Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 21 лютого 1996 року № 199/18/34/4/5

Фонд державного майна, Мінекономрозвитку України, Мінфін України, Мін'юст України; Наказ від 18.05.2015 № 721/502/505/717/5

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 21 лютого 1996 року № 199/18/34/4/5

Реєстрація: Мін'юст України від 27.05.2015 № 612/27057

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0612-15

Текст документа від 18.05.2015:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2015  № 721/502/505/717/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2015 р.
за № 612/27057

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 21 лютого 1996 року № 199/18/34/4/5

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 21 лютого 1996 року № 199/18/34/4/5 «Про затвердження Типового договору доручення на здійснення уповноваженою особою функцій з управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 лютого 1996 року за № 100/1125.

2. Управлінню забезпечення діяльності господарських товариств та відновлення платоспроможності Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України та заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Фонду
державного майна України

Д. Парфененко

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


А. Абромавичус

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Міністр юстиції України

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної регуляторної служби України
К.М. Ляпіна