Про затвердження порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення і ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа, Дозвіл, Перелік від 08.04.2015 № 184

Про затвердження порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення і ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 184-2015-п

Текст документа від 08.04.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. № 184
Київ

Про затвердження порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення і ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;

Порядок ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 184

ПОРЯДОК
видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення для пропуску через митний кордон України та їх митного оформлення (далі - дозвіл).

2. Дозвіл видається за формою згідно з додатком 1 Генеральним штабом Збройних Сил спеціальним користувачам радіочастотного ресурсу України та суб’єктам господарювання, що здійснюють ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення на територію України в інтересах спеціальних користувачів, за переліком згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3. Радіочастотний орган спеціального користувача радіочастотного ресурсу України, який планує або для якого планується ввезення з-за кордону на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення (далі - заявник), в установленому порядку звертається до Генерального штабу Збройних Сил із заявою про видачу дозволу.

4. Заява про видачу дозволу реєструється у Генеральному штабі Збройних Сил в день її надходження. Після надходження заяви про видачу дозволу перевіряється належність заявлених типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що можуть застосовуватися на території України.

5. Рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі приймається протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

6. Відмова у видачі, переоформлення дозволу, видача його дубліката здійснюються відповідно до вимог статті 4 - 1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

7. Один примірник дозволу видається заявнику, а другий примірник зберігається у Генеральному штабі Збройних Сил.

8. Міноборони подає в електронному вигляді до ДФС інформацію про видані дозволи.

9. Внесення будь-яких змін у виданий заявнику дозвіл не допускається.


Додаток 1
до Порядку видачі дозволу на ввезення
з-за кордону радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв
спеціального призначення

ДОЗВІЛ
на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення


Додаток 2
до Порядку видачі дозволу на ввезення
з-за кордону радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв
спеціального призначення

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, які ввозяться з-за кордону за наявності дозволу

Код товару згідно
з УКТЗЕД

Найменування товару (радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв)

8517

Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528

8525

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифрові камери та записувальні відеокамери

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування

8527

Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук чи зображення

8529

Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525-8528

8531

Електрообладнання звукове або візуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. № 184

ПОРЯДОК
ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України (далі - спеціальний користувач).

2. Дія цього Порядку поширюється на спеціальних користувачів, а також на суб’єктів господарювання в частині, що стосується ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення в інтересах спеціальних користувачів.

3. Ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється на підставі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення і документа про підтвердження відповідності.

4. Для здійснення митного контролю в пункті пропуску через державний кордон суб’єкт господарювання подає посадовій особі митного органу:

документ про підтвердження відповідності (підтвердження Генеральним штабом Збройних Сил належності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що дозволені до застосування на території України);

дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

5. Під час митного оформлення дозвіл на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення подається до митного органу.

6. Реквізити дозволу на ввезення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення та документа про підтвердження відповідності зазначаються у попередній митній декларації.

7. Взаємодія Міноборони та ДФС здійснюється на підставі угоди про інформаційне співробітництво та протоколу погодження реквізитів даних і форми обміну інформацією, в якому визначається перелік відомостей, структура, формат, регламент, спосіб передачі інформації, необхідної для пропуску радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення через митний кордон України, та їх митного оформлення.

8. ДФС подає в електронному вигляді до Міноборони інформацію про митне оформлення зазначених товарів за виданими дозволами.

9. Придбання, встановлення та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами здійснюються за умови належності заявлених типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що можуть застосовуватися на території України.

10. У разі коли заявлені типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, що плануються до придбання, не належать до таких, що можуть застосовуватися на території України, радіочастотний орган спеціального користувача звертається в установленому порядку до Генерального штабу Збройних Сил.

11. Встановлення, монтаж конкретних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюються відповідно до визначених умов на підставі висновку щодо електромагнітної сумісності.

12. Для отримання висновку щодо електромагнітної сумісності спеціальний користувач звертається до Генерального штабу Збройних Сил із заявою про видачу висновку.

13. Порядок видачі висновку щодо електромагнітної сумісності для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

14. Експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється на підставі дозволів на експлуатацію.

15. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення надається на підставі висновку щодо електромагнітної сумісності.

16. Експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами повинна здійснюватись відповідно до умов експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, зазначених у дозволі на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

Порушення спеціальними користувачами умов експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, визначених у дозволі на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, не допускається.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси