Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок, Перелік, Форма типового документа, Акт, Список, Довідка, Висновок, Картка, Звіт від 29.04.2010 № 240

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

Реєстрація: Мін'юст України від 16.07.2010 № 537/17832

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0537-10

Текст документа від 08.01.2013:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.04.2010 N 240

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 р. за N 537/17832

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 733 ( z2149-12 ) від 30.11.2012 }

Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), пункту 2.26 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113, та з метою удосконалення проведення медичних оглядів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам Укрзалізниці, залізниць, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України привести власні акти у відповідність із цим наказом.

4. Визнати такими, що не застосовуються на території України, накази Міністерства шляхів сполучення СРСР від 07.07.87 N 23-Ц "О медицинском освидетельствовании работников железнодорожного транспорта, связанных с движением поездов", від 01.08.79 N 29-ЦЗ "О медицинских осмотрах работников военизированной охраны МПС" та вказівку Міністерства шляхів сполучення СРСР від 23.12.91 N П-2006у "О медицинском освидетельствовании лиц, связанных с обслуживанием поездов, работающих на железнодорожных путях, предприятиях железнодорожного транспорта и транспортного строительства связанных с личной безопасностью".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Міністр К.Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України З.М.Митник

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Ю.Мельников

Генеральний директор Федерації роботодавців України Р.Іллічов

В.о. президента Всеукраїнської асоціації роботодавців В.Биковець

Президент Спілки орендарів і підприємців України В.Хмільовський

Голова Київської міської державної адміністрації Л.Черновецький

Заступник Голови Федерації профспілок України С.Українець

Керівник спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань В.Г.Хара

В.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 29.04.2010 N 240

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 р. за N 537/17832

ПОРЯДОК проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

1.2. Цей Порядок поширюється на:

підприємства (структурні підрозділи) залізниць, установи та організації залізничного транспорту загального користування, метрополітени та підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту державної форми власності, працівники яких зайняті на роботах, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху і обслуговуванням залізничного транспорту;

Головне управління медичних закладів Укрзалізниці та медичні служби залізниць;

лікувально-профілактичні заклади державної форми власності, підпорядковані Укрзалізниці, які здійснюють медичні огляди працівників; спеціалізовані лікувально-профілактичні заклади, які мають право проводити попередні (періодичні) медичні огляди окремих категорій працівників залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

1.3. Обов'язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, з метою визначення їх придатності до виконання професійних обов'язків, профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму.

1.4. Попередній медичний огляд під час прийняття на роботу проводиться з метою:

визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я;

встановлення фізичної та психофізіологічної придатності особи до роботи за визначеною професією, спеціальністю, посадою;

встановлення можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків у конкретних умовах виробничого середовища й трудового процесу;

виявлення захворювань, що виникли раніше та можуть негативно впливати на професійно значимі функції.

1.5. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників;

своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в конкретних умовах виробничого середовища і трудового процесу;

розроблення індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів для працівників, що належать за результатами медичного огляду до групи ризику;

здійснення відповідних оздоровчих заходів.

1.6. Обов'язковому попередньому (під час прийняття на роботу) і періодичному (протягом трудової діяльності) медичним оглядам підлягають такі категорії працівників залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту:

а) працівники, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів та супроводженням вантажів і пасажирів:

особи, що забезпечують рух поїздів;

особи, що супроводжують вантажі та пасажирів;

особи, професійна діяльність яких здійснюється в умовах підвищеної особистої небезпеки (робота на залізничних коліях, обслуговування поїздів, небезпека наїзду рухомого складу, небезпека ураження струмом високої напруги, робота в підземних спорудах метрополітенів);

б) працівники, професійна діяльність яких здійснюється в умовах дії шкідливих чи небезпечних виробничих чинників згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113);

в) працівники, які виконують роботи згідно з Переліком робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (додаток 5 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113);

г) працівники відомчої воєнізованої охорони, зайняті охороною об'єктів, вантажів і матеріальних цінностей, робота яких пов'язана з носінням та використанням вогнепальної зброї; працівники, зайняті гасінням пожеж та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, пожежно-технічним обстеженням будівель та висотних споруд;

ґ) працівники, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення й може призвести до поширення інфекційних хвороб, відповідно до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 ( 559-2001-п ) (із змінами);

д) працівники, яких підприємства залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та міжгалузевого промислового залізничного транспорту направляють до навчальних закладів, галузевих і міжгалузевих навчальних центрів і навчальних комбінатів.

1.7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

високошвидкісний поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю понад 200 км/год;

особи, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів, - працівники, професійна діяльність яких прямо пов'язана з процесом перевезення: ведення поїздів, готування маршрутів приймання (відправлення) або пропускання поїздів на станції, ведення поїздів дільницею, технічне обслуговування поїздів, утримання колії, штучних споруд, технічних засобів електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку тощо;

підземні види робіт - видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших видів підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, які проводяться під землею;

прискорений поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю 141 - 160 км/год.;

промисловий залізничний транспорт - транспортно-технологічний комплекс, призначений забезпечувати переміщування вантажів (між виробництвами, виробничими циклами, окремими операціями або підприємствами) у процесі їх вироблення та взаємодію із залізничним транспортом загального користування;

роботи в метрополітенах - роботи, які пов'язані з експлуатацією та обслуговуванням споруд, пристроїв та обладнання метрополітену, що розташовані в закінчених будівництвом та зданих в експлуатацію будівлях, які розміщуються під землею (тунелі, притунельні споруди, підземні станції, нахили ескалаторів глибокого закладення тощо), і належать до робіт у підземних спорудах;

швидкісний поїзд - пасажирський поїзд, який рухається зі швидкістю 161 - 200 км/год.

II. Загальні вимоги до проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту

2.1. Для проведення попереднього (періодичного) медичного огляду працівників керівники підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту повинні укласти з ЛПЗ або вчасно поновити з ним договір, у якому зазначаються умови та терміни проведення медичних оглядів.

2.2. Перелік професій і посад, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівники яких підлягають обов'язковому попередньому (під час прийняття на роботу) та періодичним медичним оглядам, наведено у додатку 1.

2.3. Якщо працівник, робота якого пов'язана з рухом поїздів, обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, одночасно зазнає впливу шкідливих та небезпечних факторів трудового процесу або його робота пов'язана з обслуговуванням населення, а також якщо він повинен проходити психіатричний та наркологічний огляди, то під час проведення медичного огляду враховуються також вимоги таких нормативно-правових актів:

постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 ( 1465-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих" (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 N 263/121 ( z0018-95 ) "Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за N 18/554 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.99 N 252 ( z0768-99 ) "Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.11.99 за N 768/4061 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345 ( z0435-00 ) "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656 (із змінами);

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280 ( z0639-02 ) "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за N 639/6927;

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ) "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113 (далі - наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246).

2.4. На підставі переліку категорій працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, що підлягають обов'язковому попередньому і періодичним медичним оглядам, зазначеного в пункті 1.6 цього Порядку, акта визначення категорій працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (додаток 2), уповноважена роботодавцем особа складає поіменні списки працівників за формою, наведеною у додатку 3, на паперовому та електронному носіях, а також план-графік проведення медичних оглядів та погоджує його з ЛПЗ. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медичного огляду посадової особи), другий примірник надсилається до 15 грудня поточного року до ЛПЗ, третій - до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2.5. Роботодавець (замовник) за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення попередніх та періодичних медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику професійних захворювань.

2.6. Для проходження попереднього (під час прийняття на роботу та у разі переведення на іншу роботу, для якої регламентовано проходження обов'язкового медичного огляду) та періодичного медичних оглядів роботодавець повинен видати працівнику направлення на обов'язковий попередній (періодичний) медичний огляд працівника (далі - направлення) за формою, зазначеною у додатку 4.

2.7. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту здійснюється лікарською експертною комісією з проведення медичних оглядів (далі - ЛЕК) ЛПЗ Укрзалізниці.

2.8. ЛЕК очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа (лікар-спеціаліст терапевтичного профілю), що має відповідну підготовку з професійної патології.

2.9. До складу ЛЕК в обов'язковому порядку входять лікарі: офтальмолог, отоларинголог, невролог, хірург, гінеколог, терапевт, що пройшов підготовку з професійної патології, у разі потреби можуть залучатися фахівці інших лікарських спеціальностей, крім того, медичний реєстратор (секретар комісії).

2.10. Працівники, робота яких пов'язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, з урахуванням професії та віку проходять обов'язкові медичні огляди з такою періодичністю:

машиністи, зайняті на поїзній роботі "в одну особу", машиністи та помічники машиністів, що обслуговують швидкісні поїзди, - щорічно;

інші машиністи, водії та їх помічники віком до 50 років - кожні 2 роки, старші 50 років - щорічно;

інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту і метрополітену, віком до 50 років - кожні 2 роки, старші 50 років - щорічно;

група осіб керівного складу - кожні 3 роки;

працівники віком до 21 року - щорічно.

У разі коли окремі категорії працівників підпадають під дію кількох нормативних актів, що регламентують проведення медичних оглядів (зазначені в пункті 2.3 цього Порядку), періодичність оглядів встановлюється з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань. У такому випадку медичні огляди призначаються не рідше одного разу на 2 роки, а їх строки повинні збігатися.

Строк проведення періодичних медичних оглядів визначається також з урахуванням періодичності обов'язкових профілактичних наркологічних та психіатричних оглядів.

2.11. Періодичність проведення медичних оглядів може змінюватися:

за рішенням ЛЕК виходячи з конкретного стану здоров'я працівника, до індивідуальних строків проведення обов'язкового медичного огляду, але не частіше одного разу на рік;

при призначенні працівника на роботу з більш складними умовами праці або вищим ступенем небезпеки, для яких визначено підвищені вимоги до стану здоров'я, включаючи переведення машиніста локомотива на роботу "в одну особу" чи обслуговування швидкісних поїздів, за направленням роботодавця;

у разі, якщо є обґрунтована підозра, що стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки, за поданням роботодавця та погодженням з профспілковою організацією, членом якої є працівник;

на письмову вимогу працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, або якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.

2.12. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та відповідно до плану-графіка їх проведення комісія ЛПЗ визначає перелік лабораторних, функціональних та інших досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань, фах лікарів, залучених до їх проведення. Примірний перелік обстежень (додаток 5) включає в себе обов'язковий обсяг необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності. Медичний огляд лікарями ЛЕК проводиться тільки за наявності результатів лабораторних, функціональних та інших досліджень.

2.13. Для проходження медичного огляду особа, направлена установою, подає ЛЕК такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

військовий квиток або приписне свідоцтво;

медичну карту амбулаторного хворого (облікова форма N 025/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях) "), у разі її відсутності в ЛПЗ, що проводить медичний огляд, - витяг з медичної карти амбулаторного хворого із ЛПЗ за місцем проживання працівника;

узагальнені дані про передрейсові медичні огляди (подають члени локомотивних бригад);

направлення, видане роботодавцем за встановленою формою (додаток 4).

Особи, що приймаються на роботу, під час попереднього медичного огляду подають також довідку про щеплення (за наявності).

На вимогу ЛЕК для об'єктивної оцінки стану здоров'я працівник надає виписку з історії хвороби або медичної карти амбулаторного хворого про всі випадки захворювання з тимчасовою втратою працездатності (проведені обстеження, лікування та рекомендації) у разі лікування в інших ЛПЗ державної та комунальної форми власності чи приватних медичних закладах.

Працівники, для яких є обов'язковими первинний і періодичні профілактичні наркологічні огляди, надають ЛЕК сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення".

Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, надають ЛЕК довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 ( 1465-2000-п ).

2.14. Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводилися під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення за медичною допомогою, але не більше ніж за 3 місяці до проведення медичного огляду, можуть ураховуватися під час проведення медичного огляду.

2.15. Кожний лікар, який бере участь в обстеженні працівника, направленого на ЛЕК, має забезпечити належну якість медичного огляду, дає висновок щодо стану здоров'я та працездатності працівника, засвідчує висновок особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи за обраною професією.

Кількість пацієнтів, що підлягають огляду лікарем ЛЕК, не повинна перевищувати 5 осіб на годину.

2.16. У разі виявлення у працівника патології лікар ЛЕК зобов'язаний передати інформацію про такого хворого цеховому терапевту або лікарю відповідної спеціальності для забезпечення своєчасного диспансерного нагляду за пацієнтами з хронічними захворюваннями та особами групи ризику і визначення лікувально-оздоровчих заходів.

2.17. Дані медичного обстеження заносяться лікарями ЛЕК до медичної карти амбулаторного хворого (форма 025/о), до якої вклеюються сертифікат (копія) про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду та довідка (копія) про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Результати медичного огляду та висновки кожного із фахівців про професійну придатність працівників, зайнятих на роботах, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху на залізничному транспорті, метрополітенах та підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту, у тому числі осіб, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, заносяться також до картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду, форма якої наведена у додатку 6. За наявності протипоказань до виконання професійних обов'язків у картці амбулаторного хворого обов'язково вказується пункт Переліку медичних протипоказань до роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (додаток 7), згідно з яким особа не допускається до роботи.

Картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду, містить конфіденційну інформацію, надається ЛЕК під час проведення медичних оглядів та зберігається в ЛПЗ впродовж професійної діяльності працівника. У разі зміни працівником місця роботи картка працівника видається йому під особистий підпис для пред'явлення на новому місці роботи, при цьому кожна сторінка картки нумерується та засвідчується печаткою медичного закладу. Копія картки працівника, що був зайнятий на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, зберігається у відповідному ЛПЗ протягом 15 років після звільнення такого працівника з роботи.

2.18. ЛЕК не проводить медичний огляд у разі:

наявності в обстежуваної особи гострого захворювання або в період загострення хронічного неінфекційного захворювання;

наявності в обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді;

перебування обстежуваної особи в стані сп'яніння будь-якого походження.

2.19. Питання придатності працівника до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму за результатами основних та додаткових методів обстеження (наявності хронічних захворювань, характеру, ступеня прояву патологічного процесу) та умов праці на підставі Переліку медичних протипоказань до роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (додаток 7), окремих протипоказань у разі порушення зору (додаток 8), результатів обов'язкового профілактичного наркологічного, психіатричного оглядів. За результатами медичного огляду працівника ЛЕК складає висновок про стан здоров'я працівника та можливість виконання ним передбачуваної посадою роботи.

2.20. У разі необхідності комісія ЛЕК має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника з високим ризиком розвитку захворювання на додаткове поглиблене обстеження та консультації до спеціалізованих ЛПЗ Укрзалізниці чи системи Міністерства охорони здоров'я України для уточнення діагнозу.

2.21. Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у працівника професійного захворювання, ЛЕК надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника до державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2004 N 614 ( z0260-05 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за N 260/10540, а також направляє працівника в установленому порядку до профпатолога, спеціалізованих ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.22. Особи, які не пройшли обов'язкового медичного огляду або отримали висновок ЛЕК про професійну непридатність, до роботи (виробничої практики) не допускаються. Працівнику не може пропонуватися робота, яка згідно з медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я.

Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медичного огляду місце роботи (посаду) і середню заробітну плату в порядку, визначеному законодавством та колективним договором, за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

2.23. Контроль за організацією та якістю проведення попередніх та періодичних медичних оглядів покладається на медичні служби залізниць, заклади державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті, Головне управління медичних закладів Укрзалізниці, які проводять вибіркову експертну оцінку медичних оглядів працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

2.24. За результатами періодичних медичних оглядів комісія щороку до 10 січня оформлює заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища й трудового процесу, за формою, зазначеною в додатку 9. Заключний акт складається у шести примірниках: один примірник залишається в ЛПЗ, що проводив медичний огляд, інші надаються роботодавцю, профспілковій організації підприємства (у разі відсутності профспілки на підприємстві - уповноваженій працівниками особі), закладу державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, медичній службі залізниці. Узагальнена інформація про проведення медичних оглядів працівників залізничного транспорту по залізницях надається щокварталу до Головного управління медичних закладів Укрзалізниці. Строк зберігання заключного акта - 5 років.

2.25. У разі виникнення конфліктної ситуації, незгоди працівника чи роботодавця з рішенням ЛЕК результати медичного огляду можуть бути оскаржені до ЛЕК вищого рівня (дорожньої лікарської експертної комісії чи центральної лікарської експертної комісії) у двотижневий строк з моменту проведення медичного огляду або до суду.

III. Обов'язки посадових осіб, відповідальних за організацію і проведення обов'язкових медичних оглядів

3.1. Керівники підприємств (структурних підрозділів), установ, організацій:

а) щороку до 1 грудня визначають працівників, що підлягають періодичному медичному огляду в наступному році;

б) забезпечують:

складання поіменного списку працівників, які підлягають медичному огляду на підставі переліку категорій працівників, зазначених у пункті 1.6 цього Порядку, та акта визначення категорій працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, на паперовому та електронному носіях;

підготовку плану-графіка проведення медичних оглядів та погодження його з лікувально-профілактичним закладом;

надсилання до 15 грудня поточного року примірника списку та плану-графіка до ЛПЗ, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті (один примірник списку категорій працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, надсилають також до робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України);

в) згідно з чинним законодавством укладають або завчасно поновлюють договір з ЛПЗ про проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників;

г) забезпечують взаємодію з ЛПЗ, що здійснюють медичні огляди та медичне обслуговування працівників підприємства:

погоджують строки проведення медичних оглядів з ЛЕК (відповідно до плану-графіка);

направляють працівників на обов'язкові наркологічний та психіатричний медичні огляди за місцем проживання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 ( 1465-2000-п ) "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих";

надають ЛЕК інформацію про випадки тимчасової втрати працездатності за період, що минув з моменту попереднього медичного огляду;

ґ) призначають осіб, відповідальних за організацію медичних оглядів, та здійснюють контроль за їх проведенням у строки, погоджені з ЛПЗ;

д) під час укладання трудового договору забезпечують інформування працівника під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

е) у встановлені строки направляють на медичний огляд осіб, що підлягають періодичним медичним оглядам, а також осіб, що переходять на роботи, для яких визначено більш жорсткі вимоги до стану здоров'я. До вирішення питання про укладання трудового договору направляють на медичний огляд осіб, що приймаються на роботу за професіями чи посадами, для яких регламентовано обов'язковий попередній медичний огляд;

є) забезпечують працівників, яких направляють на обстеження до дорожньої, центральної ЛЕК та спеціалізованих медичних закладів, що здійснюють експертизу професійної придатності працівників, безкоштовними квитками для проїзду до ЛПЗ та у зворотному напрямку;

ж) зберігають за працівниками, направленими на обов'язковий періодичний медичний огляд, середню заробітну плату за місцем роботи на час їх обстеження у порядку, визначеному законодавством та колективним договором;

з) відсторонюють від роботи працівників, яким згідно з медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров'я. Вирішують питання щодо тимчасового або постійного працевлаштування працівника, за його згодою, на іншу роботу відповідно до чинного законодавства або вживають інших заходів, передбачених законодавством;

и) забезпечують за свій рахунок організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання, їх реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань;

і) забезпечують здійснення відповідних оздоровчих заходів заключного акта у повному обсязі та усувають причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

3.2. Головне управління медичних закладів Укрзалізниці та медичні служби залізниць:

розробляють нормативні та методичні документи з проведення медичних оглядів працівників залізничного транспорту та професійного добору, експертизи їх якості та оцінки результатів;

визначають перелік ЛПЗ та затверджують його відповідним наказом Міністерства транспорту та зв'язку України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України;

здійснюють контроль та експертну оцінку своєчасності та повноти проведення медичних оглядів, виконання оздоровчих заходів;

у межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медичних оглядів (у разі виявлення порушень);

видають накази про утворення центральної та дорожніх ЛЕК з проведення медичних оглядів для поглибленого медичного обстеження працівників за направленням ЛЕК з метою уточнення діагнозу та визначення професійної придатності, про порядок направлення, строки та місця їх проведення;

проводять підвищення кваліфікації лікарів та голів ЛЕК з питань сучасних методів проведення медичних оглядів залізничників;

доводять до відома керівництва Укрзалізниці, залізниць та метрополітенів узагальнені дані про проведення медичних оглядів працівників та надають пропозиції щодо профілактики захворюваності, поліпшення умов праці на залізничному транспорті та метрополітенах.

3.3. Головні лікарі ЛПЗ Укрзалізниці:

укладають договір з керівниками підприємств (структурних підрозділів), установ та організацій про проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів працівників;

видають накази про утворення комісії для проведення медичних оглядів, у яких зазначаються час, місце їх проведення, перелік лікарів, обсяги лабораторних, функціональних та інших досліджень згідно з цим Порядком;

залучають до проведення медичних оглядів лікарів, які обізнані з особливостями умов праці працівників, шкідливими факторами виробничого середовища, гігієнічною оцінкою робочих місць і можливою професійною патологією, характерною для даної дільниці, цеху, виробництва;

забезпечують разом з Головним управлінням медичних закладів Укрзалізниці та медичними службами залізниць підвищення кваліфікації лікарів;

забезпечують оснащення ЛЕК необхідним медичним обладнанням і його постійне ефективне функціонування;

забезпечують тиражування необхідної кількості бланків облікових форм, їх оформлення та дотримання встановлених строків зберігання обліково-звітної медичної документації;

складають разом з роботодавцем план-графік проведення медичних оглядів, щорічно інформують роботодавця про результати медичних оглядів.

3.4. ЛЕК медичного закладу Укрзалізниці:

проводять медичні огляди працівників з оформленням результатів проведених оглядів відповідно до визначеного порядку;

складають разом з роботодавцем план-графік проведення медичних оглядів. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та відповідно до плану-графіка їх проведення визначають перелік лабораторних, функціональних та інших досліджень, фах лікарів, залучених до їх проведення;

забезпечують проведення медичних оглядів тільки у разі наявності результатів лабораторних, функціональних та інших досліджень за умови подання особою всіх зазначених у цьому Порядку документів. Мають право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки професійної діяльності та медичних показань. Можуть змінювати періодичність проведення медичних оглядів у випадках, зазначених у цьому Порядку;

приймають рішення про професійну придатність працівника та складають висновок про відповідність стану його здоров'я професійним вимогам, визначають конкретну дату наступного медичного огляду, про що робиться запис у картці працівника. Мають право в окремих випадках індивідуально вирішувати питання придатності працівника до роботи з урахуванням особливостей функціонального стану його організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових обстежень;

інформують працівника про стан його здоров'я та можливі наслідки з відміткою про це в медичній документації та під особистий підпис пацієнта;

визначають оздоровчі заходи (рекомендації) як для кожного працівника, так і окремих професійних груп: надають рекомендації щодо динамічного обстеження та лікування, реабілітації, диспансерного нагляду за станом здоров'я працівників груп ризику, тимчасового переведення працівника за станом здоров'я на іншу роботу тощо;

заносять результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок ЛЕК про стан здоров'я до картки працівника і до медичної карти амбулаторного хворого (форма 025/о);

інформують цехового терапевта або лікаря відповідної спеціальності про виявлення у працівника тієї чи іншої патології, приналежність до тієї чи іншої категорії групи ризику для забезпечення своєчасного диспансерного нагляду і визначення лікувально-оздоровчих заходів;

ведуть статистичний облік (журнал обліку медичних оглядів (додаток 10)), звітність за формами обліково-звітної медичної документації, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України та Головним управлінням медичних закладів Укрзалізниці;

за результатами періодичних медичних оглядів щороку до 10 січня оформляють заключний акт про результати періодичного медичного огляду працівників. Голова ЛЕК щокварталу до 10 числа наступного за звітним кварталом місяця складає звіт за результатами періодичного медичного огляду працівників, який надає до медичних служб залізниць (додаток 11).

3.5. Лікарі ЛПЗ Укрзалізниці:

беруть безпосередню участь у проведенні обов'язкового медичного огляду або надають ЛЕК епікризи спостереження за працівниками, прикріпленими до цехової лікарської дільниці;

забезпечують підготовку працівників своєї дільниці до медичного огляду (направляють на обов'язкові та додаткові лабораторні, функціональні та інші дослідження відповідно до вимог нормативних актів, що регламентують медичні огляди, та з урахуванням обсягів досліджень відповідно до стандартів обстеження при окремих нозологічних формах), оформляють необхідні супровідні медичні документи;

за результатами медичних оглядів здійснюють диспансеризацію працівників, заповнюють на вперше виявленого диспансерного хворого контрольну карту диспансерного нагляду (форма 030/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 N 302) ( v0302282-99 ), визначають групу загального та серцево-судинного ризику, проводять лікування та реабілітацію диспансерних контингентів хворих.

3.6. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби:

здійснюють контроль за своєчасністю та організацією медичних оглядів, виконанням оздоровчих заходів заключного акта;

визначають категорії працівників, що підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, та складають акт відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), погоджують списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, та план-графік проведення медичних оглядів;

беруть участь в ознайомленні лікарів ЛПЗ з особливостями умов праці та можливим впливом шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників;

розробляють санітарно-протиепідемічні заходи за результатами медичних оглядів;

на запит ЛПЗ складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці або інформаційну довідку про умови праці працівника у разі підозри в нього професійного захворювання (отруєння);

у межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медичних оглядів або притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців і керівників ЛПЗ згідно з чинним законодавством;

подають роботодавцю та, у разі потреби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України пропозиції щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.

Директор Департаменту залізничного транспорту М.Снітко

Додаток 1 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ПЕРЕЛІК професій і посад, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівники яких підлягають обов'язковому попередньому (під час прийняття на роботу) та періодичним медичним оглядам

------------------------------------------------------------------

| N | I. Група машиністів та водіїв |

|групи |---------------------------------------------------------|

| | Залізничний транспорт та | Метрополітен |

| | підприємства міжгалузевого | |

| | промислового залізничного | |

| | транспорту | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|I.1 |Машиністи, що обслуговують |Машиністи електропоїздів |

| |локомотиви "в одну особу"; |метрополітену, зайняті на |

| |машиністи та помічники |поїзній і маневровій роботі |

| |машиністів, що обслуговують |на лініях метрополітену |

| |швидкісні поїзди | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|I.2 |Машиністи та помічники |Помічники машиністів |

| |машиністів електровозів, |електропоїздів; |

| |тепловозів, паровозів, |машиністи та помічники |

| |електропоїздів, дизель- |машиністів електровозів |

| |поїздів, рейкових автобусів;|метрополітену; |

| |машиністи-інструктори |машиністи-інструктори |

| |локомотивних бригад |локомотивних бригад |

|------+----------------------------+----------------------------|

|I.3 |Машиністи і помічники |Машиністи електропоїздів |

| |машиністів локомотивів, що |метрополітену, зайняті на |

| |виконують маневрові роботи в|маневровій роботі в |

| |депо чи на коліях |електродепо; |

| |підприємств; |машиністи мотовозів; |

| |машиністи і помічники |машиністи та помічники |

| |машиністів автомотрис, |машиністів кранів |

| |мотовозів, самохідних |автомобільних (на |

| |колійних машин, хопер- |залізничному ходу); |

| |дозаторних вертушок, |машиністи мийних установок; |

| |думпкарів, ВПО; |машиністи зумпфових |

| |машиністи (водії) і |агрегатів; |

| |помічники машиністів |водії і помічники водіїв |

| |(водіїв) дрезин; |дрезин; |

| |машиніст крана (кранівник); |машиністи колійних машин |

| |машиністи і помічники |(зайняті керуванням |

| |машиністів (кранівники і їх |виправочно- |

| |помічники) залізничних |підбивочнорихтувальними |

| |кранів; |машинами ВПРС) |

| |машиніст електростанції | |

| |пересувної; | |

| |машиністи-інструктори | |

| |колійних машин та моторно- | |

| |рейкового транспорту; | |

| |машиніст-інструктор | |

| |кранових бригад; | |

| |машиністи будівельних машин | |

| |(екскаваторів, | |

| |автогрейдерів, бульдозерів, | |

| |бурових установок та ін.); | |

| |машиністи колійних стругів; | |

| |машиністи та помічники | |

| |машиністів спеціальних | |

| |составів з транспортування | |

| |довгомірних рейкових ланок; | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| N | II. Група диспетчерсько-операторська |

|групи |---------------------------------------------------------|

| | Залізничний транспорт та | Метрополітен |

| | підприємства міжгалузевого | |

| | промислового залізничного | |

| | транспорту | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|II.1 |Диспетчери поїзні дільниць, |Старші поїзні диспетчери, |

| |обладнаних диспетчерською |поїзні диспетчери; |

| |централізацією; |чергові по станціях; |

| |начальники станцій та |чергові станційних постів |

| |начальники станцій, що |централізації; |

| |виконують обов'язки чергових|чергові станційних постів |

| |по станції; |телекерування; |

| |чергові по залізничних |чергові з приймання та |

| |станціях; |відправлення поїздів |

| |чергові по роз'їздах; | |

| |чергові станційних постів | |

| |централізації; | |

| |чергові по вокзалах | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|II.2 |Диспетчери поїзні; |Старші чергові та чергові по|

| |диспетчери станційні; |метрополітену; |

| |диспетчери маневрові |старші диспетчери та |

| |залізничних станцій; |диспетчери ескалаторної |

| |диспетчери локомотивні |служби; |

| |дирекцій залізничних |старші енергодиспетчери, |

| |перевезень; |енергодиспетчери; |

| |диспетчери з оперативного |оператори постів |

| |керування перевезеннями та |централізації |

| |експлуатаційною роботою; | |

| |диспетчери структурних | |

| |підрозділів підприємств | |

| |міжгалузевого промислового | |

| |залізничного транспорту; | |

| |чергові локомотивних депо; | |

| |чергові по сортувальних | |

| |гірках; | |

| |оператори сортувальних | |

| |гірок; | |

| |оператори постів | |

| |централізації; | |

| |оператори при черговому по | |

| |станції; | |

| |оператори при черговому по | |

| |дирекції залізничних | |

| |перевезень; | |

| |старші енергодиспетчери, | |

| |енергодиспетчери | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|II.3 |Чергові по парках (на |Чергові біля ескалатора; |

| |залізничному транспорті); |старші диспетчери та |

| |чергові по переїзду, чергові|диспетчери електромеханічної|

| |по роз'їзду; |служби; |

| |постачальники поїзних |чергові та помічники |

| |документів; |чергових по електродепо |

| |начальники сортувальних | |

| |гірок | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| N | III. Група станційно-маневрова |

|групи |---------------------------------------------------------|

| | Залізничний транспорт та | Метрополітен |

| | підприємства міжгалузевого | |

| | промислового залізничного | |

| | транспорту | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|III.1 |Складачі поїздів, помічники |Слюсарі з огляду та ремонту |

| |складачів поїздів; |локомотивів (вагонів) у |

| |регулювальники швидкості |пунктах технічного |

| |руху вагонів; |обслуговування (зайняті на |

| |оглядачі (старші оглядачі) |роботах з огляду та ремонту |

| |вагонів; |електрорухомого складу |

| |оглядачі-ремонтники вагонів;|метрополітену); |

| |старші майстри та майстри |старші майстри та майстри |

| |пунктів технічного |електродепо (зайняті |

| |обслуговування вагонів; |ремонтом електрорухомого |

| |слюсарі з ремонту рухомого |складу метрополітену); |

| |складу на ПТО |старші майстри та майстри |

| | |(дільниця моторейкового |

| | |транспорту); |

| | |старші майстри та майстри |

| | |пунктів технічного |

| | |обслуговування вагонів |

| | |метрополітену (зайняті на |

| | |роботах з огляду та ремонту |

| | |електрорухомого складу |

| | |метрополітену) |

|------+----------------------------+----------------------------|

|III.2 |Сигналісти; |Чергові стрілочних постів |

| |чергові (старші чергові) | |

| |стрілочних постів; | |

| |майстри, старші майстри | |

| |локомотивних депо | |

| |підприємств міжгалузевого | |

| |промислового залізничного | |

| |транспорту | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|III.3 |Начальники пунктів |Провідні інженери, старші |

| |технічного обслуговування |інженери, інженери з |

| |вагонів; |приймання локомотивів |

| |приймальники поїздів |(вагонів метрополітену) у |

| | |депо (на вагоноремонтному |

| | |заводі) |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| N | IV. Група супроводження поїздів |

|групи|----------------------------------------------------------|

| | Залізничний транспорт та підприємства міжгалузевого |

| | промислового залізничного транспорту |

|-----+----------------------------------------------------------|

|IV.1 |Начальники (механіки-бригадири) пасажирських поїздів; |

| |провідники пасажирських вагонів, у т.ч. провідники поїздів|

| |підвищеної комфортності з правом продажу квитків, |

| |службово-технічних вагонів, електро- та дизельпоїздів; |

| |інструктори резерву провідників; |

| |кондуктори всіх найменувань |

|-----+----------------------------------------------------------|

|IV.2 |Старші стрільці та стрільці відомчої воєнізованої охорони,|

| |що супроводжують поїзди; |

| |прийомоздавальники вантажу та багажу в поїздах; |

| |поїзні електромеханіки; |

| |механіки рефрижераторних секцій |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| N | V. Група колії, тунельних споруд, інженерно-технічного |

|групи | обладнання та пристроїв |

| |---------------------------------------------------------|

| | Залізничний транспорт та | Метрополітен |

| | підприємства міжгалузевого | |

| | промислового залізничного | |

| | транспорту | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|V.1 |Монтери колії; |Монтери колії; |

| |монтери колії, що |обхідники колій та штучних |

| |призначаються в обхід; |споруд; |

| |обхідники залізничних колій |електрозварники ручного |

| |та штучних споруд; |зварювання (зайняті на |

| |ремонтники штучних споруд; |роботах на коліях, |

| |електрозварники, що працюють|контактній рейці та штучних |

| |на колії; |спорудах); |

| |електро-, газо-, |електрозварники ручного |

| |бензорізальники; |зварювання та |

| |оператори та помічники |електрогазозварники (зайняті|

| |операторів дефектоскопних |в тунелі на роботах у |

| |візків |магістральних мережах |

| | |водопроводу, водовідливних і|

| | |каналізаційних установках, |

| | |тунельної вентиляції, |

| | |перегінних і станційних |

| | |металоконструкціях); |

| | |оператори, помічники |

| | |операторів дефектоскопних |

| | |візків (вагонів) |

|------+----------------------------+----------------------------|

|V.2 |Виконавець робіт у колійному|Старші майстри та майстри |

| |господарстві; |колієвимірювально- |

| |майстри, старші майстри |дефектоскопічної станції; |

| |шляхові; |налагоджувальники колійних |

| |майстри мостові дистанції |машин та механізмів, |

| |колії; |контрольно-вимірювального |

| |майстри тунельні дистанції |вагона; |

| |колії; |старші майстри, майстри |

| |майстри (старші майстри) |моторейкового транспорту; |

| |машин контактного |майстри та помічники |

| |зварювання; |майстрів (геомаркшейдерські |

| |шліфувальники пересувних |вимірювання); |

| |рейкозварювальних, |дренажники; |

| |зварювально - наплавочних |тунельні робітники (зайняті |

| |машин; |на роботах з поточного |

| |майстри (старші майстри) |утримання штучних споруд- |

| |спеціальних составів з |тунелів, притунельних споруд|

| |транспортування рейкових |та станцій); |

| |плітей безстикової колії, |старші майстри та майстри, |

| |снігоприбиральних машин; |старші електромеханіки, |

| |майстри (старші майстри) |електромеханіки, слюсарі- |

| |виправних та колійних робіт |електрики з обслуговування |

| |підприємств міжгалузевого |та ремонту устаткування |

| |промислового залізничного |метрополітену, слюсарі- |

| |транспорту |електрики з ремонту |

| | |електроустаткування, |

| | |електромонтери-релейники |

| | |(зайняті на роботах у тунелі|

| | |з експлуатаційного |

| | |обслуговування та ремонту |

| | |магістральних мереж |

| | |водопроводу, водовідливних і|

| | |каналізаційних насосних |

| | |установок, тунельної |

| | |вентиляції, у т.ч. |

| | |електроустановок зазначених |

| | |пристроїв); |

| | |старші майстри та майстри, |

| | |старші електромеханіки, |

| | |електромеханіки, слюсарі- |

| | |електрики з обслуговування |

| | |та ремонту металоконструкцій|

| | |метрополітену (зайняті в |

| | |тунелі та на підземних |

| | |станціях технічним |

| | |обслуговуванням та ремонтом |

| | |перегінних і станційних |

| | |металоконструкцій); |

| | |старші шляхові майстри та |

| | |шляхові майстри, помічники |

| | |шляхових майстрів; |

| | |старші мостові майстри та |

| | |мостові майстри; |

| | |старші тунельні майстри та |

| | |тунельні майстри |

|------+----------------------------+----------------------------|

|V.3 |Начальники колійних машин; |Інженери з технічного |

| |бригадири (звільнені) з |нагляду, з гірничих робіт, |

| |поточного утримання колії та|інженери (зайняті на |

| |штучних споруд; |геомаркшейдерських роботах);|

| |оператори машин контактного |звільнені бригадири |

| |зварювання пересувних | |

| |рейкозварювальних машин; | |

| |оператори колійних | |

| |вимірювань підприємств | |

| |міжгалузевого промислового | |

| |залізничного транспорту | |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| N |VI. Група електропостачання, сигналізації, централізації |

|групи | та зв'язку, інформаційно-обчислювального центру |

| |---------------------------------------------------------|

| | Залізничний транспорт та | Метрополітен |

| | підприємства міжгалузевого | |

| | промислового залізничного | |

| | транспорту | |

|------+----------------------------+----------------------------|

|VI.1 |Старші електромеханіки, |Старші електромеханіки, |

| |електромеханіки, |електромеханіки, |

| |електромонтери |електромонтери з |

| |сигналізації, централізації |обслуговування підстанцій, |

| |та блокування (СЦБ), |зайняті технічним |

| |пристроїв виявлення |обслуговуванням пристроїв і |

| |перегрітих буксових вузлів |обладнання тягових, |

| |рухомого складу; |суміщених |

| |слюсарі механоскладальних |тяговознижувальних |

| |робіт, які зайняті |підстанцій; |

| |експлуатаційним |старші електромеханіки, |

| |обслуговуванням польових і |електромеханіки, |

| |лінійних пристроїв СЦБ та |електромонтери з ремонту та |

| |сортувальних гірок; |обслуговування |

| |старші електромеханіки, |електрообладнання, зайняті |

| |електромеханіки, |технічним обслуговування і |

| |електромонтери контактної |ремонтом кабельних мереж і |

| |мережі; |освітлення, виконанням |

| |електромонтери оперативно- |електромонтажних робіт у |

| |виїзних бригад; |тунельних та на наземній |

| |електромонтери-лінійники з |дільницях; |

| |монтажу повітряних ліній |старші електромеханіки, |

| |високої напруги й контактної|електромеханіки, |

| |мережі; |електромонтери-релейники, |

| |слюсар-електрик з ремонту |електромонтери з ремонту й |

| |електроустаткування |обслуговування |

| | |електроустаткування, зайняті|

| | |обслуговуванням пристроїв |

| | |телемеханіки керування |

| | |суміщеними |

| | |тяговознижувальними |

| | |підстанціями, релейного |

| | |захисту і автоматики, |

| | |високовольтними |

| | |випробуваннями кабельних |

| | |мереж та обладнання, а також|

| | |на роботах, пов'язаних із |

| | |захистом тунельних та |

| | |наземних споруд від |

| | |електрокорозії; |

| | |старші електромеханіки, |

| | |електромеханіки, |

| | |електромонтери з ремонту та |

| | |обслуговування пристроїв |

| | |СЦБ, зайняті експлуатаційним|

| | |обслуговуванням та ремонтом |

| | |колійних та лінійних |

| | |пристроїв СЦБ, а також |

| | |поїзних пристроїв АЛС-АРШ; |

| | |старші електромеханіки, |

| | |електромеханіки, |

| | |електромонтери з ремонту та |

| | |обслуговування апаратури та |

| | |пристроїв зв'язку, зайняті |

| | |технічним обслуговуванням та|

| | |ремонтом усіх видів |

| | |диспетчерського зв'язку, |

| | |тунельного зв'язку, |

| | |поїзного радіозв'язку, |

| | |станційних пристроїв |

| | |зв'язку, станційних |

| | |пристроїв телекерування |

| | |роботою станцій з |

| | |використанням теленагляду |

|------+----------------------------+----------------------------|

|VI.2 | |Начальники груп знижувальних|

| | |підстанцій, зайнятих |

| | |технічним обслуговуванням |

| | |пристроїв і обладнання |

| | |тягових, суміщених |

| | |тяговознижувальних |

| | |підстанцій; |

| | |начальники дільниць, |

| | |лабораторій, інженери- |

| | |електронники, зайняті |

| | |обслуговуванням пристроїв |

| | |телемеханіки керування |

| | |суміщеними |

| | |тяговознижувальними |

| | |підстанціями, релейного |

| | |захисту й автоматики, |

| | |високовольтними |

| | |випробуваннями кабельних |

| | |мереж та обладнання, а також|

| | |на роботах, пов'язаних із |

| | |захистом тунельних та |

| | |наземних споруд від |

| | |електрокорозії; |

| | |начальники лабораторій, |

| | |інженери, зайняті технічним |

| | |обслуговуванням та ремонтом |

| | |колійних та лінійних |

| | |пристроїв СЦБ, а також |

| | |поїзних пристроїв АЛС-АРШ; |

| | |провідні інженери- |

| | |електронники та інженери- |

| | |електронники, зайняті |

| | |технічним обслуговуванням |

| | |мікропроцесорних |

| | |централізацій МПЦ, |

| | |диспетчерської |

| | |централізації з комп'ютерним|

| | |керуванням та комп'ютерних |

| | |пультів керування пристроями|

| | |СЦБ; |

| | |начальники дільниць, |

| | |провідні інженери та |

| | |інженери, зайняті технічним |

| | |обслуговуванням та ремонтом |

| | |усіх видів диспетчерського |

| | |зв'язку, тунельного зв'язку,|

| | |поїзного радіозв'язку, |

| | |станційних пристроїв |

| | |зв'язку, станційних |

| | |пристроїв телекерування |

| | |роботою станцій з |

| | |використанням теленагляду |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| VII. Група керівного складу |

|----------------------------------------------------------------|

| Залізничний транспорт та | Метрополітен |

| підприємства міжгалузевого | |

| промислового залізничного | |

| транспорту | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Начальники дирекцій залізничних |Директор вагоноремонтного |

|перевезень - заступники |заводу, заступник директора |

|начальників залізниць, їх |вагоноремонтного заводу з |

|заступники, головні інженери |виробничих питань, головний |

|дирекцій залізничних перевезень;|інженер вагоноремонтного |

|начальники виробничо-технічних |заводу; |

|відділів дирекції залізничних |начальники служб, заступники |

|перевезень; |начальників служб (руху, |

|головні ревізори з безпеки руху |рухомого складу, колії, |

|поїздів і автотранспорту (у |тунельних споруд та будівель, |

|дирекціях); |електропостачання, |

|начальники, заступники |сигналізації і зв'язку, |

|начальників, головні інженери |електромеханічної, |

|галузевих служб (перевезень, |ескалаторної); |

|колії, електропостачання, |головні інженери служб (руху, |

|сигналізації та зв'язку, |рухомого складу, колії, |

|локомотивного, пасажирського та |тунельних споруд та будівель, |

|вагонного господарств, |електропостачання, |

|комерційної роботи та |сигналізації і зв'язку, |

|маркетингу, будівельно-монтажних|автоматики, телемеханіки і |

|робіт та цивільних споруд); |зв'язку, електромеханічної, |

|начальники виробничо-технічних |ескалаторної); |

|відділів галузевих служб; |головний диспетчер (поїзний, |

|помічники начальників галузевих |ескалаторної, |

|служб з безпеки руху; |електромеханічної та |

|заступники головного ревізора з |енергослужб); |

|безпеки руху поїздів та |начальники дистанцій, |

|автотранспорту; |заступники начальників |

|начальник, заступник начальника,|дистанцій (служб руху, колії, |

|інструктор дитячої залізниці; |тунельних споруд та будівель, |

|керівники, заступники керівників|електропостачання, |

|та головні інженери структурних |сигналізації і зв'язку |

|підрозділів підприємств |(автоматики, телемеханіки і |

|міжгалузевого промислового |зв'язку), електромеханічної, |

|залізничного транспорту |ескалаторної); |

| |начальники електродепо, |

| |заступники начальників |

| |електродепо, головні інженери |

| |електродепо; |

| |начальники станцій, заступники |

| |начальників станцій; |

| |головний ревізор та ревізори з |

| |безпеки руху; |

| |начальники колієвимірювально- |

| |дефектоскопної станції |

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| VIII. Група підвищеної особистої небезпеки для працівників |

|----------------------------------------------------------------|

|Працівники залізничного транспорту, метрополітену та підприємств|

|міжгалузевого промислового залізничного транспорту, професійна |

|діяльність яких здійснюється в умовах підвищеної особистої |

|небезпеки - робота на залізничних коліях, обслуговування |

|поїздів, небезпека наїзду рухомого складу, небезпека ураження |

|струмом високої напруги, робота в підземних спорудах |

|метрополітенів (конкретний перелік професій і посад визначається|

|роботодавцем). |

------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

АКТ визначення категорій працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

_____________________________________________ (найменування підприємства, відомча належність)

від "____" ___________ 20___ року

Лікарем з гігієни праці _________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________ (назва закладу державної санепідемслужби)

за участю роботодавця ___________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

та представника профспілкової організації або уповноваженої

працівниками особи _______________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

визначено категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду в 20______ році.

----------------------------------------------------------------------------

| N | Назва |Професія| Кількість | Назва |Назва робіт | Кількість |

|з/п| цеху |(посада)|працівників|шкідливих та| і N пункту | осіб, які |

| |(дільниці)| за ДК | за цією |небезпечних | та | підлягають |

| | |003:2005| професією | факторів | підпунктів | огляду |

| | | |(тільки для| і N пункту | Переліку |(тільки для |

| | | |періодичних| та | робіт, для |періодичних |

| | | | медичних | підпунктів | виконання | медичних |

| | | | оглядів) | Переліку | яких є | оглядів) |

| | | | |шкідливих та|обов'язковим| |

| | | | |небезпечних | попередній | |

| | | | | факторів |(періодичні)| |

| | | | |виробничого | медичний |------------|

| | | | |середовища й|огляд |усього| у |

| | | | |трудового |працівників | | т.ч.|

| | | | |процесу, при| | |жінок|

| | | | |роботі з | | | |

| | | | |якими | | | |

| | | | |обов'язковий| | | |

| | | | |попередній | | | |

| | | | |(періодичні)| | | |

| | | | |медичний | | | |

| | | | |огляд | | | |

| | | | |працівників | | | |

|---+----------+--------+-----------+------------+------------+------+-----|

| | | | | | | | |

|---+----------+--------+-----------+------------+------------+------+-----|

| | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------

Лікар з гігієни праці _____________ _____________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Роботодавець ______________ _____________________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Представник профспілкової організації (уповноважена особа)

__________ ______________________________________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата ________________________________ (число, місяць, рік)

Додаток 3 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ЗАТВЕРДЖЕНО Роботодавець

______________________________________ (найменування підприємства)

________ _____________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. Дата _______________________ (число, місяць, рік)

СПИСОК

працівників ____________________________________________________, (найменування підприємства (структурного підрозділу), установи, організації залізничного транспорту, метрополітену) які підлягають періодичним медичним оглядам у 20____ році

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Цех, |Прізвище,|Стать|Дата і рік|Професія| Стаж | Дата | Підстава для медичного огляду | Підлягає огляду(2) |

|з/п|діль-| ім'я, |(ч/ж)|народження|(посада)|роботи|останнього|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------|

| |ниця | по | | |за ДК | в | огляду |група згідно з|назва |найменування |характер |найменування|підлягає |підлягає |потребує професійного| дата |фах лікарів|лабораторні, |

| | |батькові | | |003:2005|даних | |Переліком |шкідливих |фізичного |здійснюваної|професії, |профілактичному|періодичному |добору згідно з |огляду | (з |функціональні|

| | | | | | |умовах| |професій і |та |перевантаження|роботи |виробництва,|наркологічному |психіатричному|Переліком робіт, де є|(число,|урахуванням|та інші |

| | | | | | | | |посад, |небезпечних|та |(пункти |роботи, на |огляду згідно з|огляду згідно |потреба у |місяць)|вимог усіх |дослідження |

| | | | | | | | |безпосередньо |факторів |перенапруження|додатка 5 до|яких |постановою |з постановою |професійному доборі, | |нормативних|(вказати які |

| | | | | | | | |пов'язаних із |виробничого|окремих |Порядку(1) |вимагають |Кабінету |Кабінету |затвердженим наказом | |документів)|з урахуванням|

| | | | | | | | |забезпеченням |середовища |органів та | |оформлення |Міністрів |Міністрів |МОЗ та | | |вимог усіх |

| | | | | | | | |безпеки руху |й трудового|систем (пункти| |особистих |України від |України від |Держнаглядохоронпраці| | |нормативних |

| | | | | | | | |та |процесу |додатка 4 до | |медичних |06.11.97 N 1238|27.09.2000 |України від 23.09.94 | | |документів) |

| | | | | | | | |обслуговуванням|(пункти |Порядку(1) | |книжок | |N 1465 |N 263/121 | | | |

| | | | | | | | |залізничного |додатка 4 | | |згідно з | | | | | | |

| | | | | | | | |транспорту, |до | | |постановою | | | | | | |

| | | | | | | | |метрополітенів |Порядку(1) | | |Кабінету | | | | | | |

| | | | | | | | |(додаток 1 до | | | |Міністрів | | | | | | |

| | | | | | | | |Порядку | | | |України від | | | | | | |

| | | | | | | | |проведення | | | |23.05.2001 | | | | | | |

| | | | | | | | |медичних | | | |N 559 | | | | | | |

| | | | | | | | |оглядів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |певних | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |категорій | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |залізничного | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |транспорту, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |метрополітенів | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |та підприємств | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |міжгалузевого | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |промислового | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |залізничного | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |України, | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |затвердженого | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |наказом | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Міністерства | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |транспорту та | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |зв'язку України| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |від 29.04.2010 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |N 240) | | | | | | | | | | |

|---+-----+---------+-----+----------+--------+------+----------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+---------------+--------------+---------------------+-------+-----------+-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|---+-----+---------+-----+----------+--------+------+----------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+---------------+--------------+---------------------+-------+-----------+-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+---------+-----+----------+--------+------+----------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+---------------+--------------+---------------------+-------+-----------+-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+---------+-----+----------+--------+------+----------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+---------------+--------------+---------------------+-------+-----------+-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+---------+-----+----------+--------+------+----------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+---------------+--------------+---------------------+-------+-----------+-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+---------+-----+----------+--------+------+----------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+---------------+--------------+---------------------+-------+-----------+-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---+-----+---------+-----+----------+--------+------+----------+---------------+-----------+--------------+------------+------------+---------------+--------------+---------------------+-------+-----------+-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

(1) Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 23.07.2007 за N 846/14113.

(2) Графи 18 та 19 заповнюються комісією ЛПЗ, що проводить медичний огляд.

М.П.

Роботодавець (уповноважена роботодавцем особа) ____________ _____________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата __________________________ (число, місяць, рік)

Погоджено: Голова ЛЕК __________ _____________________________ (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата _________________________ (число, місяць, рік)

Додаток 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

НАПРАВЛЕННЯ на обов'язковий попередній (періодичний) медичний огляд працівника

Прізвище ________________________________________________________ Ім'я ____________________________________________________________ По батькові _____________________________________________________ Дата народження _________________________________________________ Професія (посада) за ДК 003:2005 ________________________________ Стаж роботи за даною професією (на посаді) ______________________ Попередня професія ______________________________________________ Загальний стаж роботи ___________________________________________ Стаж роботи за попередньою професією ____________________________ Дата останнього медичного огляду ________________________________ Направляється на попередній (періодичний, позачерговий) медичний огляд згідно з наказом ___________________________________________ Характеристика умов праці:

_________________________________________________________________ (назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту

та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (під час прийняття на роботу) та періодичний медичні огляди)

_________________________________________________________________ (назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників)

Група та номер групи професій згідно з Переліком професій і посад, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту

_________________________________________________________________

Дані про випадки тимчасової втрати працездатності (з приводу захворювання) за період, що минув з моменту останнього медичного огляду ___________________________________________________________ (дати тимчасової втрати працездатності)

_________________________________________________________________

Підпис працівника ____________ ________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

Підпис уповноваженої роботодавцем особи _______________ ________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

Дата _____________________________ М.П. (число, місяць, рік)

Інформація для працівника:

Для проходження медичного огляду необхідно подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

медичну карту амбулаторного хворого;

у разі лікування в ЛПЗ системи МОЗ України, приватних медичних закладах - витяг про випадки захворювання з тимчасовою втратою працездатності (проведені обстеження, лікування та рекомендації);

військовий квиток або приписне свідоцтво, довідку (паспорт) про щеплення.

У разі якщо Ви маєте хронічні захворювання та перебуваєте на диспансерному обліку, необхідно пройти обстеження у цехового терапевта.

(зворотний бік)

МЕДИЧНА ДОВІДКА про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду

Прізвище ________________________________________________________ Ім'я ____________________________________________________________ По батькові _____________________________________________________ Рік народження __________________________________________________ Працевлаштовується (працює) за професією (посадою) ______________

ВИСНОВОК медичної комісії

Придатний (не придатний) до роботи за професією за ДК 003:2005

________________________________________________________________,

у т.ч. у несприятливих умовах праці _____________________________ (перелічити фактори виробничого середовища)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (діагноз та номер статті медичних протипоказань, за якою пацієнт визнається не придатним до роботи, вказується лише за його згодою)

Дата наступного періодичного медичного огляду "___" ___________ 20___ року

Лікар ___________ __________________________ Особиста печатка (підпис) (прізвище та ініціали)

Голова ЛЕК ___________ ______________________ Особиста печатка (підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка ЛПЗ Дата "____"__________________

Додаток 5 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК обстежень

1. Базовий варіант застосовується у разі медичного огляду осіб під час прийняття на роботу та періодичного медичного огляду: у віці 18-29 років:

вимірювання артеріального тиску на обох руках;

визначення індексу маси тіла;

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

визначення глюкози в крові (за наявності показань);

флюорографія;

електрокардіографія у 12 стандартних відведеннях;

для жінок - кольпоскопія, обстеження молочних залоз;

визначення та оцінка факторів ризику;

у віці 30-39 років: вимірювання артеріального тиску на обох руках; визначення індексу маси тіла та окружності талії; загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; визначення глюкози в крові (за наявності показань); визначення холестерину в крові (за наявності показань); електрокардіографія в 12 стандартних відведеннях з ритмограмою (2 хв.);

флюорографія;

для жінок - кольпоскопія, обстеження молочних залоз;

визначення та оцінка факторів ризику;

у віці 40 років і старше: вимірювання артеріального тиску на обох руках; визначення пульсу на стопах; визначення індексу маси тіла та окружності талії; загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; визначення глюкози в крові; визначення холестерину в крові; аналіз калу на приховану кров; електрокардіографія в 12 стандартних відведеннях з ритмограмою (2 хв.);

вимірювання внутрішньоочного тиску;

флюорографія;

тестування функцій зовнішнього дихання;

для жінок - кольпоскопія, обстеження молочних залоз, прямої кишки;

для чоловіків - обстеження передміхурової залози, прямої кишки;

оцінка загального кардіоваскулярного ризику (за таблицею SCORE).

Для осіб, професійна діяльність яких здійснюється в умовах дії шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, додатково до базового варіанта обстеження включаються специфічні лабораторні, функціональні та інші дослідження, регламентовані наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113, відповідно до діючих факторів.

Працівникам у віці 40 років і старше додатково до базового варіанта обстежень 1 раз на п'ять років проводиться велоергометрія чи ЕхоКГ, УЗД органів черевної порожнини та нирок, ліпідограма.

Працівники, в яких виявлено ті чи інші патологічні стани перед проведенням чергового медичного огляду, повинні пройти повне обстеження в амбулаторних (за показаннями - в стаціонарних) умовах згідно зі стандартами надання медичної допомоги в обсязі, затвердженому нормативними актами МОЗ.

Працівники з помірним, високим та дуже високим серцевим ризиком, змінами на ЕКГ потребують поглибленого обстеження з метою цілеспрямованого виявлення безсимптомного перебігу ІХС.

2. Перелік обов'язкових додаткових обстежень (додатково до базового варіанта):

лабораторні дослідження (креатинін, білірубін, АлТ, АсТ, ліпідний спектр, рівень ТТГ, толерантність до глюкози);

добовий моніторинг ЕКГ;

навантажувальний ЕКГ-тест (ВЕМ або тредміл);

добовий моніторинг АТ;

ехокардіографія;

електроенцефалографія (під час першого обстеження та за наявності

клінічних показань);

ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, нирок, щитоподібної залози;

доплерівське дослідження екстракраніальних судин;

фіброгастродуоденоскопія (за наявності показань);

тестування функцій зовнішнього дихання;

коронаровентрикулографія (за наявності відповідних показань).

Розширений варіант застосовується для амбулаторного (стаціонарного) обстеження:

а) у разі призначення машиніста на поїзну роботу "в одну особу" чи обслуговування швидкісних поїздів;

б) осіб I та II групи старше 50 років - з періодичністю один раз на 4 роки.

Стаціонарне обстеження проводиться у відділеннях лікарень, визначених медичними службами залізниць.

3. При виявленні підозри на профзахворювання пацієнт направляється в установленому порядку до профпатолога, який в подальшому направляє до спеціалізованих ЛПЗ, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

Додаток 6 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

КАРТКА працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду

1. Прізвище _____________________________________________________ Ім'я _________________________________________________________

По батькові __________________________________________________

2. Стать (чоловіча/жіноча)

3. Дата народження ______________________________________________

4. Місце проживання _____________________________________________

5. Місце роботи (назва підприємства) ____________________________

6. Цех, дільниця ________________________________________________

7. Професія (посада) за ДК 003:2005 _____________________________

8. Стаж роботи за даною професією _______________________________

9. Загальний стаж роботи ________________________________________

10. Стаж роботи за попередньою професією ________________________

11. Шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища й трудового процесу ________________________________________________ (перелічити всі фактори та вказати пункти відповідних додатків)

_________________________________________________________________

12. Підстава для попереднього (періодичного) медогляду

_________________________________________________________________ (зазначити номери наказу та пунктів додатків)

_________________________________________________________________

13. Підлягає огляду _____ раз на________________________

14. Фахівцями (лікарями) терапевт, невролог, окуліст, ЛОР, хірург, гінеколог (уролог)

Інші фахівці: _______________________________________________

15. Лабораторні, функціональні та інші дослідження

_________________________________________________________________ (перелічити)

16. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду N ____________________ від _____________________ Результати огляду: ______________________________________________ Дійсний до _________________________________

17. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду N ___________________ від_______________________ Результати огляду: ______________________________________________ Дійсний до _________________________________

18. Вага _________, зріст ___________, індекс маси тіла _________ Окружність талії ________________ АТ ________________________

19. Шкідливі звички _____________________________________________

20. Сімейний анамнез (спадковість) ______________________________ (ризик розвитку алергічних, серцево-судинних та онкологічних захворювань)

_________________________________________________________________

21. Перебуває на диспансерному обліку з приводу захворювань:

1. ______________________________________________________________ (діагноз, дата взяття на облік)

2. ______________________________________________________________ (діагноз, дата взяття на облік)

3. ______________________________________________________________ (діагноз, дата взяття на облік)

22. Скарги на стан здоров'я на момент обстеження(1)

_________________________________________________________________ (записуються зі слів пацієнта)

_________________________________________________________________

Підтверджую, що скарги записані з моїх слів _____________________ (підпис працівника)

23. Дані огляду спеціалістами комісії ЛПЗ(2) ____________________ Терапевт

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ _______________ (___________________________) (дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

Невролог

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ _______________ (___________________________) (дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

Окуліст

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ _______________ (___________________________) (дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

ЛОР

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ _______________ (___________________________) (дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

Хірург

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ _______________ (___________________________) (дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

Гінеколог

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ _______________ (___________________________) (дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

Інші фахівці

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ _______________ (___________________________) (дата) (підпис) (прізвище та ініціали)

24. Клінічні дослідження: Загальний аналіз крові від ________________ Нb _______ еритроцити _______ ШОЕ _______ лейкоцити _________

формула крові _______________________________________________

інші показники крові ________________________________________ Загальний аналіз сечі від _______________________________________

_________________________________________________________________ Глюкоза крові від _______________ показник ______________________ Холестерин крові від ____________ показники _____________________ Інші лабораторні обстеження _____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Електрокардіографія _____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Рентгенологічне обстеження

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Спірографія(метрія) _____________________________________________

_________________________________________________________________ Аудіометрія _____________________________________________________

_________________________________________________________________ Дослідження вібраційної чутливості ______________________________

_________________________________________________________________ Інші ____________________________________________________________

_________________________________________________________________

25. Оцінка загального кардіоваскулярного ризику (за таблицею SCORE) ___________________________________________________________

26. Діагноз _____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ВИСНОВОК: Придатний до роботи за професією ______________________ (назва професії за ДК 003:2005)

Придатний тільки на період ____________________________ за умови ______________________________________________ (заповнюється тільки під час проведення періодичних медичних оглядів) Непридатний ___________________________________________ (назва професії за ДК 003:2005,

_________________________________________________________________ номери наказу та пунктів додатків, згідно з якими особа визнана непридатною до роботи)

Рекомендації комісії ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Термін чергового (позачергового) медичного огляду

____ ______________ 20__ року

Підпис терапевта __________________________ (П.І.Б.)

Підпис голови комісії _____________________ (П.І.Б.)

З результатами медичного огляду, оцінкою стану свого здоров'я ознайомлений.

Рекомендації щодо профілактики та лікування захворювання (у разі його наявності) отримав

___________________________ (підпис працівника)

Дата заповнення картки

"____" _______________ М.П.

Примітка. Пункти 1-22 та 24-25 заповнюються під час підготовки до медоглядів.

--------------

(1) Працівник своїм підписом підтверджує наявність або відсутність скарг на стан здоров'я на момент обстеження.

(2) Кожний лікар вносить скарги, повний діагноз та рішення про придатність особи до роботи, що засвідчується підписом та особистою печаткою лікаря.

Додаток 7 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ПЕРЕЛІК медичних протипоказань до роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

-------------------------------------------------------------------

| N | Зміст статті з | Групи професій і посад, робота на |

|статті| поясненнями | яких протипоказана* |

| | |------------------------------------|

| | | особи, що |особи, що працюють|

| | | приймаються на | |

| | | роботу | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас I. Деякі | | |

| | інфекційні та | | |

| | паразитарні хвороби | | |

| | (A00-B99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 1 |Хронічні інфекційні |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |та паразитарні |(загальні |(загальні |

| |хвороби та їх |протипоказання) |протипоказання) |

| |наслідки з вираженим | | |

| |порушенням функцій | | |

| |органів та систем, що| | |

| |перешкоджають | | |

| |виконанню професійних| | |

| |обов'язків | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 2 |Активні форми |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |туберкульозу органів |(загальні |(загальні |

| |дихання: |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - стан після |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |ефективного лікування|(загальні | |

| |з приводу |протипоказання) | |

| |туберкульозу органів | | |

| |дихання, що | | |

| |супроводжується ЛН | | |

| |I ст. | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - стан після |Гр. I.1; I.2 | |

| |ефективного | | |

| |медикаментозного чи | | |

| |хірургічного | | |

| |лікування з приводу | | |

| |туберкульозу органів | | |

| |дихання без | | |

| |функціональних | | |

| |порушень - ЛН 0 ст. | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 3 |Активний туберкульоз |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |інших органів та |(загальні |(загальні |

| |систем; |протипоказання) |протипоказання) |

| |генералізовані, | | |

| |прогресуючі та | | |

| |поширені форми | | |

| |ураження органів і | | |

| |систем незалежно від | | |

| |перебігу | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 4 |Наслідки | | |

| |туберкульозу, | | |

| |залишкові зміни | | |

| |після вилікуваного | | |

| |туберкульозу органів | | |

| |дихання й | | |

| |туберкульозу | | |

| |позалегеневої | | |

| |локалізації, в т. ч. | | |

| |після хірургічного | | |

| |лікування: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - залишкові зміни |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |туберкульозу органів |(загальні |Гр. III.1 |

| |дихання з наявністю |протипоказання) | |

| |ЛН I ст. | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - наслідки |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |перенесеного |(загальні |(загальні |

| |позалегеневого |протипоказання) |протипоказання) |

| |туберкульозу з | | |

| |порушенням функцій | | |

| |органів | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - наслідки |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |перенесеного |(загальні |Гр. III.1 |

| |позалегеневого |протипоказання) | |

| |туберкульозу без | | |

| |функціональних | | |

| |порушень | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 5 |Стан після |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |хірургічного |(загальні |(загальні |

| |втручання з приводу |протипоказання) |протипоказання) |

| |туберкульозу органів | | |

| |дихання, стан після | | |

| |одно- і | | |

| |двостороннього | | |

| |пневмотораксу, інші | | |

| |залишки туберкульозу | | |

| |органів дихання з | | |

| |легеневою й серцевою | | |

| |недостатністю II-III | | |

| |ст. Видалення однієї | | |

| |з легень | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 6 |Циротичний і |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |фіброзно-кавернозний |(загальні |(загальні |

| |туберкульоз легень |протипоказання) |протипоказання) |

| |незалежно від | | |

| |наявності | | |

| |функціональних | | |

| |порушень органів | | |

| |дихання | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 7 |ВІЛ-інфекція з |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |симптомами активної |(загальні |(загальні |

| |форми захворювання - |протипоказання) |протипоказання) |

| |СНІД, | | |

| |СНІД-асоційований | | |

| |комплекс | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас II. | | |

| | Новоутворення | | |

| | (C00-D48) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 8 |Злоякісні | | |

| |новоутворення різних | | |

| |органів: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з метастазами чи |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |ускладненнями за |(загальні |(загальні |

| |відсутності |протипоказання) |протипоказання) |

| |лікування, у разі | | |

| |тимчасового ефекту | | |

| |від лікування чи | | |

| |відмови від | | |

| |лікування; | | |

| |рецидив захворювання;| | |

| |неможливість | | |

| |радикального | | |

| |видалення | | |

| |новоутворення | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - повільне |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |прогресування, |(загальні | |

| |стійкий позитивний |протипоказання) | |

| |ефект лікування, | | |

| |незначне порушення | | |

| |функцій органів та | | |

| |систем, що | | |

| |не перешкоджає | | |

| |виконанню професійних| | |

| |обов'язків | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - після проведення |Гр. I-VIII |Гр. 1.1 |

| |ефективного |(загальні | |

| |радикального |протипоказання) | |

| |лікування за | | |

| |відсутності | | |

| |ускладнень та | | |

| |за умови збереження | | |

| |професійно значущих | | |

| |функцій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 9 |Доброякісні |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |новоутворення з |(загальні |(загальні |

| |порушенням функцій |протипоказання) |протипоказання) |

| |органів та систем, що| | |

| |перешкоджають | | |

| |виконанню професійних| | |

| |обов'язків | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас III. Хвороби | | |

| |крові й кровотворних | | |

| | органів та окремі | | |

| | порушення із | | |

| | залученням імунного | | |

| | механізму (D50-D89) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 10 |Анемії: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - усі види |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |вроджених та набутих |(загальні |(загальні |

| |анемій (аліментарні, |протипоказання) |протипоказання) |

| |апластичні, | | |

| |гемолітичні) важкого | | |

| |та середнього | | |

| |ступенів (Hb менше | | |

| |100 г/л), резистентні| | |

| |до лікування | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - вроджені та |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |набуті хронічні |(загальні | |

| |анемії легкого |протипоказання) | |

| |ступеня (Hb понад 100| | |

| |г/л), резистентні до | | |

| |лікування | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 11 |Поліцитемії (за |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |винятком родинного |(загальні | |

| |еритроцитозу, |протипоказання) | |

| |генетичних аномалій | | |

| |лейкоцитів) з | | |

| |еритроцитозом понад | | |

| | 12 | | |

| |5,5 х 10 в 1 л | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 12 |Порушення системи | | |

| |згортання крові | | |

| |(коагулопатії, | | |

| |кількісні чи якісні | | |

| |зміни системи | | |

| |тромбоцитів, | | |

| |вазопатії), пурпура | | |

| |та інші геморагічні | | |

| |стани; | | |

| |інші хвороби крові та| | |

| |кровотворних органів:| | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - рецидивуючі та |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |прогресуючі форми |(загальні |(загальні |

| |хвороби з тяжким |протипоказання) |протипоказання) |

| |перебігом | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - середньотяжким |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |перебігом |(загальні | |

| | |протипоказання) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - легким перебігом |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |(у разі відсутності |(загальні | |

| |частих геморагій та |протипоказання) | |

| |анемії за | | |

| |сприятливого | | |

| |перебігу) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 13 |Гемофілія |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| | |(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 14 |Саркоїдоз та деякі |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |порушення із |(загальні |Решта - |

| |залученням імунного |протипоказання) |індивідуальний |

| |механізму | |підхід, тактика |

| |(імунодефіцити) | |залежить від |

| | | |ступеня порушень |

| | | |професійно |

| | | |значущих функцій |

| | | |та характеру |

| | | |виконуваної роботи|

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас IV. Ендокринні | | |

| | хвороби, розлади | | |

| |харчування та обміну | | |

| | речовин (E00-E90) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 15 |Цукровий діабет: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - цукровий діабет 1|Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |та 2 типів, тяжка |(загальні |(загальні |

| |форма, з наявністю |протипоказання) |протипоказання) |

| |органічних уражень | | |

| |судин очей, | | |

| |нирок, серця, мозку | | |

| |незалежно від | | |

| |показників глікемії | | |

| |та глюкозурії, дози | | |

| |та виду | | |

| |цукрознижувальної | | |

| |терапії | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - цукровий діабет |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |1 та 2 типів, що |(загальні |(загальні |

| |потребує для |протипоказання) |протипоказання), |

| |досягнення | |за винятком |

| |глікемічного контролю| |гр. VII |

| |використання | | |

| |інсуліну | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - цукровий діабет |Гр. I-VI |Гр. I |

| |2 типу |Гр. VIII |Для інших груп - |

| |без діабетичних | |у разі виконання |

| |ускладнень, коли | |робіт на висоті та|

| |ідеальний | |при роботі з |

| |(оптимальний) | |діючими |

| |глікемічний контроль | |електроустановками|

| |досягається | | |

| |застосуванням | | |

| |таблетованих | | |

| |цукропонижувальних | | |

| |препаратів або їх | | |

| |комбінації | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Г - цукровий діабет |Гр. I |Гр. I.1 |

| |2 типу | | |

| |без діабетичних | | |

| |ускладнень, коли | | |

| |ідеальний | | |

| |(оптимальний) | | |

| |глікемічний контроль | | |

| |досягається дієтою, | | |

| |фізичним | | |

| |навантаженням, | | |

| |фітотерапією | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 16 |Захворювання | | |

| |щитоподібної залози: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з порушенням |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |функцій залози |(загальні |(загальні |

| |III ст.; |протипоказання) |протипоказання) |

| |II ст. за відсутності| | |

| |ефективного | | |

| |лікування; | | |

| |зі стисненням | | |

| |прилеглих органів та | | |

| |тканин; | | |

| |рецидив зобу після | | |

| |струмектомії | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - з порушенням |Гр. I |Гр. I.1 |

| |функцій залози |Для інших груп - | |

| |I-II ст. зі стійкою |у разі виконання | |

| |компенсацією на фоні |робіт із | |

| |постійного |загальним | |

| |медикаментозного |фізичним | |

| |лікування; |перевантаженням, | |

| |зі збільшенням |в умовах впливу | |

| |щитоподібної залози |вібрації та | |

| |без стиснення |несприятливих | |

| |прилеглих органів та |чинників | |

| |тканин |зовнішнього | |

| | |середовища | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - стійкий еутиреоз |Гр. I |Гр. I.1 |

| |без лікування, стан | | |

| |після успішної | | |

| |струмектомії | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 17 |Захворювання інших | | |

| |ендокринних органів | | |

| |(порушення функції | | |

| |гіпофіза, хвороба та | | |

| |синдром | | |

| |Іценко-Кушинга, | | |

| |адреногенітальні | | |

| |порушення, | | |

| |гіперальдостеронізм | | |

| |та інші розлади | | |

| |надниркової залози, | | |

| |гіперінсулінізм та | | |

| |інші порушення | | |

| |ендокринної функції | | |

| |підшлункової залози, | | |

| |хвороби | | |

| |паращитоподібної | | |

| |залози: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - у стадії |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |декомпенсації чи за |(загальні |(загальні |

| |наявності уражень |протипоказання) |протипоказання) |

| |нервової, | | |

| |серцево-судинної | | |

| |чи іншої системи | | |

| |у межах, передбачених| | |

| |відповідними пунктами| | |

| |цього Переліку | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - у стадії |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |компенсації на фоні |(загальні |Гр. II |

| |постійної |протипоказання) |Гр. III.1; III.2 |

| |підтримувальної | |Гр. VI.1 |

| |терапії та у разі | | |

| |ушкодження | | |

| |нервової, | | |

| |серцево-судинної | | |

| |чи іншої системи | | |

| |у межах, що | | |

| |допускаються | | |

| |відповідними | | |

| |пунктами цього | | |

| |Переліку | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 18 |Ожиріння III-IV ст. |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |(індекс маси тіла |(загальні |(загальні |

| |більше 40 кг/кв.м) з |протипоказання) |протипоказання) |

| |ознаками легеневої | | |

| |або серцевої | | |

| |недостатності | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 19 |Недостатність |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |харчування з |(загальні |(загальні |

| |дефіцитом маси тіла |протипоказання) |протипоказання) |

| |(індекс маси тіла | | |

| |менше 17 кг/кв.м) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 20 |Порушення обміну |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |речовин |(загальні |(загальні |

| |(муковісцидоз, |протипоказання) |протипоказання) |

| |амілоїдоз) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас V. Розлади | | |

| |психіки та поведінки | | |

| | (F00-F99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 21 |Органічні, у тому |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |числі симптоматичні, |(загальні |(загальні |

| |психічні розлади |протипоказання) |протипоказання) |

| |(всі види деменції, | | |

| |делірію, органічний | | |

| |амнестичний синдром, | | |

| |інші розлади особи | | |

| |та поведінки, | | |

| |зумовлені | | |

| |пошкодженням чи | | |

| |дисфункцією головного| | |

| |мозку або соматичною | | |

| |хворобою) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - органічні |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |емоційно-лабільні |(загальні |Гр. II |

| |(астенічні) розлади, |протипоказання) | |

| |а також легкий | | |

| |когнітивний розлад, | | |

| |спричинений | | |

| |соматичною хворобою, | | |

| |що носять | | |

| |короткотривалий | | |

| |зворотний характер, | | |

| |за умови повного | | |

| |одужання або стійкого| | |

| |поліпшення стану з | | |

| |повним відновленням | | |

| |психічних функцій | | |

| |упродовж 6 місяців | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 22 |Шизофренія, |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |шизотипові, маячні, |(загальні |(загальні |

| |інші гострі та |протипоказання) |протипоказання) |

| |транзиторні | | |

| |неорганічні | | |

| |психотичні розлади | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - стани після |Гр. I-VIII |Гр. I-II |

| |гострого |(загальні | |

| |інфекційного, |протипоказання) | |

| |інтоксикаційного та | | |

| |інших подібних видів | | |

| |психозу, | | |

| |короткочасні легкі | | |

| |пароксизмальні | | |

| |психічні розлади при | | |

| |соматичних хворобах | | |

| |за умови повного | | |

| |усунення соматичного | | |

| |захворювання й | | |

| |повного відновлення | | |

| |психічних функцій | | |

| |упродовж 6 місяців | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 23 |Психічні розлади та |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |розлади поведінки, |(загальні |(загальні |

| |пов'язані із |протипоказання) |протипоказання) |

| |застосуванням | | |

| |психоактивних речовин| | |

| |(хронічний | | |

| |алкоголізм, | | |

| |дипсоманія, | | |

| |наркоманія, | | |

| |зловживання | | |

| |психоактивними | | |

| |речовинами) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 24 |Розлади настрою |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |(манія з психотичними|(загальні |(загальні |

| |симптомами, |протипоказання) |протипоказання) |

| |біполярні, | | |

| |рекурентні | | |

| |депресивні та інші | | |

| |стійкі афективні | | |

| |розлади); депресивний| | |

| |епізод | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - за умови повного |Гр. I-VIII |Гр. I-II |

| |відновлення психічних|(загальні | |

| |функцій упродовж |протипоказання) | |

| |6 місяців | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 25 |Невротичні, пов'язані|Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |зі стресом, та |(загальні |(загальні |

| |соматоформні розлади |протипоказання) |протипоказання) |

| |(неврастенія, фобічні| | |

| |та інші тривожні, | | |

| |обсесивно- | | |

| |компульсивні, | | |

| |дисоціативні, | | |

| |соматизовані, | | |

| |іпохондричні, | | |

| |посттравматичні | | |

| |стресові розлади з | | |

| |порушенням адаптації | | |

| |тощо) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - транзиторні, |Гр. I-VIII |Гр. I-II |

| |не різко виражені |(загальні | |

| |психотичні |протипоказання) | |

| |(депресивний синдром)| | |

| |та невротичні, | | |

| |пов'язані зі стресом,| | |

| |розлади із зворотним | | |

| |перебігом, повним | | |

| |відновленням | | |

| |психічних функцій та | | |

| |клінічним одужанням | | |

| |упродовж 6 місяців | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 26 |Поведінкові синдроми,|Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |пов'язані з |(загальні |(загальні |

| |фізіологічними |протипоказання) |протипоказання) |

| |розладами та | | |

| |фізичними чинниками | | |

| |(анорексія, | | |

| |післяродовий психоз | | |

| |тощо). Разовий | | |

| |випадок саморуйнівної| | |

| |дії чи неодноразові | | |

| |зовнішні прояви: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - розлади сну з |Гр. I-VIII |Індивідуальний |

| |огляду на вид та |(загальні |підхід залежно |

| |ступінь порушення |протипоказання) |від характеру |

| |сну, можливості | |виконуваної роботи|

| |лікування | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 27 |Специфічні розлади |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |розвитку мови, |(загальні |Гр. II |

| |учбових навичок, |протипоказання) |Решта - у разі, |

| |моторних функцій | |якщо заважають |

| |тощо | |виконанню робіт у |

| | | |конкретних |

| | | |професіях |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 28 |Емоційні розлади й |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |розлади поведінки, що|(загальні |Гр. II |

| |виникли в дитячому та|протипоказання) |Гр. IV.1 |

| |підлітковому віці | |Решта - у разі, |

| |(тік, гіперкінетичні | |якщо заважають |

| |та деякі стереотипні | |виконанню робіт у |

| |рухові розлади, | |конкретних |

| |заїкання, енурез, | |професіях |

| |енкопрез | | |

| |неорганічної природи | | |

| |тощо) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 29 |Розлади особи та |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |поведінки в зрілому |(загальні |(загальні |

| |віці (параноїдні, |протипоказання) |протипоказання) |

| |шизоїдні, | | |

| |дисоціативні, | | |

| |істеричні, інші | | |

| |специфічні та змішані| | |

| |стійкі зміни особи, | | |

| |не пов'язані з | | |

| |пошкодженням або | | |

| |хворобою головного | | |

| |мозку) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 30 |Розумова відсталість |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| | |(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас VI. Хвороби | | |

| | нервової системи | | |

| | (G00-G99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 31 |Наслідки запальних |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |хвороб центральної |(загальні |(загальні |

| |нервової системи |протипоказання ) |протипоказання) |

| |(енцефаліт, | | |

| |менінгоенцефаліт, | | |

| |менінгіт, мієліт, | | |

| |енцефаломієліт та | | |

| |інші) з помірними та | | |

| |вираженими | | |

| |порушеннями функції | | |

| |ЦНС | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з легкими |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |проявами астенічного |(загальні | |

| |синдрому чи синдрому |протипоказання) | |

| |вегетативної | | |

| |дисфункції | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 32 |Наслідки травм |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |головного та спинного|(загальні |(загальні |

| |мозку (паралітичні |протипоказання) |протипоказання) |

| |синдроми, набута | | |

| |гідроцефалія, | | |

| |непухлинна | | |

| |внутрішньочерепна | | |

| |гіпертензія, кіста | | |

| |мозку, травматична | | |

| |енцефалопатія та ін.)| | |

| |з помірними та | | |

| |вираженими | | |

| |порушеннями функції | | |

| |ЦНС | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 33 |Системні атрофії, що |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |уражують центральну |(загальні |(загальні |

| |нервову систему |протипоказання) |протипоказання) |

| |(хвороба Гентінгтона,| | |

| |спадкова атаксія, | | |

| |спінальна м'язова | | |

| |атрофія та споріднені| | |

| |синдроми); | | |

| |екстрапірамідні та | | |

| |інші рухові порушення| | |

| |(хвороба Паркінсона, | | |

| |вторинний | | |

| |паркінсонізм, | | |

| |ідіопатична | | |

| |дистонія, ідіопатична| | |

| |ротолицева дистонія, | | |

| |спастична кривошия, | | |

| |блефароспазм, тік | | |

| |органічного | | |

| |походження, виражений| | |

| |есенціальний тремор, | | |

| |міоклонус, хорея); | | |

| |дегенеративні хвороби| | |

| |нервової системи | | |

| |(хвороба | | |

| |Альцгеймера); | | |

| |демієлінізуючі | | |

| |хвороби центральної | | |

| |нервової системи | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 34 |Епізодичні та |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |пароксизмальні |(загальні |(загальні |

| |розлади (локалізована|протипоказання) |протипоказання) |

| |та генералізована | | |

| |ідіопатична | | |

| |епілепсія, | | |

| |симптоматична | | |

| |епілепсія, | | |

| |епілептичні | | |

| |синдроми, виражена та| | |

| |ускладнена мігрень, | | |

| |транзиторні | | |

| |церебральні ішемічні | | |

| |напади та родинні | | |

| |синдроми, судинні | | |

| |мозкові синдроми при | | |

| |цереброваскулярних | | |

| |хворобах, | | |

| |нарколепсія, | | |

| |каталепсія, різні | | |

| |види втрати | | |

| |свідомості, | | |

| |пароксизми порушення | | |

| |зору, слуху тощо): | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - гострі |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |соматогенні епізоди |(загальні |Гр. II |

| |порушення свідомості |протипоказання) |Інші групи після |

| |з епінападом, що | |тимчасового |

| |мають уточнене | |відсторонення від |

| |нерецидивне | |роботи на строк |

| |походження | |не менше як |

| |(інтоксикація, гостра| |3 місяці та після |

| |травма, тяжка | |обстеження в |

| |соматична хвороба, | |спеціалізованому |

| |гостра інфекція | |відділенні в |

| |ЦНС), а також | |індивідуальному |

| |наявність в анамнезі | |порядку можуть |

| |фебрильних судом | |допускатися до |

| | | |роботи за умови |

| | | |динамічного |

| | | |спостереження |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - короткочасні |Гр. I |Гр. I |

| |епізоди вогнищевої | | |

| |спонтанної активності| | |

| |на | | |

| |електроенцефалограмі | | |

| |у | | |

| |разі відсутності | | |

| |неврологічних | | |

| |синдромів та | | |

| |клінічної | | |

| |маніфестації | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 35 |Помірно виражені |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |дисфункції |(загальні | |

| |вегетативної нервової|протипоказання) | |

| |системи з | | |

| |пароксизмальними | | |

| |розладами без втрати | | |

| |свідомості (понад | | |

| |2 випадки упродовж | | |

| |останнього року), | | |

| |мігрень без | | |

| |порушення зору | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 36 |Виникнення |Допускаються |Допускаються після|

| |непритомного стану, |після додаткового|додаткового |

| |зумовленого |обстеження у |обстеження у |

| |перебігом |спеціалізованому |спеціалізованому |

| |захворювання з |неврологічному |неврологічному |

| |високою температурою |відділенні |відділенні |

| |тіла або вираженою | | |

| |інтоксикацією, | | |

| |тривалим | | |

| |голодуванням, | | |

| |застосуванням | | |

| |лікарських засобів, | | |

| |взяттям крові та | | |

| |іншими подібними | | |

| |ситуаціями | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 37 |Церебральний параліч |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |та інші паралітичні |(загальні |(загальні |

| |синдроми, вроджені |протипоказання) |протипоказання) |

| |аномалії (вади | | |

| |розвитку) нервової | | |

| |системи | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 38 |Хвороби |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |нервово-м'язового |(загальні |(загальні |

| |синапсу та м'язів |протипоказання) |протипоказання) |

| |(міастенія, м'язова | | |

| |дистрофія, міотонічні| | |

| |розлади, вроджена | | |

| |та інші види | | |

| |міопатії) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 39 |Ураження окремих |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |нервів, нервових |(загальні |(загальні |

| |корінців, сплетінь, |протипоказання) |протипоказання) |

| |поліневропатія та | | |

| |інші ураження | | |

| |периферичної нервової| | |

| |системи з частими | | |

| |(більше 2 разів на | | |

| |рік) загостреннями та| | |

| |вираженими | | |

| |порушеннями чутливих,| | |

| |рухових функцій, | | |

| |диплопією, парезом | | |

| |зору тощо | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - після ефективного|Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |хірургічного |(загальні |Гр. III.1 |

| |лікування дискогенних|протипоказання) |Гр. V.1 |

| |та тунельних | |Гр. VI.1 |

| |синдромів | |Інші групи |

| |не раніше ніж через | |допускаються в |

| |6 місяців після | |індивідуальному |

| |операції | |порядку з огляду |

| | | |на умови праці |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 40 |Захворювання | | |

| |периферичної нервової| | |

| |системи, у тому числі| | |

| |корінцевий синдром | | |

| |вертеброгенного | | |

| |генезу: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - зі значними |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |порушеннями функцій |(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - з частими (більше|Гр. I-VIII |Гр. I |

| |2 разів на рік) |(загальні |Гр. III.2 |

| |загостреннями без |протипоказання), |Гр. IV |

| |грубого порушення |за винятком: |Гр. V.1; V.2 |

| |функцій |Гр. VII |Гр. VI.1 |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - за наявності |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |легкого радикулярного|(загальні | |

| |синдрому із |протипоказання), | |

| |загостреннями не |за винятком: | |

| |частіше 2 разів |Гр. II | |

| |на рік |Гр. VI.2 | |

| | |Гр. VII | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Г - легкий парез |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |нервів верхніх чи |(загальні |Гр. II-VIII, якщо |

| |нижніх кінцівок з |протипоказання), |робота пов'язана з|

| |порушенням функцій |за винятком: |тривалим |

| |кисті чи стопи |Гр. II |перебуванням в |

| | |Гр. VI.2 |положенні стоячи, |

| | |Гр. VII |а також у разі |

| | | |порушення |

| | | |професійно |

| | | |значущих функцій |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас VII. Хвороби | | |

| | ока та його | | |

| |придаткового апарату | | |

| | (H00-H59) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 41 |Анофтальм. |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |Екзофтальмічні |(загальні |(загальні |

| |стани. Аномалії |протипоказання) |протипоказання) |

| |розвитку органу зору | | |

| |з порушенням зорових | | |

| |функцій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 42 |Хронічні рецидивуючі |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |хвороби повік, |(загальні |(загальні |

| |лагофтальм, птоз, що |протипоказання) |протипоказання) |

| |заважає бачити, | | |

| |хронічні запальні | | |

| |хвороби очної ямки | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 43 |Хронічні хвороби |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |сльозового апарату, |(загальні |(загальні |

| |кон'юнктиви, склери, |протипоказання) |протипоказання) |

| |рогівки, райдужки та | | |

| |війкового тіла з | | |

| |порушенням зорових | | |

| |функцій або тривалою | | |

| |сльозотечею при | | |

| |безуспішному | | |

| |лікуванні | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з частими (більше|Гр. I-VII |Гр. I |

| |2 разів на рік) |(загальні | |

| |загостреннями без |протипоказання) | |

| |порушення зорових | | |

| |функцій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 44 |Катаракта: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - зі значним |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |порушенням зорових |(загальні |(загальні |

| |функцій, що заважає |протипоказання) |протипоказання) |

| |виконанню | | |

| |функціональних | | |

| |обов'язків | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - без порушення |Гр. I-VIII |Згідно з вимогами |

| |зорових функцій чи з |(загальні |до гостроти зору -|

| |порушеннями, що |протипоказання) |додаток 8 |

| |не заважають | | |

| |виконанню | | |

| |функціональних | | |

| |обов'язків | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 45 |Наявність будь-якої |Гр. I.1 | |

| |артифакії | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - наявність |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |двобічної артифакії |(загальні | |

| |(якщо гострота зору |протипоказання) | |

| |не нижче вказаної в | | |

| |додатку 8 до | | |

| |цього Порядку) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 46 |Хвороби судинної |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |оболонки очного |(загальні |(загальні |

| |яблука, сітківки, |протипоказання) |протипоказання з |

| |склистого тіла, | |урахуванням |

| |зорового нерва з | |зорової функції) |

| |порушенням зорових | | |

| |функцій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 47 |Глаукома |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |нестабілізована |(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - стабілізована |Гр. I-VIII |Гр. I.1; I.2 |

| |компенсована глаукома|(загальні | |

| |(операцією чи |протипоказання) | |

| |медикаментозно) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 48 |Хвороби м'язів ока, |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |що супроводжуються |(загальні |(загальні |

| |подвоєнням, |протипоказання), |протипоказання), |

| |косоокість з |за винятком: |за винятком: |

| |порушенням |Гр. VI.2 |Гр. VI.2 |

| |бінокулярного зору |Гр. VIII |Гр. VIII |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 49 |Звуження поля зору в | | |

| |будь-якому меридіані:| | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - на 20 градусів і |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |більше |(загальні | |

| | |протипоказання) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - на 30 градусів і |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |більше |(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 50 |Нічна сліпота |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| | |(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 51 |Аномалії кольорового |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |зору: ахроматопсія, |(загальні |(загальні |

| |протанопія, |протипоказання) |протипоказання) |

| |дейтеранопія, | | |

| |протаномалія та | | |

| |дейтераномалія типу | | |

| |А: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - протаномалія та |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |дейтераномалія типу В|(загальні |Для інших груп - з|

| | |протипоказання) |урахуванням |

| | | |специфіки |

| | | |професійної |

| | | |діяльності |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - протаномалія та |Гр. I |Гр. I.1; I.2 |

| |дейтераномалія типу С| | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - набуті аномалії |Гр. I-VIII | |

| |кольорового зору |(загальні | |

| |після одужання |протипоказання) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас VIII. Хвороби | | |

| | середнього вуха й | | |

| | соскоподібного | | |

| | відростка (H65-H75) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 52 |Отосклероз та |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |епітимпаніт |(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 53 |Порушення |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |вестибулярної функції|(загальні |(загальні |

| |(хвороба Меньєра, |протипоказання) |протипоказання) |

| |стійкі | | |

| |вестибуловегетативні | | |

| |розлади, | | |

| |запаморочення | | |

| |центрального | | |

| |походження, | | |

| |доброякісне | | |

| |парксизмальне | | |

| |запаморочення) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 54 |Стан після |Гр. I-VIII |Гр. I; II |

| |слухополіпшуючих |(загальні |Для решти з |

| |операцій, |протипоказання) |урахуванням |

| |слухопротезування | |зниження гостроти |

| | | |слуху |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 55 |Хронічні хвороби | | |

| |середнього і | | |

| |внутрішнього вуха | | |

| |(вторинний кохлеарний| | |

| |неврит, адгезивний | | |

| |отит, мезотимпаніт, | | |

| |тубоотит тощо) та їх | | |

| |наслідки; | | |

| |кондуктивна, | | |

| |нейросенсорна | | |

| |туговухість з | | |

| |порушенням слухової | | |

| |функції: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - |Гр. I |Гр. I.1; I.2 |

| |середньоарифметичне | | |

| |зниження гостроти | | |

| |слуху при тональній | | |

| |аудіометрії на мовних| | |

| |частотах (500, | | |

| |1000, 2000 Гц), що | | |

| |не перевищує 15 дБ | | |

| |повітряної | | |

| |провідності, | | |

| |сприймання шепітної | | |

| |мови на відстані | | |

| |не менше 5/5 м кожним| | |

| |вухом | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |середньоарифметичне |(загальні | |

| |зниження гостроти |протипоказання) | |

| |слуху при тональній | | |

| |аудіометрії на мовних| | |

| |частотах не перевищує| | |

| |20 дБ повітряної | | |

| |провідності, | | |

| |сприймання шепітної | | |

| |мови на відстані | | |

| |не менше 3/3 м кожним| | |

| |вухом | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |середньоарифметичне |(загальні |(загальні |

| |зниження гостроти |протипоказання) |протипоказання) |

| |слуху при тональній | | |

| |аудіометрії на мовних| | |

| |частотах до 30 дБ | | |

| |повітряної | | |

| |провідності, | | |

| |сприймання шепітної | | |

| |мови на відстані | | |

| |не менше 1/1 м | | |

| |кожним вухом і | | |

| |розмовної мови | | |

| |не менше 3 м | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 56 |Хронічні хвороби |Гр. I-VIII | |

| |зовнішнього й |(загальні | |

| |середнього вуха |протипоказання) | |

| |(рецидивуючий гнійний| | |

| |отит, тубоотит, | | |

| |мірингіт тощо) без | | |

| |порушення слухової | | |

| |функції з частими, | | |

| |більше 2 разів на | | |

| |рік рецидивами | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас IX. Хвороби | | |

| | системи кровообігу | | |

| | (I00-I99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 57 |Серцева недостатність|Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |II-III стадії |(загальні |(загальні |

| |будь-якого генезу |протипоказання ) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 58 |Порушення ритму та | | |

| |провідності серця | | |

| |високих градацій з | | |

| |високим ризиком | | |

| |зупинки серця, | | |

| |виникнення гострої | | |

| |серцевої | | |

| |недостатності, | | |

| |непритомності або | | |

| |інших пароксизмальних| | |

| |станів: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - усі форми |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |пароксизмальної |(загальні |(загальні |

| |тахікардії; |протипоказання) |протипоказання) |

| |фібриляція, | | |

| |тріпотіння | | |

| |передсердь постійна | | |

| |(тахі-, | | |

| |брадисистолічна), | | |

| |пароксизмальна та | | |

| |персистуюча форми; | | |

| |фібриляція, | | |

| |тріпотіння | | |

| |шлуночків; | | |

| |зупинка серця в | | |

| |анамнезі, у тому | | |

| |числі після | | |

| |імплантації | | |

| |дефібрилятора- | | |

| |кардіовертера; | | |

| |атріовентрикулярна | | |

| |блокада III ступеня, | | |

| |синдром слабкості | | |

| |синусового вузла; | | |

| |екстрасистолія | | |

| |високих градацій | | |

| |(парні, групові, | | |

| |політопні, | | |

| |поліморфні шлункові | | |

| |екстрасистоли, часті | | |

| |(більше 30 за годину)| | |

| |мономорфні | | |

| |екстрасистоли, | | |

| |парасистолія понад | | |

| |30 за годину); | | |

| |синдроми передчасного| | |

| |збудження шлуночків | | |

| |(синдром WPW, CLC та | | |

| |ін.) з | | |

| |пароксизмальними | | |

| |порушеннями серцевого| | |

| |ритму; | | |

| |передсердно- | | |

| |шлуночкова та/або | | |

| |інтерферентна | | |

| |дисоціації; | | |

| |синдром Бругада; | | |

| |аритмогенна дисплазія| | |

| |правого шлуночка; | | |

| |природжений або | | |

| |набутий синдром | | |

| |подовженого інтервалу| | |

| |Q-T; | | |

| |повна блокада лівої | | |

| |ніжки пучка Гіса | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - постійна форма |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |фібриляції передсердь|(загальні |Гр. II |

| |з еусистолією за |протипоказання ) |Гр. III.1; III.2 |

| |даними добового | |Гр. IV |

| |моніторування ЕКГ | |Гр. V.1; V.2 |

| | | |Гр. VI.1 |

| | | |Для інших груп - |

| | | |індивідуальний |

| | | |підхід |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - стан після |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |імплантації ефективно|(загальні |Гр. VI.1 |

| |діючого штучного |протипоказання ) |Для інших груп - |

| |водія ритму | |індивідуальний |

| | | |підхід з |

| | | |урахуванням умов |

| | | |праці (обов'язкова|

| | | |умова - |

| | | |без перебування |

| | | |у зоні діючих |

| | | |електроустановок, |

| | | |які генерують |

| | | |електромагнітні |

| | | |поля) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 59 |Порушення ритму серця|Гр. I |Гр. 1.1 |

| |та провідності |Для інших груп - | |

| |низьких градацій з СН|у разі виконання | |

| |не вище I стадії: |робіт із | |

| |помірно виражена |загальним | |

| |тахікардія |фізичним | |

| |понад 90 ск./хв. та |перевантаженням, | |

| |брадикардія менше |в умовах впливу | |

| |60 ск./хв. (у разі |вібрації | |

| |якщо вони не носять | | |

| |конституційного | | |

| |характеру); | | |

| |мономорфна (менше | | |

| |30 за годину) | | |

| |шлуночкова | | |

| |екстрасистолія, що | | |

| |виявляється під час | | |

| |добового | | |

| |моніторування ЕКГ; | | |

| |атріовентрикулярна | | |

| |блокада | | |

| |I-II ступенів; | | |

| |синоатріальна блокада| | |

| |з наявністю пауз | | |

| |тривалістю не більше | | |

| |двох інтервалів R-R; | | |

| |шлуночкова | | |

| |парасистолія у | | |

| |кількості | | |

| |менше 30 за годину; | | |

| |ізольовані блокади | | |

| |передньої гілки або | | |

| |задньої гілки лівої | | |

| |ніжки пучка Гіса; | | |

| |CLC- та WPW - | | |

| |феномени та інші | | |

| |синдроми | | |

| |передзбудження | | |

| |шлуночків без | | |

| |пароксизмальних | | |

| |порушень серцевого | | |

| |ритму; | | |

| |міграція | | |

| |надшлуночкового водія| | |

| |серцевого ритму; | | |

| |ектопічні замісні | | |

| |надшлуночкові ритми | | |

| |за відсутності | | |

| |органічної патології | | |

| |серця | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 60 |Патологічна |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |брадикардія |(загальні |(загальні |

| |(мінімальна |протипоказання) |протипоказання) |

| |ЧСС < 45 ск. | | |

| |за хвилину на ЕКГ | | |

| |у стані спокою, | | |

| |< 35 ск. за хвилину | | |

| |за даними добового | | |

| |моніторування ЕКГ; | | |

| |інтервал між | | |

| |суміжними зубцями R-R| | |

| |більше 1750 мс, | | |

| |оцінюється | | |

| |мінімально за двома | | |

| |R-R інтервалами з | | |

| |захватом 3 QRS | | |

| |комплексів) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 61 |Ішемічна хвороба | | |

| |серця (ІХС): | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - дифузний |Гр. I-VIII |Гр. I, крім |

| |кардіосклероз та |(загальні |інструкторів. |

| |стабільна стенокардія|протипоказання) |Для інших груп - |

| |не вище | |індивідуальний |

| |I функціонального | |підхід залежно від|

| |класу (ФК) з СН | |виконуваної роботи|

| |не вище I ступеня | | |

| |без вираженої аритмії| | |

| |з низьким ризиком | | |

| |фатальних подій | | |

| |(задовільні показники| | |

| |навантажувального | | |

| |ЕКГ - тесту, ФВ | | |

| |лівого шлуночка | | |

| |понад 50%, | | |

| |при цілодобовому | | |

| |моніторингу ЕКГ | | |

| |не виявлено значних | | |

| |порушень ритму та | | |

| |провідності, | | |

| |фактори ризику | | |

| |контролюються) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - без перенесеного |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |інфаркту міокарда зі |(загальні |(загальні |

| |стабільною |протипоказання) |протипоказання) |

| |стенокардією II і | | |

| |вище ФК; | | |

| |безбольова ішемія | | |

| |міокарда з | | |

| |толерантністю до | | |

| |навантаження II і | | |

| |вище ФК за даними | | |

| |ЕКГ-тесту з | | |

| |навантаженням | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - стабільна |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |стенокардія II-IV ФК |(загальні |(загальні |

| |та безбольова ішемія |протипоказання) |протипоказання) |

| |міокарда | | |

| |з толерантністю до | | |

| |фізичного | | |

| |навантаження II-IV ФК| | |

| |за даними ЕКГ-тесту з| | |

| |навантаженням, | | |

| |перенесений у | | |

| |минулому інфаркт | | |

| |міокарда | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 62 |Стан після ефективної|Гр. I-VIII |Гр. I |

| |ангіопластики або |(загальні |Гр. II |

| |стентування у разі |протипоказання) |Гр. III. 1, 2 |

| |відсутності | |Гр. IV |

| |стенокардії та за | |Гр. V. 1, 2 |

| |негативного | |Гр. VI.1 |

| |навантажувального | |Для інших груп - |

| |ЕКГ-тесту | |індивідуальний |

| |(ефективність | |підхід |

| |визначається не | | |

| |раніше ніж через | | |

| |6 місяців після | | |

| |втручання) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 63 |Перенесений у | | |

| |минулому інфаркт | | |

| |міокарда або | | |

| |нестабільна | | |

| |стенокардія: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - Q - інфаркт |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |міокарда |(загальні |(загальні |

| |(трансмуральний, |протипоказання ) |протипоказання) |

| |великовогнищевий) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - перенесені |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |інфаркт міокарда без |(загальні |Для інших груп - |

| |патологічного зубця Q|протипоказання ) |індивідуальний |

| |(дрібновогнищевий) | |підхід |

| |або | | |

| |нестабільна | | |

| |стенокардія при | | |

| |відсутності | | |

| |стенокардії напруги, | | |

| |серцевої | | |

| |недостатності, | | |

| |порушень серцевого | | |

| |ритму високих | | |

| |градацій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 64 |Гіпертонічна хвороба | | |

| |та вторинна | | |

| |артеріальна | | |

| |гіпертензія: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - III стадії, |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |II стадії з кризовим |(загальні |(загальні |

| |перебігом та/або |протипоказання ) |протипоказання) |

| |резистентна до | | |

| |адекватної | | |

| |антигіпертензивної | | |

| |терапії | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - II стадії у разі |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |контрольованого |(загальні | |

| |перебігу |протипоказання ) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - I стадії |Гр. I | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 65 |Вторинна артеріальна |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |гіпертензія після |(загальні |Для інших груп - |

| |хірургічного та/або |протипоказання) |індивідуальний |

| |ендоваскулярного | |підхід залежно |

| |лікування | |від ефективності |

| | | |лікування та |

| | | |наявності |

| | | |залишкових |

| | | |симптомів |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 66 |Стійка артеріальна | | |

| |гіпотензія в стані | | |

| |спокою (АТ | | |

| |нижче 100 та | | |

| |60 мм рт. ст.): | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з втратою |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |свідомості в анамнезі|(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - стійка гіпотензія|Гр. I |Гр. I.1 |

| |за відсутності | | |

| |запаморочення та | | |

| |втрати свідомості | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 67 |Хронічні | | |

| |некоронарогенні | | |

| |хвороби міокарда, | | |

| |ендокарда, перикарда | | |

| |та клапанного апарату| | |

| |(ревматизм, вади | | |

| |серця, міокардит, | | |

| |первинні та вторинні | | |

| |кардіоміопатії, | | |

| |ендокардит, | | |

| |рецидивуючий та | | |

| |адгезивно- | | |

| |констриктивний | | |

| |перикардит тощо): | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з СН II-III, з |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |тромбоемболічними |(загальні |(загальні |

| |ускладненнями, |протипоказання ) |протипоказання) |

| |порушенням ритму та | | |

| |провідності | | |

| |серця високих | | |

| |градацій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - з нестійкою |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |компенсацією (з СН I)|(загальні |Гр. III.1; III.2 |

| |у разі ефективного |протипоказання ) |Гр. IV |

| |лікування | |Гр. V.1; V.2 |

| | | |Гр. VI.1 |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - зі стійкою |Гр. I |Гр. I.1 |

| |компенсацією (СН 0) |Гр. III.1; III.2|Для інших груп - |

| | |Гр. IV |у разі виконання |

| | |Гр. V.1; V.2 |робіт із загальним|

| | |Гр. VI.1 |фізичним |

| | | |перевантаженням |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 68 |Стан після операцій |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |на серці та судинах з|(загальні |(загальні |

| |торакотомією та/або |протипоказання) |протипоказання) |

| |застосуванням апарату| | |

| |штучного кровообігу: | | |

| |аорто-коронарного | | |

| |шунтування, | | |

| |аневризмектомія, | | |

| |аортопластика, | | |

| |протезування | | |

| |клапанів серця тощо | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 69 |Стан після |Гр. I |Гр. I.1 |

| |коригованих вроджених|Для інших груп - |Для інших груп - |

| |вад серця, а також |індивідуальний |індивідуальний |

| |після нескладних |підхід |підхід |

| |кардіохірургічних | | |

| |втручань | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 70 |Пролапс мітрального | | |

| |клапана: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - III стадії |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| | |(загальні |(загальні |

| | |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - I-II ст. без |Гр. I |Гр. I.1 |

| |збільшення розмірів |Для інших груп - |Для інших груп - |

| |серця та порушень |у разі виконання |у разі виконання |

| |серцевого ритму |робіт із |робіт із загальним|

| | |загальним |фізичним |

| | |фізичним |перевантаженням |

| | |перевантаженням | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 71 |Цереброваскулярні | | |

| |хвороби з органічними| | |

| |ушкодженнями та їх | | |

| |наслідки: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з помірними та |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |вираженими |(загальні |(загальні |

| |порушеннями функції |протипоказання) |протипоказання) |

| |ЦНС (у т.ч. хронічна | | |

| |ішемія мозку - | | |

| |дисциркуляторна | | |

| |енцефалопатія | | |

| |II-III ст.) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - хронічна ішемія |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |мозку - |(загальні | |

| |дисциркуляторна |протипоказання) | |

| |енцефалопатія I ст. | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - стан після |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |хірургічних |(загальні |Гр. III.1; III.2 |

| |реконструктивних |протипоказання) |Гр. IV |

| |втручань на | |Гр. V.1; V.2 |

| |церебральних судинах | | |

| |(стентування, | | |

| |ангіопластика тощо) | | |

| |з повною компенсацією| | |

| |функцій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 72 |Облітеруючий |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |атеросклероз або |(загальні |(загальні |

| |тромбангіїт |протипоказання) |протипоказання) |

| |периферичних артерій | | |

| |з ішемією | | |

| |3-4 ступенів, | | |

| |облітеруючий | | |

| |тромбангіїт (хвороба | | |

| |Бюргера), виражений | | |

| |синдром Рейно - | | |

| |2-3 стадій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 73 |Аневризма серця, |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |аорти, вінцевих та |(загальні |(загальні |

| |периферичних артерій,|протипоказання ) |протипоказання) |

| |інші хвороби артерій | | |

| |з ризиком розриву | | |

| |стінки судини; | | |

| |аортоартеріїт; | | |

| |розшарування аорти й | | |

| |периферійних артерій;| | |

| |атеросклероз черевної| | |

| |аорти з облітерацією | | |

| |вісцеральних гілок і | | |

| |клубових артерій з | | |

| |вираженими | | |

| |порушеннями функцій | | |

| |органів та | | |

| |дистального | | |

| |кровообігу | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 74 |Тромбоз ворітної |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |вени, у тому числі |(загальні |(загальні |

| |імплантація |протипоказання) |протипоказання) |

| |кава-фільтра; | | |

| |часто рецидивуючий | | |

| |тромбофлебіт; | | |

| |емболія | | |

| |(тромбоемболія) | | |

| |легеневої артерії; | | |

| |тромбофлебітична | | |

| |хвороба | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 75 |Варикозне розширення | | |

| |вен нижніх кінцівок: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |посттромбофлебітичний|(загальні |(загальні |

| |синдром кінцівок і |протипоказання) |протипоказання) |

| |варикозне розширення | | |

| |вен з хронічною | | |

| |венозною | | |

| |недостатністю | | |

| |III ст.; | | |

| |хронічна венозна | | |

| |недостатність II ст. | | |

| |без ефективного | | |

| |лікування | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - хронічна венозна |Гр. I-VIII |Гр. 1.1 |

| |недостатність I ст. |(загальні |Гр. V.1 |

| | |протипоказання) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 76 |Геморой з |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |ускладненнями та |(загальні |(загальні |

| |кровотечами |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас X. Хвороби | | |

| | органів дихання | | |

| | (J00-J99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 77 |Хронічні хвороби |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |порожнини носа та |(загальні |(загальні |

| |приносових пазух |протипоказання) |протипоказання) |

| |(алергічний та | | |

| |вазомоторний риніт, | | |

| |поліпозно-гнійний | | |

| |синуїт, озена) зі | | |

| |стійкими значними | | |

| |порушеннями функції | | |

| |носового та | | |

| |зовнішнього дихання, | | |

| |що не піддаються | | |

| |корекції лікуванням | | |

| |(хірургічним або | | |

| |консервативним) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 78 |Хронічні хвороби |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |гортані й глотки |(загальні |(загальні |

| |(ларингіт, |протипоказання) |протипоказання) |

| |ларинготрахеїт, | | |

| |гіперпластичний | | |

| |ларингіт, рубцевий | | |

| |стеноз гортані) зі | | |

| |стійкими порушеннями | | |

| |функції дихання, що | | |

| |не піддаються | | |

| |корекції лікуванням | | |

| |(хірургічним або | | |

| |консервативним) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 79 |Хвороби, що значно |Гр. I |Гр. I |

| |порушують чіткість |Гр. II |Гр. II |

| |мови та перешкоджають|Гр. IV |Гр. IV.1 |

| |виконанню професійних| | |

| |обов'язків | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 80 |Хронічні хвороби | | |

| |нижніх дихальних | | |

| |шляхів (бронхіт, | | |

| |емфізема, ХОЗЛ | | |

| |II-IV стадій, | | |

| |бронхоектатична | | |

| |хвороба), хвороби | | |

| |легень, спричинені | | |

| |зовнішніми агентами, | | |

| |інші респіраторні | | |

| |хвороби з ушкодженням| | |

| |інтерстиціальної | | |

| |тканини, хвороби | | |

| |плеври: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - що |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |супроводжуються |(загальні |(загальні |

| |легеневою |протипоказання) |протипоказання) |

| |недостатністю (ЛН) | | |

| |II-III стадій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - з нечастими (до |Гр. I |Гр. I.1 |

| |2 разів на рік) та |Гр. V.1; V.2 |Гр. V.1 |

| |не різко вираженими | | |

| |загостреннями й ЛН | | |

| |0-I стадії | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 81 |Стан після |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |спонтанного |(загальні |(загальні |

| |пневмотораксу |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 82 |Хронічні гнійні |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |хвороби (піоторакс, |(загальні |(загальні |

| |абсцес) |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 83 |Бронхіальна астма: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - III-IV ступенів |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |(показники ФЗД між |(загальні |(загальні |

| |загостреннями: ОФВ 1 |протипоказання) |протипоказання) |

| |або ПОШ менше 80% від| | |

| |належних) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - бронхіальна астма|Гр. I-VI |Гр. I.1 |

| |II-III ступенів з |Гр. VIII, за |Для інших груп - |

| |контрольованим |винятком |у разі виконання |

| |перебігом (показники |начальників та |робіт в умовах дії|

| |ФЗД між |інженерів |хімічних сполук, |

| |загостреннями: ОФВ 1 | |полімерів, |

| |або ПОШ вид. >= 80% | |промислових |

| |від належних) | |аерозолів, пилу та|

| | | |біологічних |

| | | |факторів |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - інтермітуюча |Гр. I |Гр. I.1 |

| |бронхіальна астма | | |

| |I ступеня (показники | | |

| |ФЗД між | | |

| |загостреннями: ОФВ 1 | | |

| |або ПОШ вид. >= 80% | | |

| |від належних) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас XI. Хвороби | | |

| | органів травлення | | |

| | (K00-K93) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 84 |Хронічні хвороби | | |

| |стравоходу, шлунка й | | |

| |дванадцятипалої кишки| | |

| |(езофагіт, | | |

| |гастроезофагеальний | | |

| |рефлюкс з езофагітом | | |

| |та без езофагіту, | | |

| |гастрит, | | |

| |гастродуоденіт, | | |

| |дуоденіт, виразкова | | |

| |хвороба: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з тяжким |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |перебігом та частими |(загальні |(загальні |

| |загостреннями (більше|протипоказання) |протипоказання) |

| |2 разів на рік), з | | |

| |ускладненнями | | |

| |(стеноз, рубцеві | | |

| |зміни, непрохідність,| | |

| |схильність до | | |

| |кровотечі, перфорація| | |

| |в анамнезі), | | |

| |ахалазія кардіального| | |

| |відділу шлунка | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - після ефективного|Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |оперативного |(загальні | |

| |лікування |протипоказання) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - без ускладнень, з|Гр. I |Гр. I.1 |

| |не різко вираженими |Гр. II.1 | |

| |та нечастими |Гр. III, за | |

| |загостреннями, на |винятком старших | |

| |фоні |майстрів, | |

| |ефективного |майстрів, | |

| |медикаментозного |Гр. IV.1; IV.2 | |

| |лікування |Гр. V.1, V.2 | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 85 |Рубцеві зміни |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |стравоходу, хвороби |(загальні |(загальні |

| |оперованого шлунка, |протипоказання) |протипоказання) |

| |виразка анастомозу, | | |

| |гастро- | | |

| |ободовокишкова, | | |

| |гастро-тонкокишкова, | | |

| |гастро- | | |

| |порожньокишкова, | | |

| |єюнальна, крайова, | | |

| |співустя; | | |

| |демпінг-синдром | | |

| |II-III стадій; стани | | |

| |після резекції | | |

| |кишечника, печінки, | | |

| |підшлункової залози, | | |

| |нориці; | | |

| |непрохідність, | | |

| |перфорація | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 86 |Хронічні хвороби | | |

| |кишечника: | | |

| |неінфекційні ентерити| | |

| |та коліти, судинні | | |

| |хвороби кишечника, | | |

| |виразковий коліт, | | |

| |хвороба Крона: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з тяжким та |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |середньотяжким |(загальні |(загальні |

| |перебігом, |протипоказання) |протипоказання) |

| |загостреннями більше | | |

| |2 разів на рік, з | | |

| |ускладненнями | | |

| |(стеноз, схильність | | |

| |до кровотечі, | | |

| |перфорації, нориці, | | |

| |інфільтрати) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - після ефективного|Гр. I-VIII |Гр. I |

| |оперативного |(загальні |Гр. V |

| |лікування |протипоказання) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |В - легкі форми |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |захворювань без |(загальні | |

| |ускладнень, з |протипоказання) | |

| |не різко вираженими | | |

| |та нечастими | | |

| |загостреннями, | | |

| |стійкою ремісією на | | |

| |фоні ефективного | | |

| |медикаментозного | | |

| |лікування | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 87 |Синдром роз'ятрених |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |кишок та інші |(загальні |(загальні |

| |функціональні розлади|протипоказання) |протипоказання) |

| |шлунково-кишкового | | |

| |тракту, порушення | | |

| |кишкового | | |

| |всмоктування з | | |

| |вираженою діареєю та | | |

| |недостатністю | | |

| |харчування з | | |

| |дефіцитом маси тіла | | |

| |(індекс маси тіла | | |

| |менше 17) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 88 |Холангіт, холецистит,|Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |панкреатит з |(загальні |(загальні |

| |вираженою |протипоказання) |протипоказання) |

| |зовнішньо-секреторною| | |

| |недостатністю | | |

| |підшлункової залози, | | |

| |з тяжким перебігом, | | |

| |частими | | |

| |загостреннями (більше| | |

| |2 разів на рік), | | |

| |вираженим больовим | | |

| |синдромом | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 89 |Хвороби печінки: |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |гепатит, токсичне |(загальні |(загальні |

| |ураження печінки, |протипоказання) |протипоказання) |

| |фіброз, склероз і | | |

| |цироз з печінковою | | |

| |недостатністю | | |

| |I-III ст. | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - хронічний гепатит|Гр. I-VIII | |

| |без печінкової |(загальні | |

| |недостатності |протипоказання) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 90 |Жовчнокам'яна | | |

| |хвороба: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з вираженим |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |больовим синдромом та|(загальні |(загальні |

| |ускладненнями |протипоказання) |протипоказання) |

| |(хронічний холангіт, | | |

| |реактивний | | |

| |панкреатит, | | |

| |холецистит тощо) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - без ускладнень |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |("німі" камені |(загальні |Для інших груп - |

| |жовчного міхура без |протипоказання) |у разі виконання |

| |вираженого запалення)| |робіт із загальним|

| | | |фізичним |

| | | |перевантаженням, в|

| | | |умовах впливу |

| | | |вібрації |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 91 |Хронічні гнійні |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |хвороби черевної |(загальні |(загальні |

| |порожнини, |протипоказання) |протипоказання) |

| |парапроктит, кишкова | | |

| |нориця, випадіння | | |

| |прямої кишки, | | |

| |заднього проходу | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 92 |Хронічні хвороби |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |органів травлення, що|(загальні |(загальні |

| |супроводжуються |протипоказання) |протипоказання) |

| |нетриманням | | |

| |випорожнення | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 93 |Грижі (пахвинна, | | |

| |стегнова, пупкова, | | |

| |діафрагмальна, | | |

| |черевної стінки та | | |

| |порожнини): | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - великі, |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |рецидивуючі, |(загальні |(загальні |

| |ускладнені |протипоказання) |протипоказання) |

| |непрохідністю чи | | |

| |гангреною | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - невеликі, |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |неускладнені грижі |(загальні |Гр. III.2 |

| | |протипоказання) |Гр. V.1, V.2 |

| | | |Гр. VI.1 |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 94 |Дивертикулярна |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |хвороба кишечника з |(загальні |(загальні |

| |перфорацією та |протипоказання) |протипоказання) |

| |абсцесом | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - дивертикулярна |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |хвороба кишечника без|(загальні | |

| |ускладнення |протипоказання) | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас XII. Хвороби | | |

| | шкіри та підшкірної | | |

| |клітковини (L00-L99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 95 |Бульозні порушення |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |(пухирчатка, |(загальні |(загальні |

| |пемфігоїд), дерматит |протипоказання) |протипоказання) |

| |герпетиформний | | |

| |(хвороба Дюринга) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 96 |Генералізовані форми |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |дерматиту, екземи, |(загальні |(загальні |

| |кропив'янки, |протипоказання) |протипоказання) |

| |еритеми, хронічні | | |

| |хвороби шкіри, | | |

| |зумовлені | | |

| |виробничими чинниками| | |

| |з частими | | |

| |загостреннями (більше| | |

| |2 разів на рік), | | |

| |тяжким перебігом | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 97 |Псоріаз |Гр. I-VIII |Індивідуальний |

| |генералізований та |(загальні |підхід з огляду на|

| |артропатичний |протипоказання) |поширеність |

| | | |процесу, |

| | | |ефективність |

| | | |лікування, |

| | | |професійну |

| | | |діяльність, |

| | | |ступінь порушення |

| | | |функцій суглобів |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 98 |Ураження шкіри, |Гр. IV.2 - |Провідники |

| |підшкірної |провідники |пасажирських |

| |клітковини, придатків|пасажирських |вагонів; |

| |шкіри на відритих |вагонів, |офіціанти |

| |ділянках тіла, що |офіціанти |вагонів-ресторанів|

| |спричиняють виражені |вагонів- | |

| |косметичні дефекти |ресторанів | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас XIII. Хвороби | | |

| |кістково-м'язової та | | |

| | сполучної тканини | | |

| | (M00-M99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 99 |Хронічні інфекції, | | |

| |запальні | | |

| |поліартропатії | | |

| |(ревматоїдний та інші| | |

| |види артриту, подагра| | |

| |та інші обмінні | | |

| |артропатії), | | |

| |деформуючий та інші | | |

| |види поліартрозу та | | |

| |артрозу великих | | |

| |суглобів: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з порушенням |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |функцій суглобів |(загальні |(загальні |

| |III-IV ступенів, |протипоказання) |протипоказання) |

| |системні форми | | |

| |запальних захворювань| | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - з порушенням |Гр. I, III, V |Гр. I.1 |

| |функцій суглобів |Для інших груп - |Для інших груп - |

| |0-II ступенів |у разі виконання |індивідуальний |

| | |робіт із |підхід залежно |

| | |загальним |від фізичного |

| | |фізичним |навантаження на |

| | |перевантаженням, |уражені суглоби |

| | |в умовах впливу | |

| | |вібрації та | |

| | |несприятливих | |

| | |чинників | |

| | |зовнішнього | |

| | |середовища | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 100 |Системні ураження |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |сполучної тканини |(загальні |(загальні |

| |(вузликовий |протипоказання) |протипоказання) |

| |поліартеріїт, інші | | |

| |види некротизуючої | | |

| |васкулопатії, | | |

| |гранулематоз | | |

| |Вегенера, системний | | |

| |червоний вовчак, | | |

| |дерматополіміозит, | | |

| |системний склероз | | |

| |тощо) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 101 |Дорсоспондилопатії | | |

| |(больові синдроми в | | |

| |області тулуба й | | |

| |кінцівок | | |

| |невісцерального | | |

| |походження, пов'язані| | |

| |з дегенеративними | | |

| |захворюваннями | | |

| |хребта): деформуючі | | |

| |остеохондропатії, | | |

| |спондилопатії, | | |

| |спондильоз, | | |

| |дегенеративні | | |

| |ураження міжхребцевих| | |

| |дисків, дорсалгії | | |

| |тощо: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - що |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |супроводжуються |(загальні |(загальні |

| |значною деформацією |протипоказання) |протипоказання) |

| |грудної клітки та | | |

| |дихальною | | |

| |недостатністю | | |

| |рестриктивного типу | | |

| |II і вище ступенів, у| | |

| |стадії сегментарної | | |

| |нестабільності, | | |

| |утрати висоти | | |

| |міжхребцевих дисків, | | |

| |протрузія, грижа між | | |

| |хребцевого | | |

| |диска, компресія | | |

| |спинномозкових | | |

| |нервових корінців у | | |

| |разі відсутності | | |

| |грижі диска, | | |

| |анкілозуючий | | |

| |гіперостоз, у разі | | |

| |наявності | | |

| |неврологічних | | |

| |проявів, вираженого | | |

| |больового | | |

| |синдрому | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - що |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |супроводжуються |(загальні | |

| |незначною деформацією|протипоказання) | |

| |грудної клітки та | | |

| |дихальною | | |

| |недостатністю | | |

| |рестриктивного типу | | |

| |не вище I ст., | | |

| |захворювання, що | | |

| |не супроводжуються | | |

| |порушенням функцій, з| | |

| |помірним больовим | | |

| |синдромом під час | | |

| |значних фізичних | | |

| |навантажень чи | | |

| |безсимптомним | | |

| |перебігом | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 102 |Інші хронічні хвороби|Гр. I-VII |Гр. I-VIII |

| |кісток, хрящів, |(загальні |(загальні |

| |великих суглобів, |протипоказання) |протипоказання) |

| |кінцівок та хребта | | |

| |зі стійким порушенням| | |

| |професійно значущих | | |

| |функцій | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - у разі |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |коригування функцій |(загальні |Гр. III.1; III.2 |

| |суглобів і кінцівок |протипоказання) |Гр. V.1; V.2 |

| |за допомогою | |Гр. VI.1 |

| |хірургічного | |Решта - |

| |втручання чи | |індивідуальний |

| |ортопедичних | |підхід |

| |пристроїв | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 103 |Наслідки перенесеного|Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |запалення кісток та |(загальні |Для інших груп - |

| |суглобів |протипоказання) |індивідуальний |

| |(туберкульоз, | |підхід |

| |остеомієліт тощо), | | |

| |що не перешкоджають | | |

| |виконанню роботи за | | |

| |спеціальністю | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас XIV. Хвороби | | |

| |сечостатевої системи | | |

| | (N00-N99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 104 |Хронічні гломерулярні| | |

| |та | | |

| |тубулоінтерстиціальні| | |

| |хвороби нирок, | | |

| |зморщена нирка, | | |

| |амілоїдоз нирок та | | |

| |інші нефропатії: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з нирковою |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |недостатністю |(загальні |(загальні |

| |II-III стадій (за |протипоказання) |протипоказання) |

| |стійкого, значного | | |

| |порушення | | |

| |функціональних | | |

| |показників), з | | |

| |частими (більше | | |

| |2 разів на рік) | | |

| |загостреннями | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - з нирковою |Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |недостатністю |(загальні |Для інших груп - |

| |0-I стадій |протипоказання), |індивідуальний |

| | |крім начальників |підхід |

| | |та інженерів | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 105 |Хронічні гнійні |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |хвороби сечостатевої |(загальні |(загальні |

| |системи, уретральний |протипоказання) |протипоказання) |

| |абсцес, міхурова | | |

| |нориця, абсцес | | |

| |передміхурової залози| | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 106 |Хронічні хвороби |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |сечостатевих органів |(загальні |(загальні |

| |та передміхурової |протипоказання) |протипоказання) |

| |залози, що | | |

| |супроводжуються | | |

| |нетриманням або | | |

| |затримкою сечі | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 107 |Сечокам'яна хвороба: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - з вираженим |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |больовим синдромом та|(загальні |(загальні |

| |ускладненнями |протипоказання) |протипоказання) |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - сечокам'яна |Гр. I-VIII |Гр. I |

| |хвороба без |(загальні |Для інших груп - |

| |ускладнень ("німі" |протипоказання) |у разі виконання |

| |камені ниркових мисок| |робіт із загальним|

| |без | |фізичним |

| |вираженого запалення)| |перевантаженням, в|

| | | |умовах впливу |

| | | |вібрації |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 108 |Нефроптоз одно-, |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |двосторонній |(загальні |(загальні |

| |II-III ст. |протипоказання) |протипоказання) |

| |з вираженим больовим | | |

| |синдромом, вторинним | | |

| |пієлонефритом чи | | |

| |гіпертензією, тазова | | |

| |дистопія нирки | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 109 |Незапальні хвороби |Гр. I-VIII |Індивідуальний |

| |жіночих статевих |(загальні |підхід |

| |органів (випадіння |протипоказання) | |

| |матки й піхви, |можуть бути | |

| |ендометріоз, нориці |допущеними після | |

| |та ін.) |ефективного | |

| | |лікування | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 110 |Вузлові форми |Гр. I-VIII | |

| |дисгормональних |(загальні | |

| |захворювань молочної |протипоказання) | |

| |залози |можуть бути | |

| | |допущеними після | |

| | |ефективного | |

| | |лікування | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Клас XVII. Природжені| | |

| | вади розвитку, | | |

| | деформації та | | |

| | хромосомні аномалії | | |

| | (Q00-Q99) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 111 |Природжені вади |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |розвитку, деформації |(загальні |(загальні |

| |та хромосомні |протипоказання) |протипоказання) |

| |аномалії у разі | | |

| |неможливості їх | | |

| |корекції, відмови від| | |

| |лікування чи його | | |

| |незадовільних | | |

| |результатів зі | | |

| |значним та помірним | | |

| |порушенням функцій | | |

| |органів | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| | Клас XIX. Травми, | | |

| | отруєння та деякі | | |

| | інші наслідки дії | | |

| | зовнішніх причин | | |

| | (S00-T98) | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 112 |Наслідки будь-яких | | |

| |травм, переломів | | |

| |кісток тулуба та | | |

| |кінцівок: | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - що значно |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |порушують необхідні |(загальні |(загальні |

| |для виконання |протипоказання) |протипоказання) |

| |професійних | | |

| |обов'язків функції та| | |

| |не підлягають | | |

| |ефективній корекції, | | |

| |у т. ч. | | |

| |ортопедичними | | |

| |пристроями | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |Б - у разі ефективної|Гр. I-VIII |Гр. I.1 |

| |корекції функцій, у |(загальні |Гр. III.2 |

| |т. ч. за допомогою |протипоказання) |Гр. V.1 |

| |ортопедичних | |Гр. VI.1 |

| |пристроїв | |Для інших груп - |

| | | |індивідуальний |

| | | |підхід за умови |

| | | |збереження |

| | | |необхідних для |

| | | |професії функцій |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 113 |Відсутність, |Гр. I-VIII, |Гр. I |

| |деформації, дефекти |за винятком |Гр. III.2 |

| |кисті та пальців, що |гр. II та гр. VII|Гр. IV |

| |порушують |за умови |Гр. V.1; V.2 |

| |захоплювальну або |збереження |Гр. VI.1 |

| |утримувальну функцію |необхідних для |Для інших груп - |

| |кисті |професії функцій |індивідуальний |

| | | |підхід за умови |

| | | |збереження |

| | | |необхідних для |

| | | |професії функцій |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 114 |Дефекти кісток черепа|Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |після відкритої ЧМТ |(загальні |(загальні |

| |або операції, навіть |протипоказання) |протипоказання) |

| |у разі відсутності | | |

| |неврологічних та | | |

| |психічних розладів | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| 115 |Повторні (звичні) |Гр. I-VIII |Гр. I-VIII |

| |вивихи і підвивихи |(загальні |(загальні |

| |суглобів та |протипоказання) |протипоказання) |

| |пошкодження менісків | | |

|------+---------------------+-----------------+------------------|

| |А - після ефективного|Гр. I-VI, |Гр. I |

| |оперативного |за винятком |Гр. III.2 |

| |лікування та |гр. II та |Гр. IV |

| |відновлення функцій |гр. VII, за |Гр. V.1; V.2 |

| |суглобів |умови збереження |Гр. VI.1 |

| | |необхідних для |Для інших груп - |

| | |професії функцій |індивідуальний |

| | | |підхід за умови |

| | | |збереження |

| | | |необхідних для |

| | | |професії функцій |

-------------------------------------------------------------------

Пояснення до медичних протипоказань:

ЛЕК має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки виконуваної роботи та медичних показань. У разі наявності у працівника захворювання ЛЕК має право за потреби направити хворого на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи до спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, на кафедри вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Працівники не повинні мати будь-яких захворювань, вроджених чи набутих вад та аномалій органів і систем, що можуть перешкоджати безпечному виконанню професійних обов'язків.

Накопичення факторів серцево-судинного ризику (паління, порушення обміну ліпідів, підвищений тиск, ожиріння тощо) вимагає його оцінки. Помірний, високий та дуже високий ризик і зміни, виявлені на ЕКГ, є показанням для направлення пацієнта на консультацію до кардіолога та проведення поглибленого обстеження серцево-судинної системи.

Висновок за результатами проведеного обстеження ЕКГ, ФЗД, УЗД та інших інструментальних досліджень обов'язково складає фахівець з функціональної діагностики та засвідчує його своїм підписом і печаткою із зазначенням дати обстеження. Якщо тест максимального потоку ОФВ1/ФЖЄЛ менше 70%, потрібна консультація лікаря-пульмонолога.

У разі виявлення в осіб у ході попереднього (під час прийняття на роботу) медичного огляду захворювань, які піддаються успішному хірургічному чи консервативному лікуванню, питання медичного допуску до роботи може бути розглянуто після відповідного лікування.

Вагітність не є показанням для позачергового направлення на ЛЕК. Питання працездатності вагітних вирішується згідно з чинним законодавством.

Особи, що хворіють на гостре інфекційне чи неінфекційне захворювання або мають загострення хронічного захворювання, обстеженню ЛЕК не підлягають. Медичний огляд ЛЕК проводиться після закінчення пацієнтом амбулаторного чи стаціонарного лікування та одужання.

Гострі захворювання (за винятком окремих нозологічних форм, що зазначені у відповідних розділах класів хвороб) за умови сприятливого перебігу, що закінчилися своєчасним одужанням після адекватного лікування та якісної реабілітації, не супроводжувалися порушеннями функцій органів і систем, які можуть негативно впливати на виконання особою своїх професійних обов'язків, не є показанням для позачергового направлення на ЛЕК. У цьому випадку працівники допускаються до роботи цеховим лікарем після закінчення лікування.

У разі неефективності лікування гострих і хронічних захворювань чи відмови від нього, відмови від хірургічного лікування, за наявності показань до нього, працівник направляється на позачерговий медичний огляд ЛЕК для індивідуального вирішення питання щодо професійної придатності.

Особи, що часто та тривалий час хворіють (які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше 4 разів із загальною кількістю днів непрацездатності 40 і більше або з приводу різних захворювань не менше 6 разів за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності понад 60), повинні бути направлені на позачергову ЛЕК.

Успішне хірургічне лікування захворювань та відсутність будь-яких значних функціональних порушень організму не вимагають позачергового направлення пацієнта на ЛЕК, показанням для вирішення питання щодо професійної придатності є рецидив захворювання.

Після хірургічної операції ангіопластики або коронарного шунтування за умови задовільних показників одужання, відсутності симптомів захворювання та задовільних результатів обстеження в спеціалізованому кардіологічному відділенні питання щодо допуску пацієнта до роботи може бути розглянуто ЛЕК не раніше ніж через 6 місяців та вирішується індивідуально з урахуванням умов праці та функціональних обов'язків працівника.

Пацієнти з групи машиністів та водіїв, диспетчерсько-операторської групи, що мають ускладнення після хвороб, після будь-яких значних хірургічних операцій, травм, які з великою ймовірністю можуть стати причиною непрацездатності чи загрожують виникненням будь-якої ургентної ситуації під час виконання професійних обов'язків, повинні вважатися непридатними до роботи щонайменше протягом трьох місяців і до часу, коли наслідки захворювання (операції, травми) очевидно не будуть впливати негативно на безпечне виконання ними професійних обов'язків.

Особи, що перенесли хірургічне втручання з приводу пересадки будь-яких органів, повинні вважатися непридатними до роботи. У разі захворювань кісток та суглобів висновок щодо придатності особи до виконання професійних обов'язків виноситься після стаціонарного обстеження та лікування, рішення приймається залежно від ступеня порушення функцій кінцівок та суглобів.

У разі підтвердження нормальної толерантності до глюкози або коли порушення толерантності до глюкози без діабетичної патології цілком контролюється дієтою і виконуються регулярні обстеження, позачерговий медичний огляд ЛЕК не вимагається.

У випадках сприятливого перебігу захворювання (у тому числі внаслідок ефективного лікування), що стало причиною відсторонення залізничника від роботи, рішення ЛЕК може бути переглянуто не раніше ніж через 6 місяців за умови постійного диспансерного нагляду та визначення індивідуальних строків медичного огляду, але не частіше одного разу на рік.

У разі індивідуального допуску особи до роботи у медичну довідку про проходження медичного огляду вносяться дані про обов'язкове використання протезів, слухових апаратів, окулярів (лінз) тощо.

Обстеження на ВІЛ-статус не вимагається, але за наявності клінічних показань, у разі виявлення симптомів або хвороб, характерних для ВІЛ-інфекції, тестування може бути проведено згідно з чинним законодавством. У разі позитивного результату на ВІЛ-інфекцію без симптомів активної форми захворювання (ВІЛ-позитивність Z 21) питання про професійну придатність пацієнта може бути розглянуто відповідно до вимог законодавства України. З метою своєчасного виявлення клінічних ознак хвороби та порушень професійно значущих функцій ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД підлягають обов'язковому диспансерному нагляду. Періодичність клініко-лабораторного обстеження ВІЛ-інфікованого визначається станом хворого, обстеження повинно проводитися не рідше одного разу на рік.

Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати комісії сертифікат (копію) про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 року N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (із змінами), який має зберігатися в медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025/о) ( z0669-12 ).

Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати комісії, що проводить медичний огляд, довідку (копію) про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року N 1465 ( 1465-2000-п ) (із змінами), яка має зберігатися в медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025/о) ( z669-12 ).

Проведення психіатричного обстеження може бути визнане необхідним у складі додаткового обстеження, що проводиться спеціалістом з психіатрії, у таких випадках: за наявності певних проявів розладів, що зумовлюють необхідність такої перевірки; якщо ЛЕК отримала інформацію про зловживання алкоголем чи психотропними засобами, незалежно від наявності залежності.У разі призначення проведення психіатричної оцінки працівник направляється для обстеження до психіатра, який повинен подати ЛЕК письмовий висновок про професійну придатність пацієнта й рекомендації. У разі незгоди особи з результатами психіатричного огляду вона повинна пройти повне додаткове обстеження в умовах стаціонару.

Короткочасні гострі невротичні розлади, пов'язані зі стресом, що мають зворотний перебіг з повним відновленням психічних функцій, не є показанням для позачергового медичного огляду ЛЕК. Питання щодо працездатності особи, яка виявляє нездатність до подолання стресу чи пов'язаних зі стресом проблем, повинно вирішуватися індивідуально після обов'язкового проведення курсу реабілітації та психологічного обстеження пацієнтаза умови попереднього нагляду протягом не менше як 6 місяців та повного відновлення психічних функцій.

Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати ЛЕК висновок психофізіологічної експертизи, результати якої заносяться до відповідної графи картки працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду.

У разі якщо працівник переводиться на іншу роботу, яка не висуває додаткових вимог до стану здоров'я, повторна медична комісія не проводиться.

Питання допуску до роботи працівників груп VII та VIII вирішується індивідуально з урахуванням ступеня тяжкості патологічного процесу, компенсаторних функцій організму, можливостей успішного лікування, професійної підготовки, стажу роботи, умов праці та дії шкідливих факторів.

Якщо під час проведення періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності у пацієнта професійного захворювання, наступні дії комісії ЛЕК регламентуються положеннями наказу МОЗ від 21 травня 2007 року N 246 ( z0846-07 ) "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113.

Для груп професій і посад, що не згадуються у переліку медичних протипоказань до роботи, зазначений патологічний стан не є протипоказанням.

{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 733 ( z2149-12 ) від 30.11.2012 }

Додаток 8 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ОКРЕМІ ПРОТИПОКАЗАННЯ у разі порушення зору

------------------------------------------------------------------

| Групи | Допустима гострота зору (ст. 116) |

|професій|-------------------------------------------------------|

|та посад| особи, що приймаються на | особи, що працюють |

| | роботу | |

| |----------------------------+--------------------------|

| |без корекції | з оптичною |без корекції| з оптичною |

| | | корекцією | | корекцією |

|--------+-------------+--------------+------------+-------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----------------------------------------------------------------|

| I. Група машиністів та водіїв |

|----------------------------------------------------------------|

| 1.1 |0,8 на |оптична |1,2 на |допустима |

| 1.2 |кожному оці |корекція не |обидва ока, |оптична |

| | |допускається |на гіршому |корекція |

| | | |оці не нижче|sph до +-3,0 |

| | | |0,4 |Д; cyl до |

| | | | |+-2,0 Д 1,2; |

| | | | |на гіршому |

| | | | |оці не нижче |

| | | | |0,4 |

|--------+-------------+--------------+------------+-------------|

| 1.3 |1,2 на обидва|допустима |1,0 на |допустима |

| |ока, |оптична |обидва ока, |оптична |

| |на гіршому |корекція sph |на гіршому |корекція |

| |оці не нижче |до +-3,0 Д; |оці не нижче|sph до |

| |0,5 |cyl |0,3 |+-3,0 Д; |

| | |до +-2,0 Д; | |cyl до |

| | |на гіршому оці| |+-2,0 Д 1,3; |

| | |не нижче 0,3 | |на гіршому |

| | | | |оці не нижче |

| | | | |0,3 |

|----------------------------------------------------------------|

| II. Група диспетчерсько-операторська |

|----------------------------------------------------------------|

| II |1,2 на обидва|допустима |1,0 на |допустима |

| |ока, |оптична |обидва ока, |оптична |

| |на гіршому |корекція sph |на гіршому |корекція |

| |оці не нижче |до +-3,0 Д; |оці не нижче|sph до |

| |0,4 |cyl |0,3 |+-3,0 Д; |

| | |до +-2,0 Д; | |cyl до |

| | |на гіршому оці| |+-2,0 Д 1,3; |

| | |не нижче 0,5 | |на гіршому |

| | | | |оці не нижче |

| | | | |0,3 |

|----------------------------------------------------------------|

| III. Група станційно-маневрова |

|----------------------------------------------------------------|

| III |1,3 на обидва|допустима |1,0 на |допустима |

| |ока, |оптична |обидва ока, |оптична |

| |на гіршому |корекція sph |на гіршому |корекція |

| |оці не нижче |до +-3,0 Д; |не нижче 0,3|sph до |

| |0,5 |cyl | |+-5,0 Д; |

| | |до +-2,0 Д; | |cyl до |

| | |на гіршому оці| |+-3,0 Д 1,2; |

| | |не нижче 0,5 | |на гіршому |

| | | | |оці не нижче |

| | | | |0,5 |

|----------------------------------------------------------------|

| IV. Група супроводження поїздів |

|----------------------------------------------------------------|

| IV |1,3 на обидва|допустима |0,8 на |допустима |

| |ока, |оптична |обидва ока, |оптична |

| |на гіршому |корекція sph |на гіршому |корекція |

| |оці не нижче |до +-3,0 Д; |оці не нижче|sph до |

| |0,5 |cyl |0,3 |+-5,0 Д; |

| | |до +-2,0 Д; | |cyl до |

| | |на гіршому оці| |+-3,0 Д 1,2; |

| | |не нижче 0,5 | |на гіршому |

| | | | |оці не нижче |

| | | | |0,5 |

|----------------------------------------------------------------|

| V. Група колії, тунельних споруд, інженерно-технічного |

| обладнання та пристроїв |

|----------------------------------------------------------------|

| V |1,2 на обидва|допустима |0,8 на |допустима |

| |ока, |оптична |обидва ока, |оптична |

| |на гіршому |корекція sph |на гіршому |корекція |

| |оці не нижче |до +-3,0 Д; |оці не нижче|sph до |

| |0,4 |cyl |0,3 |+-5,0 Д; |

| | |до +-2,0 Д; | |cyl до |

| | |на гіршому оці| |+-3,0 Д 1,2; |

| | |не нижче 0,5 | |на гіршому |

| | | | |оці не нижче |

| | | | |0,4 |

|----------------------------------------------------------------|

| VI. Група електропостачання, сигналізації, централізації та |

| зв'язку, інформаційно-обчислювального центру |

|----------------------------------------------------------------|

| VI |1,0 на обидва|допустима |0,8 на |допустима |

| |ока |оптична |обидва ока, |оптична |

| |на гіршому |корекція sph |на гіршому |корекція |

| |оці не нижче |до +-3,0 Д; |оці не нижче|sph до |

| |0,3 |cyl |0,3 |+-5,0 Д; |

| | |до +-2,0 Д; | |cyl до |

| | |на гіршому оці| |+-3,0 Д 1,5; |

| | |не нижче 0,5 | |на гіршому |

| | | | |оці не нижче |

| | | | |0,5 |

|----------------------------------------------------------------|

| VII. Група керівного складу |

|----------------------------------------------------------------|

| VII |1,0 на обидва|допустима |0,8 на |допустима |

| |ока, |оптична |обидва ока, |оптична |

| |на гіршому |корекція sph |на гіршому |корекція |

| |оці не нижче |до +-3,0 Д; |оці не нижче|sph до |

| |0,3 |cyl |0,3 |+-5,0 Д; |

| | |до +-2,0 Д; | |cyl до |

| | |на гіршому оці| |+-3,0 Д 1,5; |

| | |не нижче 0,5 | |на гіршому |

| | | | |оці не нижче |

| | | | |0,5 |

|--------+-------------------------------------------------------|

| |VIII. Група підвищеної особистої небезпеки для |

| |працівників |

| |(робота на залізничній колії, ескалаторах |

| |метрополітену, обслуговування поїздів, небезпека наїзду|

| |рухомого складу) |

|--------+-------------------------------------------------------|

| VIII |Індивідуальний підхід залежно від виконуваної роботи та|

| |вимог наказу МОЗ від 21 травня 2007 року N 246 |

| |( z0846-07 ) |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Якщо вимоги до зору задовольняються лише з використанням засобів корекції, то окуляри або контактні лінзи повинні забезпечувати оптимальну функцію зору. Для задоволення вимог до зору повинно використовуватися не більше однієї пари окулярів. Запасна пара окулярів, яка забезпечує той же ступінь корекції, що і основна, повинна бути завжди доступною для використання під час роботи.

{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 733 ( z2149-12 ) від 30.11.2012 }

Додаток 9 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ за результатами періодичного медичного огляду працівників, що підпадають під дію шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища

й трудового процесу _____________________________________________ (найменування підприємства (структурного підрозділу), установи, організації залізничного транспорту, метрополітену)

від "_____" ___________20__ року

Комісія в складі: голови Комісії _______________________________, (П.І.Б.)

лікарів ______________________________________, (П.І.Б., фах)

представників роботодавця ____________________, (П.І.Б., посада)

представників профкому підприємства (уповноваженої особи) _________________________ (П.І.Б.)

за участю лікаря з гігієни праці _______________________________ (П.І.Б., назва СЕС)

установила:

------------------------------------------------------------------

| N | Кількість | Підлягало | Оглянуто | Процент |

|з/п | працівників, які | огляду за | (осіб) | виконання |

| | підпадають під дію | планом | | |

| | шкідливих чи | (осіб) | | |

| |небезпечних факторів|------------+------------+------------|

| | виробничого |усього|жінок|усього|жінок|усього|жінок|

| | середовища й | | | | | | |

| | трудового процесу | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|1 |Усього працівників, | | | | | | |

| |з них: | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

| |осіб віком до | | | | | | |

| |21 року | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

| |осіб пенсійного | | | | | | |

| |віку, що працюють | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

| |осіб, стаж роботи | | | | | | |

| |яких більше 10 років| | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2 |Підпадають під дію | | | | | | |

| |шкідливих та | | | | | | |

| |небезпечних факторів| | | | | | |

| |виробничого | | | | | | |

| |середовища й | | | | | | |

| |трудового процесу: | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.1 |Хімічні речовини | | | | | | |

| |(зазначити назви) | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.2 |Пил | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.3 |Шкідливі речовини | | | | | | |

| |біологічного | | | | | | |

| |походження | | | | | | |

| |(зазначити назви) | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.4 |Шум | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.5 |Інфразвук | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.6 |Ультразвук | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.7 |Вібрація (загальна, | | | | | | |

| |локальна) | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.8 |Неіонізуючі | | | | | | |

| |випромінювання | | | | | | |

| |(діапазон) | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.9 |Мікроклімат | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.10|Освітлення | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.11|Іонізуюче | | | | | | |

| |випромінювання | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.12|Важкість праці | | | | | | |

|----+--------------------+------+-----+------+-----+------+-----|

|2.13|Напруженість праці | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Кількість неоглянутих ________ ___ , у т.ч. жінок ________ ___ (усього) (%) (усього) (%)

Причини

3. Під час огляду виявлено*:

3.1. Кількість працівників з підозрою на профзахворювання (отруєння) усього _________, з них кількість працівників, яким підтверджено діагноз профзахворювання (отруєння), у тому числі професійний рак _____________, з них жінок ______________

3.2. Кількість працівників, які вперше одержали інвалідність з профзахворювання ____

3.3. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________

3.4. Кількість працівників, які підлягають обстеженню, усього

____, з них жінок _____

3.5. Кількість працівників, у яких уперше виявлені загальні захворювання, усього _____, з них жінок _________

3.6. Кількість працівників, які потребують тимчасового переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок __________

3.7. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу за станом здоров'я, усього ________, з них жінок

__________

3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК, усього ________

3.9. Кількість працівників, яким установлено діагноз профзахворювання (отруєння) за останні 5 років, усього ________, з них жінок ____________

3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню:

3.10.1. На амбулаторне лікування __________________

3.10.2. На стаціонарне лікування ____________________

3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________

3.10.4. До спеціалізованих ЛПЗ __________, у т.ч. до профпатологічних ____________

3.11. Кількість працівників, які потребують дієтичного харчування й лікувально-профілактичного харчування _________

3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному нагляді на кінець звітного року, усього _____________за формами патології згідно з МКХ-10.

4. Перевірено результати виконання заходів попереднього заключного акта від ____ року ____________________________________ (зазначити зміст заходів)

Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи __________________________________________________________ (зазначити зміст заходів)

Причини невиконання _____________________________________________ (перелічити)

Лікар з гігієни праці _____________ ____________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс оздоровчих заходів:

5.1. Роботодавцю ____________________________________________

5.2. Голові профспілкової організації _______________________ (зміст заходу)

5.3. Головному лікарю лікувально-профілактичного закладу, що проводить диспансерний нагляд за працівниками підприємства

_________________________________________________________________ (зміст заходу)

А також санітарно-протиепідемічних заходів: _____________________________ (зазначити всі заходи)

Підписи:

Голова комісії Лікар

______________________ ______________________ (прізвище та ініціали) (прізвище та ініціали)

______________ ______________ (підпис) (підпис)

Роботодавець Голова профспілкової з гігієни праці організації

______________________ або вповноважена особа (прізвище та ініціали)

______________________

______________ (прізвище та ініціали) (підпис)

______________ (підпис)

Із заключним актом ознайомлені та одержали:

1. Роботодавець _________________________________________________ (прізвище та ініціали)

2. Представник профспілкової організації або уповноважена особа

_________________________________________________________________ (прізвище та ініціали)

3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи

_________________________________________________________________ (прізвище та ініціали)

4. Профпатолог __________________________________________________ (прізвище та ініціали)

5. Заклад державної санепідемслужби

_________________________________________________________________ (назва, прізвище, ініціали уповноваженої особи)

6. Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України ______________________________________________ (прізвище та ініціали)

Додаток 10 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ЖУРНАЛ обліку медичних оглядів

Почато "____" _______________ 20___ року Закінчено "___" _____________ 20___ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата|Прізвище,|Рік |Адреса |Професія,|Місце |Медичний |Діагноз|Висновок ЛЕК про |Направлення |Висновок |

|з/п| | ім'я, |народження|постійного|вид |роботи|огляд | |професійну придатність |на Дорожню |Дорожньої |

| | | по | |місця |роботи | |попередній/| |(придатний/непридатний,|(Центральну)|(Центральної)|

| | |батькові | |проживання| | |періодичний| |N наказу, стаття, |ЛЕК |ЛЕК |

| | | | | | | | | |пункт) | | |

|---+----+---------+----------+----------+---------+------+-----------+-------+-----------------------+------------+-------------|

| | | | | | | | | | | | |

|---+----+---------+----------+----------+---------+------+-----------+-------+-----------------------+------------+-------------|

| | | | | | | | | | | | |

|---+----+---------+----------+----------+---------+------+-----------+-------+-----------------------+------------+-------------|

| | | | | | | | | | | | |

|---+----+---------+----------+----------+---------+------+-----------+-------+-----------------------+------------+-------------|

| | | | | | | | | | | | |

|---+----+---------+----------+----------+---------+------+-----------+-------+-----------------------+------------+-------------|

| | | | | | | | | | | | |

|---+----+---------+----------+----------+---------+------+-----------+-------+-----------------------+------------+-------------|

| | | | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ЗВІТ про медичні огляди працівників за 20____ рік

Кому надсилається Надсилається:

____________________________ поліклінікою (амбулаторією) до 10 числа місяця Установа наступного звітного

____________________________ періоду - в медичну службу залізниці; Адреса установи медичною службою залізниці

____________________________ до 15 числа - в Головне управління медичних закладів Укрзалізниці

---------------------------

|Усього прикріплено | |

|організацій | |

|-------------------+-----|

|з них усього | |

|працівників, що | |

|проходять | |

|періодичні медичні | |

|огляди | |

|-------------------+-----|

|Проведено медичних | |

|оглядів: усього | |

|-------------------+-----|

| з них | |

| попередніх | |

|-------------------+-----|

| періодичних | |

|-------------------+-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

| Оглянуто під час | N |Усього| Із загального числа обстежених визнано непридатними до роботи |

| медичних оглядів |рядка| |-----------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | внутрішні хвороби | захворювання | нервові та | хвороби вуха, |захворювання|

| | | | | очей та | психічні хвороби | горла та носа | кістково- |

| | | | | порушення їх | | | м'язової |

| | | | | функцій | | | системи |

| | | |-------------------+---------------+--------------------+-------------------| |

| | | |усього| у т.ч. |усього|у т. ч. |усього| у т. ч |усього | у т.ч. з | |

| | | | |захворювання| |зниження| | церебро- | |порушенням | |

| | | | | серцево- | |гостроти| | васкулярні | | слуху | |

| | | | | судинної | | зору | |захворювання | | | |

| | | | | системи | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|Усього | 1 | | | | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|з них: | 2 | | | | | | | | | | |

|осіб, що | | | | | | | | | | | |

|приймаються на | | | | | | | | | | | |

|роботу | | | | | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|осіб, що | 3 | | | | | | | | | | |

|працюють | | | | | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|Осіб, що | 4 | | | | | | | | | | |

|забезпечують | | | | | | | | | | | |

|безпеку руху та | | | | | | | | | | | |

|обслуговування | | | | | | | | | | | |

|залізничного | | | | | | | | | | | |

|транспорту | | | | | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|у тому | 5 | | | | | | | | | | |

|числі машиністів та| | | | | | | | | | | |

|помічників | | | | | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|із числа осіб (ряд.| 6 | | | | | | | | | | |

|4) одночасно | | | | | | | | | | | |

|зазнають впливу | | | | | | | | | | | |

|шкідливих та | | | | | | | | | | | |

|небезпечних | | | | | | | | | | | |

|факторів | | | | | | | | | | | |

|виробничого | | | | | | | | | | | |

|середовища й | | | | | | | | | | | |

|трудового процесу | | | | | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|із числа осіб (ряд.| 7 | | | | | | | | | | |

|4), які | | | | | | | | | | | |

|виконують роботи, | | | | | | | | | | | |

|що супроводжуються | | | | | | | | | | | |

|фізичним | | | | | | | | | | | |

|перевантаженням та | | | | | | | | | | | |

|перенапруженням | | | | | | | | | | | |

|окремих органів та | | | | | | | | | | | |

|систем | | | | | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|Осіб, зайнятих на | 8 | | | | | | | | | | |

|важких роботах, | | | | | | | | | | | |

|роботах із | | | | | | | | | | | |

|шкідливими чи | | | | | | | | | | | |

|небезпечними | | | | | | | | | | | |

|умовами праці або | | | | | | | | | | | |

|таких, де є потреба| | | | | | | | | | | |

|у професійному | | | | | | | | | | | |

|доборі | | | | | | | | | | | |

|-------------------+-----+------+------+------------+------+--------+------+-------------+-------+-----------+------------|

|Студентів | 9 | | | | | | | | | | |

|навчальних | | | | | | | | | | | |

|закладів, | | | | | | | | | | | |

|направлених на | | | | | | | | | | | |

|виробничу практику | | | | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"____" ______________ 20___ року Керівник __________________

(прізвище та номер телефону виконавця)

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси