Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку

Мінтрансзв'язку України; Наказ від 22.02.2010 № 91

Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку

Реєстрація: Мін'юст України від 15.03.2010 № 220/17515

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0220-10

Текст документа від 22.02.2010:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2010 N 91

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за N 220/17515

Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку

Відповідно до законів України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), з метою забезпечення споживачів послугами фіксованого телефонного зв'язку гарантованої якості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Показники якості послуг фіксованого телефонного зв'язку та їх граничні нормовані рівні, що додаються.

2. Державній адміністрації зв'язку в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - голову Державної адміністрації зв'язку Гончара М.В.

Перший заступник Міністра В.Шевченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії з питань регулювання зв'язку України С.Колобов

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики Л.Лосюк

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 22.02.2010 N 91

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за N 220/17515

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ послуг фіксованого телефонного зв'язку та їх граничні нормовані рівні

Таблиця 1 Показники (параметри) якості універсального доступу до телекомунікаційної мережі

------------------------------------------------------------------

| Вид | Показники (параметри) | Граничні нормовані |

| показників | та | рівні показників |

| | їх позначення | (параметрів) (1) |

|------------------+------------------------+--------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|------------------+------------------------+--------------------|

|1.1 Показники, які|1.1.1 Нормований час |не більше 24 робочих|

|характеризують |виконання заяви про | днів (2) |

|універсальний |підключення кінцевого | |

|доступ |обладнання споживачів | |

| |до мережі місцевого | |

| |телефонного зв'язку | |

| |(T ) | |

| | нчвз | |

| |------------------------+--------------------|

| |1.1.2 Відсоток заяв | не менше 90% |

| |про підключення | |

| |кінцевого обладнання | |

| |споживачів до мережі | |

| |місцевого телефонного | |

| |зв'язку, виконаних | |

| |за нормований час | |

| |(Q ) | |

| | звнч | |

|----------------------------------------------------------------|

|(1) Граничні нормовані рівні показників якості повинні |

|виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної |

|мережі оператора (ГОСТ 15150), а також незалежно від технологій,|

|які застосовуються у мережі. |

|(2) Граничний нормований рівень встановлюється за наявності |

|технічних можливостей, а також з моменту оплати підключення |

|кінцевого обладнання. |

------------------------------------------------------------------

Таблиця 2 Показники (параметри) якості послуг голосової телефонії

------------------------------------------------------------------

| Вид показників | Показники (параметри) | Граничні нормовані |

| | та їх позначення | рівні показників |

| | | (параметрів) (1) |

|------------------+------------------------+--------------------|

| 1 | 2 | 3 |

|------------------+------------------------+--------------------|

|2.1 Показники, які|2.1.1 Відсоток | |

|характеризують |неуспішних викликів (2) | |

|доступність послуг|(Q ) для: | |

|голосової | нув | |

|телефонії |------------------------+--------------------|

| |а) міжнародних викликів | не встановлений |

| |------------------------+--------------------|

| |б) національних | |

| |викликів | |

| |------------------------+--------------------|

| |міжміських викликів | не більше 10% |

| |------------------------+--------------------|

| |місцевих викликів | не більше 5% |

| |------------------------+--------------------|

| |місцевих викликів | не більше 5% |

| |до служб екстреної | |

| |допомоги (3) (СЕД) | |

| |------------------------+--------------------|

| |викликів до | не встановлений |

| |абонентів рухомого | |

| |(мобільного) зв'язку | |

| |------------------------+--------------------|

| |викликів до | не більше 10% |

| |системи інформаційно- | |

| |довідкового | |

| |обслуговування (СІДО) | |

| |оператора | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.1.2 Нормований час | |

| |завершення виклику | |

| |(T ) для: | |

| | нчзв | |

| |------------------------+--------------------|

| |а) міжнародних викликів | не встановлений |

| |------------------------+--------------------|

| |б) національних | |

| |викликів | |

| |------------------------+--------------------|

| |міжміських викликів; | не більше 5 с (4) |

| |------------------------+--------------------|

| |місцевих викликів; | |

| |------------------------+--------------------|

| |місцевих викликів | не більше 3 с (4) |

| |до СЕД; | |

| |------------------------+--------------------|

| |викликів до | не встановлений |

| |абонентів рухомого | |

| |(мобільного) зв'язку | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.1.3 Відсоток | |

| |викликів, які | |

| |відповідають нормам | |

| |за часом завершення | |

| |виклику (2) (Q ) для:| |

| | чвзв | |

| |------------------------+--------------------|

| |а) міжнародних викликів | не встановлений |

| |------------------------+--------------------|

| |б) національних | |

| |викликів | |

| |------------------------+--------------------|

| |міжміських викликів | не менше 90% |

| |------------------------+--------------------|

| |місцевих викликів | не менше 85% |

| |------------------------+--------------------|

| |місцевих викликів | не менше 90% |

| |до СЕД | |

| |------------------------+--------------------|

| |викликів до | не встановлений |

| |абонентів рухомого | |

| |(мобільного) зв'язку | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.1.4 Нормований час | не більше 20 с |

| |відповіді СІДО | |

| |оператора (T ) | |

| | нчвс | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.1.5 Відсоток | не менше 95% |

| |викликів, які | |

| |відповідають нормам | |

| |за часом відповіді | |

| |СІДО оператора (Q ) | |

| | чвсд | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.1.6 Відсоток | не менше 90% |

| |справних таксофонів | |

| |(Q ) | |

| | сптф | |

|------------------+------------------------+--------------------|

|2.2 Показники, які|2.2.1 Нормований | |

|характеризують |рівень якості | |

|повноцінність |передачі мовної | |

|надання послуг |інформації (Q ) для | |

|голосової | рямн | |

|телефонії |методів оцінки: | |

| |------------------------+--------------------|

| |за автоматичним | не менше 3,5 (5) |

| |методом вимірювання | |

| |якості передачі мови | |

| |(PESQ) | |

| |------------------------+--------------------|

| |з використанням | не менше 70 |

| |одиниць рейтингу R | |

| |(Quality Rating) | |

| |------------------------+--------------------|

| |за середньою | не менше 3,5 |

| |експертною оцінкою | |

| |(MOS) | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.2.2 Відсоток | |

| |з'єднань, що | |

| |відповідають нормам | |

| |за якістю передачі | |

| |мовної інформації | |

| |(Q ) для методів | |

| | звям | |

| |оцінки: | |

| |------------------------+--------------------|

| |за автоматичним | не менше 85% |

| |методом вимірювання | |

| |якості передачі мови | |

| |(PESQ) | |

| |------------------------+--------------------|

| |з використанням | не менше 85% |

| |одиниць рейтингу R | |

| |(Quality Rating) | |

| |------------------------+--------------------|

| |за середньою | не менше 85% |

| |експертною оцінкою | |

| |(MOS) | |

|------------------+------------------------+--------------------|

|2.3 Показники, які|2.3.1 Кількість | не більше 0,2 |

|характеризують |звернень щодо | |

|безпечність послуг|сторонніх підключень | |

|голосової |з розрахунку на одну | |

|телефонії |лінію доступу (6) за рік| |

| |(Z ) | |

| | зспр | |

|------------------+------------------------+--------------------|

|2.4 Показники, які|2.4.1 Нормований час | не більше однієї |

|характеризують |усунення пошкоджень | доби |

|надійність надання|телекомунікаційної | |

|послуг |мережі та відновлення | |

| |доступу до послуг зі | |

| |встановленими | |

| |значеннями | |

| |показників якості | |

| |(T ) | |

| | чупн | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.4.2 Відсоток заяв | не менше 65 % |

| |про пошкодження | |

| |телекомунікаційної | |

| |мережі, виконаних за | |

| |нормований час (Q ) | |

| | зупн | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.4.3 Кількість заяв | не більше 0,8 |

| |про пошкодження | |

| |телекомунікаційної | |

| |мережі з розрахунку | |

| |на одну лінію | |

| |доступу (6) за рік | |

| |(Z ) | |

| | зупл | |

|------------------+------------------------+--------------------|

|2.5 Показник, який|2.5.1 Відсоток | не більше 1% |

|характеризує |рахунків, на які були | |

|проведення |отримані звернення | |

|нарахувань |від споживачів щодо | |

|за послуги |їх некоректності | |

|голосової |(неправильності) | |

|телефонії |(Q ) | |

| | знкр | |

|------------------+------------------------+--------------------|

|2.6. Показники |2.6.1 Відсоток | не більше 1% |

|задоволеності |звернень щодо | |

|споживачів |організаційних | |

|обслуговуванням |аспектів | |

| |обслуговування (Q ) | |

| | зсоа | |

| |------------------------+--------------------|

| |2.6.2 Відсоток | не більше 1% |

| |звернень щодо | |

| |технічних аспектів | |

| |обслуговування (Q ) | |

| | зтао | |

|----------------------------------------------------------------|

|(1) Граничні нормовані рівні показників якості повинні |

|виконуватися в нормальних умовах роботи телекомунікаційної |

|мережі оператора, а також незалежно від технологій, які |

|застосовують у мережі. Результати вимірювання параметрів якості |

|послуг у разі аварій, надзвичайних умов треба виключати. |

|(2) У разі автоматизованої перевірки повинна бути забезпечена |

|відносна точність не менше 10%. У разі неавтоматизованої |

|перевірки повинна бути забезпечена відносна точність не |

|менше 20%. Якщо результати спостережень під час |

|неавтоматизованої перевірки не відповідають встановленим |

|нормам, необхідно провести додаткові спостереження для |

|забезпечення відносної точності 10%. Результати спостережень |

|повинні забезпечувати рівень довіри не менше 95%. |

|Під час здійснення контролю показників якості з кінцевого |

|обладнання споживачів телекомунікаційних послуг або з точки |

|підключення кінцевого обладнання споживачів до |

|телекомунікаційної мережі результати спостережень повинні |

|забезпечувати відносну точність не менше 60% з рівнем довіри не |

|менше 80%. |

|(3) Служби екстреної допомоги: пожежна охорона, міліція, швидка |

|медична допомога, аварійна служба газу (телефони служб екстреної|

|допомоги - 101, 102, 103, 104 відповідно або єдиний - 112 після |

|введення). |

|(4) Граничний нормований рівень показників якості встановлений |

|для мереж, на яких експлуатуються тільки цифрові телефонні |

|станції або застосовується технологія комутації пакетів. Для |

|телекомунікаційних мереж, на яких експлуатуються аналогові |

|телефонні станції, граничний нормований рівень на час завершення|

|виклику становить не більше 15 с. |

|(5) Результати спостережень повинні забезпечувати відносну |

|точність не менше 20% з рівнем довіри не менше 80%. |

|При здійсненні контролю показників якості з кінцевого обладнання|

|споживачів телекомунікаційних послуг або з точки підключення |

|кінцевого обладнання споживачів до телекомунікаційної мережі |

|результати спостережень повинні забезпечувати відносну точність |

|не менше 60% з рівнем довіри не менше 80%. |

|(6) Для проведення розрахунку показника якості |

|замість "лінії доступу" можна застосовувати "основний |

|телефонний апарат". |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Методи випробування якості послуг фіксованого телефонного зв'язку зазначені у СОУ 64.2-00017584-002:2009 "Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв'язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробувань".

Перший заступник голови Держзв'язку В.Смоляр

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси