Про затвердження Змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України в частині реалізації повноважень у сферах державної реєстрації

Мін'юст України; Наказ від 29.12.2015 № 2791/5

Про затвердження Змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України в частині реалізації повноважень у сферах державної реєстрації

Реєстрація: Мін'юст України від 31.12.2015 № 1668/28113

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1668-15

Текст документа від 29.12.2015:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2015   № 2791/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1668/28113

Про затвердження Змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України в частині реалізації повноважень у сферах державної реєстрації

Відповідно до статті 13 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою реалізації Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України в частині реалізації повноважень у сферах державної реєстрації, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства юстиції України:

від 23 лютого 2015 року № 240/5 «Про запровадження у Київській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2015 року за № 207/26652;

від 25 червня 2015 року № 1062/5 «Деякі питання запровадження в Одеській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принципу «екстериторіальності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 червня 2015 року за № 756/27201;

від 07 липня 2015 року № 1159/5 «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо попередньої подачі заяв», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за № 794/27239;

від 26 серпня 2015 року № 1588/5 «Деякі питання запровадження у Львівській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов’язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принципу екстериторіальності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2015 року за № 1024/27469;

від 01 жовтня 2015 року № 1857/5 «Про запровадження у Чернівецькій області пілотних проектів у сферах державної реєстрації», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2015 року за № 1172/27617.

3. Установити, що:

1) до набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про припинення надання послуг органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції України, у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (не пізніше 30 квітня 2016 року) такі органи:

здійснюють повноваження суб’єктів державної реєстрації відповідно до законодавства;

забезпечують ведення реєстраційних справ, крім випадку проведення державної реєстрації виконавчими органами міських рад міст обласного значення, Київською міською, районними, районними у місті Києві державними адміністраціями на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій такими органами відповідно до законодавства забезпечується ведення реєстраційних справ;

2) до 30 квітня 2016 року державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за заявами, поданими органам державної реєстрації, утвореним Міністерством юстиції України, здійснюється відповідно до закону з урахуванням запроваджених на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці пілотних проектів відповідно до наказів Міністерства юстиції України, зазначених у пункті 2 цього наказу;

3) дія наказів Міністерства юстиції України, зазначених у пункті 2 цього наказу, не поширюється на суб’єктів державної реєстрації прав, визначених законом, та нотаріусів.

4. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 цього наказу, який набирає чинності з 30 квітня 2016 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Заступник Міністра

А. Янчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
29.12.2015  № 2791/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 грудня 2015 р.
за № 1668/28113

ЗМІНИ
до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України в частині реалізації повноважень у сферах державної реєстрації

1. Внести до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 3 слова «державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів,» замінити словами «у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації»;

2) у пункті 4:

у підпункті 4.38 слово «іпотекою» виключити;

у підпункті 4.47 слова «, забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» виключити;

у підпункті 4.49 слова «Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» замінити словами «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

підпункт 4.60 доповнити новим абзацом такого змісту:

«здійснює відповідно до законодавства контроль за діяльністю у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;»;

у підпункті 4.61 слова «державним реєстраторам, нотаріусам як спеціальним суб’єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень, іншим» виключити;

підпункт 4.67 після слова «судами,» доповнити словами «виписки та інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,»;

підпункти 4.70-4.77 викласти в такій редакції:

«4.70 здійснює відповідно до закону державну реєстрацію обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

4.71 організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

4.72 забезпечує доступ державних реєстраторів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, та приймає рішення про блокування такого доступу у випадках, передбачених законом;

4.73 розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав та приймає обов’язкові до виконання рішення;

4.74 складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

4.75 забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

4.76 веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

4.77 у випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду;»;

підпункти 4.78-4.85 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.86, 4.87 вважати відповідно підпунктами 4.78, 4.79;

3) підпункт 6.3 пункту 6 після слова «комісії,» доповнити словами «у тому числі постійно діючі,».

2. Внести до Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 760/19498, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 3 слова «з питань державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії), реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, статутів» замінити словами «у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст,»;

2) у пункті 4:

підпункт 4.36 після слова «судами,» доповнити словами «виписки та інформаційні довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,»;

підпункт 4.37 викласти в такій редакції:

«4.37 здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;»;

підпункти 4.38-4.46 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.47-4.51 вважати відповідно підпунктами 4.38-4.42;

підпункт 4.38 викласти в такій редакції:

«4.38 забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань;»;

у підпункті 4.39 слова «державних реєстраторів, інших» виключити;

3) підпункт 10.11 пункту 10 виключити.

У зв’язку з цим підпункт 10.12 вважати відповідно підпунктом 10.11.

Директор
Департаменту цивільного,
фінансового законодавства
та законодавства з питань
земельних відносин

О.М. Ференс

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси