Про врегулювання відносин, пов'язаних зі статусом державного реєстратора

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 29.12.2015 № 2790/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 р. за № 1667/28112 Про врегулювання відносин, пов'язаних зі статусом державного реєстратора {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3388/5 від 04.11.2019 № 4423/5 від 23.12.2020} Відповідно до пункту 1 частини першої та абзацу другого частини четвертої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та частини першої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ: 1. Затвердити такі, що додаються: 1) Кваліфікаційні вимоги до державного реєстратора; 2) Зразок печатки державного реєстратора; 3) Опис печатки державного реєстратора. 2. Визнати такими, що втратили чинність: наказ Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3360/5 «Про затвердження зразків та описів печаток державного реєстратора прав на нерухоме майно», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1332/20070 (зі змінами); наказ Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року № 113/5 «Про затвердження опису гербової печатки державного реєстратора та описів і зразків штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 січня 2012 року за № 89/20402 (зі змінами); наказ Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 845/5 «Про заходи щодо державної реєстрації прав на землі сільськогосподарського призначення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за № 568/25345 (зі змінами). 3. Установити, що: печатки за зразком та описом, затвердженими цим наказом, використовуються державними реєстраторами прав на нерухоме майно (крім випадків, коли такими державними реєстраторами є нотаріуси), державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; печатки та штампи, виготовлені за зразками та описами, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3360/5 «Про затвердження зразків та описів печаток державного реєстратора прав на нерухоме майно», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1332/20070, та наказом Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року № 113/5 «Про затвердження опису гербової печатки державного реєстратора та описів і зразків штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2012 року за № 89/20402, використовуються органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції України, до набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про припинення надання такими органами послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, але не пізніше 30 квітня 2016 року, та підлягають знищенню відповідно до вимог законодавства; іменні печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно, виготовлені державними та приватними нотаріусами за зразком та описом, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 22 листопада 2011 року № 3360/5 «Про затвердження зразків та описів печаток державного реєстратора прав на нерухоме майно», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1332/20070, підлягають знищенню в порядку, передбаченому для знищення печаток приватного нотаріуса. 4. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І. Заступник Міністра А. Янчук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 29 грудня 2015 року № 2790/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 04 листопада 2019 року № 3388/5) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 р. за № 1667/28112 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ до державного реєстратора Ці Кваліфікаційні вимоги, розроблені відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», поширюються на державних реєстраторів прав на нерухоме майно та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що перебувають у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації (далі - державні реєстратори). Для державних реєстраторів, крім вимог, передбачених Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України, встановлюються такі вимоги: стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи на іншій посаді, що передбачає виконання функцій державного реєстратора (далі - посада державного реєстратора), не менше одного року; {Абзац третій із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4423/5 від 23.12.2020} успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора перебували на посаді державного реєстратора в іншого суб'єкта державної реєстрації). {Абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4423/5 від 23.12.2020} Спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань не проводиться у випадках переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора в межах одного суб'єкта державної реєстрації чи переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією суб'єкта державної реєстрації, передачі або делегування повноважень і функцій від одного суб'єкта державної реєстрації до іншого. {Кваліфікаційні вимоги доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 4423/5 від 23.12.2020} {Кваліфікаційні вимоги в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3388/5 від 04.11.2019} Директор Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин О.М. Ференс ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 29.12.2015 № 2790/5 ЗРАЗОК печатки державного реєстратора Директор Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин О.М. Ференс ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 29.12.2015 № 2790/5 ОПИС печатки державного реєстратора Печатка державного реєстратора має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 1 мм. По бортику за годинниковою стрілкою інверсним мікрошрифтом розміщуються написи: «державний реєстратор», «Україна», розділені семикутними зірочками. По колу печатки зліва направо центровим способом розміщуються: зовнішнім рядком - напис «державний реєстратор», розділений восьмикутними зірочками; нижнім рядком - повне найменування суб'єкта державної реєстрації, наприклад «Кам'янсько-Дніпровська районна державна адміністрація Запорізької області». На нижньому стику повного найменування суб'єкта державної реєстрації між семикутними зірочками розміщується порядковий номер печатки. Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Arial). У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба України, яке обрамляється колом діаметром 24 мм (товщина лінії - 0,1 мм). Для підвищення захищеності вільна від зображення частина кола заповнюється складним графічним малюнком. Між бортиком і написом на зовнішньому колі нанесено захисне растрове зображення. Печатка виготовляється з гуми або поліуретану. Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору. Директор Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин О.М. Ференс
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси