Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк; Постанова від 29.12.2015 № 986

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: v0986500-15

Текст документа від 28.11.2017:

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.12.2015  № 986

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з  Постановою Національного банку
№ 119 від 24.11.2017}

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 119 від 24.11.2017 }

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В.

Голова

В.О. Гонтарева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.12.2015 № 986

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У пункті 1.2 глави 1 розділу IV:

1) в абзаці третьому слова "та виключається величина непокритого кредитного ризику" виключити;

2) в абзаці п'ятому слова "(але не більше ніж основна сума боргу за окремою кредитною операцією)" замінити словами "(але не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку цього нормативу)";

3) абзац шостий доповнити словами "та виключається величина непокритого кредитного ризику".

2. В абзаці першому пункту 1.3 глави 1 розділу V слова "(але не більше ніж основна сума боргу за окремою кредитною операцією)" замінити словами "(але не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку нормативів ліквідності)".

3. У розділі VI:

1) у пункті 1.13 глави 1 слова "(але не більше ніж основна сума боргу за окремою кредитною операцією)" замінити словами "(але не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку нормативів кредитного ризику)";

2) в абзаці першому пункту 2.5 глави 2 слова "(але не більше ніж основна сума боргу за окремою операцією)" замінити словами "(але не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку цього нормативу)";

3) в абзаці першому пункту 5 глави 4 слова "(але не більше ніж основна сума боргу за окремою операцією)" замінити словами "(але не більше ніж сума за окремою операцією, яка включається до розрахунку цього нормативу)".

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси