Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 10.12.2009 № 1789 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 р. за № 19/17314 {Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 561 від 26.11.2019} Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного {Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014 № 110 від 01.03.2016} Відповідно до статей 18, 44 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного, що додаються. 2. Доручити Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним управлінням подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення діяльності забезпечити оприлюднення рішення на веб-сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ після державної реєстрації. 4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Голова С. Колобов ПОГОДЖЕНО: Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Заступник Голови Антимонопольного комітету України О. Кужель С. Мороз ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 10.12.2009 № 1789 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2010 р. за № 19/17314 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного {У тексті Ліцензійних умов та додатках до них абревіатуру «НКРЗ» замінено абревіатурою «НКРЗІ» згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 1. Загальні положення 1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. 1.2. Ці Ліцензійні умови містять перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню. 1.3. Ліцензійні умови поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність або звернулись із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного. 1.4. Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані відповідно до частини першої статті 42 Закону України "Про телекомунікації" подати до НКРЗІ повідомлення про внесення до реєстру операторів та провайдерів. 1.5. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність або звернулись із заявою про видачу ліцензії, повинні додержуватись вимог Законів України "Про телекомунікації", "Про захист прав споживачів", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про підтвердження відповідності", "Про захист економічної конкуренції", інших нормативно-правових актів, стандартів та нормативних документів у сфері телекомунікацій. 1.6. Суб'єкти господарювання провадять діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного тільки за наявності відповідних ліцензій. 1.7. Суб'єкти господарювання можуть отримати ліцензії на такі види діяльності: надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: міжнародного (ліцензія видається на всю територію України); надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: міжміського (ліцензія видається на заявлені регіони, але не менше ніж на два регіони); надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого (ліцензія видається на заявлений регіон (регіони)). 1.8. Ліцензія дає право суб'єкту господарювання здійснювати діяльність з надання телекомунікаційних послуг на території та в строки, визначені ліцензією. 1.9. НКРЗІ може включати до ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для окремих операторів (провайдерів) телекомунікацій особливі умови. 1.10. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача, переоформлення, визнання недійсною та анулювання ліцензії, видача дубліката ліцензії, видача копії ліцензії, продовження строку дії ліцензії здійснюються НКРЗІ у порядку і терміни, визначені Законом України "Про телекомунікації". 1.11. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного (далі - послуги фіксованого телефонного зв'язку), особисто, або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом звертається до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, зразок якої затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 листопада 2013 року № 716, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2013 року за № 1994/24526. {Пункт 1.11 глави 1 в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Пункт 1.12 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Пункт 1.13 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Пункт 1.14 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Пункт 1.15 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Пункт 1.16 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Пункт 1.17 глави 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 1.12. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 1), копія якого видається або надсилається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи НКРЗІ. 1.13. Ліцензії видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗІ, зміст ліцензії - у додатку 2. {Пункт 1.13 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 1.14. Суб'єкт господарювання не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. 1.15. Для кожної філії, іншого відокремленого підрозділу суб'єкта господарювання, що здійснюватимуть діяльність у сфері телекомунікацій на підставі отриманої цим суб'єктом господарювання ліцензії, НКРЗІ видає йому засвідчені копії ліцензії. Копія ліцензії видається також провайдеру телекомунікацій, який надає відповідні телекомунікаційні послуги на підставі договору із суб'єктом господарювання, який має ліцензію на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку. Засвідчена НКРЗІ копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку. Укладений з ліцензіатом договір та засвідчена НКРЗІ копія ліцензії є документами, що підтверджують право провайдера телекомунікацій здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку. 1.16. У разі створення суб'єктом господарювання нової філії, іншого відокремленого підрозділу, а також укладення договору із провайдером телекомунікацій, які здійснюватимуть діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку за отриманою таким суб'єктом господарювання ліцензією, цей суб'єкт господарювання повинен подати до НКРЗІ заяву про видачу копії ліцензії (додатки 3 і 4). До заяви про видачу копії ліцензії додаються: для філії, іншого відокремленого підрозділу - засвідчена в установленому законодавством порядку копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; для провайдера телекомунікацій - засвідчені в установленому законодавством порядку копії договору з ліцензіатом та свідоцтва про державну реєстрацію провайдера телекомунікацій. 1.17. Провайдер повинен надавати телекомунікаційні послуги лише на телекомунікаційній мережі ліцензіата та з задіянням номерного ресурсу цього оператора. 1.18. У разі ліквідації провайдера телекомунікацій, філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, що здійснювали господарську діяльність згідно з копіями ліцензій, отриманими ліцензіатом, або в разі припинення ними діяльності у сфері телекомунікацій, цей ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації або припинення провайдером телекомунікацій, філією, іншим відокремленим підрозділом діяльності у сфері телекомунікацій письмово повідомити НКРЗІ та повернути відповідну копію ліцензії. 1.19. Суб'єкт господарювання, що має ліцензію на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, не може здійснювати таку саму діяльність з надання телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв'язку як провайдер іншого оператора. 1.20. У разі якщо суб'єкт господарювання має намір здійснювати діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку після закінчення строку дії ліцензії, він повинен відповідно до статті 49 Закону України "Про телекомунікації" не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії такої ліцензії звернутися до НКРЗІ із заявою про продовження строку дії (додаток 5). 1.21. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 50 Закону України "Про телекомунікації" суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до НКРЗІ заяву про переоформлення ліцензії (додаток 6) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та виданими копіями ліцензії з відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. Після переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний подати до НКРЗІ комплект документів на переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу у порядку і строки, передбачені Положенням про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженим рішенням НКРЗ від 01.06.2007 № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за № 679/13946. 1.22. У разі втрати чи пошкодження ліцензії суб'єкт господарювання звертається до НКРЗІ із заявою про видачу її дубліката (додаток 7). Якщо бланк ліцензії не придатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до НКРЗІ подається пошкоджений бланк ліцензії. 1.23. Анулювання ліцензії здійснюється у порядку, установленому статтею 55 Закону України "Про телекомунікації". 2. Кваліфікаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку 2.1. Персонал суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність або має намір здійснювати діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які мають базову вищу (в тому числі повну вищу) освіту у галузі зв'язку або досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року. {Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 2.2. Суб'єкт господарювання - фізична особа повинен мати базову вищу або повну вищу освіту або досвід роботи у сфері надання послуг фіксованого телефонного зв'язку не менше двох років. {Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 3. Організаційні вимоги до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку 3.1. Ліцензіат повинен у місячний строк поінформувати НКРЗІ про початок або припинення надання послуг за ліцензією із зазначенням підстав. У разі якщо у ліцензії вказано декілька регіонів, ліцензіат повинен поінформувати НКРЗІ про початок або припинення надання послуг в кожному з цих регіонів із зазначенням підстав. Форму повідомлення про початок діяльності за ліцензією наведено в додатку 8. 3.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний письмово повідомляти НКРЗІ про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, протягом 30 робочих днів після виникнення таких змін разом з документами або з їх засвідченими у встановленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни. 3.3. Ліцензіат зобов'язаний надавати телекомунікаційні послуги, передбачені ліцензією, з використанням власної мережі цілодобово за винятком перерв для проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт, які повинні плануватись на час, коли незручності для споживача мінімальні. При цьому графік виконання робіт має бути погоджений з операторами мереж, з якими взаємодіє ліцензіат, не пізніше ніж за п'ять робочих днів. 3.4. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити можливість надання телекомунікаційних послуг "з кінця в кінець" телекомунікаційної мережі загального користування (далі - ТМЗК). 3.5. Ліцензіат зобов'язаний додержуватися встановленого нормативно-правовими актами порядку маршрутизації трафіку. 3.6. Ліцензіат зобов'язаний передбачити організацію альтернативного та резервних маршрутів викликів своїх абонентів до абонентів ТМЗК. 3.7. Ліцензіат повинен забезпечити пропуск трафіку від операторів телекомунікацій, які мають відповідну ліцензію на вид діяльності у сфері телекомунікацій, тільки через ТМЗК. 3.8. Ліцензіат зобов'язаний оперативно інформувати НКРЗІ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України (далі - НЦУ), інших операторів телекомунікацій взаємоприєднаних мереж стосовно ситуацій, які призвели або можуть призвести до припинення надання послуг, та про надзвичайні ситуації, у тому числі спричинені аваріями, пожежами тощо. 3.9. З метою забезпечення можливості виконання функцій, покладених на НЦУ, оператори телекомунікацій зобов'язані надавати інформацію про власну мережу телекомунікацій та її стан за обсягом та порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України. 3.10. Взаємодія операторів телекомунікацій з НЦУ здійснюється на договірних засадах у порядку та відповідно до умов Типового договору, що затверджується Центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (далі - ЦОВЗ). 3.11. Оператори телекомунікацій незалежно від форм власності в першу чергу надають у користування на договірних засадах ресурси своїх мереж державній системі урядового зв'язку, національній системі конфіденційного зв'язку, органам з надзвичайних ситуацій, безпеки, оборони, внутрішніх справ України. 3.12. На об'єктах телекомунікацій, а також в окремих структурних підрозділах операторів, провайдерів телекомунікацій, де передається, обробляється або зберігається інформація з обмеженим доступом, що є власністю держави, установлюється спеціальний режим доступу відповідно до законодавства. 3.13. Для організації технологічного процесу, внутрішньовиробничого зв'язку, управління єдиною національною системою зв'язку оператор, провайдер телекомунікацій зобов'язані забезпечити службовий зв'язок. 3.14. Ліцензіат в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану зобов'язаний забезпечувати якісний зв'язок та оповіщення населення. Оператор телекомунікацій зобов'язаний забезпечувати готовність своїх телекомунікаційних мереж до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, у тому числі можливість оповіщення своїх споживачів у цих умовах. Під час надзвичайного стану всі засоби та телекомунікаційні мережі зв'язку незалежно від форми власності використовуються для забезпечення проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку. Оператори телекомунікацій взаємодіють при цьому з НЦУ в питаннях, віднесених до його компетенції. 3.15. Ліцензіат зобов'язаний встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення відповідно до діючого законодавства. 3.16. Ліцензіат зобов'язаний надавати телекомунікаційні послуги за ліцензією за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також відповідно до вимог договору про надання телекомунікаційних послуг. 3.17. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам необхідну, доступну, достовірну, своєчасну та вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг, які надає він або його провайдери, інформацію про себе як виконавця послуг та своїх провайдерів, наявності відповідних ліцензій та іншу інформацію, необхідну для укладання договору. Надана ліцензіатом інформація повинна забезпечувати споживачеві можливість свідомого вибору набору послуг та контролю за їх виконанням. 3.18. Ліцензіат зобов'язаний оприлюднювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що встановлюються самим оператором, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх уведення. 3.19. Ліцензіат повинен вести облік абонентів і дані про них подавати до довідкових служб з дотриманням вимог статті 34 Закону України "Про телекомунікації". 3.20. Ліцензіат повинен забезпечити в межах власної мережі технічну можливість роботи автоматизованих систем розрахунків (білінгових систем) за телекомунікаційні послуги, що відповідають вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій. Телекомунікаційні послуги повинні надаватись ліцензіатом за наявності власної або орендованої автоматизованої системи розрахунків (білінгової системи). Ліцензіату забороняється здійснювати дії щодо зміни, або перекручування, або видалення ідентифікаторів вхідних і вихідних дзвінків, якщо ці дії призводять до зміни результатів розрахунків автоматизованих систем розрахунків (білінгових систем) ліцензіата характеру трафіку та зміни фінансових розрахунків між операторами та сплати податків. 3.21. Ліцензіат зобов'язаний надавати споживачам безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби допомоги за телефонами 101, 102, 103, 104 та 112 відповідно. Ліцензіат для забезпечення доступу споживачів до аварійних служб та телефонних довідково-інформаційних служб повинен: взаємодіяти з іншими операторами, провайдерами телекомунікацій; співпрацювати на договірних засадах зі службами телефонних довідників; співпрацювати на договірних засадах з іншими операторами телекомунікацій для забезпечення доступу споживачів до телефонних довідково-інформаційних служб. 3.22. Ліцензіат повинен задовольняти вимоги споживачів щодо збереження конфіденційності інформації, яка стосується цього споживача, а також забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, їх оплати, маршрутів передавання тощо. 3.23. Ліцензіат, який припиняє діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов'язаний попередити споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг. 3.24. Проекти будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж підлягають експертизі у випадках і в порядку, встановлених законодавством. 3.25. Ліцензіат повинен уживати заходів щодо модернізації обладнання для забезпечення встановлених рівнів показників якості надання телекомунікаційних послуг і надання нових послуг, які ним упроваджуються. 3.26. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій самостійно, за винятком послуг, тарифи яких регулюються державою відповідно до Закону України "Про телекомунікації". 3.27. Ліцензіат зобов'язаний здійснювати ліцензовану діяльність не створюючи при цьому перешкод для взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж. 3.28. При укладенні договору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж ліцензіат зобов'язаний дотримуватись обов'язкових вимог до договору про взаємоз'єднання, які встановлює НКРЗІ. Ліцензіат не може в односторонньому порядку розривати взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора. Ліцензіат при недосягненні згоди з іншим ліцензіатом щодо взаємоз'єднання їх телекомунікаційних мереж має право передати спір на вирішення до НКРЗІ. 3.29. Послуги телефонного зв'язку, що надаються з таксофонів, у переговорних пунктах, пунктах колективного доступу можуть надаватися ліцензіатами в межах власних мереж або провайдерами, що здійснюють діяльність на підставі договорів з операторами телекомунікацій, які одержали відповідні ліцензії з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, та копій таких ліцензій. 3.30. Ліцензіат не має права відмовляти в подальшому наданні загальнодоступних телекомунікаційних послуг інвалідам I та II груп усіх категорій, поточна заборгованість яких за отримані телекомунікаційні послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком. 3.31. Ліцензіат зобов'язаний надавати НКРЗІ та ЦОВЗ звіти та інформацію відповідно до закону. 3.32. Ліцензіат повинен надавати інформацію на запити НКРЗІ щодо технічного стану та перспектив розвитку телекомунікаційної мережі, умов надання послуг та їх обсягів, показників якості, установлених цін (тарифів) на телекомунікаційні послуги. 3.33. Ліцензіат повинен уживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. 3.34. Ліцензіат зобов'язаний не допускати на ринку телекомунікацій порушень законодавства щодо захисту економічної конкуренції. 3.35. Ліцензіат зобов'язаний використовувати номерний ресурс згідно з дозволом, що надається НКРЗІ, без права передачі іншим особам, крім випадків вторинного розподілу номерного ресурсу відповідно до законодавства. 3.36. Оператори телекомунікацій зобов'язані надавати НКРЗІ інформацію про стан використання номерного ресурсу у визначеному законодавством порядку. 3.37. Ліцензіату забороняється скорочувати або припиняти надання загальнодоступних (універсальних) послуг за відсутності заборгованості абонентом за надання таких послуг. 3.38. Ліцензіат, що отримав ліцензію на надання послуг місцевого телефонного зв'язку, повинен дотримуватись термінів задіяння отриманого номерного ресурсу, вказаних у дозволах на використання номерного ресурсу. 3.39. Ліцензіат не повинен вимагати від абонентів придбання додаткових телекомунікаційних послуг або додаткових технічних засобів телекомунікацій при наданні телекомунікаційних послуг. 3.40. Для здійснення діяльності з використанням радіочастотного ресурсу суб'єкт господарювання повинен отримати відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України". 3.41. Ліцензіат зобов'язаний створити умови для отримання послуг з урахуванням потреб інвалідів. {Главу 3 доповнено новим пунктом 3.41 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 4. Технологічні вимоги до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв'язку 4.1. Ліцензіат повинен використовувати технічні засоби та обладнання телекомунікацій, у тому числі які призначені для обліку обсягів та проведення розрахунків наданих телекомунікаційних послуг, які внесені ЦОВЗ до переліку технічних засобів, що можуть використовуватись на ТМЗК або застосування яких погоджено з ЦОВЗ, а також мають документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, виданий акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджено з НКРЗІ. 4.2. Ліцензіат повинен виконувати вимоги метрологічного забезпечення у сфері телекомунікацій. 4.3. Ліцензіат повинен забезпечувати в рамках своєї телекомунікаційної мережі технічну можливість щодо впровадження та функціонування системи синхронізації відповідно до галузевих нормативних та технічних документів. 4.4. Ліцензіат повинен забезпечити проведення відповідно до законодавства організаційно-технічних заходів НЦУ щодо підтримки оперативно-технічного управління мережами та трафіком. 4.5. Технічна експлуатація телекомунікаційних мереж оператором телекомунікацій повинна здійснюватись тільки за умови наявності проектної документації, розробленої відповідно до законодавства. 4.6. Ліцензіат повинен забезпечити технічне обслуговування телекомунікаційних мереж та каналів електрозв'язку відповідно до нормативних та технічних документів, чинних у сфері телекомунікацій. 4.7. Ліцензіат повинен забезпечити резервування технічних засобів телекомунікацій, фрагментів телекомунікаційних мереж і створювати альтернативні маршрути в разі пошкодження технічних засобів телекомунікацій, при надзвичайних ситуаціях у ТМЗК. 4.8. Ліцензіат повинен забезпечити управління телекомунікаційною мережею та технічний контроль її стану самостійно шляхом створення власних центрів управління або делегування функцій управління НЦУ на договірних засадах. 4.9. Ліцензіат повинен забезпечити взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування відповідно до Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 № 155, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за № 71/11945. 5. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання у користування каналів електрозв'язку 5.1. Ліцензія на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання у користування каналів електрозв'язку передбачає здійснення діяльності з надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі або до 1 тисячі номерів, або до 10 тисяч номерів, або понад 10 тисяч номерів у межах кожного регіону, зазначеного в ліцензії (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя). Окремо видається ліцензія на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку у сільській місцевості, яка передбачає надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку в межах кожного регіону (Автономної Республіки Крим, областей), зазначеного в ліцензії, крім міст, що знаходяться на території вказаних у ліцензії регіонів. В особливих умовах ліцензії на надання послуг місцевого фіксованого телефонного зв'язку зазначається один з таких видів послуг: послуги фіксованого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 1000 номерів; послуги фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 10 000 номерів; послуги фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10 000 номерів; послуги фіксованого місцевого телефонного зв'язку у сільській місцевості. Ці особливі умови не можуть бути змінені до закінчення строку дії ліцензії, а також під час переоформлення та продовження терміну дії ліцензії. 5.2. Створення та експлуатація телекомунікаційної мережі з надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку повинні проводитися згідно з нормативними та технічними документами, чинними в сфері телекомунікацій. 5.3. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити пропуск через власну телекомунікаційну мережу вхідного трафіку до телекомунікаційних мереж інших операторів тільки на договірних засадах. 5.4. Ліцензіат має право надавати послуги фіксованого місцевого телефонного зв'язку в телекомунікаційних мережах загального користування незалежно від технологій (протоколів) представлення, перетворення та доставки сигналів електрозв'язку. 5.5. Ліцензіат повинен уживати заходів щодо впровадження сучасних технічних засобів телекомунікацій та модернізації телекомунікаційної мережі. У разі наявності аналогових технічних засобів телекомунікацій, призначених для маршрутизації та комутації, ліцензіат зобов'язаний ввести в експлуатацію цифрові технічні засоби замість аналогових у терміни, визначені НКРЗІ. 5.6. Ліцензіат може встановлювати на телекомунікаційних мережах загального користування та експлуатувати опорно-транзитні телефонні станції (далі - ОПТС) та транзитні станції (далі - ТС) для пропуску трафіку від мереж інших операторів телефонного зв'язку за домовленістю з ними щодо пропуску трафіку із визначеними рівнями показників якості та дотриманням технічних вимог до обладнання, яке виконує функції ОПТС. 5.7. Підключення до телекомунікаційної мережі ліцензіата інших телекомунікаційних мереж з метою забезпечення споживачам цих мереж виходу на телекомунікаційні мережі зв'язку загального користування України допускається тільки в разі, якщо телекомунікаційна мережа ліцензіата підключена до телекомунікаційної мережі загального користування через ОПТС або ТС. При цьому оператори і провайдери телекомунікацій повинні дотримуватися встановленого порядку пропуску додаткового трафіку приєднаної мережі. 5.8. Обов'язковою умовою діяльності з надання послуг місцевого телефонного зв'язку є наявність комутаційного центру оператора, з'єднаного каналами зв'язку з ОПТС або ТС місцевої телефонної мережі, та відкриття номерного ресурсу ліцензіата на ТМЗК. Відкриття номерного ресурсу ліцензіата на ТМЗК здійснюється безкоштовно всіма операторами мережі місцевого телефонного зв'язку після включення АТС ліцензіата в ОПТС (ТС) та задіяння ним номерного ресурсу. 6. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання у користування каналів електрозв'язку 6.1. Ліцензія на надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку передбачає здійснення діяльності з надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку в межах кожного регіону, зазначеного в ліцензії (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя). Така ліцензія видається на територію не менше ніж двох регіонів. {Абзац другий пункту 6.1 глави 6 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 6.2. Створення та експлуатація телекомунікаційної мережі з надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку повинна проводитися згідно з нормативними та технічними документами, чинними в сфері телекомунікацій. 6.3. Ліцензіат має право надавати послуги фіксованого міжміського телефонного зв'язку в телекомунікаційних мережах загального користування незалежно від технологій (протоколів) представлення, перетворення та доставки сигналів електрозв'язку. 6.4. Обов'язковою умовою діяльності з надання послуг міжміського фіксованого телефонного зв'язку є наявність у ліцензіата автоматичної міжміської телефонної станції (далі - АМТС) та наявність каналів зв'язку (власних або орендованих) до не менше ніж двох АМТС інших операторів. 6.5. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити пропуск через власну телекомунікаційну мережу вхідного міжміського трафіку на телекомунікаційні мережі інших операторів тільки на договірних засадах та вихідного міжміського трафіку та тільки із зони нумерації відповідно до території здійснення діяльності за ліцензією та згідно з чинними нормативними документами у сфері телекомунікацій. 7. Спеціальні вимоги до суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж та надання у користування каналів електрозв'язку 7.1. Ліцензія на надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку передбачає здійснення діяльності з надання послуг фіксованого міжнародного телефонного зв'язку на всій території України. {Пункт 7.2 глави 7 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} 7.2. Створення та експлуатація мережі міжнародного фіксованого телефонного зв'язку повинна проводитися згідно з нормативними та технічними документами, чинними у сфері телекомунікацій. 7.3. Ліцензіат має право надавати телекомунікаційні послуги фіксованого міжнародного телефонного зв'язку в телекомунікаційних мережах загального користування незалежно від технологій (протоколів) представлення, перетворення та доставки сигналів електрозв'язку. 7.4. Обов'язковою умовою діяльності з надання послуг міжнародного фіксованого телефонного зв'язку є наявність у ліцензіата міжнародного центру комутації (далі - МЦК) та наявність каналів зв'язку (власних або орендованих) до МЦК не менше ніж трьох закордонних операторів. 7.5. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити пропуск через власну телекомунікаційну мережу вхідного міжнародного трафіку до телекомунікаційних мереж інших операторів тільки на договірних засадах. 7.6. Ліцензіат зобов'язаний надавати послуги фіксованого міжнародного телефонного зв'язку за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій. Директор Департаменту ліцензування та радіочастот А. Мартиненко {Додаток 1 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Додаток 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Додаток 3 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} {Додаток 4 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} Додаток 1 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного ОПИС документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії {Додаток 6 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} Додаток 2 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного ЗМІСТ ліцензії на надання послуг у сфері телекомунікацій {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 110 від 01.03.2016} Додаток 3 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного ЗАЯВА про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для філії {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014} Додаток 4 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного ЗАЯВА про видачу копії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для провайдера телекомунікацій {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014} Додаток 5 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного ЗАЯВА про продовження строку дії ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014} Додаток 6 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного ЗАЯВА про переоформлення ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014} Додаток 7 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного ЗАЯВА про видачу дубліката ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014} Додаток 8 до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного ПОВІДОМЛЕННЯ про початок діяльності за ліцензією на здійснення діяльності у сфері телекомунікації {Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси