Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04 грудня 2015 року № 863

Національний банк; Постанова від 14.01.2016 № 7

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04 грудня 2015 року № 863

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: v0007500-16

Текст документа від 14.01.2016:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.01.2016  № 7

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04 грудня 2015 року № 863

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 6, 7, 15, 55, 56 та розділів IV, V, VIII Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 та глави 11 Закону України "Про банки і банківську діяльність", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою вдосконалення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 04 грудня 2015 року № 863 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:

1) підпункт 2 доповнити після абзацу восьмого чотирма новими абзацами такого змісту:

"До розрахунку зазначеного в цьому підпункті сальдо, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів, включається загальний обсяг облігацій внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті (далі - ОВДП), за номінальною вартістю, продаж яких здійснюється банком - первинним дилером відповідно до договору з купівлі-продажу ОВДП, укладеного в день перерахування банком - первинним дилером коштів в іноземній валюті на рахунок Державного казначейства України за результатами первинного їх розміщення/дорозміщення (розрахунки за таким договором мають здійснюватися не пізніше другого робочого дня після дня його укладення):

іншому уповноваженому банку (крім ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"), що купує ОВДП від власного імені та за свій рахунок (далі - банк-покупець). Банк - первинний дилер включає в розрахунок сальдо зазначену операцію як продаж іноземної валюти в день укладення договору, а банк-покупець - як купівлю іноземної валюти в день укладення договору;

клієнту (крім уповноваженого банку) за умови, що цим клієнтом був здійснений (у день укладення договору з купівлі-продажу ОВДП) продаж іноземної валюти на умовах "тод" з власного поточного/інвестиційного рахунку, відкритого в банку - первинному дилері, у сумі, не меншій, ніж обсяг ОВДП за номінальною вартістю, куплених цим клієнтом. Банк - первинний дилер включає зазначену операцію в розрахунок сальдо як продаж іноземної валюти в день укладення договору.

Загальний обсяг ОВДП, включений банком - первинним дилером до розрахунку сальдо як продаж іноземної валюти, не повинен перевищувати загальний обсяг ОВДП за номінальною вартістю, придбаних за результатами первинного розміщення/дорозміщення".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом тринадцятим;

2) абзац третій підпункту 15 виключити.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, і діє до 04 березня 2016 року включно.

Голова

В.О. Гонтарева

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси