Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ НАКАЗ 19.03.2010 N 147 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2010 р. за N 277/17572 { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації N 576 ( z1298-21 ) від 20.09.2021 } Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку Відповідно до Законів України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), з метою забезпечення споживачів послугами рухомого (мобільного) зв'язку гарантованої якості НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Показники якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку та їх граничні нормовані рівні, що додаються. 2. Державній адміністрації зв'язку в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації Давидова О.М. Міністр К.Єфименко ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України С.Колобов Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 19.03.2010 N 147 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2010 р. за N 277/17572 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ послуг рухомого (мобільного) зв'язку та їх граничні нормовані рівні Таблиця 1. Показники та параметри якості основних послуг --------------------------------------------------------------------- | Вид |Показники (параметри) | Граничні нормовані | | показників | та їх позначення | рівні показників | | | | (параметрів) (1) | |-----------------------+----------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------------------------------------------------| | ППЯ з надання доступу до мережі рухомого (мобільного) зв'язку | |-------------------------------------------------------------------| |1.1. Показники, які |1.1.1. Коефіцієнт |не більше 0,05 | |характеризують |непридатності | | |придатність |радіомережі (К ) | | |радіомережі (Network | нпрм | | |Availability, NAv) | | | |-----------------------+----------------------+--------------------| |1.2. Показники, які |1.2.1. Коефіцієнт |не більше 0,05 | |характеризують |недоступності мережі | | |доступність мережі |(К ) | | |рухомого (мобільного) | ндм | | |зв'язку (МРЗ) |----------------------+--------------------| |(Network |1.2.2. Нормований час |не більше 30 с | |Accessibility, NAc) |підключення та | | | |реєстрації у мережі | | | |PLMN (Т ) | | | | нпрм | | | |----------------------+--------------------| | |1.2.3. Відсоток спроб |не менше 90% | | |підключення та | | | |реєстрації у мережі | | | |PLMN, які | | | |відповідають нормам | | | |за часом підключення | | | |та реєстрації у | | | |мережі PLMN (Q ) | | | | прм | | | |----------------------+--------------------| | |1.2.4. Відсоток |не більше 10% | | |неуспішних спроб | | | |приєднання до мережі | | | |з комутацією пакетів | | | |(Q ) | | | | нсп | | | |----------------------+--------------------| | |1.2.5. Нормований час |не більше 30 с | | |приєднання до мережі | | | |з комутацією пакетів | | | |(Т ) | | | | нпр | | | |----------------------+--------------------| | |1.2.6. Відсоток спроб |не менше 90% | | |приєднання до мережі | | | |з комутацією пакетів, | | | |які відповідають | | | |нормам за часом | | | |приєднання до мережі | | | |з комутацією пакетів | | | |(Q ) | | | | пкп | | |-------------------------------------------------------------------| | ППЯ послуг голосової телефонії (Services of Voice Telephony, SVT) | |-------------------------------------------------------------------| |1.3. Показники, які |1.3.1. Відсоток | | |характеризують |неуспішних викликів(2)| | |доступність |(Q ) для: | | |послуги | нув | | |(Service Accessibility,|----------------------+--------------------| |SAc) |а) міжнародних |не встановлюється | | |викликів | | | |----------------------+--------------------| | |б) національних |не більше 10% | | |викликів | | | |----------------------+--------------------| | |1.3.2. Нормований час | | | |завершення викликів | | | |(Т ) для: | | | | чзвн | | | |----------------------+--------------------| | |а) міжнародних |не встановлюється | | |викликів | | | |----------------------+--------------------| | |б) національних |не більше 10 с | | |викликів | | | |----------------------+--------------------| | |1.3.3. Відсоток | | | |викликів, які | | | |відповідають нормам за| | | |часом завершення | | | |викликів (2) | | | |(Q ) для: | | | | ввчз | | | |----------------------+--------------------| | |а) міжнародних |не встановлюється | | |викликів | | | |----------------------+--------------------| | |б) національних |не менше 90% | | |викликів | | |-----------------------+----------------------+--------------------| |1.4. Показники, які |1.4.1. Нормований | | |характеризують |рівень якості передачі| | |повноцінність послуги |мовної інформації | | |(Service Integrity, |(Q ) для методів | | |SIn) | нрям | | | |оцінки: | | | |----------------------+--------------------| | |за автоматичним |не менше 3,0 (3) | | |методом вимірювання | | | |якості передачі мови | | | |(PESQ) | | | |----------------------+--------------------| | |з використанням |не менше 70,0 | | |одиниць рейтингу R | | | |(Quality Rating) | | | |----------------------+--------------------| | |за середньою |не менше 3,5 | | |експертною оцінкою | | | |(MOS) | | | |----------------------+--------------------| | |1.4.2. Відсоток | | | |з'єднань, що | | | |відповідають нормам за| | | |якістю передачі мовної| | | |інформації (Q ), | | | | звям | | | |для методів оцінки: | | | |----------------------+--------------------| | |за автоматичним |не менше 70% | | |методом вимірювання | | | |якості передачі мови | | | |(PESQ) | | | |----------------------+--------------------| | |з використанням |не менше 80% | | |одиниць рейтингу R | | | |(Quality Rating) | | | |----------------------+--------------------| | |за середньою |не менше 80% | | |експертною оцінкою | | | |(MOS) | | |-----------------------+----------------------+--------------------| |1.5. Показники, які |1.5.1. Відсоток | | |характеризують |встановлених з'єднань,| | |безперервність послуги |які закінчилися | | |(Service Retainability,|передчасним | | |SRe) |роз'єднанням не за | | | |ініціативою абонента | | | |(Q ), для: | | | | рвз | | | |----------------------+--------------------| | |а) міжнародних |не встановлюється | | |з'єднань | | | |----------------------+--------------------| | |б) національних |не більше 5% | | |з'єднань | | |-------------------------------------------------------------------| | (1) Граничні нормовані рівні показників якості повинні | |виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної мережі | |оператора, а також незалежно від технологій, які застосовуються | |у мережі. Результати випробування параметрів якості послуг у | |надзвичайних умовах виключаються. | | (2) У разі автоматизованої перевірки повинна бути забезпечена | |відносна точність не менше 10%. У разі неавтоматизованої перевірки | |повинна бути забезпечена відносна точність не менше 20%. Якщо | |результати спостережень під час неавтоматизованої перевірки не | |укладаються у встановлені норми, то необхідно провести додаткові | |спостереження для забезпечення відносної точності 10%. Результати | |спостережень повинні забезпечувати рівень довіри не менше 95%. | |Під час здійснення контролю показників якості з кінцевого | |обладнання споживачів телекомунікаційних послуг або з точки | |підключення кінцевого обладнання споживачів до телекомунікаційної | |мережі результати спостережень повинні забезпечувати відносну | |точність не менше 60% з рівнем довіри не менше 80%. | | (3) Результати спостережень повинні забезпечувати відносну | |точність не менше 20% з рівнем довіри не менше 80%. | | Під час здійснення контролю показників якості з кінцевого | |обладнання споживачів телекомунікаційних послуг або з точки | |підключення кінцевого обладнання споживачів до телекомунікаційної | |мережі результати спостережень повинні забезпечувати відносну | |точність не менше 60% з рівнем довіри не менше 80%. | --------------------------------------------------------------------- Таблиця 2. Показники та параметри якості додаткових послуг --------------------------------------------------------------------- | Вид |Показники (параметри) | Граничні нормовані | | показників | та їх позначення | рівні показників | | | | (параметрів) (1) | |-------------------------------------------------------------------| | ППЯ послуги пошуку інформації в Web (Web Browsing, HTTP) | |-------------------------------------------------------------------| |2.1. Показники, які |2.1.1. Відсоток |не більше 5% | |характеризують |неуспішних спроб | | |доступність послуги |встановлення | | |(Service |TCP/IP-з'єднання для | | |Accessibility, SAc) |отримання послуги | | | |НТТР (2) (Q ) | | | | н_НТТР | | | |----------------------+--------------------| | |2.1.2. Нормований час |не більше 10 с | | |встановлення | | | |TCP/IP-з'єднання для | | | |доступу до послуги | | | |НТТР | | | |(Т ) | | | | н_всп_посл_НТТР | | | |----------------------+--------------------| | |2.1.3. Відсоток |не більше 5% | | |TCP/IP-з'єднань для | | | |доступу до послуги | | | |НТТР, під час | | | |встановлення яких | | | |відбулось перевищення | | | |нормованого часу | | | |(Q ) | | | | невч_IP | | |-----------------------+----------------------+--------------------| |2.2. Показники, які |2.2.1. Середня |не встановлюється | |характеризують |швидкість передавання | | |повноту послуг |даних (V ) | | |(Service Integrity, SI)| шв_НТТР | | |-------------------------------------------------------------------| | ППЯ послуги передавання та приймання текстових повідомлень | | (Short Message Service, SMS) | |-------------------------------------------------------------------| |2.3. Показники, які |2.3.1. Відсоток |не менше 80% | |характеризують |успішно переданих SMS | | |доступність послуг |до SMSC (2) | | |(Service |(Q ) | | |Accessibility, SAc) | усп_перед_SMS | | |-----------------------+----------------------+--------------------| |2.4. Показники, які |2.4.1. Нормований час |не більше 30 с | |характеризують |доставки повідомлення | | |повноту послуг |SMS до SMSC | | |(Service Integrity, SI)|(Т ) | | | | н_дост_пов_SMSC | | | |----------------------+--------------------| | |2.4.2. Відсоток |не менше 95% | | |повідомлень SMS, що | | | |відповідають нормам | | | |за часом доставки до | | | |SMSC (2) | | | |(Q ) | | | | н_дост_пов_SMSC | | | |----------------------+--------------------| | |2.4.3. Нормований час |не більше 60 с | | |доставки повідомлення | | | |SMS від кінця до кінця| | | |(Т ) | | | | н_дост_пов_КК | | | |----------------------+--------------------| | |2.4.4. Відсоток |не менше 80% | | |повідомлень SMS, що | | | |відповідають нормам | | | |за часом доставки від | | | |кінця до кінця (2) | | | |(Q ) | | | | н_дост_пов_КК | | | |----------------------+--------------------| | |2.4.5. Відсоток |не більше 5% | | |недоставлених | | | |повідомлень SMS | | | |(Q ) | | | | н_дост_SMS | | |-------------------------------------------------------------------| | (1) Граничні нормовані рівні показників якості повинні | |виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної мережі | |оператора, а також незалежно від технологій, які застосовуються | |у мережі. Результати оцінки показників якості у надзвичайних | |умовах виключаються. | | (2) У разі автоматизованої перевірки повинна бути забезпечена | |відносна точність не менше 10%. У разі неавтоматизованої перевірки | |повинна бути забезпечена відносна точність не менше 20%. Якщо | |результати спостережень під час неавтоматизованої перевірки | |не укладаються у встановлені норми, то необхідно провести додаткові| |спостереження для забезпечення відносної точності 10%. Результати | |спостережень повинні забезпечувати рівень довіри не менше 95%. | | Під час здійснення контролю показників якості з кінцевого | |обладнання споживачів телекомунікаційних послуг або з точки | |підключення кінцевого обладнання споживачів до телекомунікаційної | |мережі результати спостережень повинні забезпечувати відносну | |точність не менше 60% з рівнем довіри не менше 80%. | --------------------------------------------------------------------- Таблиця 3. Показники та параметри якості обслуговування споживачів --------------------------------------------------------------------- | Вид |Показники (параметри) | Граничні нормовані | | показників | та їх позначення | рівні показників | | | | (параметрів) * | |-----------------------+----------------------+--------------------| |3.1. Показники, які |3.1.1. Нормований час |не більше однієї | |характеризують |усунення пошкоджень |доби | |надійність надання |МРЗЗК та відновлення | | |послуг (Services |доступу до послуг зі | | |Reliability, SR) |встановленими | | | |значеннями показників | | | |якості (Т ) | | | | чупн | | | |----------------------+--------------------| | |3.1.2. Відсоток заяв |не менше 95% | | |про пошкодження | | | |МРЗЗК, виконаних за | | | |нормований час (Q )| | | | зупн | | |-----------------------+----------------------+--------------------| |3.2. Показники, які |3.2.1. Відсоток |не більше 1% | |характеризують |рахунків, на які були | | |проведення нарахувань |отримані звернення | | |за послуги (Charging |від споживачів щодо | | |Performance, CP) |їх некоректності | | | |(неправильності) | | | |(Q ) | | | | знкр | | | |----------------------+--------------------| | |3.2.2. Відсоток |не більше 1% | | |відкритих особових | | | |рахунків абонентів | | | |попередньо оплачених | | | |послуг, на які були | | | |отримані звернення | | | |від споживачів щодо | | | |некоректності | | | |(неправильності) | | | |розрахунку за надані | | | |послуги (Q ) | | | | знор | | |-----------------------+----------------------+--------------------| |3.3. Показники |3.3.1. Відсоток |не більше 1% | |задоволеності |звернень щодо | | |споживачів |організаційних | | |обслуговуванням |аспектів | | |(Satisfaction of |обслуговування (Q )| | |users by service, SUS) | зоас | | | |----------------------+--------------------| | |3.3.2. Відсоток |не більше 1,5% | | |звернень щодо | | | |технічних аспектів | | | |обслуговування (Q )| | | | зтао | | |-------------------------------------------------------------------| | * Граничні нормовані рівні показників якості повинні | |виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної мережі | |оператора, а також незалежно від технологій, які застосовуються | |у мережі. Результати оцінки показників якості при надзвичайних | |умовах виключаються. | --------------------------------------------------------------------- Примітка. Методи випробування якості послуг фіксованого телефонного зв'язку зазначені у СОУ 64.2-00017584-006:2009 "Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв'язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування". Перший заступник голови Держзв'язку В.Смоляр
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси