом з мережею доступу;

виявить недоліки в процесі інвентаризації (звіряння) обладнання ТМСП, які пов’язані з нестачею матеріальних засобів або розбіжностями облікових даних з документацією ТМСП;

ТМСП або окремі її складові, окрім складових, визначених у пункті 16 цього Порядку, не можуть бути передані у володіння територіальним органам Адміністрації Держспецзв’язку для забезпечення ними гарантованого їх контролю та обслуговування;

виявить ризики щодо можливості втрати управління ТМСП, порушення надійності її функціонування, несанкціонованого впливу на працездатність ТМСП.

22. За результатом роботи Центральна комісія готує Акт передачі-приймання виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення у державну власність (далі - Акт передачі-приймання) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

У разі відмови в прийманні ТМСП Акт передачі-приймання не складається.

У протоколі засідання Центральної комісії вказуються причини відмови в прийманні ТМСП, а також визначається комплекс заходів і строки реалізації усунення причин відмови.

23. Акт передачі-приймання складається у чотирьох примірниках, підписується Головою, заступником Голови і членами Центральної комісії та затверджується Головою Держспецзв’язку, Головою Фонду державного майна та керівництвом ТОВ «ЕСУ» та/або ПАТ «Укртелеком».

Перший примірник - для Адміністрації Держспецзв’язку, другий - для Фонду державного майна, третій - для ТОВ «ЕСУ», четвертий - ПАТ «Укртелеком».

24. Члени Центральної комісії, що відмовилися підписати Акт передачі-приймання, зобов’язані у письмовій формі подати голові Центральної комісії обґрунтування своєї відмови.

25. Голови, заступники голів та члени Центральної та територіальних комісій персонально відповідають за виконання покладених на них функцій.

26. До моменту затвердження Акта передачі-приймання відповідальність за збереження майна ТМСП покладається на ТОВ «ЕСУ».

27. З дати затвердження Акта передачі-приймання:

до держави переходить право власності на ТМСП;

Адміністрація Держспецзв’язку здійснює управління ТМСП відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

28. Адміністрація Держспецзв’язку з дня затвердження Акта передачі-приймання зобов’язана:

провести в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав на ТМСП;

надати до Фонду державного майна України відомості про ТМСП для внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Директор Департаменту
спеціальних інформаційно-
телекомунікаційних систем
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України


С.А. Нежурбіда

Начальник
Управління договірного
менеджменту Фонду
державного майна України
А.В. Шрамко


Додаток 1
до Порядку безоплатної передачі
у державну власність виділеної
телекомунікаційної мережі спеціального
призначення
(пункт 7)

СКЛАД
територіальних комісій з передачі-приймання виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення у державну власність

1. м. Київ та Київська область:

голова комісії - перший заступник начальника ГУУЗ Держспецзв’язку;

члени комісії:

співробітники ГУУЗ Держспецзв’язку;

представник регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву;

представник регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області;

уповноважені ТОВ «ЕСУ» представники ПАТ «Укртелеком».

2. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області:

голова комісії - заступник начальника територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку у відповідній області;

члени комісії:

співробітники територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку у відповідній області (за рішенням начальника територіального органу Адміністрації Держспецзв’язку відповідної області);

представник регіонального відділення Фонду державного майна України у відповідній області;

уповноважені ТОВ «ЕСУ» представники ПАТ «Укртелеком».


Додаток 2
до Порядку безоплатної передачі
у державну власність виділеної
телекомунікаційної мережі спеціального
призначення
(пункт 17)

АКТ
готовності до передачі у державну власність комплексів технічних засобів телекомунікацій ТМСП


Додаток 3
до Порядку безоплатної передачі
у державну власність виділеної
телекомунікаційної мережі спеціального
призначення
(пункт 22)

АКТ
передачі-приймання виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення у державну власність

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси